Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 2

7. У цьому пункті зазначено, що за результатами медичного огляду дається висновок про придатність громадянина (іноземного громадянина) до військової служби відповідно до п.2 ст.30 коментованого Федерального закону. Федеральним законом "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з удосконаленням розмежування повноважень" від 31 грудня 2005 N199-ФЗ п.2 ст.30 з 1 січня 2006р. визнаний таким, що втратив силу. Але даними ж Федеральним законом коментований Федеральний закон доповнено ст. 5.1, яка містить такі ж правові приписи, що і втратив силу пункт ст. 30. Відповідно видається, що з 1 січня 2006 р. за результатами медичного огляду висновок про придатність громадянина (іноземного громадянина) до військової служби може даватися у відповідності зі ст. 5.1 коментованого Федерального закону. Так, ст. 5.1 встановлює, що лікарі, керівні роботою по медичному огляду громадян, за результатами медичного огляду дають висновок про придатність громадянина до військової служби за наступними категоріями:
- А - придатний до військової служби;
- Б - придатний до військової служби з незначними обмеженнями;
- В - обмежено придатний до військової служби;
- Г - тимчасово не придатний до військовій службі;
- Д - не придатний до військової служби.
Дана норма також дублюється в Положенні про військово-лікарську експертизу.
Крім того, коментований пункт встановлює імперативну норму, згідно з якою на військову службу за контрактом може бути прийнятий громадянин (іноземний громадянин), визнаний придатним до військової служби або придатним до військової служби з незначними обмеженнями. Відповідно громадяни (іноземні громадяни), визнані обмежено придатними до військової служби, тимчасово не придатними до військової служби і не придатними до військової служби не можуть вступити на військову службу за контрактом.
Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу організація медичного огляду громадян, що не проходять військову службу і вступників на військову службу за контрактом у Збройні Сили Російської Федерації, інші війська і військові формування, покладається на військові комісаріати. Організація медичного огляду громадян, що надходять на службу в вищеназвані органи, покладається на військово-лікарські комісії (лікарсько-льотні комісії) відповідних органів. У напрямку військових комісаріатів, військово-лікарських комісій (лікарсько-льотних комісій) зазначених вище органів громадяни до медичного огляду проходять обов'язкові діагностичні дослідження у порядку та обсязі, що встановлюються федеральними органами виконавчої влади, в яких законом передбачена військова служба (служба в органах).
Громадянин, що надходить на військову службу за контрактом (службу в вищеназвані органи), для уточнення діагнозу захворювання може бути направлений на амбулаторне або стаціонарне медичне обстеження. Медичний огляд громадян, які надходять на військову службу за контрактом (службу в органах), проводять лікарі-спеціалісти: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, а в разі потреби - лікарі інших спеціальностей.
Військово-лікарська комісія при необхідності виносить також висновок про придатність до військової служби в конкретному виді Збройних Сил Російської Федерації або роді військ, проходженню військової служби (служби в органах) в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, високогірних районах, інших місцевостях з несприятливими кліматичними умовами, а також про можливості проходження військової служби (служби в органах) і виконання робіт на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.
За наявності у громадянина, що не проходить військову службу і надходить на військову службу за контрактом, захворювання, за яким розкладом хвороб передбачається індивідуальна оцінка категорії придатності до військової служби, військово-лікарська комісія виносить висновок про придатність до військовій службі по категорії "В" - обмежено придатний до військової служби.
Відповідно до наказу міністра оборони Російської Федерації "Про порядок проведення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах Російської Федерації" від 20 серпня 2003 р. N 200 громадяни, що не проходять військову службу, при вступі на військову службу за контрактом проходять попереднє і остаточне огляд. Огляд проводиться за направленням військового комісара.
Військовий комісаріат на кожного громадянина оформляє карту медичного огляду громадянина, що надходить на військову службу за контрактом, і запитує:
а) з медичних організацій незалежно від їх організаційно-правових форм - відомості про перебування на обліку (спостереженні) з приводу психічних розладів, наркоманії, алкоголізму, токсикоманії, зловживання наркотичними засобами та іншими токсичними речовинами, інфікування вірусом імунодефіциту людини, на диспансерному спостереженні з приводу інших захворювань із зазначенням діагнозу і дати взяття на облік (спостереження); медичну карту амбулаторного хворого і при необхідності інші медичні документи (медичні карти стаціонарних хворих, рентгенограми, протоколи спеціальних методів дослідження тощо), що характеризують стан її здоров'я;
б) з установ державної служби медико-соціальної експертизи - відомості про наявність (відсутність) інвалідності;
в) з органів внутрішніх справ - відомості про перебування на обліку за правопорушення, бродяжництво, зловживання спиртними напоями, вживання (розповсюдження) наркотиків , психотропних і токсичних речовин, медичних препаратів в немедичних цілях.
До початку попереднього огляду громадянину проводяться:
- флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки у двох проекціях (якщо воно не проводилося або в медичних документах відсутні відомості про даний дослідженні протягом останніх шести місяців);
- електрокардіографічне дослідження (ЕКГ-дослідження) у спокої і після навантаження;
- загальний аналіз крові;
- дослідження на наявність інфікування вірусом імунодефіциту людини, на наркотичні речовини та серологічні реакції на сифіліс;
- загальний аналіз сечі.
За медичними показаннями можуть проводитися інші дослідження.
Документи і результати досліджень, зазначених вище, представляються лікарям-фахівцям при попередньому і остаточному огляді громадянина.
8. Огляд громадян, що надходять на військову службу за контрактом на військові посади льотного складу авіації Збройних Сил Російської Федерації, проводиться відповідно до Положення про медичний огляд льотного складу авіації Збройних Сил Російської Федерації, затвердженим наказом міністра оборони Російської Федерації від 9 жовтня 1999 р. N 455 .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 2 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua