Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

4. Експертиза заявки на винахід

За заявкою на винахід проводиться формальна експертиза, в процесі якої перевіряються наявність документів, передбачених законом, та дотримання встановлених вимог до них. У разі подання заявником додаткових матеріалів перевіряється, не змінюють чи вони сутність заявленого винаходу. Матеріали у частині, що змінює суть винаходу, при розгляді до уваги не приймаються і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка, про що заявник повідомляється.
Про позитивному результаті формальної експертизи та дату подання заявки на винахід заявник повідомляється негайно після завершення формальної експертизи.
За заявкою, оформленої з порушенням вимог до її документам, заявнику надсилається запит з пропозицією протягом двох місяців з дати його отримання уявити виправлені або відсутні документи.
Роспатент після закінчення 18 місяців з дати подачі заявки на винахід, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про заявку на винахід, за винятком випадків, якщо до закінчення 12 місяців з дати подання такої заявки вона була відкликана або визнана відкликаною або на її підставі відбулася реєстрація винаходу.
Будь-яка особа після публікації відомостей про заявку має право ознайомитися з її документами, якщо заявка не відкликана і не визнана відкликаною на дату публікації відомостей про неї. У випадку публікації відомостей про заявку на винахід, яка на дату публікації була відкликана або визнана відкликаною, такі відомості не включаються до рівень техніки щодо наступних заявок того ж заявника, поданих в Роспатент до закінчення 12 місяців з дати публікації відомостей про заявку на винахід. Склад публікованих відомостей і порядок ознайомлення з документами заявки встановлюється Роспатентом.
За клопотанням заявника, подане до закінчення 12 місяців з дати подачі заявки, Роспатент може публікувати відомості про заявку на винахід і до закінчення 18 місяців з дати її подачі. Автор винаходу має право також відмовитися бути згаданим у якості такого в публікованих відомостях про заявку.
За клопотанням заявника або третіх осіб, яка може бути подана в Роспатент протягом трьох років з дати подачі заявки на винахід, і за умови завершення формальної експертизи з позитивним результатом проводиться експертиза заявки на винахід по суті. Про надійшли клопотаннях третіх осіб заявник повідомляється Роспатентом.
Термін подачі клопотання може бути продовжений не більше ніж на два місяці за клопотанням заявника, подане до закінчення трьох років з дати подачі заявки, за умови подання разом з таким клопотанням документа, що підтверджує сплату патентного мита. У разі якщо клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті не буде подано у встановлений строк, заявка визнається відкликаною.
Експертиза заявки на винахід по суті включає в себе інформаційний пошук щодо заявленого винаходу для визначення рівня техніки і перевірку відповідності заявленого винаходу умовам патентоспроможності.
Після закінчення шести місяців з дати початку експертизи заявки на винахід по суті заявнику надсилається звіт про інформаційному пошуку, якщо по такій заявці пріоритет не заявлено більш ранній, ніж дата подання заявки, і клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті подано при подачі заявки.
У процесі експертизи у заявника можуть бути запитані додаткові матеріали (в тому числі змінена формула винаходу), без яких проведення експертизи неможливе. Ці матеріали повинні бути представлені без зміни суті винаходу протягом двох місяців від дати одержання заявником запиту або копій матеріалів, що протиставлені заявці.
У разі якщо в процесі експертизи встановлено, що заявлений винахід, виражене формулою, запропонованою заявником, відповідає умовам патентоспроможності, приймається рішення про видачу патенту на винахід з цією формулою, в якому вказується дата пріоритету винаходу. Якщо в процесі експертизи встановлено невідповідність заявленого винаходу, вираженого формулою, запропонованою заявником, умовам патентоспроможності, приймається рішення про відмову у видачі патенту.
До прийняття рішення заявнику надсилається повідомлення про результати перевірки патентоспроможності заявленого винаходу з пропозицією подати свої доводи за наведеними в ньому мотивами. Доводи заявника враховуються при ухваленні рішення за результатами експертизи заявки по суті, якщо вони представлені протягом шести місяців з дати направлення повідомлення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Експертиза заявки на винахід "
 1. 6. Експертиза заявки на корисну модель і промисловий зразок
  експертиза, в процесі якої перевіряються тільки наявність документів, передбачених законом, дотримання вимог до них і відсутність порушення вимоги єдності корисної моделі, а також розглядається питання про те, відноситься Чи заявлене рішення до охоронюваного в якості корисної моделі. Перевірка відповідності заявленої корисної моделі умовам патентоздатності не здійснюється. При
 2. 1. Спори про видачу патенту
  експертизу з позитивним результатом, інформаційного пошуку для визначення рівня техніки, у порівнянні з яким буде здійснюватися оцінка новизни і винахідницького рівня заявленого винаходу. Порядок та умови проведення такого пошуку та надання відомостей про його результати встановлюються федеральною службою з інтелектуальної власності. Заявник має право знайомитися
 3. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  експертизу та експертизу заявленого позначення. Ці дії дуже важливі, тому що закон містить перелік підстав для відмови в реєстрації заявленого позначення як товарного знака. Так, підставами для відмови у державній реєстрації товарного знака можуть бути відсутність розрізняльної здатності у представленого позначення, фактичне загальне вживання позначення
 4. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  експертизи у сфері науки і наукового обслуговування вищої школи з проблем інноваційної діяльності присвячено наказ Міносвіти РФ від 23 травня 1997 р. № 994 «Про систему незалежної експертизи з проблем інноваційної діяльності в сфері науки і наукового обслуговування і порядок проведення конкурсів проектів »[10]. Даним наказом затверджено: Положення та системі незалежної експертизи по
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  експертизи у разі розбіжностей щодо вартості ремонту буксирі об'єкта. При втрати буксирі об'єкта з буксировщика стягуються збиток у розмірі вартості втраченого буксирі об'єкта і плата за його буксирування, якщо ця плата не входить у вартість втраченого буксирі об'єкта. * (594) Така відповідальність має місце в зазначеному вище випадку з п. 6 ст. 120 КВВТ. Тут
 6. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  експертизи та реєстрації наукових відкриттів, яка діяла в нашій країні близько 40 років, були: а) підтвердження достовірності наукових положень, заявлених в якості відкриттів, б) встановлення авторського і державного пріоритету; в) моральне і матеріальне стимулювання авторів відкриттів; г) сприяння у вирішенні науково-технічних проблем, пов'язаних з відкриттями; д) державний
 7. § 1. Об'єкти патентного права
  експертизи встановлено, що різними заявниками подано заявки на ідентичні винаходи і такі заявки мають одну і ту ж дату пріоритету, патент видається тільки за однією з таких заявок особі, визначеній угодою між заявниками. При цьому всі автори, зазначені у заявках, визнаються співавторами щодо ідентичних розробок. Заявники повинні повідомити федеральному органу виконавчої
 8. § 2. Суб'єкти патентного права
  експертизу цих заявок, державну реєстрацію об'єктів промислової власності, видає охоронні документи, в установленому порядку визнає їх недійсними і т.д. По-третє, Патентне відомство забезпечує формування державного фонду патентної документації, створення умов для його збереження і публічного використання. Значимість даної задачі визначається тим, що
 9. § 3. Оформлення патентних прав
  експертизи по суті (на винахід - 900 руб.); Подача заперечення - 300 руб.; Реєстрація розробки в державному реєстрі - 1200 руб.; Відновлення пропущеного строку для вчинення тієї чи іншої дії - 240 руб. (Протягом 6 місяців) і 960 руб. (Після закінчення 6 місяців, але не пізніше 12 місяців з дати закінчення встановленого терміну) і т.п. Крім того, іноземці сплачують
 10. § 5. Патентна форма охорони об'єктів промислової власності
  експертиза заявки), і, нарешті, видачу від імені держави особливого охоронного документа, що гарантує права заявника. Таким документом є патент на винахід або інший об'єкт промислової власності, який офіційно підтверджує права його власника і встановлює їх обсяг. Права патентовласника носять абсолютний, винятковий і терміновий характер, а також обмежені
© 2014-2022  yport.inf.ua