Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 959. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії договору страхування


1. У період дії договору майнового страхування страхувальник (вигодонабувач) зобов'язаний негайно повідомляти страховику про стали йому відомими значні зміни в обставинах, повідомлених страховику при укладанні договору, якщо ці зміни можуть суттєво вплинути на збільшення страхового ризику.
Значними у всякому разі визнаються зміни, обумовлені в договорі страхування (страховому полісі) і в переданих страхувальникові правилах страхування.
2. Страховик, сповіщений про обставини, що спричиняють збільшення страхового ризику, має право вимагати зміни умов договору страхування або сплати додаткової страхової премії пропорційно збільшення ризику.
Якщо страхувальник (вигодонабувач) заперечує проти зміни умов договору страхування або доплати страхової премії, страховик має право вимагати розірвання договору у відповідності з правилами, передбаченими главою 29 цього Кодексу.
3. При невиконанні страхувальником або вигодонабувачем передбаченої в пункті 1 цієї статті обов'язки страховик має право вимагати розірвання договору страхування та відшкодування збитків, завданих розірванням договору (пункт 5 статті 453).
4. Страховик немає права вимагати розірвання договору страхування, якщо обставини, що тягнуть збільшення страхового ризику, вже відпали.
5. При особистому страхуванні наслідки зміни страхового ризику в період дії договору страхування, зазначені в пунктах 2 і 3 цієї статті, можуть наступити, тільки якщо вони прямо передбачені в договорі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 959. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії договору страхування "
 1. Стаття 959. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії договору страхування
  959 § 1. У даній статті мова йде про обставини такого ж характеру, як і в ст. 944 ГК. Однак якщо правила названої статті застосовуються тільки щодо обставин, відомих до укладення договору, то правила ст. 959 ГК - щодо обставин, що виникли в період дії договору. Термін "ризик" вжито тут у тому ж сенсі, що і в ст. 944 ЦК - ймовірність настання
 2. § 2. Страхове правовідношення
  959 ЦК (наприклад, повідомити про участь застрахованого автомобіля в автопробігу по місцевості з поганими дорожніми умовами або повідомити про несправність протипожежної сигналізації в приміщенні із застрахованими товарами). При невиконанні даного обов'язку страховик має право на розірвання договору та відшкодування збитків (п. 2 ст. 450, п. 5 ст. 453, п. 3 ст. 959 ЦК). Ці права припиняються,
 3. 2. Зміна і розірвання договору
  стаття спочатку закріплює загальне положення, яке раніше містилося в ст. 169 ГК 64: одностороння відмова від виконання зобов'язань і одностороння зміна його умов не допускаються, крім випадків, передбачених в законі. Про зазначені випадки йдеться в нормах, які входять до складу різних інститутів цивільного права. Так, в самому ГК виділено насамперед розірвання договору,
 4. 2. Форми договірної відповідальності
  статтях Принципів ми знову зустрічаємося з терміном "збитки". Наприклад, відповідно до ст. 7.4.11 збитки мають бути виплачені одноразово у повній сумі (damages are to be paid in a lump sum); в ст. 7.4.12 говориться про валюті обчислення збитків (currency in which to assess damages) і т.д. --- Принципи міжнародних комерційних договорів / Пер. з англ. А.С.
 5. 4. Ризик і страхування в договорі будівельного підряду
  наслідки загибелі предмета договору або неможливість продовження робіт. Передбачене ст. 220 ГК 1922 вказівку на виконання роботи за ризиком підрядника розумілося таким чином, що підрядник "відповідає не тільки за що сталися з його вини загибель або псування предмета підряду, а й за неможливість виконання. Він несе також ризик випадкової загибелі, псування, знищення предмета підряду або
 6. 5. Страхові терміни
  стаття називає, зокрема, певне майно або інший майновий інтерес, що є об'єктом страхування. Норм, аналогічних тим, які визнають наявність інтересу неодмінною умовою договору майнового страхування (маються на увазі згадані вище п. 1 і 2 ст. 930 ЦК), стосовно договору особистого страхування ЦК не містить. Це послужило, очевидно, приводом до того, щоб в
 7. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  стаття все тієї ж голови (ст. 1967) виключає право сторони, що програла вимагати назад добровільно нею сплачене, якщо тільки виграла сторона не допустила обман або шахрайство. У Німецькому цивільному укладенні (ГГУ) розд. 19 кн. 2 "Зобов'язальне право" (первинне найменування розділу - "Ігри, парі" замінено тепер іншим - "Недосконалі зобов'язання") починається з § 762. В
 8. Стаття 15. Порядок здійснення обов'язкового страхування
  959 ГК РФ, яка визначає, що при невиконанні страхувальником своїх зобов'язань щодо інформування страховика про зміни в обставинах, що тягнуть збільшення страхового ризику, страховик має право вимагати розірвання договору страхування та відшкодування збитків , завданих розірванням договору, за правилами п. 5 ст. 453 ГК РФ. Інші наслідки законодавцем не передбачені, як і не
 9. Стаття 16. Обов'язкове страхування при обмеженому використанні транспортних засобів
  959 ГК РФ, яка прямо регулює відносини, пов'язані із збільшенням ризикових обставин в період дії договору страхування, і їх правові наслідки. Тим більше що ст. 16 Закону про ОСАГО не передбачає в якості наслідків збільшення ризикових обставин відмова у виплаті страхового відшкодування потерпілим по даних підставах. Згідно з регламентом названих норм законів,
 10. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  стаття 1107 Кодексу) можуть бути застосовані до відносин сторін лише за наявності доказів, що підтверджують, що отримана однією із сторін грошова сума явно перевищує вартість переданого іншій стороні ". --- Вісник ВАС РФ. 1998. N 11. С. 13 - 14. На думку Л. Новосьолова, нееквівалентність виконання, виробленого за недійсним правочином, має
© 2014-2022  yport.inf.ua