Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Наявність даної статті обумовлено тим, що надходження громадян у військові освітні установи професійної освіти має певні особливості, в тому числі є певні особливості при укладанні контрактів про проходження військової служби з громадянами, які навчаються у військових освітніх установах професійної освіти. Дані особливості вимагають наявності окремої норми.
2. "Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод" - сказано в ст. 26 Загальної декларації прав людини.
Право на освіту - це право громадянина на отримання певної суми знань, культурних навичок, професійної орієнтації, необхідних для нормальної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства.
3. Відповідно до ст. 43 Конституції Російської Федерації кожен має право на освіту. Гарантуються загальнодоступність і безкоштовність дошкільної, основної загальної та середньої професійної освіти в державних або муніципальних освітніх установах і на підприємствах. Кожен має право на конкурсній основі безкоштовно отримати вищу освіту в державному чи муніципальному освітньому закладі та на підприємстві.
4. Російська держава, виходячи з виняткової значущості освіти для розвитку інтелектуального, культурного та економічного потенціалу країни в Законі Російської Федерації "Про освіту" від 10 червня 1992 р. N 3266-I проголосило область освіти пріоритетною.
5. Вищезгаданий Закон також закріплює, що громадянам Російської Федерації гарантується можливість одержання освіти незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських організацій (об'єднанням), віку, стану здоров'я, соціального, майнового і посадового становища, наявності судимості. Обмеження прав громадян на професійну освіту за ознаками статі, віку, стану здоров'я, наявності судимості можуть бути встановлені тільки законом. З метою реалізації права на освіту громадян, які потребують соціальної підтримки, держава повністю або частково несе витрати на їх утримання в період отримання ними освіти. Категорії громадян, яким надається дана підтримка, порядок і розміри її надання встановлюються федеральними законами для федеральних державних освітніх установ, законами суб'єктів Російської Федерації для освітніх установ, що знаходяться у веденні суб'єктів Російської Федерації, і муніципальних освітніх установ.
6. Відповідно до ст. 19 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ військовослужбовці - громадяни Російської Федерації мають право на навчання у військових освітніх установах професійної освіти (в тому числі на отримання післявузівської освіти) і на курсах (факультетах) підготовки, перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації військовослужбовців.
Коментований пункт законодавцем був прийнятий у розвиток зазначених вище правових принципів.
7. Типовим положенням про військове освітній установі вищої професійної освіти, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 18 червня 1999 р. N 650 (з наступними змінами), визначено, що військовим освітнім закладом вищої професійної освіти федерального органу виконавчої влади, в якому федеральним законом передбачена військова служба , є державне освітня установа вищої професійної освіти, що має статус юридичної особи і реалізує відповідно до ліцензії професійні освітні програми вищої професійної освіти.
При цьому, вище військово-навчальний заклад створюється, реорганізується і ліквідується Урядом Російської Федерації за поданням Міністерства оборони Російської Федерації, Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, Федеральної служби безпеки Російської Федерації, Федеральної служби охорони Російської Федерації, Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих і здійснює свою діяльність відповідно до Закону Російської Федерації "Про освіту", Федеральним законом "Про вищу і післявузівську професійну освіту", іншими федеральними законами та нормативними правовими актами Російської Федерації , вищеназваним Типовим положенням, нормативними правовими актами федерального органу і своїм статутом.
Відповідно до чинного законодавства організаційно-правова форма вищого військово-навчального закладу - установа. Відповідно до цього цілком законним є порядок створення вищого військово-навчального закладу, вказаний у Типовому положенні про військове освітній установі вищої професійної освіти.
Так, відповідно до постанови Уряду Російської Федерації "Про створення, реорганізації та ліквідації федеральних державних установ" від 10 лютого 2004 р. N 71 рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію федеральних державних установ приймається Урядом Російської Федерації.
8. Встановлено такі види вищих військово-навчальних закладів: військова академія, військовий університет і військовий інститут.
Військова академія:
- реалізує професійні освітні програми вищої та післявузівської професійної освіти;
- здійснює підготовку, перепідготовку, професійну перепідготовку та (або) підвищення кваліфікації офіцерів (молодших, старших і вищих), науково-педагогічних і наукових кадрів для певної галузі військово-професійної, наукової та науково-педагогічної діяльності;
- виконує фундаментальні та прикладні наукові дослідження переважно в області військових наук з актуальних проблем забезпечення обороноздатності та безпеки країни;
- є провідним науковим і методичним центром в областях своєї діяльності.
Військовий університет:
- реалізує професійні освітні програми вищої та післявузівської професійної освіти;
- здійснює підготовку, перепідготовку, професійну перепідготовку та (або) підвищення кваліфікації офіцерів (молодших і старших) для певної галузі військово-професійної діяльності;
- виконує фундаментальні та прикладні наукові дослідження;
- є провідним науковим і методичним центром в областях своєї діяльності.
Військовий інститут:
- реалізує професійні освітні програми вищої професійної освіти, а також, як правило, освітні програми післявузівської професійної освіти;
- здійснює підготовку, професійну перепідготовку та (або) підвищення кваліфікації офіцерів (молодших і старших) для певної галузі військово-професійної діяльності;
- веде фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження.
9. До складу вищого військово-навчального закладу можуть входити кафедри та факультети за напрямами (спеціальностями) підготовки офіцерів. Вище військово-навчальний заклад може мати філії, наукові та науково-дослідні підрозділи, підрозділи слухачів і курсантів, підрозділи післявузівської і додаткової професійної освіти, установи (організації) забезпечення та інші структурні підрозділи.
У складі військової академії та військового університету в якості структурних підрозділів, що здійснюють в рамках статутної діяльності вищого військово-навчального закладу автономну освітню, наукову чи науково-дослідну діяльність, можуть бути створені військовий і (або) науково -дослідний інститути.
Військові освітні установи середньої та вищої професійної освіти реалізують професійні освітні програми і видають особам, які пройшли державну підсумкову атестацію, документи державного зразка про рівень освіти і кваліфікації. Порядок розробки і реалізації професійних освітніх програм для військових освітніх установ середньої та вищої професійної освіти встановлюється Урядом Російської Федерації.
10. Перелік військових освітніх установ середньої та вищої професійної освіти затверджено розпорядженням Уряду Російської Федерації від 4 листопада 2004 р. N 1404-р.
11. Типовим положенням про військове освітній установі вищої професійної освіти встановлено, що умови і порядок прийому громадян Російської Федерації та військовослужбовців інших держав до вищих військово-навчальних закладів визначаються нормативними правовими актами федерального органу.
У розвиток даної норми видані наступні нормативні правові акти:
- наказ МВС Росії і міністра оборони Російської Федерації "Про затвердження Інструкції про умови і порядок прийому у військові освітні установи вищої професійної освіти Міністерства оборони Російської Федерації, в яких передбачена підготовка кадрів для внутрішніх військ, і у військові освітні установи вищої професійної освіти внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації "від 15 лютого 2005 р. N 93/48;
- наказ міністра оборони Російської Федерації "Про затвердження Інструкції про умови і порядок прийому у військові освітні установи вищої професійної освіти Міністерства оборони Російської Федерації" від 24 липня 2006 р. N 280;
- наказ Федеральної служби охорони Російської Федерації "Про затвердження Інструкції про умови і порядок прийому громадян Російської Федерації у військові освітні установи професійної освіти Федеральної служби охорони Російської Федерації" від 5 квітня 2006 р. N 130.
12. Відповідно до коментованого пунктом у військові освітні установи професійної освіти мають право вступати громадяни Російської Федерації, що не проходили військову службу, так і проходять військову службу за призовом і за контрактом. При цьому, вікове обмеження коментованим Законом встановлено лише для громадян, які не проходили військову службу, а також для військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, мають право вступати у військові освітні установи професійної освіти у порядку, визначеному міністром оборони Російської Федерації або керівником федерального органу виконавчої влади, в якому коментованим Законом передбачена військова служба.
Відповідно до Інструкції про умови і порядок прийому у військові освітні установи вищої професійної освіти Міністерства оборони Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 24 липня 2006 р. N 280, особи з числа громадян, минулих і не проходили військову службу, які виявили бажання вступити до військово-навчальних закладів, подають заяви у військовий комісаріат району за місцем проживання до 20 квітня року вступу. При цьому, дані особи розглядаються військовим комісаріатом як кандидатів для вступу в обраний ними вуз незалежно від кількості, визначеного Планом попереднього відбору. Громадяни, що надходять до вузів, відбір в які проводиться після оформлення допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, подають заяви у військовий комісаріат району за місцем проживання до 1 квітня року вступу. У заяві зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, рік, число і місяць народження, адреса місця проживання кандидата, найменування військово-навчального закладу та спеціальність, за якою він бажає навчатися. До заяви додаються: копія свідоцтва про народження, автобіографія, характеристика з місця роботи або навчання, копія документа про середню освіту (учні представляють довідку про поточну успішність, особи, що закінчили перший та наступні курси освітніх установ вищої професійної освіти, представляють академічну довідку), три фотографії (без головного убору, розміром 4,5 x 6 см). Паспорт, військовий квиток або посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу, і справжній документ про середню освіту представляються кандидатом до приймальної комісії військово-навчального закладу після прибуття.
Попередній відбір кандидатів з числа громадян, які не проходили військову службу, проводиться призовними комісіями військових комісаріатів районів, а кандидатів з числа громадян, які пройшли військову службу, - військовими комісарами районів до 15 травня року вступу на навчання та включає визначення їх відповідності пропонованим вимогам та придатності до навчання у військово-навчальних закладах за результатами медичного огляду та професійного психологічного відбору. На кандидатів, вступників до вузів, відбір в які проводиться після оформлення допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, до 1 травня року надходження оформляється відповідний допуск.
Рішення про направлення кандидатів з числа громадян, які не проходили військову службу, у військово-навчальні заклади для проходження професійного відбору приймається призовними комісіями районів, міст (без районного поділу) чи інших рівних їм муніципальних (адміністративно- територіальних) утворень, оформляється протоколом і оголошується кандидатам. Для громадян, які пройшли військову службу, рішення приймається військовим комісаром району. Документи на зазначених кандидатів, карти медичного огляду і карти професійного психологічного відбору військові комісари районів направляють до ВНЗ до 20 травня року надходження кандидатів.
  Розподіл випускників суворовських військових училищ здійснюється з урахуванням потреби Збройних Сил Російської Федерації у військових кадрах, ділових, індивідуальних психологічних якостей випускників, рівня їх загальноосвітньої, військової та фізичної підготовленості, стану здоров'я, дисциплінованості і бажання. До 15 травня року, що передує року закінчення училищ, випускники подають начальнику суворовського військового училища заяви із зазначенням прізвища, імені та по батькові, року і місяця народження, найменування військово-навчального закладу та спеціальності, за якою бажають навчатися. Відомості про кількість навчаються на передвипускна курсах суворовських військових училищ громадян, які виявили бажання вступати до військово-навчальні заклади, по кожному вузу представляються в Головне управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації до 10 червня року, що передує року закінчення ними училищ.
  13. Надходження у військово-навчальні заклади осіб з числа військовослужбовців має певні особливості.
  Так, відповідно до Інструкції про умови і порядок прийому у військові освітні установи вищої професійної освіти Міністерства оборони Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 24 липня 2006 р. N 280, військовослужбовці, бажаючі вступити на навчання у військово-навчальний заклад, до 1 квітня року надходження подають по команді на ім'я командира військової частини рапорт, в якому зазначаються: військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, займана посада, рік і місяць народження, освіта, найменування військово-навчального закладу та спеціальність, за якою вони бажають навчатися.
  До рапорту додаються: копія документа (атестата, свідоцтва, посвідчення, диплома) про середню освіту, три завірені фотографії (без головного убору, розміром 4,5 x 6 см), автобіографія, характеристика, службова картка, карта медичного огляду, карта професійного психологічного відбору, яка оформляється відповідно до Керівництва з професійного психологічного відбору у Збройних Силах Російської Федерації. Справжній документ про освіту, а для військовослужбовців, які закінчили перший та наступні курси освітніх установ вищої професійної освіти, що мають державну акредитацію, крім того, академічна довідка пред'являються до приймальної комісії після прибуття у військово-навчальний заклад.
  Документи на кандидатів із числа військовослужбовців, особисті справи командири військових частин направляють в штаби з'єднань до 15 квітня року вступу до вузу. На кандидатів, вступників до вузів, відбір в які проводиться після оформлення допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, оформляється відповідний допуск.
  Попередній відбір кандидатів з числа військовослужбовців завершується прийняттям командиром з'єднання рішення про направлення військовослужбовця у військово-навчальний заклад для проходження вступних випробувань (відмову в направленні із зазначенням причин відповідно до зазначеної Інструкції).
  Списки попередньо відібраних кандидатів з числа військовослужбовців, затверджені першими заступниками командувачів об'єднаннями, і перераховані вище документи, висилаються у військово-навчальні заклади до 15 травня року вступу.
  Військовослужбовці, попередньо відібрані для вступу у військово-навчальні заклади, до 1 червня направляються у відповідні вузи для проходження професійного відбору. З ними проводяться 25-денні навчальні збори для підготовки до вступних іспитів.
  14. Надходження офіцерів у військово-навчальні заклади також має певні особливості.
  Відповідно до Інструкції про умови і порядок прийому у військові освітні установи вищої професійної освіти Міністерства оборони Російської Федерації як кандидатів з числа офіцерів для навчання у військово-навчальних закладах за освітніми програмами вищої військової оперативно-тактичної підготовки за очною формою навчання розглядаються офіцери Збройних Сил Російської Федерації: мають вищу професійну освіту і повну військово-спеціальну підготовку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, які проходять військову службу не менше п'яти років на військових посадах, що підлягають заміщенню офіцерами, у військових званнях "капітан", їм рівних і вище, що проходять військову службу не менше року на військових посадах, для яких штатом передбачені військові звання "майор", їм рівні і вище, які мають право укладати контракт на час навчання у вузі і на п'ять років військової служби після його закінчення.
  Військові посади офіцерів, що надходять у військово-навчальні заклади, як правило, мають передувати військовим посадам, підлягають заміщенню офіцерами з вищою військовою оперативно-тактичною підготовкою.
  Як виняток, за умови дотримання інших вимог, можуть розглядатися кандидати, які проходять військову службу на військових посадах, для яких штатом передбачено військове звання "капітан", якщо вони були призначені на ці посади з військових посад, для яких штатом передбачені військові звання "майор ", їм рівні і вище, у зв'язку з проведенням організаційно-штатних заходів. При цьому, з моменту призначення їх на зазначені посади повинно пройти не більше року. Термін визначається на 1 вересня року вступу до вузу. Також як кандидатів можуть розглядатися офіцери, що складаються в розпорядженні відповідних командирів (начальників) у зв'язку з проведенням організаційно-штатних заходів, до зарахування в розпорядження проходили військову службу на військових посадах, для яких штатом передбачені військові звання "майор", їм рівні і вище .
  В якості кандидатів з числа офіцерів для навчання у військово-навчальних закладах за освітніми програмами вищої військової оперативно-тактичної підготовки за заочною формою навчання розглядаються офіцери у віці, що дозволяє проходити військову службу після завершення навчання у вузі не менше року до досягнення граничного віку, що займають військові посади, що підлягають комплектуванню офіцерами з вищою військовою оперативно-тактичною підготовкою, а також у вигляді винятку офіцери, що займають військові посади командирів батальйонів (дивізіонів, ескадрилій та їм рівні) не менше трьох років на момент вступу.
  Військово-облікові спеціальності кандидатів з числа офіцерів для навчання у військово-навчальних закладах за освітніми програмами вищої військової оперативно-тактичної підготовки за очною (заочною) формою навчання за займаним військових посад повинні відповідати спеціальностями підготовки у вузі, для навчання за якими вони розглядаються в якості кандидатів.
  Як виняток для навчання у військово-навчальних закладах за освітніми програмами вищої військової оперативно-тактичної підготовки за очною (заочною) формою навчання можуть розглядатися кандидати з числа офіцерів, військово-облікові спеціальності яких по займаним ними військовим посадам не відповідають спеціальностями підготовки у вузі в зв'язку з тим, що вони були протягом року призначені на ці посади з організаційно-штатною заходам з військових посад за військово-обліковими спеціальностями, відповідними спеціальностями підготовки у вузі.
  В якості кандидатів для вступу на навчання до військово-навчальних закладів для навчання за освітньою програмою повної військово-спеціальної підготовки за очною формою розглядаються офіцери Збройних Сил Російської Федерації: що мають середню професійну освіту і середню військово-спеціальну підготовку, що проходять військову службу не менше трьох років на військових посадах, що підлягають заміщенню офіцерами, які мають право укладати контракт на час навчання у вузі і п'ять років військової служби після його закінчення. Термін визначається на 1 вересня року вступу до вузу.
  Військовослужбовці, які мають вищу професійну освіту і вищу військову оперативно-тактичну або повну військово-спеціальну підготовку, а також середню професійну освіту і середню військово-спеціальну підготовку, на навчання у військово-навчальних закладів для здобуття підготовки того ж рівня не приймаються.
  Кадрові органи заступників міністра оборони Російської Федерації, служб Міністерства оборони Російської Федерації, видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, військових округів, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації щорічно на основі аналізу перспективної потреби військ в офіцерах з вищою військовою оперативно-тактичної підготовкою та з урахуванням наявності кандидатів з числа офіцерів для вступу на навчання готують і направляють в Головне управління кадрів до 1 вересня року, що передує року вступу на навчання, заявки на потрібну кількість навчальних місць.
  Щорічно до 1 жовтня року, що передує року вступу на навчання, Головним управлінням кадрів розробляється план попереднього відбору кандидатів з числа офіцерів для вступу на навчання до вузів з урахуванням заявок відповідних кадрових органів з розрахунку три кандидати на два навчальних місця. На підставі зазначеного Плану кадрові органи заступників міністра оборони Російської Федерації, служб Міністерства оборони Російської Федерації, видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, військових округів, флотів, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації розробляють свої плани відбору кандидатів з числа офіцерів для вступу на навчання до вузів і до 15 листопада року, що передує року вступу на навчання, доводять їх до відповідних об'єднань, з'єднань, військових частин та організацій Збройних Сил Російської Федерації.
  Заступники міністра оборони Російської Федерації, начальники служб Міністерства оборони Російської Федерації, головнокомандувачі видами Збройних Сил Російської Федерації, командувачі військами військових округів, флотами, родами військ Збройних Сил Російської Федерації, начальники головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації до 1 жовтня року, що передує року вступу на навчання, видають наказ (директиву), в якому підбивають підсумки роботи з відбору кандидатів з числа офіцерів на навчання до ВНЗ у минулому році і визначають завдання щодо її вдосконалення.
  Командири об'єднань, з'єднань і військових частин з отриманням планів попереднього відбору кандидатів з числа офіцерів на навчання у вузи видають наказ, в якому підбивають підсумки роботи з попереднього відбору кандидатів з числа офіцерів у минулому році і дають вказівки про його проведення у військових частинах в наступному році .
  Офіцер для участі в попередньому відборі до 1 січня року вступу на навчання подає рапорт, в якому вказується: військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, займана військова посада, з якого року в займаної військової посади, дата народження, загальне (професійне) освіту і військова підготовка (із зазначенням закінченого навчального закладу), найменування військово-навчального закладу, спеціальність та форма навчання, за якою він бажає навчатися. До рапорту додаються: копії документів про освіту, три завірені фотографії (без головного убору, розміром 4,5 x 6 см). Офіцер, зарахований у розпорядження у зв'язку з проведенням організаційно-штатних заходів і відповідний встановленим вимогам, подає рапорт на ім'я того командира, в розпорядження якого він зарахований.
  Офіцери, що надходять на навчання у вузи з місцевостей, де встановлений термін військової служби, і не вислужили в них нормативні терміни, після закінчення вузів направляються в той військовий округ (флот), звідки вони надходили, за винятком випадків, передбачених законодавчими та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
  При позитивному рішенні по рапорту військовослужбовця командир військової частини направляє офіцера на гарнізонну госпітальну військово-лікарську комісію для попереднього медичного огляду і в разі визнання його придатним до навчання у військово-навчальному закладі допускає його до попереднього відбору в якості кандидата. Офіцер, допущений до попереднього відбору в якості кандидата, повинен використовувати основну відпустку до 1 вересня року надходження до військово-навчальний заклад.
  Попередній відбір офіцерів на навчання проводиться на конкурсній основі з урахуванням результатів їх службової діяльності, а також оцінок з предметів командирської (професійно-посадовий) підготовки. Атестаційна комісія військової частини розглядає кандидатів своєї номенклатури до 20 січня року надходження і являє списки кандидатів з оцінними відомостями з предметів командирської (професійно-посадовий) підготовки командиру військової частини на затвердження.
  Командир військової частини стверджує пропозиції атестаційної комісії і направляє списки кандидатів з оцінними відомостями з предметів командирської (професійно-посадовий) підготовки на розгляд атестаційної комісією з'єднання.
  Командир з'єднання до 1 лютого року надходження затверджує пропозиції атестаційної комісії і направляє список кандидатів з оцінними відомостями з предметів командирської (професійно-посадовий) підготовки для затвердження командувачу об'єднанням.
  Командувач об'єднанням (начальник управління, роду військ управління або начальник служби військового округу) до 15 лютого року надходження стверджує списки представлених кандидатів і дає вказівки на організацію і проведення зборів з перевірки їх готовності до вступу у вузи. Збори проводяться до 1 березня року надходження та передбачають проведення професійного відбору (за винятком професійного психологічного відбору). За підсумками перевірки складаються оцінні відомості (з результатами перевірки), які затверджуються заступниками командувачів об'єднаннями.
  Списки кандидатів з числа офіцерів, які проходять військову службу у військових частинах, безпосередньо підпорядкованих начальникам служб Міністерства оборони Російської Федерації, головнокомандувачем видами Збройних Сил Російської Федерації, командувачем родами військ Збройних Сил Російської Федерації, начальникам головних і центральних управлінь Міністерства оборони, після розгляду атестаційними комісіями військових частин і затвердження командирами військових частин направляються для розгляду атестаційними комісіями служб Міністерства оборони Російської Федерації, управлінь та служб видів (родів військ) Збройних Сил, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації. Організація зборів і затвердження списків кандидатів, які проходять військову службу у військових частинах, безпосередньо підпорядкованих начальникам служб Міністерства оборони Російської Федерації, головнокомандувачем видами Збройних Сил Російської Федерації, командувачем родами військ Збройних Сил Російської Федерації, начальникам головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації, проводиться заступниками цих посадовців.
  Документи на кандидатів, що пройшли попередній відбір, до 1 квітня року надходження представляються через відповідні кадрові органи для розгляду їх військовими радами військових округів (флотів).
  Документи на кандидатів, які успішно пройшли попередній відбір і проходять військову службу у військових частинах, безпосередньо підпорядкованих начальникам служб Міністерства оборони Російської Федерації, головнокомандувачем видами Збройних Сил Російської Федерації, командувачем родами військ Збройних Сил Російської Федерації, начальникам головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації, направляються до 1 квітня року надходження через відповідні кадрові органи в служби Міністерства оборони Російської Федерації, управління та служби видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, головні і центральні управління Міністерства оборони Російської Федерації для розгляду їх атестаційними комісіями.
  До особистих справах офіцерів, попередньо відібраних в якості кандидатів для вступу на навчання до вузів, долучаються службові картки та навчальні справи, які містять: рапорт офіцера, службову характеристику, виписку з протоколів засідань атестаційних комісій (військової частини, з'єднання), карту медичного огляду, копії документів про освіту, довідку про штатно-посадової категорії за військовим званням із зазначенням номера штату, військово-облікової спеціальності та тарифного розряду, виписку з оцінних відомостей результатів попереднього відбору (з результатами перевірки), картку обліку результатів фізичної підготовки і рівня спортивної підготовленості, три завірені фотографії (без головного убору, розміром 4,5 x 6 см), довідку про допуск до відомостей, що становлять державну таємницю (тільки за формою 1 або 2).
  Кандидати, попередньо відібрані для вступу на навчання до вузів, за викликами кадрових органів військових округів і об'єднань видів Збройних Сил Російської Федерації направляються у відповідні приймальні комісії для проходження професійного відбору у встановлені терміни. Виписки з протоколів засідань військових рад військових округів (флотів), атестаційних комісій служб Міністерства оборони Російської Федерації, управлінь та служб видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації представляються в приймальні комісії до початку їх роботи. Рішення про направлення офіцерів для проходження професійного відбору для вступу на навчання (відмову в направленні із зазначенням причин) доводяться до них через командирів військових частин у строк не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.
  Особові справи офіцерів, рекомендованих військовими радами військових округів, атестаційними комісіями служб Міністерства оборони Російської Федерації, управлінь та служб видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації для проходження професійного відбору на навчання до загальновійськового академію Збройних Сил Російської Федерації (місто Москва), Михайлівську військову артилерійську академію (місто Санкт-Петербург), Військову академію військової протиповітряної оборони Збройних Сил Російської Федерації (місто Смоленськ), Військову академію зв'язку (Санкт-Петербург), Військову академію радіаційного, хімічного і біологічного захисту (місто Кострома), Військовий університет (місто Москва), Військову академію тилу і транспорту (місто Санкт-Петербург), з документами, перерахованими в п. 22 зазначеної Інструкції, до 20 квітня року вступу на навчання направляються в приймальні комісії військових округів, на території яких зазначені кандидати проходять військову службу.
  Особові справи офіцерів, рекомендованих військовими радами військових округів, атестаційними комісіями служб Міністерства оборони Російської Федерації, управлінь та служб видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації для проходження професійного відбору на навчання до Військової академії Ракетних військ стратегічного призначення (місто Москва), Військово-космічну академію (місто Санкт-Петербург), Військову академію повітряно-космічної оборони (місто Твер), Військово-повітряну академію (селище Моніно, Щелковский район Московської області), Військово-морську академію (місто Санкт -Петербург), з документами, перерахованими в п. 22 зазначеної Інструкції, до 20 квітня року вступу на навчання направляються в приймальні комісії об'єднань видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, які здійснюють вступні випробування з кандидатами для вступу на навчання до вузів.
  Особові справи офіцерів, рекомендованих військовими радами військових округів і флотів, атестаційними комісіями служб Міністерства оборони Російської Федерації, управлінь та служб видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації для проходження професійного відбору на навчання у Військово- медичну академію (місто Санкт-Петербург), направляються до приймальної комісії академії.
  Особові справи офіцерів, попередньо відібраних в якості кандидатів для вступу на навчання до вузів для навчання за освітньою програмою повної військово-спеціальної підготовки, з документами, перерахованими в п. 22 зазначеної Інструкції, до 20 травня року вступу на навчання направляються кадровими органами у відповідні військово -навчальні заклади.
  Відомості про хід попереднього відбору кандидатів з числа офіцерів для вступу на навчання до вузів кадровими органами заступників міністра оборони Російської Федерації, служб Міністерства оборони Російської Федерації, видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, військових округів, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації направляються до Головного управління кадрів щомісяця до 25-го числа з січня по березень року вступу на навчання відповідно до табельної звітністю.
  Професійний відбір кандидатів, що мають середню професійну освіту і середню військово-спеціальну підготовку, вступників на навчання до вузів для навчання за освітньою програмою повної військово-спеціальної підготовки, проводиться приймальними комісіями військово-навчальних закладів щорічно з 1 по 30 липня в порядку, встановленому вищеназваної Інструкцією для кандидатів, що зараховуються до вузів курсантами.
  Професійний відбір кандидатів, що мають вищу професійну освіту і повну військово-спеціальну підготовку, вступників на навчання до вузів для навчання за освітньою програмою вищої військової оперативно-тактичної підготовки, проводиться щорічно з 10 по 30 травня приймальними комісіями військових округів, флотів, видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, Військово-медичної академії (місто Санкт-Петербург), які складаються з наступних підкомісій: - по визначенню рівня професійної підготовленості офіцерів (за кількістю військових академій (університетів);
  - З професійного психологічного відбору;
  - За визначенням рівня фізичної підготовленості кандидатів;
  - За визначенням придатності кандидатів до вступу до вузів за станом здоров'я.
  Приймальні комісії військових округів, флотів, видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації формуються наказами відповідних командувачів на підставі розроблюваного Головним управлінням кадрів щорічно до 10 квітня Переліку приймальних комісій та Розрахунку виділення офіцерів до складу приймальних комісій. Головами зазначених комісій призначаються, як правило, перші заступники (заступники) головнокомандувачів видів Збройних Сил Російської Федерації, командувачів військами військових округів, флотами, родами військ Збройних Сил Російської Федерації, а їх заступниками - офіцери Головного управління кадрів.
  Старшими помічниками голів приймальних комісій призначаються офіцери видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, що організують роботу приймальних комісій. Помічниками голів приймальних комісій призначаються офіцери органів управління військової освіти видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, а відповідальними секретарями приймальних комісій - офіцери відповідних кадрових органів. Головами підкомісій з визначення рівня професійної підготовленості офіцерів призначаються представники військово-навчальних закладів у військових званнях "полковник", їм рівних і вище, як правило, проходять військову службу на військових посадах заступників начальників кафедр, факультетів і вище, а їх заступниками - представники військових округів , флотів і об'єднань видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації. Головами та членами підкомісій з професійного психологічного відбору кандидатів призначаються, як правило, офіцери підрозділів професійного психологічного відбору ВНЗ. Головами підкомісій з визначення рівня фізичної підготовленості кандидатів призначаються, як правило, офіцери Спортивного комітету Збройних Сил Російської Федерації.
  Головами підкомісій з визначення придатності кандидатів до вступу до вузів за станом здоров'я, як правило, призначаються фахівці штатних військово-лікарських комісій видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, військових округів, флотів, а їх заступниками та членами - лікарі-фахівці військово- медичних установ за місцем роботи приймальних комісій.
  Офіцери центральних органів військового управління Збройних Сил Російської Федерації і вузів включаються до складу приймальних комісій за рішенням начальника Головного управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації з урахуванням пропозицій заступників міністра оборони Російської Федерації, служб Міністерства оборони Російської Федерації, видів (родів військ) Збройних сил Російської Федерації , головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації.
  Організація забезпечення приймальних комісій необхідними для роботи приміщеннями, зразками озброєння та військової техніки, засобами оргтехніки та зв'язку, документацією, а її членів - транспортом, місцями для харчування та проживання покладається на головнокомандувачів видами Збройних Сил Російської Федерації, командувачів військами військових округів, флотами, пологами військ Збройних Сил Російської Федерації.
  Забезпечення прибуття у встановлені терміни попередньо відібраних кандидатів, а також офіцерів, включених до складу приймальних комісій, до місць роботи цих комісій покладається на заступників міністра оборони Російської Федерації, начальників служб Міністерства оборони Російської Федерації, головнокомандувачів видами Збройних Сил Російської Федерації, командувачів військами військових округів , флотами, родами військ Збройних Сил Російської Федерації, начальників головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації.
  Професійний відбір кандидатів з числа офіцерів, які вступають на навчання у вузи, для навчання за освітньою програмою вищої військової оперативно-тактичної підготовки включає: а) визначення відповідності кандидатів вимогам, встановленим вищеназваної Інструкцією;
  б) визначення придатності кандидатів до вступу до вузу за станом здоров'я;
  в) вступні випробування, що складаються:
  - З визначення категорії професійної придатності кандидатів на основі їх соціально-психологічного вивчення, психологічного та психофізіологічного обстеження відповідно до Керівництва з професійного психологічного відбору у Збройних Силах Російської Федерації;
  - З оцінки рівня професійної підготовленості кандидатів в обсязі посадових обов'язків за результатами виконання комплексного тактичного (тактико-спеціального) або іншого завдання та його захисту. Комплексні тактичні (тактико-спеціальні) та інші завдання на основі методичних рекомендацій вузів розробляються відповідними підкомісіями приймальної комісії і затверджуються її головою;
  - З оцінки фізичної підготовленості кандидатів.
  Офіцери, які не відповідають встановленим вимогам, які отримали незадовільну оцінку по одному з вступних випробувань або визнані не придатними до вступу до вузу за станом здоров'я, підлягають відрядження до місць проходження ними військової служби.
  За результатами професійного відбору окремо по кожній службі Міністерства оборони Російської Федерації, кожному виду (роду військ) Збройних Сил Російської Федерації, військовому округу, флоту, головному і центрального управління Міністерства оборони Російської Федерації складаються списки кандидатів, яким відмовлено в праві проходити вступні випробування, з зазначенням причин (в даний список включаються також кандидати, які отримали незадовільну оцінку по одному з елементів вступних випробувань), та конкурсні списки кандидатів, які успішно пройшли професійний відбір, у порядку, визначеному в Інструкції щодо складання конкурсних списків кандидатів для зарахування до військово-навчальні заклади Міністерства оборони Російської Федерації слухачами та курсантами.
  Зазначені списки кандидатів направляються головами приймальних комісій у Головне управління кадрів, кадрові органи видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації та відповідні військово-навчальні заклади протягом двох днів після закінчення роботи приймальних комісій.
  Результати професійного відбору повідомляються кандидатам в частині що стосується і відображаються у звіті. Звіт направляється до Головного управління кадрів протягом двох днів після завершення вступних випробувань.
  Особові справи офіцерів, які пройшли професійний відбір на навчання у вузи, направляються у відповідні військово-навчальні заклади, а не пройшли - повертаються в кадрові органи за місцем проходження військової служби.
  Кількість підлягають зарахуванню на навчання офіцерів визначається розрахунком комплектування вузів слухачами з числа офіцерів, які розробляються Головним управлінням кадрів щорічно до 1 квітня року вступу на навчання. На підставі вказаного розрахунку кадрові органи заступників міністра оборони Російської Федерації, служб Міністерства оборони Російської Федерації, видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, військових округів, флотів, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації розробляють свої розрахунки розподілу навчальних місць між об'єднаннями, з'єднаннями і військовими частинами.
  Виписки з розрахунків комплектування із зазначенням кількості навчальних місць за спеціальностями (спеціалізаціями) для офіцерів, які проходять військову службу у військових частинах, безпосередньо підпорядкованих начальникам служб Міністерства оборони Російської Федерації, головнокомандувачем видами Збройних Сил Російської Федерації, командувачем родами військ Збройних Сил Російської Федерації, начальникам головних і центральних управлінь Міністерства оборони, Російської Федерації направляються завчасно відповідними кадровими органами в Головне управління кадрів і в приймальні комісії, де відібрані кандидати будуть проходити професійний відбір.
  Успішно пройшли професійний відбір кандидати з числа офіцерів, учасники бойових дій та інші офіцери, яким відповідно до законодавства Російської Федерації надано право позаконкурсного зарахування до установи вищої професійної освіти, зараховуються на навчання до військово-навчальних закладів поза конкурсом.
  Кандидати з числа офіцерів, яким відповідно до законодавства Російської Федерації надано переважне право при вступі до установ вищої професійної освіти, при рівних результатах, показаних в ході вступних випробувань, користуються переважним правом при зарахуванні на навчання у військово-навчальні заклади.
  Рішення про прийом на навчання до ВНЗ офіцерів для навчання за освітньою програмою вищої військової оперативно-тактичної підготовки на підставі розгляду конкурсних списків приймається приймальними комісіями військових округів (флотів) і видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, Військово-медичної академії у відповідності з розрахунками відповідних органів військового управління про виділення навчальних місць по кожній спеціальності (спеціалізації) підготовки.
  За офіцерам служб Міністерства оборони Російської Федерації, видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, головних і центральних управлінь Міністерства оборони, які успішно пройшли професійний відбір в приймальних комісіях військових округів або об'єднань інших видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, відповідне рішення приймається військовими радами (атестаційними комісіями) цих органів військового управління на конкурсній основі. Виписки з протоколів засідань військових рад (атестаційних комісій) цих органів військового управління до 10 червня року вступу на навчання до вузів представляються кадровими органами служб Міністерства оборони Російської Федерації, видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації у відповідні кадрові органи, які мають у підпорядкуванні ВНЗ, які здійснюють підготовку проектів наказів міністра оборони Російської Федерації.
  Рішення про прийом на навчання до ВНЗ офіцерів для навчання за освітньою програмою повної військово-спеціальної підготовки на підставі розгляду конкурсних списків приймається приймальними комісіями військово-навчальних закладів.
  Офіцери, які пройшли професійний відбір і включені в конкурсні списки рішенням приймальної комісії, у разі невідповідності їх встановленим вимогам або перевищення встановленої розрахунком комплектування вузів слухачами з числа офіцерів чисельності набору від відповідного органу військового управління за спеціальностями (спеціалізаціями) підготовки при розробці проекту наказу міністра оборони Російської Федерації про зарахування на навчання можуть бути виключені з числа рекомендованих для зарахування до військово-навчальні заклади рішенням начальника Головного управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації.
  Проекти наказів Міністра оборони Російської Федерації про зарахування офіцерів на навчання у вузи розробляються кадровими органами військово-навчальних закладів та з відповідними конкурсними списками представляються через кадрові органи заступників міністра оборони Російської Федерації, служб Міністерства оборони Російської Федерації, видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації , Тилу Збройних Сил Російської Федерації, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації в Головне управління кадрів:
  - По офіцерам, що зараховуються на навчання для вищої військової оперативно-тактичної підготовки, - до 20 червня року вступу на навчання;
  - По офіцерам, що зараховуються на навчання для отримання повної військово-спеціальної підготовки, - до 30 липня року вступу на навчання.
  Головне управління кадрів здійснює контроль за підготовкою зазначених проектів наказів і подає їх в установленому порядку на підпис міністру оборони Російської Федерації.
  Виписки з наказів міністра оборони Російської Федерації з особового складу про зарахування офіцерів слухачами вузів розсилаються кадровими органами вузів протягом тижня після підписання наказу із зазначенням терміну і місця прибуття офіцера на навчання. Кадрові органи заступників міністра оборони Російської Федерації, служб Міністерства оборони Російської Федерації, видів (родів військ) Збройних Сил Російської Федерації, військових округів, флотів, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації контролюють вибуття офіцерів на навчання у вузи і до 30 серпня доповідають про результатах в Головне управління кадрів.
  Офіцери, зараховані слухачами військово-навчальних закладів, забезпечуються на час навчання у вузах службовими жилими приміщеннями відповідно до Інструкції про порядок забезпечення житловими приміщеннями в Збройних Силах Російської Федерації Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 15 лютого 2000 р. N 80.
  Професійний відбір кандидатів з числа офіцерів інших федеральних органів виконавчої влади, в яких законодавством Російської Федерації передбачена військова служба, для вступу на навчання до вузів для навчання за освітньою програмою вищої військової оперативно-тактичної підготовки може проводитися приймальними комісіями цих федеральних органів виконавчої влади, а також за їх клопотаннями приймальними комісіями Міністерства оборони Російської Федерації. На зазначених офіцерів у повному обсязі поширюються вимоги до кандидатів, передбачені наказом міністра оборони Російської Федерації від 24 липня 2006 р. N 280, та пільги, передбачені чинним законодавством.
  15. Необхідно відзначити, що в Збройних Силах Російської Федерації функціонують курси з підготовки молодших офіцерів Сухопутних військ.
  Відповідно до Інструкції з організації роботи курсів з підготовки молодших офіцерів Сухопутних військ, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 17 березня 2003 р. N 85, навчання на курсах проводиться за програмами прискореної підготовки військовослужбовців за військово-обліковими спеціальностями для придбання ними навичок, необхідних для виконання обов'язків на первинних військових посадах офіцерів, на базі наявного середньої (повної) загальної, середньої професійної або вищої професійної освіти без підвищення освітнього рівня в учнів. Нормативний термін навчання на курсах - 10 місяців, початок занять - 1 липня щорічно. Після закінчення курсів випускники вважаються отримали скорочену військову підготовку.
  В якості кандидатів для зарахування на курси можуть розглядатися військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації (крім офіцерів), які проходять військову службу за контрактом (якщо до закінчення його дії залишилося не менше 2,5 років) і за призовом (прослужили не менше шести місяців), в віці до 27 років на момент зарахування на навчання. Громадяни, які перебувають у запасі, які виявили бажання навчатися на курсах, у встановленому порядку надходять на військову службу за контрактом і призначаються на вакантні військові посади, для яких штатом передбачені військові звання солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів.
  Військовослужбовці, що розглядаються в якості кандидатів для зарахування на курси, повинні мати вищу (неповна вища) професійне або середню професійну освіту, підтверджене відповідним дипломом державного зразка. Як виняток за рішенням головнокомандувача Сухопутними військами - заступника міністра оборони Російської Федерації, погодженим з Головним управління кадрів, як зазначених кандидатів можуть розглядатися військовослужбовці, мають середню (повну) загальну освіту:
  - Проходять військову службу за призовом (прослужили не менше 18 місяців), що знаходяться на посадах командирів взводів (начальників розрахунків), старшин рот (батарей), старших техніків рот (батарей);
  - Проходять військову службу за контрактом (якщо до закінчення його дії залишилося не менше 2,5 років) і за призовом (прослужили не менше 6 місяців), що знаходяться на військових посадах сержантського і рядового складу, які мають досвід бойових дій і нагороджені державними нагородами.
  З військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, при зарахуванні на курси в установленому порядку полягає у військовій частині, в якій він проходить військову службу, перший контракт.
  Персональне призначення випускників курсів на вакантні військові посади командирів взводів (начальників розрахунків), що підлягають заміщенню молодшими офіцерами, здійснюється наказом міністра оборони Російської Федерації. Одночасно з призначенням на військові посади військовослужбовцям, які мають вищу професійну освіту, родинне відповідної ВУС, присвоюється перше військове звання "лейтенант". Решті військовослужбовцям при призначенні на військові посади присвоюється перше військове звання "молодший лейтенант".
  16. Відповідно до Положення про школах прапорщиків (мічманів) Збройних Сил Російської Федерації, затвердженим наказом міністра оборони Російської Федерації від 27 грудня 2004 р. N 452, школи прапорщиків (мічманів) Збройних Сил Російської Федерації (далі - школи) є військово-навчальними закладами, здійснюють підготовку військовослужбовців за військово-обліковими спеціальностями прапорщиків (мічманів).
  У школи приймаються в добровільному порядку громадяни Російської Федерації у віці до 35 років, які мають повну загальну освіту, які відповідають за своєю професійній підготовці, психологічним якостям, станом здоров'я та рівнем фізичної підготовки вимогам, встановленим для конкретних військово-облікових спеціальностей.
  Відбір кандидатів у школи проводиться з числа солдатів, матросів, сержантів і старшин, які проходять військову службу за контрактом, які подали в установленому порядку рапорти про направлення їх на навчання до школи.
  Кандидати відбираються згідно з розрахунком комплектування шкіл командирами військових частин за участю кадрових органів. Кількість відбираються кандидатів за відповідними військово-обліковими спеціальностями для чергового комплектування шкіл визначається розрахунком, висилаємо по команді у військові частини за шість місяців до початку навчання кадровими органами видів Збройних Сил Російської Федерації, військових округів, флотів, родів військ Збройних Сил Російської Федерації, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації, у складі (підпорядкуванні) яких знаходяться школи.
  Всі військовослужбовці, які виявили бажання навчатися в школах, проходять професійний психологічний відбір.
  Військовослужбовці, відібрані для навчання в школах, наказом командира військової частини зараховуються кандидатами.
  Всі необхідні документи на кандидатів оформляються за 2-3 місяці до направлення їх на навчання до школи.
  Оформлені в установленому порядку особисті справи кандидатів штаби військових частин висилають відповідним начальникам шкіл у строки, що забезпечують їх надходження в школи за один місяць до початку занять. У ці особисті справи повинні бути вкладені (підшиті):
  - Послужний список;
  - Автобіографія, написана кандидатом від руки в довільній формі;
  - Фотографія 9 х 12 см;
  - Контракт про проходження військової служби;
  - Рапорт військовослужбовця про направлення його на навчання в школу;
  - Службова характеристика, написана прямими начальниками не нижче командира роти;
  - Витяг з наказу командира військової частини про зарахування військовослужбовця кандидатом;
  - Засвідчені в установленому порядку копії документів про освіту та свідоцтва про народження;
  - Довідка військово-лікарської комісії про придатність за станом здоров'я до військової служби у відповідному виді Збройних Сил Російської Федерації (роді військ), а в необхідних випадках - і в конкретній місцевості;
  - Карта професійного психологічного відбору з висновком про професійну придатність;
  - Документи, пов'язані з оформленням допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, для осіб, призначених для заміщення військових посад в режимних військових частинах і військах, тимчасово дислокованих за кордоном.
  При напрямку особистих справ кандидатів у школи командири військових частин зобов'язані вказати, за якою спеціальністю необхідно провести навчання кандидатів, а також військові посади, на які вони будуть призначені після закінчення навчання, із зазначенням військово-облікової спеціальності та тарифного розряду.
  Для розгляду надійшли з військових частин особистих справ кандидатів наказом начальника школи призначається комісія під головуванням одного з його заступників.
  За результатами розгляду особистих справ кандидатів комісією оформляються ув'язнення, на підставі яких начальник школи повідомляє командирам військових частин про кандидатів, відібраних для навчання в школі, і терміни їх прибуття в школу. Особові справи кандидатів, які не пройшли відбір, повертаються до військових частин, з яких вони були вислані в школи, із зазначенням причин повернення.
  Командири військових частин несуть відповідальність за якісний відбір направляються в школи кандидатів, а також за своєчасне оформлення допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, особам, призначеним для заміщення військових посад в режимних військових частинах або у військах, тимчасово дислокованих за кордоном.
  Кандидати, відібрані для навчання в школі, на підставі наказу командира військової частини виключаються зі списків військової частини і направляються на навчання в школи. Відправка військовослужбовців військових частин повинна проводитися організовано (командами) з розрахунком прибуття їх до місця навчання за три дні до початку занять.
  Дані військовослужбовці повинні мати при собі такі документи:
  - Паспорт громадянина Російської Федерації;
  - Військовий квиток;
  - Виписку з наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків військової частини та напрямку в школу;
  - Припис із зазначенням дати прибуття в школу;
  - Речовий, продовольчий і грошовий атестати.
  Зарахування військовослужбовців на навчання в школу здійснюється наказом начальника школи.
  17. Військовослужбовці можуть навчатися в інших (крім вищеназваних) військових освітніх установах професійної освіти (за іншими формами підготовки). Відповідно до Положення про підготовку фахівців медичної служби Збройних Сил Російської Федерації в системі післявузівської і додаткової професійної освіти в Міністерстві оборони Російської Федерації, затвердженим наказом міністра оборони Російської Федерації від 5 вересня 2002 р. N 358, та Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у системі післявузівської професійної освіти в Міністерстві оборони Російської Федерації, затвердженим наказом міністра оборони Російської Федерації від 15 липня 1999 р. N 310, офіцери мають право вступати у військові освітні установи професійної освіти для навчання в системі післявузівської і додаткової професійної освіти.
  Громадяни, що надходять у військові освітні установи професійної освіти, повинні відповідати вимогам, встановленим для громадян, що надходять на військову службу за контрактом.
  Більш докладно вимоги, пропоновані до громадян, що надходять на військову службу за контрактом, викладені в коментарі до ст. 33.
  18. Законодавством для громадян передбачені певні пільги при вступі до навчальних закладів.
  19. Пунктом 2 ст. 14 коментованого Федерального закону встановлено, що громадянам, які пройшли підготовку у військово-патріотичних молодіжних та дитячих об'єднаннях, надається переважне право на зарахування до обрані ними військові училища за умови відповідності всім вимогам до вступників у військові освітні установи професійної освіти.
  20. Статтею 11 Федерального закону "Про вищу і післявузівську професійну освіту" від 22 серпня 1996 р. N 125-ФЗ визначено, що особи, які закінчили з медалями освітні установи середньої (повної) загальної або початкової професійної освіти, які мають державну акредитацію, а також особи , що закінчили з відзнакою освітніх установ середньої професійної освіти, які мають державну акредитацію, приймаються до вищого навчального закладу за результатами співбесіди, за винятком вступних випробувань професійної спрямованості, які можуть бути встановлені вищим навчальним закладом. Зазначеним особам, що не пройшли співбесіду, надається право складання вступних випробувань на загальних підставах. Переможці та призери заключного етапу Всеукраїнської олімпіади школярів і члени збірних команд Російської Федерації, які брали участь у міжнародних олімпіадах із загальноосвітніх предметів і сформованих у порядку, визначеному Урядом Російської Федерації, приймаються без вступних випробувань в державні та муніципальні вищі навчальні заклади для навчання за напрямами підготовки (спеціальностями), відповідним профілем олімпіади.
  21. Відповідно до ст. 5 Закону Російської Федерації "Про додаткові гарантії і компенсації військовослужбовцям, які проходять військову службу на територіях держав Закавказзя, Прибалтики та Республіки Таджикистан, а також виконують завдання із захисту конституційних прав громадян в умовах надзвичайного стану та при збройних конфліктах" від 21 січня 1993 р. N 4328-I військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом і виконували завдання в умовах збройного конфлікту неміжнародного характеру в Чеченській Республіці та на безпосередньо прилеглих до неї територіях Північного Кавказу, віднесених до зони збройного конфлікту, приймаються в обрані ними військові освітні установи професійної освіти, в тому числі і в освітні установи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, без вступних іспитів за умови їх відповідності всім іншим вимогам професійного відбору та прийому до зазначені освітні установи, а в цивільні освітні установи професійної освіти - поза конкурсом.
  22. Стаття 8 Закону Російської Федерації "Про статус Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави" від 15 січня 1993 р. N 4301-I встановлює, що діти Героїв та повних кавалерів ордена Слави користуються правом позаконкурсного зарахування до суворовські військові та нахімовські військово-морські училища, кадетські корпуси та класи, а також переважним правом вступу у військові освітні установи вищої та середньої професійної освіти за умови успішної здачі вступних іспитів та відповідності іншим встановленим для вступників вимогам.
  23. Кандидати, яким відповідно до законодавства Російської Федерації надано переважне право при вступі до установ вищої професійної освіти, при рівних результатах, показаних в ході вступних випробувань, користуються переважним правом при зарахуванні на навчання у військово-навчальні заклади.
  24. Громадяни, зараховані у військові освітні установи професійної освіти, призначаються на військові посади курсантів, слухачів чи інші військові посади в порядку, визначеному коментованим Законом, Положенням про порядок проходження військової служби та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
  Відповідно до Положення про порядок проходження військової служби військовослужбовець, який має військове звання офіцера або прапорщика (мічмана), зарахований у військово-навчальний заклад, ад'юнктуру, військову докторантуру, звільняється від раніше займаної військової посади і призначається на військову посаду слухача чи іншу військову посаду, передбачену для військовослужбовців, що навчаються у зазначеному навчальному закладі, ад'юнктурі, військової докторантурі, і підлягає заміщенню офіцерами або прапорщиками (мічманами) відповідно.
  Військовослужбовець, який не має військового звання офіцера або прапорщика (мічмана), зарахований у військово-навчальний заклад, звільняється від раніше займаної військової посади і призначається на військову посаду курсанта чи іншу військову посаду, передбачену для військовослужбовців, що навчаються у зазначеному навчальному закладі, і підлягає заміщенню солдатами, матросами, сержантами або старшинами.
  Громадянин, зарахований у військово-навчальний заклад, призначається на військову посаду курсанта, слухача чи іншу військову посаду, передбачену для військовослужбовців, що навчаються у зазначеному навчальному закладі, відповідно до присвоєним йому військовим званням.
  25. Порядок призначення військовослужбовців на військові посади регулюється коментованим Законом, Положенням про порядок проходження військової служби, наказом міністра оборони Російської Федерації "Про повноваження посадових осіб Збройних Сил Російської Федерації за призначенням офіцерів і прапорщиків (мічманів) на військові посади, звільнення їх від військових посад, звільненню з військової служби та присвоєння їм військових звань "від 11 грудня 2004 р. N 410, Інструкцією з організації проходження військової служби офіцерами і прапорщиками (мічманами) у Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 30 вересня 2002 р. N 350, а також деякими іншими нормативними актами.
  Наприклад, Положенням про підготовку фахівців медичної служби Збройних Сил Російської Федерації в системі післявузівської і додаткової професійної освіти в Міністерстві оборони Російської Федерації, затвердженим наказом міністра оборони Російської Федерації від 5 вересня 2002 р. N 358, та Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів в системі післявузівської професійної освіти в Міністерстві оборони Російської Федерації, затвердженим наказом міністра оборони Російської Федерації від 15 липня 1999 р. N 310, передбачені військові посади ад'юнктів. Відповідно дані нормативні акти регулюють особливості (що не враховані в коментованому Федеральному законі, Положенні про порядок проходження військової служби тощо) призначення військовослужбовців на зазначені військові посади. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до п. 1"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua