Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1.1

10. Порядок і особливості військового обліку громадян, що проходять службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної служби, установах і органах кримінально-виконавчої системи та органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин на посадах рядового і начальницького складу, визначаються Положенням про військовому обліку, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 27 листопада 2006 р. N 719.
Військовий облік військовозобов'язаних, які проходять службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, установах і органах кримінально-виконавчої системи, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, здійснюється військовими комісаріатами за місцем проживання або місцем тимчасового перебування зазначених громадян. У зазначених органах і установах військовий облік громадян здійснюється в порядку, що визначається Положенням про військовому обліку стосовно до організаціям.
Зняття з загального військового обліку і зарахування на спеціальний військовий облік громадян, що надійшли на службу в органи внутрішніх справ, Державну протипожежну службу, установи та органи кримінально-виконавчої системи, органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин на посади рядового і начальницького складу та мають спеціальні звання, проводиться у військових комісаріатах по мотивованим клопотанням зазначених органів та установ, які направляються у військові комісаріати за місцем проживання або місцем тимчасового перебування громадян, з додатком іменних списків.
11. Відносно співробітників підрозділів кримінальної міліції (кримінального розшуку, оперативно-пошукових, по боротьбі з організованою злочинністю, спеціальних технічних заходів), в яких законом передбачена служба, що не допускає розголошення відомостей, які розкривають приналежність конкретних осіб до кадрового складу, порядок надання відомостей та оформлення документів військового обліку визначаються Міністерством оборони Російської Федерації за узгодженням з Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації.
12. Для обчислення вислуги років, присвоєння першого спеціального звання, призначення пенсії при звільненні співробітників кримінально-виконавчої системи військові комісаріати за мотивованими клопотаннями, підписаними керівником Федеральної служби виконання покарань, начальниками територіальних органів кримінально-виконавчої системи, направляють в зазначені установи та органи особисті справи військовозобов'язаних співробітників . Робота з особистими справами в установах і органах кримінально-виконавчої системи не повинна перевищувати одного місяця з моменту отримання особистих справ. Після закінчення зазначеного терміну особисті справи повертаються у військові комісаріати в установленому порядку.
13. Документи військового обліку військовозобов'язаних, які проходять службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, установах і органах кримінально-виконавчої системи, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, зберігаються у військових комісаріатах у місцях, що виключають доступ до них сторонніх осіб, в опечатаному вигляді. Робота із зазначеними документами дозволяється лише особам, визначеним наказом військового комісара.
При звільненні громадян зі служби органи внутрішніх справ, Державна протипожежна служба, установи та органи кримінально-виконавчої системи та органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин зобов'язують цих громадян з'явитися в двотижневий термін з дня звільнення у військовий комісаріат за місцем проживання для постановки на військовий облік і письмово сповіщають про їх звільнення військові комісаріати за місцем проживання громадян.
14. Керівники відповідних органів внутрішніх справ, Державної протипожежної служби, установ і органів кримінально-виконавчої системи, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин представляють щорічно, до 1 жовтня, у військові комісаріати за місцем проживання призовників документи, що підтверджують проходження ними служби в цих органах, а також навчання в освітніх установах зазначених органів.
15. Контроль за здійсненням військового обліку громадян, що проходять службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, установах і органах кримінально-виконавчої системи, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, покладається на органи військового управління Збройних Сил Російської Федерації та військові комісаріати.
Порядок організації військового обліку громадян, які мають військові звання офіцерів і перебувають в запасі Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації і запасі Федеральної служби безпеки Російської Федерації, визначається керівниками цих федеральних органів виконавчої влади.
16. Відповідно до Інструкції про організацію взаємодії військових комісаріатів та органів внутрішніх справ у роботі щодо забезпечення виконання громадянами військового обов'язки, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації і МВС Росії від 4 березня 2000 р. N 118/218, військові комісари і керівники органів внутрішніх справ організують взаємодія посадових осіб військових комісаріатів і співробітників органів внутрішніх справ для розшуку громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, та забезпечення їх прибуття на зазначені заходи. При необхідності вони виходять з клопотанням на керівників органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування з прийняття відповідних прийняття рішень та матеріально-технічного забезпечення планованих оперативно-розшукових дій.
Військові комісари і керівники органів внутрішніх справ розробляють плани спільної діяльності з розшуку громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, та забезпечення їх прибуття на заходи, пов'язані з постановкою на військовий облік і призовом на військову службу, в яких передбачаються:
- перелік необхідних заходів, порядок їх проведення і терміни виконання;
- питання взаємодії по завданням і часу для проведення узгоджених дій військових комісаріатів та органів внутрішніх справ з організації розшуку громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, та забезпечення їх прибуття у військові комісаріати;
- відповідальні особи за виконання спланованих заходів.
