Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 5

13. Завершальним етапом курсу навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу є навчальні збори або стажування.
Навчальні збори (тільки для громадян чоловічої статі) або стажування проходять всі громадяни, що пройшли теоретичний курс навчання у вузі і здали встановлені заліки та іспити за програмами підготовки офіцерів запасу. У період проходження навчальних зборів або стажувань на громадян поширюються права та обов'язки призваних на військові збори громадян, перебувають в запасі, встановлені законодавством Російської Федерації.
Положення про проведення військових зборів затверджено постановою Уряду Російської Федерації "Про військових зборах і деякі питання забезпечення виконання військового обов'язку" від 29 травня 2006 р. N 333. Тривалість військових зборів, місце і час їх проведення визначаються Міністерством оборони Російської Федерації, іншими федеральними органами виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба.
При цьому, виникають деякі логіко-правові невідповідності в положенні суб'єктів зазначених заходів, оскільки громадяни, які перебувають в запасі та призвані на військові збори, вважаються виконуючими обов'язки військової служби, мають законодавчо закріплені гарантії забезпечення своїх прав і несуть відповідальність за правопорушення, в тому числі кримінальну відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби, тоді як на студентів даний статус у повному обсязі не поширюється.
Крім того, відповідно до федеральних законів "Про статус військовослужбовців" від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ і "Про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, призваних на військові збори, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Російської Федерації, співробітників установ і органів кримінально-виправної системи та співробітників федеральних органів податкової поліції "від 28 березня 1998 р. N 52-ФЗ і на виконання постанови Уряду Російської Федерації" Про заходи щодо реалізації Федерального закону "Про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, призваних на військові збори, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Російської Федерації та співробітників федеральних органів податкової поліції" від 29 липня 1998 р. N 855, наказу міністра оборони Російської Федерації "Про організацію в Міністерстві оборони Російської Федерації обов'язкового державного страхування життя і здоров'я військовослужбовців і громадян, призваних на військові збори "від 10 жовтня 1998 р. N 455 передбачено страхування життя і здоров'я громадян, призваних на військові збори, тоді як студенти згідно даним нормативним правовим актам суб'єктами зазначених страхових відносин бути не можуть.
14. Специфіка проведення навчальних зборів або стажувань, проведених з громадянами чоловічої статі, які навчаються за програмами офіцерів запасу на військових кафедрах, закріплена в Положенні про військових кафедрах.
Загальний план проведення навчальних зборів або стажувань у військових частинах розробляється Міністерством оборони Російської Федерації в установленому порядку. Особливості проведення навчальних зборів або стажувань громадян, що навчаються з тих чи інших військово-обліковими спеціальностями, визначають головнокомандувачі видами Збройних Сил Російської Федерації , командувачі (начальники) родами військ, начальники головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації.
Напрямок громадян на навчальні збори або стажування у військові частини здійснюється військовими комісаріатами за списками, підготовленими військовими кафедрами. Час проходження громадян на навчальні збори або стажування і назад в тривалість навчального часу зборів не зараховується.
Під час проведення навчальних зборів або стажувань у військових частинах громадяни забезпечуються Міністерством оборони Російської Федерації військовими перевізними документами і продовольчо-дорожніми коштами на шлях прямування до місця проходження навчальних зборів або стажувань і назад, а також всіма іншими видами забезпечення (крім виплати стипендії) за нормами і в порядку, встановленими для громадян, призваних на військові збори. При цьому, грошове забезпечення за період навчальних зборів та стажувань і командировочні витрати за час перебування в дорозі проходження до місця проведення навчальних зборів або стажувань і назад громадянам не виплачуються.
Громадяни, які прибули для проходження навчальних зборів або стажувань у військові частини, розподіляються начальником навчальної частини - заступником начальника навчальних зборів по відділеннях (розрахунками, екіпажам), з яких створюються навчальні взводи і роти (батареї) у складі трьох-чотирьох взводів. Створені підрозділи складають навчальний збір.
Начальником навчальних зборів або стажувань призначається один із заступників командира військової частини, на базі якої організуються і проводяться навчальні збори або стажування. Начальник навчальних зборів або стажувань є прямим начальником для всього особового складу навчальних зборів або стажувань.
Начальником навчальної частини - заступником начальника навчального збору або стажування призначається офіцер військової кафедри. Заступниками начальника навчальних зборів або стажувань з виховної роботи, озброєнню і тилу, командирами курсантських рот (батарей) призначаються офіцери, а старшинами рот (батарей) - прапорщики (мічмани) військових частин.
Командири взводів, заступники командирів взводів і командири відділень (розрахунків, екіпажів) призначаються з числа громадян, попередньо підготовлених на військових кафедрах до виконання обов'язків на цих посадах.
Офіцери, прапорщики (мічмани) і сержанти (старшини) військових частин, виділені для проведення навчальних зборів або стажувань, оголошуються в наказі по військовій частині і на весь період зборів звільняються від виконання службових обов'язків за займаним штатним військовим посадам.
Заміна посадових осіб, виділених для проведення навчальних зборів або стажувань, проводиться тільки у виняткових випадках.
Громадяни, спрямовані на навчальні збори або стажування, забезпечуються у військових частинах предметами речового майна за нормою постачання речовим майном громадян, призваних із запасу на військові збори.
Залучати громадян під час проходження ними навчальних зборів або стажувань на господарські та інші роботи, не пов'язані із забезпеченням навчального процесу та їх побутового влаштування, забороняється.
15 . Командири військових частин несуть відповідальність за організацію і якісне проведення з громадянами навчальних зборів або стажувань, за їх підготовку, виховання, стан військової дисципліни і підтримання внутрішнього порядку.
На командирів військових частин покладається:
а) організація та проведення навчальних зборів або стажувань;
б) розміщення громадян та забезпечення їх усіма видами постачання за встановленими нормами (крім виплати стипендії);
в) виділення озброєння, військової техніки та автотранспорту (з водіями), військово-навчального майна, боєприпасів, моторесурсів, пально-мастильних та інших витратних матеріалів, необхідних для забезпечення занять і проведення навчальних зборів або стажувань;
г) призначення начальника навчального збору, його заступників з виховної роботи, озброєнню і тилу, командирів і старшин рот (батарей) по числу формованих підрозділів, необхідної кількості медичного персоналу та кухарів.
16 . На начальника військової кафедри покладається:
а) забезпечення своєчасного і організованого прибуття громадян у військову частину;
б) призначення начальника навчальної частини - заступника начальника навчального збору або стажування ;
в) розробка плану проходження громадянами навчальних зборів або стажувань та забезпечення якісного проведення з ними занять;
г) підбір громадян на посади командирів взводів, заступників командирів взводів, командирів відділень (розрахунків, екіпажів) та їх підготовка до виконання своїх посадових обов'язків;
д) організація та проведення інструкторсько-методичних занять;
е) здійснення контролю за підготовкою викладачів до занять і якістю їх проведення на навчальних зборах та стажуваннях;
ж) організація та проведення державних випускних іспитів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Коментар до п. 5 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука . Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію . Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації : Навчальний посібник. М., 2002. Баранчиков В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності , об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua