Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 5.16


1. Згідно ст. 56 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, їх довіреним особам та уповноваженим представникам, ініціативній групі з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму та їх уповноваженим представникам, а також іншим особам і організаціям при проведенні передвиборної агітації, агітації з питань референдуму забороняється здійснювати підкуп виборців, учасників референдуму: вручати їм грошові кошти, подарунки та інші матеріальні цінності, окрім як за виконання організаційної роботи (за збір підписів виборців, учасників референдуму, агітаційну роботу); виробляти винагороду виборців, учасників референдуму, що виконували зазначену організаційну роботу, залежно від підсумків голосування або обіцяти призвести така винагорода; проводити пільгову розпродаж товарів, безкоштовно поширювати будь-які товари, за винятком друкованих матеріалів (у тому числі ілюстрованих) і значків, спеціально виготовлених для виборчої кампанії, кампанії референдуму; надавати послуги безоплатно або на пільгових умовах, а також впливати на виборців, учасників референдуму допомогою обіцянок передачі ним коштів, цінних паперів та інших матеріальних благ (у тому числі за підсумками голосування), надання послуг інакше ніж на підставі прийнятих відповідно до законодавства рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування.
Кандидати, виборчі об'єднання, виборчі блоки, які висунули кандидатів, списки кандидатів, їх довірені особи та уповноважені представники, громадські об'єднання, що входять до складу виборчих блоків, що здійснили відповідне висунення або реєстрацію, члени та уповноважені представники ініціативної групи з проведення референдуму та інших груп учасників референдуму, а також зареєстровані після початку виборчої кампанії, кампанії референдуму організації, засновниками, власниками, власниками і (або) членами органів управління яких є зазначені особи та організації, в ході виборчої кампанії, при проведення референдуму не вправі займатися благодійною діяльністю. Інші фізичні та юридичні особи в період виборчої кампанії, кампанії референдуму не має права займатися благодійною діяльністю на прохання або за дорученням або від імені вказаних кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, їх довірених осіб та уповноважених представників, громадських об'єднань, що входять до складу виборчих блоків, членів і уповноважених представників ініціативної групи з проведення референдуму та інших груп учасників референдуму, а також проводити одночасно з благодійною діяльністю передвиборну агітацію, агітацію з питань референдуму. Зазначеним кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, їх довіреним особам та уповноваженим представникам, громадським об'єднанням, що входять до складу виборчих блоків, членам та уповноваженим представникам ініціативної групи з проведення референдуму та інших груп учасників референдуму забороняється звертатися до інших фізичним та юридичним особам з пропозиціями про наданні матеріальної і фінансової допомоги чи послуг виборцям, учасникам референдуму і організаціям, розташованим на території виборчого округу, території проведення референдуму.
2. Для даного адміністративного правопорушення характерна наявність вини у формі прямого умислу: порушник усвідомлює протиправність своїх дій, передбачає їх суспільно небезпечні наслідки і бажає їх настання.
3. Зазначені дії можуть бути кваліфіковані як перешкоджання здійсненню громадянином своїх виборчих прав або права брати участь у референдумі; дані дії, поєднані з підкупом, містять ознаки складу злочину, передбаченого п. "а" ч. 2 ст. 141 КК.
4. Про розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, і про процесуальні особливості оскарження постанов, винесених у справах про зазначені правопорушення, див. відповідно п. 5 і 6 коментаря до ст. 5.1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 5.16 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua