Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

48. Зміна і розірвання договору

Підстави зміни та розірвання договору:
1) за згодою сторін, якщо інше не передбачено Цивільним кодексом, іншими законами або договором;
2) на вимогу однієї із сторін договір може бути змінений або розірваний за рішенням суду тільки: а) при істотному порушенні договору іншою стороною, б) в інших випадках, передбачених законом або договором.
Істотним визнається порушення договору однією зі сторін, яке тягне для іншої сторони така шкода, що вона значною мірою позбавляється того, на що мала право розраховувати при укладенні договору.
Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин. Якщо сторони не досягли угоди про приведення договору у відповідність з істотно змінились, або про його розірвання, договір може бути розірваний, а також змінений судом на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:
1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що такої зміни обставин не відбудеться;
2) зміна обставин викликано причинами, які зацікавлена сторона не могла подолати після їх виникнення при тому ступені турботливості та обачності, яка від неї потрібна за характером договору та умовами обороту;
3) виконання договору без зміни його умов настільки порушило б відповідне договору співвідношення майнових інтересів сторін і спричинило б для зацікавленої сторони така шкода, що вона в значній мірі втратила б того, на що мала право розраховувати при укладенні договору;
4) із звичаїв ділового обороту або суті договору не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.
Порядок зміни і розірвання договору. Угода про зміну або про розірвання договору вчиняється в тій же формі, що й договір, якщо із закону, інших правових актів, договору або звичаїв ділового обороту не випливає інше.
Наслідки зміни і розірвання договору. При зміні договору зобов'язання сторін зберігаються в зміненому вигляді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 48. Зміна і розірвання договору "
 1. Стаття 453. Наслідки зміни і розірвання договору
  1. При зміні договору зобов'язання сторін зберігаються в зміненому вигляді. 2. При розірванні договору зобов'язання сторін припиняються. 3. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання вважаються зміненими або припиненими з моменту укладення угоди сторін про зміну або про розірвання договору, якщо інше не випливає з угоди або характеру зміни договору, а
 2. Наслідки зміни і розірвання договору
  (ст.453 ЦК) При зміні договору зобов'язання сторін зберігаються, але у зміненому вигляді. У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. При зміну або розірвання договору зобов'язання вважаються зміненими або припиненими з моменту укладення угоди сторін про зміну або про розірвання договору, якщо інше не випливає з угоди або характеру
 3. Стаття 452. Порядок зміни і розірвання договору
  1. Угода про зміну або про розірвання договору вчиняється в тій же формі, що й договір, якщо із закону, інших правових актів, договору або звичаїв ділового обороту не випливає інше. 2. Вимога про зміну або про розірвання договору може бути заявлено стороною в суд тільки після одержання відмови іншої сторони на пропозицію змінити чи розірвати договір або неотримання відповіді у
 4. Стаття 17. Зміна і розірвання договору водо-користування
  Зміна і розірвання договору водокористування здійснюються відповідно до цивільного
 5. Стаття 46. Гарантії прав кредиторів при укладенні, зміні та розірвання шлюбного договору
  1. Чоловік зобов'язаний повідомляти свого кредитора (кредиторів) про укладання, про зміну або про розірвання шлюбного договору. При невиконанні цього обов'язку чоловік відповідає за своїми зобов'язаннями незалежно від змісту шлюбного договору. 2. Кредитор (кредитори) подружжя-боржника має право вимагати зміни умов або розірвання укладеного між ними договору у зв'язку з істотно
 6. Стаття 101. Порядок укладання, виконання, зміни, розірвання та визнання недійсною угоди про сплату аліментів
  1. До висновку, виконання, розірвання і визнання недійсною угоди про сплату аліментів застосовуються норми Цивільного кодексу Російської Федерації, що регулюють укладення, виконання, розірвання і визнання недійсними цивільно-правових угод. 2. Угода про сплату аліментів може бути змінено або розірвано в будь-який час за взаємною згодою сторін. Зміна
 7. Зміна договору
  Зміна договору проводиться тільки у виняткових випадках, передбачених законом. Ст. 451 ГК РФ виходить з того, що за загальним правилом при істотній зміні обставин проводиться не зміна договору, а його розірвання, т.к. зміна договору завжди пов'язане з покладенням обов'язку його виконати на явно неприйнятних хоча б для однієї з сторін умовах. Зміна
 8. Стаття 43. Зміна і розірвання шлюбного договору
  1. Шлюбний договір може бути змінений або розірваний у будь-який час за згодою подружжя. Угода про зміну або про розірвання шлюбного договору вчиняється в тій же формі, що і сам шлюбний договір. Одностороння відмова від виконання шлюбного договору не допускається. 2. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути змінений або розірваний за рішенням суду на підставах та в
 9. 31. Зміна і розірвання договору
  Зміна і розірвання договору вчиняється в тій же формі, що й основний договір. Якщо договір був укладений у письмовій формі, його розірвання або зміну також повинні бути здійснені в письмовій формі. У разі, якщо можливість зміни або розірвання договору не визначена законом або договором і сторонами не досягнуто про це угода, договір може бути змінений або розірваний за
 10. 46. Зміна і розірвання договору
  Зміна або розірвання договору можливі за взаємною згодою сторін, якщо інше не передбачено законодавством або самим договором. Зміна і розірвання договору тягнуть за собою правові наслідки. При зміні договору зобов'язання сторін зберігаються в зміненому вигляді. При розірванні договору зобов'язання сторін припиняються (ст. 453 ГК РФ). Виключне право на зміну
 11. Стаття 451. Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин
  1. Істотна зміна обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору, є підставою для його зміни або розірвання, якщо інше не передбачено договором або не випливає із її суті. Зміна обставин визнається істотною, коли вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це розумно передбачити, договір взагалі не був би ними укладений або був
 12. 13.4. Зміна і розірвання договору
  Підстави зміни і розірвання договору регламентовані ст. 450 ГК. Зміна і розірвання договору можливі за згодою сторін, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими законами або договором. На вимогу однієї із сторін договір може бути змінений або розірваний за рішенням суду тільки: при істотному порушенні договору другою стороною; в інших випадках, передбачених ГК,
 13. Стаття 663. Застосування до договору оренди підприємства правил про наслідки недійсності угод, про зміну і про розірвання договору
  Правила цього Кодексу про наслідки недійсності угод, про зміну і про розірвання договору, що передбачають повернення або стягнення в натурі отриманого за договором з одного боку або з обох сторін, застосовуються до договору оренди підприємства, якщо такі наслідки не порушують істотно права та охоронювані законом інтереси кредиторів орендодавця і орендаря, інших осіб і не
 14. Стаття 566. Застосування до договору продажу підприємства правил про наслідки недійсності угод і про зміну або про розірвання договору
  Правила цього Кодексу про наслідки недійсності угод і про зміну або про розірвання договору купівлі-продажу, що передбачають повернення або стягнення в натурі отриманого за договором з одного боку або з обох сторін, застосовуються до договору продажу підприємства, якщо такі наслідки суттєво не порушують права та охоронювані законом інтереси кредиторів продавця і покупця,
 15. Стаття 46. Гарантії прав кредиторів при укладенні, зміні та розірвання шлюбного договору
  1. СК встановлює правила, що діють при укладенні, зміні та розірвання шлюбного договору та спрямовані на захист прав кредиторів, які перебувають з подружжям у зобов'язальних відносинах. Природно, перераховані обставини, пов'язані з шлюбним договором, можуть суттєво вплинути на інтереси таких кредиторів, оскільки нерідко кардинально змінюють режим власності подружжя. Саме
 16. 3. Наслідки зміни і розірвання договору
  Наслідки зміни або розірвання договору полягають у тому, що: - по-перше, змінюються або припиняються зобов'язання, що виникли з цього договору; - по-друге, визначається доля виконаного за договором до моменту його розірвання (зміни); - по-третє, вирішується питання про відповідальність сторони, яка допустила істотне порушення договору, яке послужило підставою його
 17. Стаття 959. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії договору страхування
  1. У період дії договору майнового страхування страхувальник (вигодонабувач) зобов'язаний негайно повідомляти страховику про стали йому відомими значні зміни в обставинах, повідомлених страховику при укладанні договору, якщо ці зміни можуть суттєво вплинути на збільшення страхового ризику. Значними у всякому разі визнаються зміни, обумовлені в
 18. Стаття 450. Підстави зміни і розірвання договору
  1. Зміна і розірвання договору можливі за згодою сторін, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими законами або договором. 2. На вимогу однієї із сторін договір може бути змінений або розірваний за рішенням суду тільки: 1) при істотному порушенні договору другою стороною; 2) в інших випадках, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.
 19. 2. Порядок зміни і розірвання договору
  Порядок зміни (розірвання) договору залежить від застосовуваного способу зміни або розірвання договору. При зміні (розірвання) договору за угодою сторін повинен застосовуватися порядок укладання відповідного договору, а також вимоги, пропоновані до форми такого договору, оскільки форма угоди повинна бути ідентичною тій, в якій укладався договір (ст. 452 ЦК). Правда,
 20. Стаття 43. Зміна і розірвання шлюбного договору
  1. Сімейний кодекс допускає можливість змінити або розірвати шлюбний договір в будь-який час за згодою подружжя. Необхідність у реалізації цієї можливості може виникнути з найрізноманітніших причин, серед яких найбільш поширене зміна матеріального становища сторін, характеру відносин між ними і т.п. Оскільки шлюбний договір існує протягом тривалого часу,
© 2014-2022  yport.inf.ua