Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Виконання виконавчих документів по спорах немайнового характеру


Виконання виконавчих документів по спорах немайнового характеру грунтується на загальних принципах їх виконання, та суттєве значення має термін виконання.
--- ---
| Прямо передбачені + ---> | Невиконання виконавчого документа про |
---> | в ФЗ "Про виконавче + - | поновлення на роботі |
| Види суперечок | | | провадження "+ | L --- ---
| немайнового | | L --- --- | | --- ---
| характеру в + + --- | | | Виконання виконавчого документа про виселення |
| виконавче | | | Інші види суперечок | | L-> | боржника |
| виробництві | L> | немайнового | | L --- ---
L --- | характеру | | --- ---
L --- T - --- | | Виконання виконавчого документа про вселення |
| L ---> | стягувача |
Ў L --- ---
--- ---
| - по справах із шлюбно-сімейних відносин |
| - про передачу (відібрання) дитини |
| - усунення перешкод у поводженні з дитиною |
| - по справах про захист честі, гідності та ділової репутації |
| - інші види суперечок |
L --- ---
Основні особливості, що стосуються наслідків невиконання виконавчого документа про поновлення на роботу:
- судовий пристав-виконавець у триденний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про порушення виконавчого провадження;
- після порушення виконавчого провадження за виконавчим документом, що зобов'язує боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, судовий пристав-виконавець встановлює боржнику строк для їх добровільного виконання;
- в постанові про порушення виконавчого провадження судовий пристав-виконавець встановлює строк для добровільного виконання містяться у виконавчому документі вимог, який не може перевищувати п'ять днів з дня порушення виконавчого провадження, і повідомляє боржника про примусове виконання зазначених вимог після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору і витрат на проведення виконавчих дій;
- копія постанови про порушення виконавчого провадження не пізніше наступного дня після дня її винесення надсилається стягувачу, боржнику, а також до суду або інший орган, який видав виконавчий документ;
- виконавчий документ про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника виконується негайно;
- негайному виконанню підлягає судовий наказ чи рішення суду про поновлення на роботі (ст. 211 ЦПК РФ);
- при добровільному виконанні виконавчого документа боржник в день вручення йому постанови про порушення виконавчого провадження повинен виконати ці вимоги;
- судовий пристав-виконавець зобов'язаний перевірити виконання своєї пропозиції і вимоги виконавчого документа;
- виконання виконавчого документа вважається завершеним з моменту фактичного допуску зазначеного працівника до виконання колишніх обов'язків, що послідував за виданням наказу адміністрації про скасування свого незаконного розпорядження про звільнення або про переведення;
- у разі невиконання вимог про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника, без поважних причин судовий пристав-виконавець застосовує до боржника штрафні санкції та інші заходи та призначає новий строк виконання виконавчого документа;
- у разі, якщо для виконання виконавчого документа участь боржника необов'язково, судовий пристав- виконавець організовує виконання із стягненням з боржника трикратного розміру витрат на проведення виконавчих дій;
- у разі неможливості виконання виконавчого документа судовий пристав-виконавець виносить постанову про повернення виконавчого документа до суду або інший орган, що його видав, яке затверджується старшим судовим приставом;
- у разі невиконання боржником виконавчого документа про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника судовий пристав-виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу в розмірі до 200 мінімальних розмірів оплати праці і призначає йому новий строк для виконання.
- Постанова може бути оскаржена до відповідного суду у 10-денний термін.
--- ---
--- | Видання боржником наказу про скасування свого |
| Підстави, при + -> | незаконного наказу про звільнення або |
| яких | | переведенні працівника |
| відновлення на | L --- ---
| роботі вважається | --- -
| завершеним (у + -> | Фактичний допуск відновленого працівника |
| сукупності) | | до виконання своїх колишніх обов'язків |
L --- T --- L --- ---
Ў
--- --- ---
| Якщо відновлений працівник не допущений до виконання своїх колишніх |
| обов'язків, коло яких був конкретно визначений, виконавчий |
| документ вважається невиконаним |
L --- ---
Основні особливості, що стосуються виконання виконавчого документа про виселення боржника:
- виселення полягає у звільненні приміщення, яке зазначено у виконавчому документі, від боржника, його майна, домашніх тварин, а також заборону боржнику користуватися звільненим приміщенням;
- судовий пристав-виконавець у триденний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про порушення виконавчого провадження (ст. 9 ФЗ "Про виконавче провадження");
- після порушення виконавчого провадження за виконавчим документом, що зобов'язує боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, судовий пристав-виконавець встановлює боржнику строк для їх добровільного виконання;
- в постанові про порушення виконавчого провадження судовий пристав -виконавець встановлює строк для добровільного виконання містяться у виконавчому документі вимог, який не може перевищувати п'ять днів з дня порушення виконавчого провадження, і повідомляє боржника про примусове виконання зазначених вимог після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору і витрат на проведення виконавчих дій (ст. 9, 73, 81, 82, 84, 85, 87 ФЗ "Про виконавче провадження");
- копія постанови про порушення виконавчого провадження не пізніше наступного дня після дня її винесення надсилається стягувачу, боржнику, а також до суду або інший орган, який видав виконавчий документ;
- у разі невиконання у встановлений судовим приставом-виконавцем строк виконавчого документа про виселення боржника виселення здійснюється судовим приставом-виконавцем примусово;
- судовий пристав-виконавець офіційно сповіщає боржника про день і час примусового виселення;
- виселення проводиться в присутності понятих, в необхідних випадках - за сприяння органів внутрішніх справ з обов'язковим описом майна , виробленої судовим приставом-виконавцем;
- судовий пристав-виконавець зобов'язаний у присутності понятих скласти опис майна, від якого звільняється вказане у виконавчому документі приміщення;
- відсутність боржника при належному повідомленні про день виселення не є перешкодою для виконання виконавчого документа;
- судовий пристав-виконавець зобов'язаний скласти акт і забезпечити зберігання майна боржника з покладенням на нього понесених витрат по зберіганню в разі якщо боржник не взяв своє майно при виселенні;
- на підставі загальних положень про позовної давності не затребуване протягом трьох років майно передається податковому органу для реалізації як безхазяйне;
- кошти від реалізації майна боржника направляють у федеральний бюджет;
- виконання виконавчого документа про виселення боржника оформляється судовим приставом-виконавцем актом про виселення.
Основні особливості, що стосуються виконання виконавчого документа про вселення стягувача:
- вселення складається з забезпечення судовим приставом-виконавцем безперешкодного входу стягувача у вказане у виконавчому документі приміщення і його проживання (перебування) в ньому;
- боржнику роз'яснюється, що виробляється примусове вселення, і він зобов'язаний не чинити стягувачу перешкод в проживанні (перебування);
- судовий пристав- виконавець у триденний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про порушення виконавчого провадження (ст. 9 ФЗ "Про виконавче провадження");
- після порушення виконавчого провадження за виконавчим документом, що зобов'язує боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, судовий пристав-виконавець встановлює боржнику строк для їх добровільного виконання;
- в постанові про порушення виконавчого провадження судовий пристав-виконавець встановлює строк для добровільного виконання містяться у виконавчому документі вимог , який не може перевищувати п'ять днів з дня порушення виконавчого провадження, і повідомляє боржника про примусове виконання зазначених вимог після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору і витрат на проведення виконавчих дій (ст. 9, 73, 81, 82, 84, 85, 87 ФЗ "Про виконавче провадження");
- копія постанови про порушення виконавчого провадження не пізніше наступного дня після дня її винесення надсилається стягувачу, боржнику, а також до суду або інший орган, який видав виконавчий документ;
- у разі невиконання виконавчого документа про вселення стягувача у строк, встановлений судовим приставом-виконавцем для добровільного виконання, вселення здійснюється судовим приставом-виконавцем (ст. 76 ФЗ "Про виконавче провадження");
- у разі перешкоджання боржником виконання виконавчого документа про вселення стягувача виконавчі дії проводяться за участю понятих, а в необхідних випадках органів внутрішніх справ;
- виконання виконавчого документа про вселення стягувача оформляється судовим приставом-виконавцем актом про вселення;
- виконавчий документ вважається виконаним, якщо стягувачу забезпечена можливість повсякденного безперешкодного користування відповідним приміщенням;
- виконавче виробництво по виконаному документу може бути відновлено, якщо після складання акту про вселення стягувача боржник знову перешкоджає проживанню (перебуванню) стягувача;
- у разі перешкоджання проживанню (перебуванню) стягувача особою, згідно з виконавчим документом не є боржником, виконавче провадження не може бути відновлено. Питання про вселення в даному випадку вирішується в судовому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виконання виконавчих документів по спорах немайнового характеру "
 1. Стаття 17.15. Невиконання містяться у виконавчому документі вимог немайнового характеру
  виконання боржником містяться у виконавчому документі вимог немайнового характеру в строк, встановлений судовим приставом-виконавцем після винесення постанови про стягнення виконавчого збору, - (в ред. Федерального закону від 21.04.2011 N 71-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових
 2. Виконавський збір
  виконання виконавчий документ і в триденний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про порушення виконавчого провадження і встановлює строк для добровільного виконання містяться у виконавчому документі вимог. Боржник зобов'язаний виконати виконавчий документ в строк, який йому встановлено судовим приставом-виконавцем на
 3. Стаття 79. Виконання рішень суду у справах, пов'язаних з вихованням дітей
  виконанню "), ст. 437 (" Право судді призупинити виконавче провадження "), ст. 439 ЦПК (" Припинення виконавчого провадження ") та ін Крім того, виконання рішень суду по спорах, пов'язаних з вихованням дітей, здійснюється відповідно до Закону про виконавче провадження. Крім загальних положень, що стосуються умов вчинення виконавчих дій (обов'язковість вимог
 4. Стаття 1500. Оскарження рішень за заявкою на товарний знак
    виконавчої влади з інтелектуальної власності про відмову в прийнятті заявки на товарний знак до розгляду, про державну реєстрацію товарного знака, про відмову в державній реєстрації товарного знака та про визнання заявки на товарний знак відкликаною можуть бути оскаржені заявником шляхом подання заперечення в палату по патентних спорах у протягом трьох місяців з дня отримання
 5. Стаття 1389. Відновлення пропущених термінів, пов'язаних з проведенням експертизи заявки на винахід
    виконавчої влади з інтелектуальної власності (пункт 4 статті 1384 і пункт 5 статті 1386), термін подачі клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті (пункт 1 статті 1386) і термін подання заперечення в палату по патентних спорах (пункт 3 статті 1387) можуть бути відновлені зазначеним федеральним органом за умови, що заявник представить докази
 6. Стаття 432. Перерва і відновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання
    виконанню "є те, що за наявності передбачених законом підстав протягом даного терміну припиняється і поновлюється після того, як ці підстави припинили діяти. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 22 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ" Про виконавче провадження "* (374) час, що минув до перерви строку, до нового строку не зараховується. Перерва давності
 7. Термін у виконавчому провадженні
    виконання в межах встановленого терміну, стягувач втрачає право на його виконання за допомогою процедури примусового виконання, боржник (відповідач) може і добровільно виконати свої зобов'язання перед стягувачем (позивачем) після закінчення цього терміну. За заявою тільки стягувача строк пред'явлення виконавчого листа, виданого на підставі рішення суду, може бути продовжений судом при
 8. Стаття 203. Відстрочка або розстрочка виконання рішення суду, зміну способу та порядку виконання рішення суду
    виконанню судового рішення чи утруднюють його виконання, що у справі особи і судовий пристав-виконавець має право звернутися до суду із заявою про відстрочення або розстрочення його виконання, а також про зміну способу і порядку виконання. Відповідне питання розглядається в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, та судового пристава-виконавця про його часу і
 9. Порушення виконавчого провадження
    виконанню чи ні. З іншого боку, надходження виконавчого документа судового пристава-виконавця можливо і крім волі стягувача, коли орган, який видав виконавчий документ, направляє його на примусове виконання в службу судового пристава. Судовий пристав-виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ від суду або іншого органу, який його видав, або
 10. Стаття 433. Роз'яснення виконавчого документа
    виконання. У силу того що у виконавчому документі дослівно відтворюється резолютивна частина судового постанови, між цими процесуальними документами існує прямий зв'язок. Не виключені випадки, коли на практиці роз'яснити виконавчий документ без дослідження та оцінки рішення в цілому, особливо у випадках коли рішення не було роз'яснено в порядку ст. 202 ЦПК, буває складно.
 11. Стаття 1248. Спори, пов'язані із захистом інтелектуальних прав
    виконавчої влади з інтелектуальної власності і федеральним органом виконавчої влади з селекційним досягненням, а у випадках, передбачених статтями 1401 - 1405 цього Кодексу, федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим Урядом Російської Федерації (пункт 2 статті 1401). Рішення цих органів набирають чинності з дня прийняття. Вони можуть бути оскаржені в
 12. Стаття 1513. Порядок заперечування й визнання недійсним надання правової охорони товарному знаку
    виконані до моменту прийняття
© 2014-2022  yport.inf.ua