Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 2

20. Коментованій нормою регулюється порядок призову на військову службу громадян, зарахованих у запас з присвоєнням військового звання офіцера.
21. Після отримання завдання на призов офіцерів запасу військовий комісар району та начальник 3-го відділення військового комісаріату оцінюють наявність і якісну характеристику офіцерів запасу, які підлягають призову і можливість виконання завдання. На офіцерів запасу, які підлягають призову на військову службу, відбираються облікові документи.
22. Для ведення цілеспрямованої роботи з відібраним кандидатам на заклик складається список офіцерів запасу, які підлягають призову на військову службу, виходячи із завдання на призов. У даний список включаються всі офіцери запасу, які мають військово-облікові спеціальності, зазначені в завданні на заклик, а також мають цивільну спеціальність, споріднену військово-облікової спеціальності, за якою отримано завдання на призов.
Офіцери запасу, які мають право на відстрочку (звільнення) і не підлягають в поточному році призовом з різних причин, враховуються у списку офіцерів запасу у віці до 27 років, які мають право на звільнення і відстрочку від призову.
23. Ha відібраних для призову на військову службу офіцерів запасу підбираються особисті справи для попереднього вивчення. Виявляються офіцери запасу залучаються або притягалися до кримінальної чи адміністративної відповідальності, що знаходяться під слідством, які перебувають на обліку в туберкульозних, психіатричних, шкірно-венерологічних, наркологічних диспансерах, а також мають право на звільнення і відстрочку від призову на військову службу.
24. Офіцери запасу викликаються у військовий комісаріат повістками встановленого зразка.
25. Військовий комісар в ході бесіди вивчає сімейний стан, стан здоров'я та інші питання, що впливають на прийняття рішення про призов на військову службу. Результати розмови відображаються в аркуші вивчення кандидата на заклик. Відносно офіцера запасу приймається одне з таких рішень:
- про призов на військову службу;
- про надання відстрочки від призову на військову службу;
- про звільнення від призову на військову службу;
- про звільнення від виконання військового обов'язку.
Рішення військового комісара щодо офіцера запасу записується в лист вивчення, який підписується військовим комісаром, засвідчується гербовою печаткою і підшивається в особову справу офіцера запасу, а також заноситься в книгу рішень військового комісара з призову на військову службу офіцерів запасу. У графі 6 книги обліку робиться відповідний запис.
26. Медичний огляд офіцерів запасу при призові їх на військову службу проводиться відповідно до Інструкції про порядок проведення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах Російської Федерації.
27. Огляд офіцерів запасу проводиться за розпорядженням військового комісара району військово-лікарською комісією військового комісаріату району. Оформлення висновків військово-лікарської комісії записуються в книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії і крім того:
- щодо осіб, визнаних придатними до військової служби, придатними до військової служби з незначними обмеженнями, - у карту медичного огляду громадянина, який перебуває в запасі (додаток N 20 до Інструкції про порядок проведення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах Російської Федерації);
- щодо осіб, визнаних не придатними до військової служби, - у свідоцтво про хворобу (додаток N 8 до Інструкції про порядок проведення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах Російської Федерації), які направляється на затвердження в штатну військово-лікарську комісію військового округу;
- щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби, тимчасово не придатними до військової служби, - заповнюється карта медичного огляду громадянина, який перебуває в запасі (додаток N 20 до Інструкції про порядок проведення військово-лікарську експертизу в Збройних Силах Російської Федерації), яка направляється на затвердження в штатну військово-лікарську комісію військового комісаріату суб'єкта Федерації.
Офіцери запасу, призвані на військову службу (за наявності наказу Міністра оборони Російської Федерації про призов на військову службу), але ще не відправлені до місця служби і які заявили скарги на стан здоров'я, військовим комісаром направляються на огляд в гарнізонні або госпітальні військово-лікарські комісії.
28. Нормативно передбачений спеціальний порядок проведення призову на військову службу громадян, безпосередньо після закінчення державних освітніх установ вищої професійної освіти, які пройшли навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах.
Начальник військової кафедри при освітній установі вищої професійної освіти після отримання завдання на призов громадян з числа студентів, які пройшли навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, які закінчують вуз, проводить попередній відбір кандидатів на призов на військову служби. На відібраних кандидатів складаються списки за встановленою формою, які направляються у військовий комісаріат району за місцем розташування навчального закладу. Відбору підлягають громадяни не мають права на відстрочку.
29. Військовий комісар району за місцем розташування навчального закладу зазначених у списку громадян направляє на медичний огляд з метою визначення категорії придатності до військової служби. Громадяни підлягають медичному огляду як офіцери запасу.
30. Військовий комісар району стосовно громадян, які не мають права на відстрочку від призову на військову службу, приймає рішення про їх призов на військову службу.
31. Ha громадян, відібраних військовим комісаром району для призову на військову службу, начальник військової кафедри оформляє необхідні документи (призовної матеріал) і направляє їх у військовий комісаріат суб'єкта Російської Федерації. Перелік документів визначають управління кадрів військових округів. Після перевірки поданих документів військовим комісаром суб'єкта Російської Федерації вони направляються в управління кадрів військових округів у встановленому порядку.
32. Офіцер запасу, покликаний на військову службу безпосередньо після закінчення вузу, має прибути у військовий комісаріат району не пізніше трьох діб, після закінчення навчального закладу за отриманням відпускного квитка та приписи на вибуття до місця служби.
Якщо протягом місяця після закінчення навчального закладу громадянин, на якого надійшла виписка з наказу Міністра оборони Російської Федерації, які не відряджений до місця військової служби з різних причин, його особиста справа з випискою з наказу про його заклику надсилається протягом п'яти днів у військовий комісаріат району за місцем проживання офіцера. Даний офіцер відряджаються до місця військової служби військовим комісаром району за місцем його проживання в установленому порядку. Зазначені офіцери, які не відряджені протягом місяця після закінчення вищих навчальних закладів до місця служби без поважної причини, втрачають право на отримання відпустки перед відрядження до місця служби. Поважними причинами служать: знаходження на лікуванні, важкий стан здоров'я або смерть (загибель) близького родича покликаного на військову службу офіцера запасу (дружина, батька (матері), батька (матері) подружжя, сина (дочки), рідного брата (рідної сестри) або особи, на вихованні якого перебував офіцер запасу, пожежа або інше стихійне лихо, що спіткало родину або близького родича офіцера запасу.
33. Після отримання виписки з наказу міністра оборони Російської Федерації на офіцера запасу військовий комісар району викликає його у військовий комісаріат повістками встановленого зразка.
34. Призваним на військову службу офіцерам запасу у військовому комісаріаті району видаються два примірники приписи про вибуття до місця проходження військової служби. Другий примірник з відміткою про прибуття покликаного офіцера командир військової частини висилає у військовий комісаріат району, який його відрядив.
35. Офіцери, спрямовані до місця проходження військової служби, записуються до книги обліку покликаних офіцерів.
36. Після відрядження офіцера до місця служби його особиста справа у триденний термін надсилається на адресу військової частини, куди був відряджений офіцер.
37. Призов на військову службу зазначених громадян організовують військові комісаріати та здійснюють військові комісари.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Коментар до п. 2 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін . Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави , національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003 . Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. О.М. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни в правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діючі щодо звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно -правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua