Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Фактичний склад угоди

. Стаття 153 ЦК розуміє під угодами дії громадян або юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто на викликання правового наслідки. Допомогою угод суб'єкти цивільного права встановлюють, змінюють або припиняють свої цивільні права та обов'язки за своєю вираженою зовні волі і в своєму інтересі (абз. 1 п. 2 ст. 1 ЦК).
Необхідною частиною будь-якої угоди служить волевиявлення, тобто вираження приватної волі викликати певне правовий наслідок. Волевиявлення є як виявленням волі, спрямованої на настання правового наслідки, так і її безпосереднім здійсненням.
Деякі угоди складаються тільки з одного волевиявлення (такі, наприклад, видача повноваження - абз. 1 п. 1 ст. 182 ГК, заяву про залік - ст. 410 ЦК, прийняття спадщини - ст. 1152 ГК, схвалення угоди - абз. 2 п. 1 ст. 26 ЦК). Більшість цивілістів відносять до цих оборудок публічна обіцянка нагороди, оскільки вважають, що фактичний склад даної угоди вичерпується волевиявленням обіцяє про виплату нагороди тому, хто зробить вказане ним дію * (507). Насправді в фактичний склад публічної обіцянки нагороди (п. 1 ст. 1055 ЦК) входять два елементи: 1) волевиявлення обіцяє про виплату нагороди, яке саме по собі не є угодою, 2) вчинення вказаного обіцятиме дії, яке представляє собою не угоду, а реальний акт, який може бути здійснений і недієздатною особою.
Багато угоди складаються з декількох погоджених з утримання волевиявлень. Як приклади таких угод можна послатися на договір купівлі-продажу (п. 1 ст. 454 ЦК), договір банківської гарантії (ст. 368 ЦК), договір простого товариства (п. 1 ст. 1041 ЦК) і договір про прощення боргу (ст. 415 ЦК).
Існують угоди, які поряд з волевиявленнями містять ще інші складові частини. Наприклад, фактичний склад договору про передачу рухомої речі у власність складається з угоди відчужувача і набувача про перехід права власності на річ, яке саме по собі не є угодою * (508), і передачі речі набувачеві * (509), * (510). До фактичному складу договору про надання замість виконання (ст. 409 ЦК) відносяться надання іншого, ніж заборгований, предмета і угода сторін про те, що це надання має вважатися виконанням обов'язку * (511). Далі, при вчиненні деяких угод (наприклад, поступки вимоги, заснованого на операції, укладеної в нотаріальній формі, - п. 1 ст. 389 ЦК) необхідно сприяння нотаріуса, яке виступає складовою частиною цих угод * (512).
Від випадків, де угода крім волевиявлень сторін має й інші складові частини, слід відрізняти випадки, при яких для вступу угоди в силу потрібна наявність лежить за межами її фактичного складу передумови * (513). Передумовою вступу угоди в силу може бути інша угода (наприклад, згода законного представника на вчинення правочину неповнолітньою - п. 1 ст. 26 ГК * (514)), адміністративний акт (наприклад, державна реєстрація угоди - ст. 164 ЦК * (515)), правопорушення (наприклад, невиконання боржником забезпеченого порукою зобов'язання є передумова набуття чинності договору поручительства), і т.д.
З урахуванням сказаного угода визначається як фактичний склад, який містить щонайменше одне або декілька волевиявлень, спрямованих на викликання певного правового наслідки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фактичний склад угоди "
 1. § 2. Поняття і основні види угод
  фактичний склад даної угоди вичерпується волевиявленням обіцяє про виплату нагороди тому, хто зробить вказане ним дію * (507). Насправді в фактичний склад публічної обіцянки нагороди (п. 1 ст. 1055 ЦК) входять два елементи: 1) волевиявлення обіцяє про виплату нагороди, яке саме по собі не є угодою, 2) вчинення вказаного обіцятиме дії, яке
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством 20. EX AEQUO ET BONO [екс АКВО пов
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  фактично, на ділі 16. De jure [де юре] - по праву, юридично, формально 17. De lege ferenda [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. De lege lata [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. Erga omnes [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством 20. Ex aequo et bono [екс АКВО пов
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством 20. EX AEQUO ET BONO [екс АКВО пов
 5. § 1. Поняття комерційного права
  фактична легалізація юридичної особи підприємця, який як особливий суб'єкт правовідносин не відноситься до класичних суб'єктам цивільного права - особам. Заперечуючи проти цього аргументу, слід зауважити, що кордони між галузями права проводяться не по суб'єктах, а за характером регульованих ними суспільних відносин. Суб'єктний склад правових відносин зумовлюється
 6. § 4. Акціонерні товариства
  фактична) материнської організації визначати дії дочірнього суспільства. Для того щоб визначити те чи інше суспільство дочірнім, не обов'язково наявність одночасно всіх трьох зазначених ознак, тут досить встановлення хоча б одного з них. Головною метою, яку законодавець ставив перед собою при включенні цих новел у ЦК, є необхідність визначити порядок і розмір
 7. § 2. Правовий режим речей
  фактичне його використання, повинні відповідати цьому цільовим призначенням. Важливе місце серед об'єктів речових прав підприємців займають будівлі і споруди. Серед них спеціальний правовий режим характерний для житлових будинків, в тому числі - багатоквартирних. Всі ці об'єкти віднесені до нерухомості і поряд з такими видами майна, як виробничі та нежитлові приміщення у будинках та
 8. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  фактичне загальне вживання позначення як позначення товарів певного виду, хибність або здатність ввести в оману споживача щодо товару або його виробника. Неможлива реєстрація товарного знака, якщо дане позначення є загальноприйнятим символом або терміном, якщо воно вказує на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, на місце і
 9. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  фактичного виконання зобов'язання в межах його обов'язки заповнити недопоставлена кількість товарів в наступних періодах поставки, якщо інший порядок сплати неустойки не встановлений законом або договором. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 258 Правила про договір поставки застосовуються до відносин за
 10. § 2. Розрахунки і кредитування
  фактичні власники облігацій. Емісія облігацій є поширеним способом залучення грошових коштів громадян і організацій на позикових засадах. Право випуску облігацій може бути передбачено у статуті акціонерного товариства. У ст. 33 Федерального закону «Про акціонерні товариства» містяться правила, що регламентують порядок і умови випуску облігацій акціонерним товариством. Так,
© 2014-2022  yport.inf.ua