Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 3

9. Даний пункт містить відсильну норму, яка вказує, що заходи з професійного психологічного відбору проводяться фахівцями з професійного психологічного відбору в порядку, що визначається Положенням про порядок проходження військової служби.
Відповідно до Положення про порядок проходження військової служби при проведенні професійного психологічного відбору оцінюються рівень інтелектуального розвитку, психологічна готовність до проходження військової служби, швидкість мислення, комунікабельність та інші професійно важливі для військової служби якості обстежуваних громадян.
Професійна придатність громадянина визначається щодо конкретної військової посади, на заміщення якої планується даний громадянин.
Організація, порядок і методика проведення заходів з професійного психологічного відбору у військовому комісаріаті визначаються міністром оборони Російської Федерації (у військових частинах - керівниками федеральних органів виконавчої влади відповідно до підпорядкованістю цих військових частин).
Результати професійного психологічного відбору відображаються в карті професійного психологічного відбору за встановленою формою.
10. У Збройних Силах Російської Федерації діє Керівництво з професійного психологічного відбору у Збройних Силах Російської Федерації, затверджене наказом міністра оборони Російської Федерації від 26 січня 2000 р. N 50.
Відповідно до даного Керівництву заходи з професійного психологічного відбору проводяться штатними і позаштатними підрозділами професійного психологічного відбору (далі - підрозділи профвідбору) і фахівцями з професійного психологічного відбору.
Позаштатні підрозділи профвідбору створюються:
- у з'єднаннях і військових частинах, починаючи з окремого батальйону, йому рівних і вище, в яких штатами не передбачені підрозділи профвідбору, але є посади психолога;
- у військових комісаріатах районів, міст без районного поділу чи інших рівних їм муніципальних (адміністративно-територіальних) утворень;
- у військових округах, об'єднаннях видів Збройних Сил, у складі приймальних комісій з відбору кандидатів для вступу на навчання до військово-навчальні заклади з числа офіцерів.
11. Професійний психологічний відбір у Збройних Силах є одним з видів професійного відбору і являє собою комплекс заходів, спрямованих на досягнення якісного комплектування військових посад на основі забезпечення відповідності професійно важливих соціально-психологічних, психологічних і психофізіологічних якостей (далі - професійно важливі якості) громадян, призваних або добровільно надходять на військову службу, та військовослужбовців вимогам військово-професійної діяльності.
12. Завданнями професійного психологічного відбору є:
- військово-професійна орієнтація громадян і військовослужбовців на оволодіння військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин (далі - військово-облікові спеціальності), навчання у військово-навчальних закладах за відповідними спеціальностями та вступ на військову службу за контрактом;
- визначення професійної придатності громадян і військовослужбовців до підготовки (навчання) з військово-обліковими спеціальностями, військовій службі на військових посадах, навчанню у військово-навчальних закладах, надходженню на військову службу за контрактом і вироблення рекомендацій з їх відбору для підготовки (навчання) за військово-обліковими спеціальностями і розподілу по військовим посадам;
- професійно-психологічний супровід бойової підготовки у військових частинах і навчальних центрах, загонах, школах, комбінатах, командах, флотських екіпажах і півекіпажі (далі - навчальні військові частини) і навчального процесу у військово-навчальних закладах, училищах.
13. Заходи з професійного психологічного відбору проводяться з використанням методів соціально-психологічного вивчення, психологічного та психофізіологічного обстеження.
Соціально-психологічне вивчення передбачає оцінку умов виховання та розвитку особистості, її військово-професійної спрямованості, організаторських здібностей, особливостей спілкування і поведінки в колективі, освітньої та професійної підготовленості.
Психологічне та психофізіологічне обстеження дозволяє оцінювати пізнавальні психічні процеси (відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення), увагу, психологічні особливості особистості (здібності, характер, темперамент), властивості нервової системи (силу, рухливість, лабільність , врівноваженість, динамічність), психомоторики і нервово-психічну стійкість.
Соціально-психологічне вивчення проводиться з використанням наступних основних методів: вивчення документів, спостереження, опитування (бесіда, анкетування).
Основним методом психологічного та психофізіологічного обстеження є професійно-психологічне випробування (тестування), в тому числі з використанням технічних засобів профвідбору.
Соціально-психологічне вивчення, психологічне та психофізіологічне обстеження громадян та військовослужбовців має проводитися в приміщеннях, які відповідають встановленим вимогам.
14. За результатами професійного психологічного відбору виноситься один з наступних висновків про професійну придатність громадян і військовослужбовців до підготовки (навчання) з військово-обліковими спеціальностями і військову службу на конкретних військових посадах:
а) рекомендується в першу чергу - перша категорія. Зараховують до цієї категорії громадяни та військовослужбовці за рівнем розвитку професійно важливих якостей повністю відповідають вимогам військової посади (військових посад), що дозволяє їм у встановлені терміни опанувати військово-обліковою спеціальністю, мати за результатами інспекторських, підсумкових, контрольних перевірок і випускних іспитів переважно відмінні оцінки , отримати класну кваліфікацію;
б) рекомендується - друга категорія. Зараховують до цієї категорії громадяни та військовослужбовці за рівнем розвитку професійно важливих якостей в основному відповідають вимогам військової посади (військових посад), що дозволяє їм у встановлені терміни опанувати військово-обліковою спеціальністю, мати за результатами інспекторських, підсумкових, контрольних перевірок і випускних іспитів переважно хороші оцінки;
в) рекомендується умовно - третя категорія. Зараховують до цієї категорії громадяни та військовослужбовці за рівнем розвитку професійно важливих якостей мінімально відповідають вимогам військової посади (військових посад), насилу оволодівають військово-обліковою спеціальністю у встановлені терміни, мають за результатами інспекторських, підсумкових, контрольних перевірок і випускних іспитів переважно задовільні оцінки. Допускаються до навчання або професійної діяльності при нестачі кандидатів;
г) не рекомендується - четверта категорія. Зараховують до цієї категорії громадяни та військовослужбовці за рівнем розвитку професійно важливих якостей не відповідають вимогам військової посади (військових посад).
При винесенні висновків про професійну придатність громадян враховується також рівень їх нервово-психічної стійкості.
15. Необхідно відзначити, що громадяни та військовослужбовці, які мають четверту категорію професійної придатності, не можуть бути:
- направлені для підготовки за військово-обліковими спеціальностями в громадські об'єднання та навчальні військові частини;
- направлені на навчання у військово-навчальні заклади;
- прийняті на військову службу за контрактом на відповідні військові посади.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 3 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua