Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Заходи примусового виконання у виконавчому провадженні


У виконавчому провадженні примусові заходи застосовуються тільки в тому випадку, якщо боржник не виконав свої обов'язки на підставі виконавчого документа в передбачені терміни.
Основні положення, що стосуються заходів примусового виконання у виконавчому провадженні:
- застосовуються з метою реалізації вимог виконавчих документів;
- застосовуються лише з тих підстав, що передбачені у ст. 44 ФЗ "Про виконавче провадження", тобто це ті підстави, які призводять до початку примусового виконання;
- примусові заходи можуть застосовуватися як окремо, так і в сукупності;
- основні види заходів примусового виконання передбачені в ст. 45 ФЗ "Про виконавче провадження";
- заходи примусового виконання застосовуються до майна, яке має боржник (фізична або юридична особа) на підставі чинного законодавства;
- види об'єктів цивільних прав передбачені в ст. 128-152 ГК РФ.
Майно у виконавчому провадженні - це майно боржника, тобто сукупність готівкових речей, грошових коштів, цінних паперів, майнових прав. Іншими словами можна сказати, що майно боржника у виконавчому провадженні складається з матеріальних і нематеріальних активів.
Підстави застосування заходів примусового виконання (ст. 44 ФЗ "Про виконавче провадження":
1) пред'явлення в установленому федеральним законом порядку належно оформленого виконавчого документа, т.е . виконавчий документ повинен відповідати змісту, необхідному чинним законодавством; він має бути виданий на підставі судового акта, підписаного суддею і завіреного гербовою печаткою суду; в разі, якщо виконавчий документ виданий на підставі акта іншого органу, то він підписується посадовою особою цього органу, а в встановлених федеральним законом випадках - особою, що виписав виконавчий документ;
2) прийняття судовим приставом-виконавцем постанови про порушення виконавчого провадження, тобто збудження виконавчого виробництва полягає в пред'явленні виконавчого документа судового пристава-виконавця та винесенні останнім постанови про порушення виконавчого провадження. Дотримання строків пред'явлення виконавчих документів до виконання стягувачем - неодмінна вимога судового пристава-виконавця при вирішенні питання про порушення виконавчого провадження. У триденний строк з дня надходження виконавчого документа судовий пристав-виконавець виносить постанову про порушення виконавчого провадження;
3) закінчення терміну, встановленого судовим приставом-виконавцем для добровільного виконання, тобто в постанові про порушення виконавчого провадження судовий пристав-виконавець встановлює строк для добровільного виконання містяться у виконавчому документі вимог, який не може перевищувати п'ять днів з дня порушення виконавчого провадження, і повідомляє боржника про примусове виконання зазначених вимог після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору (у разі невиконання виконавчого документа без поважних причин у строк, встановлений для добровільного виконання зазначеного документа, судовий пристав-виконавець виносить постанову, за якою з боржника стягується виконавчий збір у розмірі семи відсотків від стягуваної суми або вартості майна боржника. У разі невиконання виконавчого документа немайнового характеру виконавчий збір стягується з боржника-громадянина в розмірі п'яти мінімальних розмірів оплати праці, з боржників-організацій 50 мінімальних розмірів оплати праці) і витрат на проведення виконавчих дій (витратами на проведення виконавчих дій є витрачені на організацію та проведення зазначених дій кошти з позабюджетного фонду розвитку виконавчого виробництва, положення про який затверджується Урядом Російської Федерації, а також кошти сторін та інших осіб, що беруть участь у виконавчому виробництві).
--- ---
-> | Звернення стягнення на майно боржника шляхом |
| | накладення арешту на майно та його реалізації |
| L --- ---
| --- ---
+ -> | Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, |
| | стипендію та інші види доходів боржника |
| L --- ---
--- | --- -
| Види заходів | | | Звернення стягнення на грошові средаства і інше |
| примусового + - + -> | майно боржника, що знаходяться у Друхів осіб |
| виконання | | L --- ---
L --- | --- ---
| | Вилучення у боржника і передача стягувачеві |
+ -> | певних предметів, указанниз у виконавчому |
| | документ |
| L --- ---
| --- ---
| | Інші заходи, що вживаються відповідно до |
L-> | чинним законодавством , щоб забезпечити |
| виконання виконавчого документа |
L --- ---
Основні особливості, що стосуються звернення стягнення на майно боржника:
- звернення стягнення на майно застосовується як на майно фізичних осіб, так і на майно юридичних осіб. Різниця звернення стягнення полягає в тому, що у юридичних осіб все майно має бути відображено в бухгалтерських документах і враховується майно їх філій, а у фізичної особи майно може перебувати за місцем проживання цієї особи, а також у вкладах у банку, або нерухоме майно, яке підлягає обов'язковій реєстрації, і деякі види рухомого майна, які на підставі чинного законодавства вимагають також державної реєстрації (автотранспортні засоби, зброю, засоби мобільного зв'язку);
- передбачений спеціальний порядок звернення стягнення на грошові кошти та майно боржника (ст. 46 ФЗ "Про виконавче провадження");
- звернення стягнення на майно боржника являє собою його арешт (опис), вилучення та примусову реалізацію;
- передбачений спеціальний порядок звернення стягнення на грошові кошти професійного учасника ринку цінних паперів та його клієнтів;
- особливості порядку звернення стягнення на грошові кошти боржника в іноземній валюті при обчисленні боргу в рублях передбачені в ст. 47 ФЗ "Про виконавче провадження";
- звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, проводиться за ухвалою суду в присутності понятих;
- на заставлене майно може бути звернено стягнення при недостатності у боржника іншого майна для повного задоволення пред'явлених йому вимог, не забезпечених заставою, з дотриманням встановлених цивільним законодавством України прав заставодержателя, а також правил, передбачених ФЗ "Про виконавче провадження";
- стягнення не може бути звернено на майно, яке вилучено з цивільного обороту (ст. 129 ЦК РФ);
- при виконанні виконавчих документів стосовно громадян не може бути звернено стягнення на майно, вказане в Переліку видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами;
- арешт на майно боржника накладається не пізніше одного місяця з дня вручення боржнику постанови про порушення виконавчого провадження, а в необхідних випадках одночасно з його врученням;
- вилучення арештованого майна з передачею його для подальшої реалізації провадиться у строк, встановлений судовим приставом-виконавцем, після закінчення п'яти днів після накладення арешту;
- оцінка майна боржника провадиться судовим приставом-виконавцем за ринковими цінами, що діють на день виконання виконавчого документа, за винятком випадків, коли оцінка проводиться за регульованими цінами;
- майно боржника передається на зберігання під розпис у акті арешту майна боржникові або іншим особам, призначеним судовим приставом-виконавцем. Зберігач може користуватися цим майном, якщо за властивостями майна користування ним не веде до знищення майна або зменшення його цінності;
- реалізація арештованого майна, за винятком майна, вилученого за законом з обігу, незалежно від підстав арешту і видів майна здійснюється шляхом його продажу в двомісячний термін з дня накладення арешту, якщо інше не передбачено федеральним законом;
- у випадках, коли в підрозділі стосовно одного й того ж боржника порушено кілька виконавчих проваджень, вони об'єднуються в зведене виконавче провадження і на майно боржника в межах загальної суми стягнення, виконавчого збору і передбачуваних витрат на проведення виконавчих дій накладається арешт, що дозволяє виконати виконавчий документ незалежно від арештів майна боржника, вироблених в забезпечення іншого позову (позовів);
- у разі присудження стягувачеві предметів, зазначених у виконавчому документі, судовий пристав-виконавець вилучає ці предмети у боржника і передає їх стягувачеві, складаючи акт передачі. У разі відмови стягувача від зазначених предметів вони повертаються боржникові, а виконавче провадження припиняється.
Основні особливості, що стосуються звернення стягнення на майно боржника-організації:
- готівкові грошові кошти в гривнях та іноземній валюті, що зберігаються в сейфах каси боржника-організації та знаходяться в ізольованому приміщенні цієї каси чи інших приміщеннях боржника-організації, підлягають вилученню негайно з їхньої виявленні;
- вилучені грошові кошти в рублях в той же день здаються в банк для перерахування на рахунок стягувача в розмірі боргу, на рахунок позабюджетного фонду розвитку виконавчого виробництва в розмірі суми виконавчого збору, для зарахування до бюджетів усіх рівнів, а кошти, що залишилися, призначені для покриття витрат на проведення виконавчих дій, вносяться на депозитний рахунок підрозділу;
- у разі відсутності у боржника-організації грошових коштів, достатніх для погашення заборгованості, стягнення звертається на інше майно, що належить йому на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління (за винятком майна, вилученого з обороту або обмежуваного в обороті), незалежно від того, де і в чиєму фактичному користуванні воно знаходиться (ст. 58 ФЗ "Про виконавче провадження");
- певний порядок накладення арешту на майно боржника-організації та його реалізації (ст. 59 ФЗ "Про виконавче провадження ");
- заходи щодо забезпечення виконання виконавчого документа при зверненні стягнення на майно боржника-організації (ст. 60 ФЗ" Про виконавче провадження ");
- порядок звернення стягнення при реорганізації та ліквідації боржника-організації (ст. 61 ФЗ "Про виконавче провадження");
- спеціальний порядок підготовки торгів судовим приставом-виконавцем (ст. 62 ФЗ "Про виконавче провадження");
- спеціальний термін і порядок проведення торгів (ст. 63 ФЗ "Про виконавче провадження").
Основні особливості, що стосуються звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника:
- стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника звертається при виконанні рішень про стягнення періодичних платежів, стягнення суми, що не перевищує двох мінімальних розмірів оплати праці, за відсутності у боржника майна або недостатності майна для повного погашення стягуються сум;
- розмір відрахувань із заробітної плати та інших видів доходів боржника вираховується із суми , що залишилася після утримання податків (ст. 65, 66 ФЗ "Про виконавче провадження");
- порядок звернення стягнення на заробіток боржника, який відбуває покарання;
- з засудженого до виправних робіт стягнення за виконавчими документами повинно проводитися з усього заробітку без урахування утримань, вироблених за вироком або постановою суду;
- з засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях, колоніях-поселеннях, тюрмах, виховних колоніях, а також з осіб, які перебувають у наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів та стаціонарних лікувальних закладах, стягнення проводиться з усього заробітку без урахування відрахувань на відшкодування витрат за їх змісту в зазначених установах (ст. 67 ФЗ "Про виконавче провадження");
- спеціальний порядок звернення стягнення на допомогу по соціальному страхуванню;
- види доходів, на які не може бути звернено стягнення (ст. 69 ФЗ "Про виконавче провадження");
- порядок стягнення аліментів та заборгованості по аліментних зобов'язань визначається Сімейним кодексом Російської Федерації;
 - Порядок стягнення аліментів з боржника при виїзді його в іноземну державу на постійне проживання визначається Сімейним кодексом Російської Федерації (ст. 71 ФЗ "Про виконавче провадження"); 
 - Спеціально передбачений порядок виконання судового акта про конфіскацію майна, отриманого в результаті злочинних дій або нажитого злочинним шляхом, а також покарання у вигляді штрафу (ст. 72 ФЗ "Про виконавче провадження"). 
 --- - 
 | Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, а також у | 
 ---> | Відшкодування шкоди особам, які зазнали збитків у | 
 | | Результаті смерті годувальника | 
 | L --- --- 
 | --- - 
 | | Особам, що одержали каліцтва (поранення, травми, | 
 + -> | Контузії) при виконанні ними службових | 
 | | Обов'язків, і членам їх сімей у разі загибелі | 
 | | (Смерті) зазначених осіб | 
 | L --- --- 
 | --- - 
 --- | | У зв'язку з народженням дитини; багатодітним матерям; | 
 | Стягнення не | | | одиноким батькові чи матері; на утримання | 
 | Може бути | | | неповнолітніх дітей у період розшуку їх | 
 | Звернено на | | | батьків; пенсіонерам та інвалідам 1 групи по | 
 | Грошові + - + -> | догляду за ними; потерпілим на додаткове | 
 | Суми, | | | харчування, санаторно-курортне лікування, | 
 | Виплачуються | | | протезування і витрати по догляду за ними у разі | 
 L --- | | заподіяння шкоди здоров'ю; по аліментних | 
 | | Зобов'язаннями | 
 | L --- --- 
 | --- - 
 | | За роботу шкідливими умовами праці або в | 
 | | Екстремальних ситуаціях, а також громадянам, | 
 + -> | Зазнали впливу радіації внаслідок | 
 | | Катастроф або аварій на АЕС, і в інших випадках, | 
 | | Встановлених законодавством Російської | 
 | | Федерації | 
 | L --- --- 
 | --- - 
 | | Організацією у зв'язку з народженням дитини, зі | 
 L -> | смертю рідних, з реєстрацією шлюбу, а також на | 
 | Вихідна допомога, що виплачується при звільненні | 
 | Працівника | 
 L --- - 
 Арешт майна боржника-організації - арешт майна являє собою сукупність конкретних юридично значущих процесуальних дій, скоєних судовим приставом-виконавцем щодо майна боржника і спрямованих на забезпечення примусового виконання вимог виконавчого документа шляхом обмеження, а згодом і позбавлення боржника права розпоряджатися належним йому майном. 
 Опис майна боржника - процесуальний спосіб документальної фіксації арешту майна боржника, оформлений шляхом складання відповідного документа (акта опису, акта арешту). 
 --- --- 
 | Порядок проведення процесуальних дій накладення арешту | 
 L --- T --- --- 
 --- T --- + --- T --- --- 
 Ў Ў Ў Ў 
 --- - 
 | Опись | | Оголошення | | Обмеження | | Вилучення і | 
 | Майна | | заборони | | права | | передача | 
 | Боржника | | розпоряджатися | | користування | | майна на | 
 | | | Майном | | майном | | зберігання | 
 L --- L --- T --- L --- T --- L --- --- 
 Ў Ў 
 --- --- 
 | Порушення заборони судового | | Види, обсяги і терміни обмеження | 
 | Пристава-виконавця | | визначаються судовим | 
 | Розпоряджатися або недотримання | | приставом-виконавцем у кожному | 
 | Обмеження права користуватися | | конкретному випадку з урахуванням | 
 | Майном боржника, на яке | | властивостей майна, значущості його | 
 | Накладено арешт, тягне | | для власника або власника, | 
 | Відповідальність, | | господарського, побутового або | 
 | Передбачену федеральним | | іншого використання та інших | 
 | Законом | | чинників | 
 L --- L --- --- 
 --- - 
 | Наявність у виробництві судового | 
 ---> | Пристава-виконавця вступило в законну силу | 
 | | Виконавчого документа, за яким порушено | 
 | | Виконавче провадження | 
 | L --- --- 
 --- | --- --- 
 | Підстави | | | Невиконання боржником у добровільному порядку | 
 | Застосування + - + ---> | вимог виконавчого документа у строк, | 
 | Арешту | | | встановлений судовим приставом-виконавцем | 
 L --- | L --- --- 
 | --- - 
 | | Наявність у судового пристава-виконавця заяви | 
 | | Стягувача про накладення арешту на майно | 
 L ---> | боржника одночасно з порушенням | 
 | Виконавчого провадження | 
 L --- - 
 --- - 
 | Для забезпечення збереження майна боржника, | 
 ---> | Що підлягає наступній передачі стягувачеві | 
 | | Або для подальшої реалізації | 
 | L --- --- 
 --- | --- --- 
 | Випадки + - + ---> | При виконанні судового акту про конфіскацію | 
 | Застосування | | | майна боржника | 
 | Арешту | | L --- --- 
 L --- | --- --- 
 | | При виконанні ухвали суду про накладення арешту | 
 L ---> | на майно, що належить відповідачу і | 
 | Знаходиться у нього чи в інших осіб | 
 L --- - 
 Основні особливості, що стосуються арешту майна боржника-організації: 
 - Арешт є винятковою мірою, яка безпосередньо пов'язана з істотним обмеженням прав боржника і застосовується лише за певних підставах; 
 - Арешт являє собою міру примусового виконання; 
 - Арешт застосовується в тому випадку, коли боржник добровільно не виконав вимоги судового пристава-виконавця; 
 - Арешт на майно боржника накладається не пізніше одного місяця з дня вручення боржнику постанови про порушення виконавчого провадження, а в необхідних випадках одночасно з його врученням; 
 - Арешт застосовується у спеціально передбачених випадках; 
 - Накладення арешту на майно боржника належить до виключної компетенції судового пристава-виконавця, тобто судовий пристав-виконавець є суб'єктом, який володіє правом накладення арешту; 
 - Арешт майна боржника з одного боку пов'язаний з оглядом, вилученням і передачею майна боржника, а з іншого боку може бути пов'язаний і з розкриттям приміщення боржника; 
 - При здійсненні дій, що стосуються арешту майна боржника, присутність понятих обов'язково; 
 - Понятих повинно бути не менше двох і до них пред'являються спеціальні вимоги, тобто вони повинні бути повністю дієздатними, досягли віку 18 років, не зацікавлені у вчиненні виконавчих дій, які не перебувають у родинних стосунках з боржником і учасниками виконавчого провадження; 
 - Практика говорить, що чим більше буде понятих, тим легше вирішуються спірні питання в суді; 
 - Не допускається арешт майна судовим приставом-виконавцем, якщо це майно лише підтверджено документально, тобто судовий пристав-виконавець повинен проводити арешт тільки того майна, яке він бачить у наявності; 
 - Арешт на різні види майна накладається з урахуванням спеціального чинного законодавства, наприклад арешт на цінні папери накладається в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації; 
 - Згідно з чинним законодавством, не все майно може бути піддана арешту; 
 - В акті опису, в акті арешту повинні бути вказані назва кожного занесеного предмета з описом його специфічних ознак, оцінка кожного предмета і обов'язково вартість всього майна; 
 - В акті опису, в акті арешту вказуються специфічні риси кожного предмета, наприклад, якщо це автомашина, то обов'язково повинні бути вказані марка транспортного засобу, модель, державний реєстраційний номер, колір, рік випуску і інші характеристики цієї автомашини; 
 - За наявності конкретних обставин судовий пристав-виконавець при вчиненні виконавчих дій має право одночасно з арештом майна вилучити все майно або окремі предмети; 
 - Речі та інше майно, що швидко псуються, вилучаються і передаються для реалізації негайно; 
 - Вилучення арештованого майна з передачею його для подальшої реалізації провадиться у строк, встановлений судовим приставом-виконавцем, після закінчення п'яти днів після накладення арешту; 
 - Реалізація арештованого майна може бути здійснена: 1) продажем з відкритих торгів; 2) продажем з публічних торгів; 3) продажем на комісійних засадах; 4) продажем на договірних засадах; 
 - Форма реалізації арештованого майна визначається з правового режиму самого арештованого майна (ст. 131, 219, 225, 234, 295, 349, 350, 447-449, 552, 553, 614-616 та інші статті ЦК РФ); 
 - Арештоване майно може бути передано на відповідальне зберігання, мета такої передачі - насамперед забезпечення його збереження; 
 - Порядок передачі арештованого майна на зберігання регулюється спеціальним законодавством; 
 - Акт про арешт майна боржника підписується не тільки судовим приставом-виконавцем, а й понятими, стягувачем, боржником, хранителем майна та іншими особами, які були присутні при його складанні; 
 - В обов'язковому порядку копія акта опису та арешту вручається боржнику під його розпис. 
 При арешті майна боржника підлягають обов'язковому вилученню: 
 - Грошові кошти в гривнях та іноземній валюті; 
 - Дорогоцінні метали; 
 - Дорогоцінне каміння; 
 - Ювелірні та інші вироби з золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів; 
 - Лом і окремі частини виробів ювелірних та інших виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів. 
 --- 
 -> | Припиняється виконавче провадження | 
 | L --- 
 | --- 
 | | Закінчення виконавчого провадження через | 
 + -> | Фактичного виконання вимог | 
 --- | | Виконавчого документа | 
 | Випадки скасування | | L --- --- 
 | Рішення про арешт + - + --- --- 
 | Майна боржника | | | Закінчення виконавчого провадження через | 
 L --- + -> | повернення виконавчого документа | 
 | | Стягувачу | 
 | L --- 
 | --- 
 | | Закінчення виконавчого провадження через | 
 L-> | відкликання виконавчого документа органом, його | 
 | Який видав | 
 L --- 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Заходи примусового виконання в виконавче провадження"
 1. Порушення виконавчого провадження
    заходи примусового виконання, оскільки відмова боржника від прийняття постанови не є перешкодою для їх застосування. У разі неясності вимог, що містяться у виконавчому документі, судовий пристав-виконавець має право звернутися до суду (або в іншій видав його орган) із заявою про роз'яснення судового акта (чи акта іншого органу), на підставі якого видано цей
 2.  Глава 47. Виробництво по справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів
    примусове виконання рішень третейських
 3. Джерела виконавчого провадження
    примусового виконання судових актів судів загальної юрисдикції та арбітражних судів, а також актів інших органів, яким при здійсненні встановлених законом повноважень надано право покладати на громадян, організації або бюджетів всіх рівнів обов'язки про передачу іншим громадянам, організаціям або до відповідних бюджетів грошових коштів та іншого майна або вчинення на їх
 4. Коментар до статті 31.10
    заходи по виконанню. Зазначене визначення та виконавчий документ, в якому судовий пристав-виконавець повинен провести відповідні позначки, повертаються до суду або інший орган, який видав цей документ. Виконавчий документ, за яким стягнення не провадилося або вироблено частково, повертається стягувачу: - за заявою стягувача; - якщо порушений термін пред'явлення
 5. Стаття 438. Поновлення виконавчого провадження
    виконанню, відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку його виконання, індексації присуджених грошових сум, відкладення виконавчих дій, зупинення виконавчого провадження, а також у нормативно-правового зв'язку зі ст. 42 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (381), яка визначає строки призупинення виконавчого провадження.
 6. Стаття 102. Продовження, зміна і припинення застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 102
    міри. За відсутності підстав для припинення застосування або зміни примусового заходу медичного характеру адміністрація установи, що здійснює примусове лікування, представляє до суду висновок для продовження примусового лікування. Перше продовження примусового лікування може бути вироблено після закінчення шести місяців з моменту початку лікування, в подальшому продовження
 7. Стаття 425. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
    примусове виконання рішення третейського суду аналогічний порядку розгляду заяви про скасування рішення третейського суду, передбаченому ст. 420 ЦПК (див. коментар до даної статті). 2. Стаття 418 (ч. 2) ЦПК розгляд заяви про скасування рішення третейського суду відносить до підсудності районного суду, на території якої прийнято рішення третейського суду, якщо інше не передбачено
 8. Стаття 206. Рішення суду, яке зобов'язує відповідача вчинити певні дії
    заходи, спрямовані на примушення його до вчинення необхідних дій по виконанню. Так, за змістом ст. 105 Федерального закону "Про виконавче провадження" при невиконанні боржником вимог у встановлений судом строк судовий пристав-виконавець встановлює новий строк для виконання. При невиконанні боржником вимог, що містяться у виконавчому документі, без поважних
 9. Поняття предмета виконавчого провадження
    примусового порядку виконання актів судів загальної юрисдикції, арбітражних судів, актів інших органів, яким при здійсненні встановлених законом повноважень надано право покладати на громадян, організації обов'язки з передачі іншим громадянам, організаціям вчинення на їх користь певних дій або утримання від цих дій. Предмет правового регулювання
 10. Стаття 104. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання Коментар до статті 104
    заходи у вигляді амбулаторного примусового спостереження та лікування у психіатра виконуються за місцем відбування засудженим позбавлення волі, а щодо засуджених до інших видів покарань - в установах органів охорони здоров'я, що надають амбулаторну психіатричну допомогу. Ці заходи можуть бути призначені осудним особам, які вчинили злочини і страждають психічними розладами. 2.
 11.  Розділ VI. Виробництво по справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів
    примусове виконання рішень третейських
 12. Стаття 23.68. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення функцій з примусового виконання виконавчих документів та забезпечення встановленого порядку діяльності судів
    примусовому виконанню виконавчих документів та забезпечення встановленого порядку діяльності судів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 13.26, 17.8.1, частинами 1 і 3 статті 17.14, статтею 17.15 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 410-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу,
 13. Стаття 433. Роз'яснення виконавчого документа
    примусового виконання (ст. 21 Закону "Про виконавче
 14. Стаття 424. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
    примусове виконання рішення третейського суду подібні з вимогами, що пред'являються ст. 419 ЦПК до заяви про скасування рішення третейського суду, і не потребують додаткових роз'яснень (див. коментар до зазначеної
 15. Стаття 99. Види примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 99
    заходи примусового характеру залежить від суспільної небезпеки особи, щодо якої застосовується відповідне рішення; даний вибір повинен грунтуватися на об'єктивних даних, що свідчать про характер і ступінь суспільної небезпеки особи, а також на оцінці психічного розладу хворого та прогноз його розвитку. 2. Психічний стан осіб, до яких застосовуються
 16. 1. Поняття і види державно-примусових заходів правоохоронного характеру
    заходи можна розділити на дві групи: а) державно-примусові публічні заходи захисту цивільних прав; б) власне цивільно-правові державно-примусові заходи захисту цивільних прав, що не володіють ознаками цивільно-правової відповідальності. aaan2. Державно-примусові публічні заходи
 17. Стаття 437. Право суду зупинити виконавче провадження
    заходи примусового виконання на території, на яку повноваження судового пристава-виконавця, який виніс таку постанову, не поширюються. 3. Федеральними законами можуть бути передбачені й інші факультативні підстави для зупинення судом виконавчого провадження. Прикладом цього є положення ч. 1 ст. 381 ЦПК (в ред. Федерального закону від 4 грудня 2007 р. N
 18. 5. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання
    заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання, відрізняються певною специфікою. Вони застосовуються до осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але страждають психічними аномаліями і визнаним обмежено осудними або потребують лікування від алкоголізму чи наркоманії. Зазначені особи можуть бути засуджені до позбавлення волі або до мір покарання, не пов'язаним
© 2014-2022  yport.inf.ua