Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Договір поставки і кваліфікуючі його ознаки

. За договором поставки постачальник - продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (ст. 506 ЦК). Даний договір має наступні кваліфікуючі ознаки.
1. Постачальник - особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, якому на відміну від роздрібного продавця досить здійснювати таку діяльність взагалі (пор. п. 1 ст. 492 і ст. 506 ЦК). Постачальником можуть бути: громадяни, зареєстровані як підприємці; комерційні організації незалежно від їх форми та сфери здійснюваної діяльності; некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК; громадяни, не зареєстровані як підприємці, якщо здійснювана ними діяльність об'єктивно носить підприємницький характер (див. абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК), а суд з цієї причини вважатиме за доцільне застосувати до досконалої даним громадянином продажу правила § 3 гл. 30 ЦК (див. п. 4 ст. 23 ЦК).
Оскільки, таким чином, договір поставки кваліфікує ознака здійснюваної постачальником підприємницької діяльності, мова йде не стільки про особливе суб'єкті, скільки про ознаку суб'єктивної сторони - самостійної, ризикової діяльності (від продажу товарів), спрямованої на систематичне отримання прибутку. При відсутності даної ознаки саме по собі наявність у продавця статусу підприємця недостатньо для того, щоб вважати здійснений ним договір поставкою, а його самого - постачальником. Тому громадянин-підприємець, відчужує належний йому автомобіль, може розглядатися постачальником в тому випадку, якщо дана угода є підприємницькою (і відповідає ознакам, зазначеним в абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК), що може бути не завжди. Так, одна справа, якщо громадянин-підприємець продає автомобіль в рамках систематичної діяльності, витягуючи з цього прибуток, інша - якщо такий продаж має разовий і суто побутовий характер і відбувається для придбання нового автомобіля в цілях особистого його використання. Очевидно, що правила § 3 гл. 30 ГК слід мати на увазі тільки в першому випадку (і за обов'язкової наявності інших кваліфікуючих поставку ознак), у другому - застосовуються правила § 1 гл. 30 ГК.
2. Покупець у договорі поставки - особа, яка використовує товар у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням. Покупця (як і постачальника) кваліфікує не так суб'єктний склад, скільки мети придбання товару. Так, якщо в договорі роздрібної купівлі-продажу товар купується для особистого споживання, то придбання товарів за договором поставки здійснюється для подальшого виробничого (господарського) споживання або використання в цивільному обороті - тобто подальшої переробки або продажу (саме так це закріплено в п. 1 ст. 535 ЦК). Оскільки покупець набуває товар, що поставляється для його використання в господарських (у тому числі в підприємницьких) цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням, покупцями можуть бути: a) громадяни-підприємці, б) комерційні організації незалежно від їх форми , сфери і профілю діяльності; в) некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК; г) громадяни, які не зареєстровані як підприємці, якщо здійснювана ними діяльність об'єктивно носить підприємницький характер (див. абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК), а суд з цієї причини вважатиме за доцільне застосувати до досконалої даним громадянином покупці правила § 3 гл. 30 ЦК (див. п. 4 ст. 23 ЦК).
Навпаки, покупцем за договором поставки не можуть бути: громадяни, які отримують товари для особистого, сімейного, домашнього та іншого подібного використання; некомерційні організації, що купують товари для некомерційного використання (причому, як вказувалося вище, у уникнути конкуренції між роздрібною купівлею-продажем і постачанням таке використання має бути некомерційним виключно).
Таким чином, ознака некомерційного (у тому числі побутового) використання придбаного товару має принципове значення. В одному випадку він, поряд з іншими кваліфікуючими ознаками, дозволяє кваліфікувати договір купівлі-продажу за правилами § 2 гл. 30 ГК, в іншому - за правилами § 3 гл. 30 ГК, але сам по собі (без участі інших ознак) він не має кваліфікуючої значення, тому відповідні відносини регулюють правила § 1 гл. 30 ГК * (55).
3. Згідно ст. 506 ЦК договір поставки кваліфікує товар. Так: a) оскільки поставляється товар повинен вироблятися або закуповуватися постачальником, буквальне тлумачення ст. 506 ГК вимагає виключення з предмета договору поставки всякого товару, який опинився у постачальника поза зв'язку з його виробничої або закупівельною діяльністю (наприклад, що дістався йому в порядку правонаступництва при спадкуванні чи реорганізації), б) законодавець говорить про обов'язки постачальника передати не товар, а саме товари (пор. з п. 1 ст. 492 ЦК), що дозволяє припустити, що договір поставки завжди полягає у відношенні деякого безлічі товарів (у тому числі однотипних і родових).
Однак кваліфікуюче значення першого обставини оцінюють неоднозначно * (56), ще більший сумнів викликає друге. Видається, що обидва ці ознаки належить розглядати тільки в контексті загального правила. Справа в тому, що відокремлення договору поставки в гол. 30 ГК (і його відмежування від інших видів договору купівлі-продажу) спочиває насамперед на ознаці мети, з якою діють боку (і сполученим з нею ознакою суб'єктного складу), а для протиставлення один одному двох сфер - неспоживчою та споживчої - немає сенсу і потреби звертатися до предметного ознакою як до безумовного і тим самим нормувати кількість (обсяг) товару, що продається. Зрозуміло, роздріб передбачає продаж одиничного товару для його споживання, поставка - продаж товару оптом, однак цей (предметний) ознака - тільки зразковий (але не безумовний) орієнтир при видовий кваліфікації відносин купівлі-продажу.
Товаром за договором поставки не можуть бути сільгосппродукція, якщо вона продається її виробником заготівельникові для переробки або продажу (тому договір продажу перекуплену сільгосппродукції - звичайний договір поставки), а також подається через приєднану мережу енергія (крім випадків , коли мережа використовується саме для поставки товарів, наприклад при трубопровідної постачання газу) (докладніше див § 5, 6 гл. 30 ЦК). Можливість поставки об'єктів нерухомості (наприклад, повітряних і морських суден) виключати не можна * (57).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Договір поставки і кваліфікуючі його ознаки "
 1. § 3. Договори поставки та контрактації
  договором поставки постачальник - продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим , сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (ст. 506 ЦК). Даний договір має наступні кваліфікуючі
 2. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  договором комісії або доручення (брокерська діяльність), або ж як дилер, то за певних умов вона може бути притягнута до відповідальності за Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 136 здійснення підприємницької професійної діяльності учасника без необхідної ліцензії. Але ст. 38 Закону
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  договором або установчими документами юридичної особи (ст. 174 ЦК). Стосовно операцій юридичної особи, що виходять за межі його правоздатності (позастатутні угоди), необхідно чітко визначити сферу застосування належних до них правил. Як у гол. 7 підручника, правоздатність юридичних осіб підрозділяється на загальну і спеціальну. При цьому загальноїправоздатністю
 4. § 5. Зміна і розірвання договору
  договору. Одним з найважливіших почав, що лежать в основі регулювання динаміки договірних зобов'язань, є принцип незмінності договору - pacta sunt servanda. Це означає, що укладені договори повинні виконуватися на тих умовах, на яких було досягнуто згоди сторін, і не повинні змінюватися. Разом з тим можливі ситуації, коли послідовне втілення даного принципу входить
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 6. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх юридичною формою - договором
 7. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 492 ЦК). Даний договір має наступні кваліфікуючі ознаки. 1. Продавець в договорі роздрібної
 8. § 4. Договір енергопостачання
  договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм приладів і обладнання, пов'язаних з
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54 . Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec prosunt [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. Par in parem imperium (jurisdictionem) non habet [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 10. 1. Значення і сфера застосування купівлі-продажу
  договорів цивільного права, що мають багатовікову історію розвитку. Вже в класичному римському праві складається як консенсуального контракту emptio-venditio. Під ним розумівся договір, за допомогою якого одна сторона - продавець (venditor) зобов'язується надати іншій стороні - покупцеві (emptor) річ, товар (merx), а інша сторона - покупець зобов'язується сплатити продавцю за
© 2014-2022  yport.inf.ua