Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
І. А. Близнюк, К. Б. Леонтьєв. Авторське право і суміжні права, 2010 - перейти до змісту підручника

4. Вичерпання прав


В ст. 1272 ЦК РФ закріплюється так званий принцип вичерпання прав, згідно з яким правомірно введений в цивільний оборот шляхом продажу або іншого відчуження примірник твору може надалі поширюватися (перепродаватися, даріться, переходити від однієї особи до іншої з інших підстав) без отримання згоди автора твору або його правонаступників і без виплати їм будь-якої винагороди, тобто щодо такого проданого один раз примірника твору ніби перестає діяти, вичерпується право на поширення, що дозволяє автору у всіх інших випадках контролювати передачу права власності на примірники його творів.
Принцип вичерпання прав обмежує дію тільки права на поширення, але не дає прав особі, правомірно яка придбала примірник твору, здійснювати будь-яке інше використання даного примірника твору: наприклад, на випадки здачі примірників твору в прокат вичерпання прав не поширюється, тобто незалежно від набуття права власності на примірник твору для його здачі в прокат буде потрібно укласти окремий договір з правовласником.
У багатьох зарубіжних країнах принцип вичерпання прав застосовується тільки у випадку, коли перша продаж примірника твору мала місце на території відповідної країни або кількох країн. Наприклад, в країнах ЄС принцип вичерпання прав діє, якщо перший продаж примірника була здійснена на території якої-небудь країни, що входить до ЄС.
В відміну від раніше діючого законодавства (п. 3 ст. 16 ЗоАП) при прийнятті частини четвертої ЦК РФ дію принципу вичерпання прав також було піддано територіальним обмеження: вичерпання прав настає тільки в тому випадку, якщо оригінал або примірник твору вводиться в цивільний оборот на території Російської Федерації.
Така зміна підходів, запозичене з зарубіжної практики, може породити певні складнощі при ввезенні містить різного роду твори продукції, правомірно придбаної за кордоном та розповсюджується на території Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Вичерпання прав"
 1. § 9. Комерційна концесія
  вичерпання прав, заснованих на охоронному документі правовласника, визнання охоронного документа в установленому порядку недійсним, інтереси національної безпеки, зміна осіб та деякі інші. Сторони та форма договору комерційної концесії. Сторонами договору комерційної концесії є правовласник комплексу виключних прав та їх користувач. В якості
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  вичерпання прав. * (913) На перший погляд, це положення суперечить можливості встановити в договорі заборону на ведення справ за межами певної території (ст. 1027 ЦК). Однак це протиріччя легко вирішити. За змістом закону користувач, при веденні справ в рамках відведеної йому території, має право укладати угоди як з місцевими, так і з "зовнішніми" покупцями (замовниками). * (914)
 3. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  вичерпання прав: дане питання стосується практично всіх об'єктів інтелектуальної власності і тому міг бути вирішене загальним чином; замість цього про вичерпання прав окремо йдеться стосовно до авторських прав (ст. 1272 ЦК), правам на фонограму (ст. 1325 ЦК), правам публікатора (ст . 1344 ЦК), патентним правам (п. 6 ст. 1359 ЦК), правам на топологію ІМС (п. 3 ст. 1456 ЦК) і прав на
 4. § 5. Патентна форма охорони об'єктів промислової власності
  вичерпання прав, відповідно до якого права патентовласника обмежуються введенням в господарський оборот запатентованого кошти. Наступна зміна власника даного засобу, наприклад, у зв'язку з його перепродажем порушення патентних прав не утворює. Поряд з розглянутими вилученнями зі сфери дії прав патентовласника в законі виділяють ще кілька випадків, коли
 5. 2.1. Виключне право на твір
  вичерпання правовласником своїх прав після першого продажу програм і допустимість їх розповсюдження без згоди автора та виплати йому винагороди. Суди погодилися з доводами суспільства, у задоволенні позовних вимог відмовили. Президія ВАС РФ вказав, що оспорювані судові акти підлягають скасуванню, позовні вимоги - задоволенню з наступних підстав. Виключне право
 6. 4.3. Право на фонограму
  вичерпання прав авторів творів (правовласників) судом оцінки не дано. За таких обставин Президія ВАС РФ ухвалив справу направити на новий розгляд. --- --- Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 14 лютого 2006 р. N 11997/05. Авторам, виконавцям, виробникам фонограм і аудіовізуальних творів належить право на
 7. 3. Реєстрація та використання товарного знака
  вичерпання прав). Правовласник може проставляти поряд з товарним знаком попереджувальне маркування у вигляді латинської літери "R" або латинської літери "R" в окружності або словесного позначення "товарний знак" або "зареєстрований товарний знак", що вказує на те, що застосовується позначення є товарним знаком, зареєстрованим в Російській Федерації. Відповідно до ст. 28
 8. § 1. Міжнародно-правове регулювання авторських прав. Багатосторонні конвенції в галузі авторського права
  вичерпання прав, прав на оренду та прокат, надання в безоплатне тимчасове користування, права на поширення моральних прав, а також систем ідентифікації та управління правами при комп'ютерно-мережевої передачі. * Див: Copyright and Related rights in the Information Society. Brussels, 19 July 1995. Двосторонні договори в сфері охорони авторських прав. Двосторонні договори в області
 9. Стаття 1270. Виключне право на твір Коментар до статті 1270
  вичерпання прав "(див. коментар до ст. 1272 ЦК). 4. Показ твору - це демонстрація оригіналу або примірника твору безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, діапозитива, телевізійної установки чи інших технічних засобів, а також демонстрація окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності. Публічний показ - це будь-який показ
 10. Стаття 1272. Поширення оригіналу або примірників опублікованого твору Коментар до статті 1272
  вичерпання прав, який характерний і для інших результатів інтелектуальної діяльності, а також прирівняних до них коштів індивідуалізації. Такий спосіб використання відкриває перелік випадків вільного використання творів, яке здійснюється без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати йому винагороди. Обов'язковою умовою є дотримання особистих
© 2014-2022  yport.inf.ua