Згідно п. 3 зазначеної Інструкції військові комісари районів, міст (без районного поділу), адміністративного округу і рівного їм адміністративного утворення виконують такі обов'язки:
а) інформують своєчасно і регулярно керівників органів місцевого самоврядування про керівників підприємств, установ та організацій, що допускають порушення правил військового обліку;
б) готують і представляють на адміністративні комісії органів місцевого самоврядування матеріали для притягнення до адміністративної відповідальності керівників організацій:
- які не пред'явили до військового комісаріату списки громадян, які підлягають постановки на військовий облік;
- взяли на роботу (навчання) громадян, які підлягають призову на військову службу, не перебувають на військовому обліку;
- не забезпечили на вимогу (повістками) військового комісаріату оповіщення громадян, які підлягають призову на військову службу, про їх виклик до військового комісаріату або перешкоджають своєчасній явці громадян на збірні і призовні пункти;
в) направляють, в разі неможливості вручення повісток громадянам, підлягає постановці на військовий облік та призову на військову службу, до відповідних територіальних органів внутрішніх справ персональні письмові звернення для вжиття заходів щодо забезпечення їх прибуття на вказані заходи, в яких повинні міститися такі відомості на розшукувана особа:
- прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, адреса реєстрації і місце фактичного його проживання, з якого часу ухиляється від виконання військового обов'язку;
- причини, обставини неможливість вручення громадянину повістки;
- відомості про останнє місце роботи або навчання громадянина;
- з ким підтримувати зв'язок в ході розшуку (прізвище, ім'я, по батькові, посаду, номер службового телефону і телефон чергового по військовому комісаріату);
г) направляють до органів внутрішніх справ інформацію про факти протиправних дій громадян, що стали відомими в ході їх вивчення.
Керівники органів внутрішніх справ району, міста та іншого муніципального освіти зобов'язані:
а) при отриманні письмових звернень військових комісарів негайно вживати необхідних заходів до розшуку громадян і в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, до забезпечення їх прибуття на заходи, пов'язані з постановкою на військовий облік і призовом на військову службу;
б) повідомляти на письмові звернення військових комісарів про результати проведених заходів персонально по кожному громадянину;
в) направляти при неможливості забезпечення явки громадянина, який ухиляється від військового обліку та призову на військову службу, у відповідні військові комісаріати документи про результати проведеного розшуку, для подальшого залучення їх в особову справу призовника та розгляду питання про продовження розшуку громадянина або порушення клопотання про залучення його до відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації.
Крім того, військові комісари і керівники органів внутрішніх справ:
а) щорічно підводять підсумки роботи з розшуку громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, та забезпечення їх прибуття на заходи, пов'язані з постановкою на військовий облік і призовом на військову службу, детально аналізують виявлені недоліки і вживають заходів щодо їх усунення;
б) інформують керівників органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування про результати виконаної роботи для прийняття конкретних заходів щодо поліпшення якості організації військового обліку та призову громадян на військову службу;
в) проводять роз'яснювальну роботу з правового виховання громадян, які підлягають призову на військову службу. Висвітлюють у засобах масової інформації питання обов'язки громадян з військового обліку та призову на військову службу, а також їх відповідальності за порушення законодавства Російської Федерації з цих питань.
17. Військовозобов'язані, прийняті на посади начальницького складу федеральної фельд'єгерського зв'язку, знімаються з військового обліку і перебувають на спеціальному обліку в Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації (ст. 8 Федерального закону "Про федеральної фельд'єгерського зв'язку" від 17 грудня 1994 р. N 67-ФЗ).
18. З метою реалізації Положення про військовий облік та встановлення єдиного порядку ведення військового обліку в органах прокуратури Російської Федерації, на підставі ст. 17 Федерального закону "Про прокуратуру Російської Федерації" затверджена і введена в дію наказом Генеральної прокуратури Російської Федерації від 23 вересня 2002 р. N 61 Інструкція з ведення військового обліку в органах прокуратури.
Прокурори суб'єктів Російської Федерації, прирівняні до них прокурори, прокурори інших спеціалізованих прокуратур, начальник управління справами Генеральної прокуратури Російської Федерації, керівники наукових та освітніх установ зобов'язані забезпечити ведення військового обліку в підвідомчих органах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 1.1 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua