Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 4

16. У коментованому пункті містяться додаткові вимоги (крім тих, які зазначені в п. 1 коментарів статті), яким повинен відповідати громадянин (іноземний громадянин), що надходить на військову службу за контрактом: освіта; професійна підготовка; фізична підготовка.
При цьому, відповідно до п. 5 коментованої статті вимоги, передбачені пп. 3 і 4 даної статті, встановлюються міністром оборони Російської Федерації або керівником федерального органу виконавчої влади, в якому Федеральним законом передбачена військова служба.
17. Відповідно до п. 5 ст. 27 Закону Російської Федерації "Про освіту" від 10 липня 1992 р. N 3266-I в Російській Федерації встановлюються такі освітні рівні (освітні цензи):
1) основна загальна освіта;
2) середню (повну) загальну освіту;
3) початкову професійну освіту;
4) середню професійну освіту;
5) вищу професійну освіту;
6) фундаментальну наукову, професійну освіту.
18. Відповідно до Інструкції з організації проходження військової служби офіцерами і прапорщиками (мічманами) у Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 30 вересня 2002 р. N 350, кандидат повинен відповідати наступним вимогам:
а) за рівнем освіти:
- на військову посаду, для якої штатом передбачено військове звання офіцера, - мати вищу або середню професійну освіту, родинне відповідної військово-облікової спеціальності;
- на військову посаду, для якої штатом передбачено військове звання прапорщика (мічмана), - мати освіту не нижче середньої професійної, родинне відповідної військово-облікової спеціальності;
б) за рівнем професійної підготовки:
- на військову посаду, для якої штатом передбачено військове звання офіцера, - мати досвід не менше одного року проходження військової служби за спорідненою військово-облікової спеціальності (для громадян, які пройшли військову службу за призовом) або менше двох років стажу роботи за відповідною спорідненої військово-облікової спеціальності (для громадян, які не пройшли військову службу за призовом);
- на військову посаду, для якої штатом передбачено військове звання прапорщика (мічмана), - мати досвід не менше одного року проходження військової служби за спорідненою військово-облікової спеціальності (для громадян, які пройшли військову службу за призовом) або одного року стажу роботи за відповідною спорідненої військово-облікової спеціальності (для громадян, які не пройшли військову службу за призовом);
в) за рівнем фізичної підготовки: виконувати не нижче оцінки "задовільно" відповідні нормативи з вправам, що характеризує розвиток основних фізичних якостей (швидкості, витривалості і сили).
19. Вимоги з фізичної підготовки до громадян, що надходять на військову службу за контрактом, встановлені Нормативами фізичної придатності громадян до військової служби за контрактом (додаток до Інструкції, введеної в дію директивою міністра оборони Російської Федерації "Вимоги до громадян, що надходять на військову службу за контрактом" від 13 серпня 1993 N Д-78). Даними Нормативами передбачено виконання кандидатами-чоловіками і кандидатами-жінками трьох пропонованих вправ для перевірки кожної якості:
а) сили: чоловіки - підтягування або піднімання гирі 24 кг; жінки - комплексна силова вправа або згинання рук в упорі;
б) швидкості: чоловіки і жінки - човниковий біг 10 х 10 м або біг на 100 м;
в) витривалості: чоловіки - лижні гонки на 5 км, біг на 1 або на 3 км; жінки - лижна гонка на 5 км або біг на 1 км.
Мінімальна кількість очок за виконання кожної вправи - 50, максимальне - 100 (очки нараховуються відповідно до показаними результатами).
При надходженні на військову службу за контрактом кожен кандидат повинен набрати мінімальну суму балів:
- для Повітряно-десантних військ, розвідувальних частин та підрозділів морської піхоти - 205 очок;
- для частин і підрозділів Сухопутних військ, Військово-морського флоту, Військово-повітряних сил, Ракетних військ стратегічного призначення - 190 очок;
- для частин і підрозділів забезпечення , ремонту та обслуговування видів Збройних Сил Російської Федерації і родів військ - 180 очок.
Крім того, необхідно проплисти вільним стилем 100 м без урахування часу, без зупинок і підручних засобів.
Кандидат вважається фізично непридатним до військової служби за контрактом, якщо він не виконав мінімальний норматив в одному з вправ або не набрав мінімальну суму очок за всі вправи.
20. Вимоги за рівнем освіти та професійної підготовки не поширюються на громадян, які надходять на військову службу за контрактом, мають військові звання офіцерів і прапорщиків (мічманів) запасу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 4 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua