Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Статут муніципального освіти.

Серед муніципальних правових актів особливе значення належить до статуту муніципального освіти. У статуті, є своєрідною муніципальної конституцією, вказуються основні положення з організації та діяльності місцевого співтовариства. Як правило, в статуті муніципального освіти містяться не тільки норми організації місцевого самоврядування у відповідному муніципальному освіту, а й перелік основних актів місцевого самоврядування, підлягають прийняттю представницьким органом і главою муніципального освіти, а також порядок підготовки та прийняття таких актів, механізм їх скасування.
Згідно ст. 44 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" в обов'язковому порядку статутом муніципального освіти повинні визначатися:
найменування муніципального освіти;
перелік питань місцевого значення;
форми, порядок і гарантії участі населення у вирішенні питань місцевого значення, у тому числі шляхом утворення органів територіального громадського самоврядування;
структура та порядок формування органів місцевого самоврядування;
найменування та повноваження виборних та інших органів місцевого самоврядування, посадових осіб місцевого самоврядування;
види, порядок прийняття (видання), офіційного опублікування (оприлюднення) і вступу в силу муніципальних правових актів;
термін повноважень представницького органу, депутатів, членів інших виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, а також підстави та порядок припинення повноважень цих органів та осіб;
види відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, підстави настання цієї відповідальності і порядок вирішення відповідних питань, у тому числі підстави та порядок відкликання населенням виборних посадових осіб місцевого самоврядування, дострокового припинення повноважень виборних органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
порядок формування, затвердження і виконання місцевого бюджету, а також порядок контролю за його виконанням відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації;
порядок внесення змін і доповнень до статуту муніципального освіти.
Статутом муніципального освіти регулюються також і інші питання організації місцевого самоврядування відповідно до федеральними та регіональними законами. Разом з тим статут не вирішує і не може вирішити всіх питань місцевого самоврядування. Він задає основні напрямки для нормотворчої діяльності представницького органу муніципального утворення, прийняття ним рішень в різних сферах життєдіяльності району. Тематика і межі нормотворчості представницького органу та інших органів місцевого самоврядування визначаються саме в статуті муніципального освіти.
У Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" передбачається альтернативність правового регулювання окремих питань місцевого значення (в частині регламентації форм безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування та інших питань). Представляється, що основні положення, спрямовані на вирішення питань місцевого значення, повинні регулюватися в статуті муніципального освіти. А процедурні питання цілком можуть бути врегульовані нормативними правовими актами представницького органу району. Наприклад, у Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлено, що офіційні символи муніципальних утворень і порядок офіційного використання зазначених символів встановлюються статутами муніципальних утворень і (або) нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень. В даний час у більшості муніципальних утворень офіційні символи муніципальних утворень і порядок їх офіційного використання встановлюються саме нормативними правовими актами представницьких органів.
Слід зауважити, що в статуті муніципального освіти повинні враховуватися вимоги не тільки Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації", але інших федеральних законів у частині регламентації статутів муніципальних утворень. Це Федеральний закон "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації", Федеральний закон "Про основи муніципальної служби Російській Федерації", Бюджетний кодекс Російської Федерації та ін
Порядок прийняття статуту муніципального освіти.
Проект статуту муніципального освіти, проект акта про внесення змін і доповнень до статуту не пізніше ніж за 30 днів до дня розгляду питання про прийняття підлягають офіційному опублікуванню (оприлюдненню) з одночасним опублікуванням (оприлюдненням) встановленого представницьким органом порядку обліку пропозицій щодо проекту зазначеного статуту, проекту зазначеного муніципального правового акта, а також порядку участі громадян у його обговоренні.
Статут муніципального освіти, акт про внесення змін і доповнень до статуту приймаються більшістю у дві третини голосів від встановленої чисельності депутатів представницького органу.
Статут муніципального освіти, муніципальний правовий акт про внесення змін і доповнень до статуту підлягають офіційному опублікуванню (оприлюдненню) після їх державної реєстрації та набувають чинності після їх офіційного опублікування (оприлюднення).
Зміни та доповнення, внесені до статуту муніципального освіти і змінюють структуру органів місцевого самоврядування, повноваження органів місцевого самоврядування і виборних посадових осіб місцевого самоврядування, набувають чинності після закінчення терміну повноважень представницького органу, що прийняв муніципальний правовий акт про внесення до статуту зазначених змін і доповнень.
На нашу думку, питання про порядок прийняття статуту муніципального освіти, внесення до нього змін і доповнень буде набувати все більшої актуальності. Це пов'язано в тому числі і з проведеної зараз реформою місцевого самоврядування. У пункті 2 ст. 8 Федерального закону від 28 серпня 1995 р. "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" прямо закріплювалося два варіанти прийняття статуту муніципального освіти - представницьким органом муніципального освіти або населенням безпосередньо. У новій редакції (від 6 жовтня 2003 р.) Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" зазначено, що статут муніципального освіти приймається представницьким органом муніципального освіти. І тільки в нечисленних (до 100 чоловік) статут муніципального освіти приймається безпосередньо населенням на сході громадян. Однак прямої заборони на прийняття статуту муніципального освіти, внесення до нього змін і доповнень на місцевому референдумі у новій редакції Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" не міститься. Тому саме суди можуть внести ясність в це питання і дати однозначну відповідь, в яких випадках прийняття статуту муніципального освіти (внесення до нього змін і доповнень) можливо представницьким органом, а в яких - безпосередньо населенням на місцевому референдумі.
Реєстрація статуту муніципального освіти.
Враховуючи особливу значущість статуту в системі нормативних актів муніципальних утворень, федеральним законодавцем встановлена його обов'язкова державна реєстрація.
Згідно ч. 6 ст. 44 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" статут муніципального освіти, муніципальний правовий акт про внесення змін і доповнень до статуту муніципального освіти підлягають державній реєстрації в органах юстиції в порядку, встановленому федеральним законом. В даний час даний порядок встановлений у Федеральному законі від 21 липня 2005 р. N 97-ФЗ "Про державну реєстрацію статутів муніципальних утворень".
Державну реєстрацію статутів муніципальних утворень організовує уповноважений федеральний орган виконавчої влади у сфері реєстрації статутів муніципальних утворень. Державну реєстрацію статутів муніципальних утворень здійснюють територіальні органи уповноваженого федерального органу виконавчої влади у сфері реєстрації статутів муніципальних утворень. Наказом Міністерства юстиції Російської Федерації від 28 січня 2005 р. N 7 повноваження щодо державної реєстрації статутів муніципальних утворень і муніципальних правових актів про внесення змін і доповнень до статуту муніципального освіти покладені на Головне управління Мінюсту Росії по федеральному округу.
Реєструючий орган:
перевіряє відповідність статуту муніципального освіти Конституції Російської Федерації, федеральним законам, конституції (статуту), законам суб'єкта Федерації;
перевіряє дотримання встановленого у відповідності з федеральним законом порядку прийняття статуту муніципального освіти;
присвоює статуту муніципального освіти державний реєстраційний номер;
видає свідоцтво про державну реєстрацію статуту муніципального освіти;
включає відомості про статут муніципального освіти до державного реєстру статутів муніципальних утворень суб'єкта Федерації.
Державний реєстр статутів муніципальних утворень є зведенням відомостей про пройшли державну реєстрацію статутах муніципальних утворень і муніципальних правових актах про внесення змін до статутів муніципальних утворень. Державний реєстр статутів муніципальних утворень складається з державних реєстрів статутів муніципальних утворень суб'єктів Російської Федерації.
До державного реєстру статутів муніципальних утворень суб'єкта Федерації включаються такі відомості: державний реєстраційний номер статуту муніципального освіти; реквізити статуту муніципального освіти (орган, який прийняв статут, найменування статуту, номер і дата затвердження рішення, яким прийнято статут); відомості про джерело і про дату офіційного опублікування (оприлюднення) статуту муніципального освіти.
Постановою Уряду Російської Федерації від 1 червня 2005 р. N 350 затверджено Правила ведення державного реєстру муніципальних утворень Російської Федерації.
Статут муніципального освіти направляється головою муніципального освіти в реєструючий орган протягом 15 днів з дня його прийняття. Рішення про державну реєстрацію статуту муніципального освіти приймається у тридцятиденний строк з дня його подання для державної реєстрації.
Державна реєстрація статуту муніципального освіти засвідчується свідоцтвом про державну реєстрацію. Форма свідоцтва про державну реєстрацію статуту муніципального освіти встановлюється уповноваженим федеральним органом виконавчої влади у сфері реєстрації статутів муніципальних утворень.
Підставами для відмови в державній реєстрації статуту муніципального освіти, муніципального правового акта про внесення змін і доповнень до статуту можуть бути: протиріччя статуту Конституції Російської Федерації, федеральним законам, приймається відповідно з ними конституціям (статутів) і законам суб'єктів Російської Федерації; порушення встановленого Федеральним законом "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" порядку прийняття статуту, муніципального правового акта про внесення змін і доповнень до статуту.
Відмова в державній реєстрації статуту муніципального освіти, муніципального правового акта про внесення змін і доповнень до статуту, а також порушення встановлених термінів державної реєстрації цих актів можуть бути оскаржені громадянами та органами місцевого самоврядування в судовому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Статут муніципального освіти. "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Статути), закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Федерації, статути муніципальних утворень, рішення, прийняті на сходах громадян та місцевих референдумах, і інші муніципальні правові акти. Конкретизація правових основ діяльності органів місцевого самоврядування в різних сферах життєдіяльності суспільства і держави визначається в інших законах Російської Федерації і федеральних
 2. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
  Статутом муніципального освіти. Структура органів місцевого самоврядування, а також їх найменування і найменування посадових осіб, порядок обрання (призначення), компетенція, терміни повноважень, підзвітність, питання організації та діяльності визначаються статутами муніципальних утворень. У місті Москві органи місцевого самоврядування є юридичними особами.
 3. § 3. Організація місцевого самоврядування в наукогради Російської Федерації та інших територіях інноваційного розвитку.
    статуті муніципального освіти або в іншому нормативному акті, прийнятому в установленому порядку органом місцевого самоврядування, повинні бути передбачені обов'язки адміністрації даного муніципального освіти з підтримки розвитку науково-виробничого комплексу, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, виробництва наукомісткої продукції та підготовці кадрів, визначені
 4. § 4. Організація місцевого самоврядування на прикордонних територіях.
    статутами муніципальних утворень, розташованих повністю або частково на прикордонній території, можуть бути передбачені посадові особи місцевого самоврядування з прикордонних питань. Рекомендована література. 1. Александров А.О., Ількіна Н.А. Місцеве самоврядування в російських регіонах / / Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування / За ред. А.В.
 5. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    статути, призначають на посаду і звільняють з посади керівників даних підприємств та установ, заслуховують звіти про їх діяльність у порядку, передбаченому статутом муніципального освіти; 4) наявність муніципального бюджету є обов'язковою умовою здійснення місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування формують, затверджують і виконують місцевий бюджет (ч. 1
 6. § 2. Місцевий референдум
    статутом), законом суб'єкта Федерації, статутом муніципального освіти серед володіють правом на участь у референдумі громадян Російської Федерації, місце проживання яких розташована у межах муніципального освіти. Конституційним Судом Російської Федерації було визнано не суперечить Конституції Російської Федерації положення Федерального закону "Про основні гарантії
 7. § 3. Муніципальні вибори.
    статутами), законами суб'єктів Російської Федерації, - бути обраним до органів державної влади та органи місцевого самоврядування (т.зв. пасивне виборче право). Громадянин Російської Федерації, який досягне на день голосування віку 18 років, має право брати участь у передбачених законом і проведених законними методами інших виборчих діях, інших діях з підготовки
 8. § 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування.
    статутом муніципального освіти. Підставами для відкликання депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування можуть служити тільки його конкретні протиправні рішення або дії (бездіяльність) у разі їх підтвердження в судовому порядку. Як правило, глава муніципального освіти може бути відкликаний у наступних випадках: 1)
 9. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
    статуту територіального громадського самоврядування уповноваженим органом місцевого самоврядування відповідного поселення. Порядок реєстрації статуту територіального громадського самоврядування визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу. Територіальне громадське самоврядування відповідно до його статуту може
 10. § 9. Публічні слухання.
    статуту муніципального освіти, а також проект муніципального правового акта про внесення змін і доповнень до даний статут; проект місцевого бюджету та звіт про його виконання; проекти планів і програм розвитку муніципального освіти, проекти правил землекористування і забудови, проекти планування територій та проекти межування територій, а також питання надання дозволів на
© 2014-2022  yport.inf.ua