Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 2

26. Відповідно до коментованого пунктом громадяни, які не проходили військову службу, при зарахуванні у військові освітні установи професійної освіти набувають статусу військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, та укладають контракт про проходження військової служби після досягнення ними віку 18 років, але не раніше закінчення ними першого курсу навчання в зазначених освітніх установах.
27. Стаття 1 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ визначає, що статус військовослужбовців є сукупність прав, свобод, гарантованих державою, а також обов'язків та відповідальності військовослужбовців, встановлених даним Федеральним законом, федеральними конституційними законами, федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
28. Відповідно до ст. 2 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" громадяни (іноземні громадяни) набувають статусу військовослужбовців з початком військової служби і втрачають його з закінченням військової служби.
29. У коментованому пункті закріплено, що громадяни, які не проходили військову службу, при зарахуванні у військові освітні установи професійної освіти набувають статусу військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом.
30. Поза правового поля коментованого Федерального закону залишилися громадяни, які пройшли військову службу раніше. Цей правовий пробіл "заповнений" ст. 3 Положення про порядок проходження військової служби, в якій визначено, що початком військової служби для громадян, що надійшли до військово-навчальні заклади і не проходили військову службу або пройшли військову службу раніше, є день зарахування в зазначені навчальні заклади.
31. Укладення контракту регулюється коментованим Законом, Положенням про порядок проходження військової служби, а також іншими підзаконними нормативними правовими актами.
Контракт укладається громадянином (військовослужбовцям) з Міністерством оборони Російської Федерації (федеральним органом виконавчої влади, в якому передбачена військова служба) письмово за типовою формою. Контракт може бути першим або новим.
Контракт не може бути укладений з громадянином (військовослужбовцям), щодо якої винесено обвинувальний вирок і якому призначено покарання, щодо якої ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа відносно якого передано в суд, що має незняту або непогашену судимість за вчинення злочину, а також відбували покарання у вигляді позбавлення волі.
Контракт складається у двох примірниках, кожен підписується особами, його уклали. Підпис посадової особи, яка підписала контракт, скріплюється гербовою печаткою військово-навчального закладу.
Перший примірник контракту після вступу його в силу долучається до особової справи військовослужбовця, який уклав контракт, а другий примірник видається військовослужбовцю.
Контракт набуває чинності з дня його підписання посадовою особою, визначеними Положенням про прядці проходження військової служби, про що видається відповідний наказ.
32. За загальним правилом військовослужбовці укладають контракт про проходження військової служби після досягнення ними віку 18 років, але не раніше закінчення ними першого курсу навчання. З даного правила є виняток. Так, громадяни, що не на військовій службі, при зарахуванні до військово-медичний інститут укладають контракт одночасно із зарахуванням у зазначений інститут.
Правом підписання контракту від імені Міністерства оборони Російської Федерації з вступником у військово-навчальний заклад або навчаються в ньому володіє начальник відповідного військово-навчального закладу.
Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, при зарахуванні у військові освітні установи професійної освіти укладають новий контракт про проходження військової служби.
Громадяни, які пройшли військову службу за контрактом, а також відбуваються чи минулі військову службу за призовом, при зарахуванні в зазначені освітні установи укладають контракт про проходження військової служби до початку навчання.
33. Відповідно до п. 19 Керівництва з організації роботи вищого військово-навчального закладу Міністерства оборони Російської Федерації, затвердженого наказом міністра оборони Російської Федерації від 12 березня 2003 р. N 80 (з наступними змінами), навчальний рік у вищому військово-навчальному закладі починається 1 вересня. У зв'язку з цим громадяни, що пройшли військову службу за контрактом, а також відбуваються чи минулі військову службу за призовом, повинні укласти контракт про проходження військової служби до 1 вересня року вступу.
34. Військовослужбовці, які відмовилися укласти контракт про проходження військової служби в порядку, встановленому коментованим Законом, підлягають відрахуванню з військових освітніх закладів професійної освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 2 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua