Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу ", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 4

71. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, за винятком офіцерів, які проходять військову службу за призовом, мають право на дострокове звільнення з військової служби:
а) за сімейними обставинами:
б) якщо вони є синами (рідними братами):
- військовослужбовців, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, та громадян, які проходили військові збори, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби в період проходження військових зборів;
- громадян, які померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, одержаних у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, після звільнення з військової служби або після закінчення військових зборів;
в) якщо вони зайняті постійним доглядом за батьком, матір'ю, дружиною, рідним братом, рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем, за відсутності інших осіб, зобов'язаних за законом утримувати зазначених громадян, а також за умови, що останні не знаходяться на повному державному забезпеченні і потребують за станом здоров'я відповідно до висновку органу державної служби медико-соціальної експертизи за місцем проживання громадян, призваних на військову службу, постійного стороннього догляду (допомоги, нагляді) або є інвалідами I або II групи, громадянами похилого віку (жінки старше 55 років, чоловіки старше 60 років), або не досягнули віку 18 років;
г) якщо вони мають дитину, виховуваного без матері;
д) якщо вони мають двох і більше дітей;
е) якщо вони мають дитину віком до трьох років;
ж) якщо мати (батько), крім такого військовослужбовця, має двох і більше дітей віком до восьми років або інваліда з дитинства і виховує їх без чоловіка (дружини).
72. За вказаних підстав дострокового звільнення з військової служби військовослужбовець звільняється з військової служби за наявності його бажання. Від командування зазначені підстави звільнення з військової служби не залежать.
73. Достроково звільнені з військової служби громадяни, які проходили військову службу за призовом, повторному заклику не підлягають і не повинні дослужувати встановлений ст. 38 коментованого Федерального закону термін військової служби.
74. Дострокове звільнення з військової служби за станом здоров'я військовослужбовців, визнаних не придатними або обмежено придатними до військової служби, здійснюється командирами військових частин на підставі висновку ВВК, оформленого свідоцтвом про хвороби, і після затвердження його штатної ВЛК виду Збройних Сил Російської Федерації, військового округу, флоту , флотилії.
75. Відповідно до п. 108 Інструкції по комплектуванню Збройних Сил Російської Федерації солдатами, матросами, сержантами і старшинами, затвердженого наказом міністра оборони Російської Федерації від 16 січня 2001 р. N 30, при розгляді командиром військової частини рапорту військовослужбовця (заяви від його родичів) про дострокове звільнення військовослужбовця з військової служби за сімейними обставинами командир військової частини зобов'язаний уточнити викладені в рапорті (заяві) мотиви дострокового звільнення і перевірити наявність документів, що підтверджують його законність.
У разі якщо до рапорту (заяви) документи, що підтверджують законність дострокового звільнення, не додано, командир військової частини повинен у триденний термін направити у військовий комісаріат району за місцем проживання сім'ї військовослужбовця запит на подання у військову частину зазначених документів.
Військовий комісар району, отримавши від командира військової частини запит на подання документів, що підтверджують законність дострокового звільнення військовослужбовця, в 10-денний термін зобов'язаний на підставі поданих членами сім'ї військовослужбовця документів підготувати відповідний висновок, який з додатком підтверджуючих документів, після затвердження військовим комісаром суб'єкта Російської Федерації направити командиру військової частини. Підпис військового комісара суб'єкта Російської Федерації при затвердженні укладення військового комісара району засвідчується гербовою печаткою. Копія цього висновку залишається у військовому комісаріаті району.
Командир військової частини, розглянувши надійшли з військового комісаріату документи, що підтверджують законність дострокового звільнення військовослужбовця з військової служби, зі своїм клопотанням представляє їх на вирішення по підпорядкованості відповідно начальнику головного штабу виду Збройних Сил Російської Федерації, штабу військового округу, штабу Повітряно-десантних військ, головного і центрального управління Міністерства оборони Російської Федерації, об'єднання і з'єднання, в підпорядкуванні яких знаходиться військова частина.
На підставі отриманого дозволу командир військової частини достроково звільняє військовослужбовця з військової служби за сімейними обставинами. Номер і дата наказу командира військової частини про звільнення військовослужбовця вказуються в його військовому квитку.
У разі відмови в достроковому звільненні військовослужбовця з військової служби він повинен бути мотивований і повідомлений відповідним штабом особі, який порушив клопотання.
76. З 1 січня 2008 р. Військовослужбовці, що не має військового звання офіцера і проходить військову службу за призовом, буде мати право на дострокове звільнення з військової служби за наявності в нього обставин, передбачених підпунктом. "Б" п. 2 ст. 23 і подп. "Б", "б.1", "в", "г" і "д" п. 1 ст. 24 коментованого Федерального закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 4 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua