Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

9. ГОЛОСУВАННЯ

Це дійсно найголовніша стадія виборчого процесу, бо саме на цій стадії відбувається народне волевиявлення, в результаті якого частина балотуються кандидатів отримує право на виборний мандат або, якщо виборча система допускає більше одного туру голосування, отримує право балотуватися в наступному турі. Процедури голосування нерідко регулюються у виборчих законах дуже докладно і вельми різняться в різних країнах; деякі з цих відмінностей ми проілюструємо.
До голосування допускаються виборці, що складаються в списку виборців і підтвердивши свою особистість відповідним посвідченням (у ряді країн - згаданої вище виборчої карткою або посвідченням на право голосування, які видані при включенні виборця до списку).
Перш за все слід зазначити, що поряд з традиційним голосуванням виборчими бюлетенями все частіше практикується голосування за допомогою спеціальних машин. Вважається, що машини не тільки дозволяють спостерігати за рухом волевиявлення виборців під час голосування, швидше визначати його результати, а й гарантують від багатьох можливих навмисних порушень виборчого закону. Втім, машини підкоряються людям, і абсолютної гарантії, отже, теж не дають. Закордонне законодавство, однак, завжди встановлює критерії, яким повинна відповідати виборча машина, а для голосування за допомогою машин вводиться спеціальна процедура.
Відносно виборчих бюлетенів законодавче регулювання досить різноманітно. Так, в Австрії Федеральний закон про вибори до Національної ради 1970 року в редакції 1979 передбачає виготовлення за рахунок федерального бюджету офіційних виборчих бюлетенів із зазначенням партійних списків кандидатів, ліворуч від кожного з яких розташовується порожній кружок. У гуртку проти списку тієї партії, за яку виборець голосує, він ставить косий хрест чи інший знак, але може і в інший спосіб висловити свою перевагу: підкреслити назву списку або прізвище одного з складаються в списку кандидатів, викреслити інші списки і т. д. Якщо виборець голосує не в своєму виборчому окрузі, то отримує незаповнений офіційний бюлетень, в якому пише назву партійного списку кандидатів або прізвище кандидата, за яких голосує. Бюлетень поміщається в офіційний конверт, який виборець особисто опускає у виборчу скриньку.
В Іспанії кандидати або політичні об'єднання, які висунули списки кандидатів, самі забезпечують виготовлення виборчих бюлетенів по офіційно встановленому зразку. Ці бюлетені лежать в кабінах для голосування, де виборець, взявши бюлетень з прізвищами тих кандидатів, за яких голосує, поміщає його в конверт, заклеює його, а потім, вийшовши з кабіни, вручає голові виборчого президії (дільничної виборчої комісії), який негайно на очах у всіх опускає конверт у виборчу скриньку. Іноді при такій системі кандидати або партії розсилають свої бюлетені виборцям на будинок, а в приміщенні для голосування знаходяться тільки виборчі конверти (Франція).
Представляє інтерес вирішення проблеми голосування виборців, які в день виборів не знаходяться в місці свого постійного проживання, де вони внесені до списку виборців. Тут ми також спостерігаємо різні рішення.
У Мексиці виборець в цьому випадку допускається за місцем свого знаходження до виборів тільки з числа тих же кандидатів, які балотуються і за його місцем постійного проживання. Так, якщо виборець перебуває поза межами всіх виборчих округів з виборів до парламенту, до складу яких входить його виборча секція, то він може за своєю виборчою посвідченню брати участь тільки у виборах Президента, а якщо перебуває в межах якого-небудь зі своїх виборчих округів з виборів до парламенту, то може брати участь і у виборах відповідних членів парламенту.
В Австрії виборець, який знає, що в день виборів перебуватиме поза місцем свого постійного проживання, може заздалегідь отримати посвідчення на право голосування, яке являє собою офіційний виборчий бюлетень в запечатаному конверті. У день виборів виборець за місцем свого перебування замість посвідчення на право голосування отримує незаповнений офіційний бюлетень, який заповнює, вказуючи підтримуваний ним список кандидатів або окремих кандидатів, і, помістивши бюлетень в конверт, опускає у виборчу скриньку.
У багатьох країнах на такий випадок передбачено і голосування поштою, яким нерідко користуються також виборці, які постійно проживають за кордоном. Так, німецький виборчий закон передбачає, що при голосуванні поштою виборець повинен своєчасно переслати керівнику виборів свого виборчого округу (тобто голові окружного виборчого органу) своє посвідчення на право голосування і в окремому запечатаному конверті свій бюлетень. Голосування буде таким, що відбувся, якщо ці поштові відправлення надійдуть адресату до 6 години вечора дня виборів. На посвідченні виборець повинен зробити під присягою відмітку про те, що виборчий бюлетень заповнений їм особисто. Відправлення в офіційному виборчому конверті не обкладається поштовим збором, сума якого відшкодовується поштою з федерального бюджету.
Інша можливість вирішення проблеми участі у виборах осіб, відсутніх в день голосування в місці свого постійного проживання, - голосування за дорученням. Французький Виборчий кодекс містить переліки осіб, які мають право видавати довіреність на голосування від їхнього імені (громадяни, які перебувають за кордоном; особи, відсутні в комуні, в списки виборців якої вони внесені, у службових справах або по здоров'ю; особи, які мають по своєму фізичному Станом перешкоди для участі у голосуванні; особи, які працюють поза межами департаменту, де розташована відповідна комуна, і їх дружини). Особа, яка отримала довіреність, користується всіма виборчими правами довірителя і вноситься до списку виборців відповідної комуни. Одна особа може отримати не більше двох довіреностей. Довіреність може бути анульована і видана заново. Довіритель може проголосувати особисто, якщо прибуде у виборче бюро раніше того, кому видав довіреність. У разі смерті довірителя або позбавлення його цивільних прав довіреність анулюється по праву.
А ось фінський Акт про едускунте (парламенті) 1928 року, що є частиною конституції, встановив, що виборче право не може здійснюватися через повіреного (частина третя § 4).
Виборче законодавство зазвичай надає виборцям, які в силу неграмотності або фізичної вади не можуть самі здійснювати виборчі дії, право користуватися допомогою інших виборців.
Голосування на загальних виборах проводиться зазвичай протягом одного дня, що наказується виборчим законом. Це зайва гарантія від можливих фальсифікацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. ГОЛОСУВАННЯ "
 1. Стаття 5.22. Незаконна видача громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі
  голосування на референдумі з метою надання можливості громадянину проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня , бюлетеня для голосування на референдумі - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 2. Стаття 342. Порядок проведення наради і голосу-вання в нарадчій кімнаті
  голосування за відповідями на них і веде підрахунок голосів. 2. Голосування проводиться відкрито. 3. Ніхто з присяжних засідателів не вправі утриматися при голосуванні. Присяжні засідателі голосують за списком. 4. Старшина голосує
 3. Стаття 5.22. Незаконні видача та отримання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі (в ред. Федерального закону від 04.10.2010 N 263-ФЗ)
  голосування на референдумі з метою надання йому можливості проголосувати замість виборця, учасника референдуму , в тому числі замість іншого виборця, учасника референдуму, або проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі - тягне за собою накладення адміністративного
 4. § 5 . Голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення муніципального освіти
  голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення муніципального освіти. Голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення муніципального освіти проводиться на всій території муніципального освіти або на частині його території. Голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення
 5. Стаття 142.1. Фальсифікація підсумків голосування Коментар до статті 142.1
  голосування. 2. Об'єктом цього злочину, так само як і трьох попередніх, є виборче право громадян. Діяння, передбачені ст. 142, є як би приготуванням до фальсифікації підсумків голосування. Зрозуміло, фальсифікація підсумків голосування може здійснюватися і без попередньої фальсифікації виборчих списків, бюлетенів та підробки підписів виборців. 3.
 6. Стаття 331. Старшина присяжних засідателів
  голосуванням обирають більшістю голосів старшину, який про своє обрання повідомляє головуючому. 2. Старшина присяжних засідателів керує ходом наради присяжних засідателів, за їх дорученням звертається до предсе-дательством з питаннями і проханнями, оголошує поставлені судом питання, записує відповіді на них, підводить підсумки голосування, оформляє вердикт і за вказівкою
 7. Фальсифікація підсумків голосування (ст. 1421 КК).
  Голосування. Вичерпний перелік дій, що визнаються фальсифікацією, зазначений в статті: 1) включення неврахованих бюлетенів до числа бюлетенів, використаних при голосуванні, 2) подання завідомо неправильних відомостей про виборців, учасників референдуму; 3) завідомо неправильний-ве складання списків виборців, учасників референдуму, що виражається у включенні до них осіб, які не
 8. Стаття 21
  голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу
 9. Стаття 5.23. Приховування залишків тиражів виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі
  голосування на референдумі - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати
 10. Стаття 5.23. Приховування залишків тиражів виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  голосування на референдумі - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від трьох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 11. Стаття 142.1. Фальсифікація підсумків голосування Коментар до статті 142.1
  голосування, протоколи про підсумки референдуму. Об'єктивна сторона злочину виражається в активній формі поведінки та передбачає виконання альтернативних дій у вигляді: 1) включення неврахованих бюлетенів до числа бюлетенів, використаних при голосуванні (додаток кількості виготовлених бюлетенів незареєстрованими виборчою комісією (комісією референдуму) бюлетенями);
 12. Коментар до статті 5.24
  голосування дільничною комісією визначено ст. 68 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації". Згідно п. 1, 2 ст. 68 зазначеного Закону підрахунок голосів виборців, учасників референдуму здійснюється відкрито і гласно, з оголошенням та відповідним оформленням в збільшеній формі протоколу про підсумки
 13. Коментар до статті 5.23
  голосування на референдумі є документами суворої звітності (див. п. 1 коментаря до ст. 5.22). Технічні особливості виготовлення бюлетенів для виборів у федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єкта Федерації, для виборів до органів місцевого самоврядування (крім виборів до представницьких органів місцевого самоврядування по виборчих округах,
 14. Стаття 5.24. Порушення встановленого законом порядку підрахунку голосів, визначення результатів виборів, референдуму, порядку складання протоколу про підсумки голосування з відміткою "Повторний" або "Повітряний підрахунок голосів" (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
  голосування, визначення результатів виборів, референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі п'ятисот рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) 2. Порушення головою або членом виборчої комісії, комісії референдуму встановленого федеральним законом порядку складання протоколу про підсумки голосування з відміткою
 15. Коментар до статті 5.25
  голосування надається для ознайомлення спостерігачам, іншим особам, визначеним п. 3 ст. 30 зазначеного Федерального закону. Згідно ст. 72 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" комісія надає для ознайомлення підсумки голосування по кожній виборчій дільниці, ділянці референдуму, території, на
 16. Стаття 5.25. Ненадання відомостей про підсумки голосування або про результати виборів
    голосування - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці. 2. Те ж порушення, зроблене головою територіальної виборчої комісії, комісії референдуму, а так само порушення ним строків направлення відомостей або неповне надання відомостей про підсумки голосування на виборах, референдумі в засоби масової інформації для
 17. § 50. Senatus consulta і orationes principum
    голосування. Senatus consulta ставали загальнообов'язковими для всього римського народу після проголошення та передачі запису постанови сенату в державну казну. З ослабленням положення сенату і зміцненням становища принцепса, senatus cosulta більше не виступали як джерела права, а були лише orationes principum - промовами, з якими принцепс виступав перед сенатом на урочистому
 18. Коментар до статті 5.6
    голосування, підрахунком голосів та іншою діяльністю комісії в період проведення голосування, встановлення його підсумків, визначення результатів виборів, референдуму, включаючи діяльність комісії з перевірки правильності встановлення підсумків голосування і визначення результатів виборів, референдуму; під іноземним (міжнародним) спостерігачем розуміється представник іноземної або міжнародної
 19. Стаття 5.25. Ненадання відомостей про підсумки голосування або про результати виборів
    голосування - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) 2. Те ж порушення, зроблене головою територіальної виборчої комісії, комісії референдуму, а так само порушення ним строків направлення відомостей або неповне надання
 20. Стаття 388. Порядок прийняття рішення комісією з трудових спорів і його зміст
    голосуванням простою більшістю голосів присутніх на за-седанів членів комісії. У рішенні комісії з трудових спорів зазначаються: найменування організації або прізвище, ім'я, по батькові роботодавця - індивідуального підприємця, а у разі, коли інді-виділеного трудовий спір розглядається комісією з трудових спорів структурного підрозділу організації, - найменування
© 2014-2022  yport.inf.ua