Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Виконання зобов'язання належному особі

. Належним визнається лише виконання, вироблене належному особі. У якості останнього розглядається насамперед кредитор.
Однак закон не вимагає, щоб виконання здійснювалося виключно на адресу кредитора. У договорі може бути передбачено третю особу, що має повноваження прийняти виконання (переадресування виконання). Вказівка на таку особу може бути зроблено кредитором і після укладення договору. Воно буде розглядатися як обов'язкове для боржника, якщо не накладає на нього додаткових обов'язків і (або) додаткових витрат. В окремих випадках переадресування виконання не допускається без згоди боржника, наприклад коли характер і якість виконання залежать від особистих особливостей кредитора * (1210).
При переадресування виконання не відбувається зміни кредитора. Зазначене третя особа не стає стороною зобов'язання, не наділяється правами з цього зобов'язання (зокрема, правом вимагати виконання), а одно не може пред'являти боржнику вимоги, які з невиконання (неналежного виконання) ним зобов'язання. Роль третьої особи зводиться лише до фактичного прийняття виконання, внаслідок чого вироблене боржником на його адресу виконання буде вважатися належним і припинить відповідне зобов'язання.
Від переадресування виконання слід відрізняти ситуацію, при якій кредитор наділяє третя особа повноваженнями прийняти виконання. Така особа буде розглядатися як представник кредитора і, діючи від імені останнього, здійснюватиме всі його права (якщо інший обсяг правомочностей не зазначений кредитором).
В обох зазначених вище випадках існує ризик, що виконання приймається неналежною особою. Закон покладає даний ризик на боржника. Одночасно з цим ст. 312 ЦК надає боржникові право при здійсненні виконання вимагати доказів, що виконання приймається самим кредитором (його представником) або уповноваженою на це третьою особою. Невиконання зазначеними особами вимоги боржника підтвердити своє право на прийняття виконання може розцінюватися як прострочення кредитора з усіма витікаючими звідси наслідками.
Виконання неналежного особі прирівнюється до невиконання. Як наслідок, воно не припиняє зобов'язання і не звільняє боржника від обов'язку надати виконання кредитору * (1211). Крім того, воно дає кредитору можливість скористатися всіма способами захисту, наданими йому на випадок невиконання (відшкодування збитків, сплата неустойки та ін.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виконання зобов'язання належному особі "
 1. § 2. Суб'єкти виконання зобов'язань
  виконання повинно бути здійснено боржником - стороною в зобов'язанні. Однак у більшості випадків кредитору байдуже, хто надасть йому відповідне майнове благо * (1204). Враховуючи це, закон закріплює можливість виконання зобов'язання за боржника третьою особою. Залучення до виконання третьої особи - покладання виконання - як правило, проводиться боржником. В якості
 2. 5. Звичай, звичай ділового обороту, звичаю в правовому регулюванні договорів
  виконання сформованих правил, належить визнати, що новим звичаєм слід керуватися і в силу раніше виданого закону, якщо інше не передбачено в новому. Враховуючи, очевидно, зазначене обставина, Г.Ф. Шершеневич досить скептично ставився до поширеній практиці створення збірок звичаїв (зокрема, автор мав на увазі видання збірників звичаїв, що застосовуються в різних
 3. 1. Виконання договору
  виконання, а поряд з ним зміна і розірвання. ЦК не містить загальних норм про виконання договорів. У відповідних випадках регулювання здійснюється обширної главою "Виконання зобов'язань" (гл. 22). Крім того, саме виконанню договірних зобов'язань присвячена основна маса спеціальних норм, які містяться в главах про окремі типи договорів. Виконання договору виражається
 4. 2. Зобов'язання на стороні кредитора
  виконання укладеного договору з боку як кредитора, так і позичальника (п. п. 1 і 2 ст. 821 ЦК). Ця обставина суттєво послаблює консенсуальну природу кредитного договору, певною мірою зближуючи його з реальним договором позики ". --- --- Цивільне право: Підручник. У 2 т. Т. II. Напівтім 2 / Відп. ред. проф. Е.А. Суханов. С. 226. Навпаки, деякі
 5. Виконання зобов'язання належному особі
  виконання. Сенс цієї вимоги полягає в тому, що в разі, коли інше не передбачено угодою сторін або не випливає із звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання, на боржника покладається ризик виконання неналежного особі. Це означаег, що на боржника, у разі виникнення спору, покладається тягар доведення того, що він справив виконання належному кредитору або
 6. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит
  виконання зобов'язання належному особі, зокрема, коли воно недієздатна, в належному місці або порушення зобов'язання кредитором, що перешкоджає виконанню, при цьому, предметом зобов'язання є передача цінних паперів або в грошей, воно може бути виконане внесенням належного в депозит нотаріуса, а у випадках , встановлених законом, у депозит суду (ст.327 ЦК). Внесення грошей або
 7. 6. Повноваження
  виконання за оспорюваної угоді (Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 1999 . N 2. С. 82). Різноманіття способів ratihabitio, яке визнається судовими органами, дозволило С.В. Сарбаш навести як приклади кілька десятків конкретних справ. У них за різними за характером діями сторони в суперечці Президія Вищого Арбітражного Суду РФ визнавав наявність " схвалення "(див.: Сарбаш С.В.
 8. Деякі зауваження про цесії
  виконання угоди, спрямованої на припинення особистого зобов'язання, втрачаючи по дорозі всі свої матеріальні, точніше , речові, оболонки. Зрештою (це питання буде розглянуто додатково) ніякого зовні сприйманого (тобто матеріального) дії для виникнення (передачі) власності і не вчиняється. --- --- Зрозуміло, що виконання - це
 9. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  виконання даних повноважень за власним бажанням або у зв'язку з висловленням йому недовіри населенням або відчужений від зазначеної посади, не може бути висунута кандидатом на виборах, призначених у зв'язку з названим обставиною. Очевидно, що на наступних виборах даного глави муніципального освіти зазначена особа знову знаходить пасивне виборче право. 9. Несумісність
 10. § 1. Поняття комерційного права
  виконанням або неналежним виконанням зобов'язань підприємцем або його контрагентами за договором. В цьому випадку настає майнова відповідальність підприємця або його контрагента, що виражається в несприятливих майнових наслідки для відповідної особи і обумовлено правопорушенням з його боку. Так, підприємець несе відповідальність у тому випадку, якщо не
© 2014-2022  yport.inf.ua