Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 4

10. Підбір і призначення викладацького складу військової кафедри здійснюється Міністерством оборони Російської Федерації за узгодженням з навчальним закладом. При цьому штат військової кафедри складається з професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу, а також може включати адміністративний склад та інженерно-технічний персонал. Найменування військових посад професорсько-викладацького та адміністративного складу, інженерно-технічного персоналу військових кафедр визначаються спільним наказом міністра оборони Російської Федерації та міністра освіти і науки Російської Федерації.
Листом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 24 грудня 2004 р. N ВФ-1315/10 затверджені рекомендації про порядок розробки та затвердження штатних розписів військових кафедр і факультетів військового навчання при освітніх установах вищої професійної освіти.
Чисельність професорсько-викладацького складу розраховується виходячи з наступного: кількості студентів з кожної військово-облікової спеціальності, зарахованих на перший рік навчання на військову кафедру; розрахункової чисельності навчального взводу; обсягу навчального навантаження на один навчальний взвод і середньої річної розрахункової навчального навантаження професорсько-викладацького складу.
На військових кафедрах, що входять до складу факультетів військового навчання, вводиться одна з посад: заступника начальника військової кафедри або начальника навчальної частини - заступника начальника військової кафедри.
На військових кафедрах, що не входять до складу факультету військового навчання, вводиться посада начальника навчальної частини - заступника начальника військової кафедри. Додатково до неї на тих військових кафедрах, на яких чисельність професорсько-викладацького складу становить 20 осіб і більше, вводиться посада заступника начальника військової кафедри.
На військових кафедрах можуть створюватися цикли, що мають у своєму складі не менше трьох штатних одиниць професорсько-викладацького складу, включаючи начальника циклу військової кафедри - старшого викладача.
Кількість старших викладачів (включаючи заступника начальника навчальної частини - старшого викладача, начальників циклів військових кафедр - старших викладачів) встановлюється в межах 40% від загальної чисельності професорсько-викладацького складу військової кафедри.
У вузах, де студенти (курсанти) містяться на казарменому положенні, вводяться посади адміністративного складу і створюються організаційно-стройові відділи на чолі з начальником організаційно-стройового відділу.
Посада заступника начальника організаційно-стройового відділу вводиться при наявності в вузі більше десяти рот студентів (курсантів). Посада старшого помічника начальника організаційно-стройового відділу вводиться при наявності в вузі п'яти рот і більше, посаду командира роти - за наявності не менше 75 студентів (курсантів).
11. Порядок проходження військової служби військовослужбовцями військових кафедр визначається коментованим Законом, Федеральним законом "Про статус військовослужбовців", Положенням про порядок проходження військової служби та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу здійснюється при проведенні всіх видів навчальної, методичної та наукової роботи, в процесі самостійної роботи з удосконалення військових і спеціальних знань.
Підвищення кваліфікації офіцерів-викладачів здійснюється на курсах (факультетах) перепідготовки та підвищення кваліфікації, на стажуванні у військах, у родинних військових освітніх установах професійної освіти, в установах, на підприємствах і в організаціях Міністерства оборони Російської Федерації та інших федеральних органів виконавчої влади, а також на навчаннях у військах, випробуваннях озброєння і військової техніки, в системі командирської та професійної підготовки.
Підвищення кваліфікації викладачів з числа офіцерів, перебувають в запасі, здійснюється в навчальних закладах системи підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців цивільних федеральних органів виконавчої влади, на стажуванні в провідних військових освітніх установах професійної освіти, науково-дослідних установах і на підприємствах промисловості. Інші військовослужбовці підвищують свою кваліфікацію на зборах, навчаннях, в системі командирської підготовки і самостійно.
12. У процесі проходження військової служби з урахуванням специфіки освітньої діяльності професорсько-викладацький склад військової кафедри має право:
а) обирати і бути обраним до вченої ради освітньої установи (факультету);
б) брати участь в обговоренні найважливіших питань навчальної, наукової та виховної роботи на вчених радах освітньої установи (факультету);
в) визначати методи і способи навчання громадян, що найповніше відповідають особливостям освітньої установи та забезпечують високу якість навчального процесу;
г) користуватися лабораторіями, аудиторіями, кабінетами, читальними залами, бібліотеками, а також послугами обчислювальних центрів, навчальних та наукових підрозділів освітньої установи;
д) застосовувати по відношенню до громадян, які проходять навчання на військовій кафедрі, заохочення і накладати дисциплінарні стягнення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 4 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua