Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п.

28. Відповідно до п. 2 ст. 48 коментованого Федерального закону громадянин, позбавлений військового звання, після зняття чи погашення судимості може бути відновлений у колишньому військовому званні посадовою особою, яка має право присвоювати це військове звання відповідно до Положення про порядок проходження військової служби.
Стаття 25 зазначеного Положення визначає, що відновлення у військовому званні може бути здійснено тільки на прохання громадянина за наявності позитивного відгуку органу внутрішніх справ Російської Федерації та рішення комісії військового комісаріату. Заява громадянина про відновлення у військовому званні розглядається військовим комісаром не пізніше ніж у місячний строк з дня її надходження до військового комісаріату.
За наявності підстав для відновлення громадянина в колишньому військовому званні військовий комісар оформляє подання про відновлення громадянина у військовому званні. Відновлення громадянина у військовому званні в цьому випадку може бути вироблено наказом посадової особи, яка має право присвоювати це військове звання, стосовно до порядку його присвоєння.
29. Громадянин, позбавлений військового звання у зв'язку з незаконним засудженням, відновлюється в колишньому військовому званні після вступу в силу рішення про його реабілітацію з дня позбавлення його військового звання (див. гл. 18 КПК України).
30. Громадянин, якому відновлено військове звання, користується правами і пільгами, встановленими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, відповідно з відновленим військовим званням. Крім цього, відповідно до п. 96 Керівництва з комплектування Збройних Сил Російської Федерації солдатами, матросами, сержантами і старшинами (затверджено наказом міністра оборони Російської Федерації від 16 січня 2001 р. N 30) військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, у разі необгрунтованої звільнення (у тому числі в силу позбавлення їх військового звання) відновлюються на військовій службі в колишньої (а за їх згодою - рівною або не нижче) військової посади і забезпечуються всіма видами постачання, недоотриманого після необгрунтованого звільнення. Цей період включається в загальну тривалість військової служби та строк, визначений для присвоєння чергового військового звання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua