Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 5

77. Військовослужбовці, які мають військове звання офіцера і проходять військову службу за призовом, мають право на дострокове звільнення з військової служби:
- за сімейними обставинами:
- якщо вони є синами (рідними братами): військовослужбовців, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, та громадян, які проходили військові збори, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби в період проходження військових зборів; громадян, які померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, одержаних у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, після звільнення з військової служби або після закінчення військових зборів;
- якщо вони визнані в установленому порядку тимчасово не придатними до військової служби за станом здоров'я;
- якщо вони зайняті постійним доглядом за батьком, матір'ю, дружиною, рідним братом, рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем, за відсутності інших осіб, зобов'язаних за законом утримувати зазначених громадян, а також за умови, що останні не перебувають на повному державному забезпеченні і потребують за станом здоров'я відповідно до висновку органу державної служби медико-соціальної експертизи за місцем проживання громадян, призваних на військову службу, постійного стороннього догляду (допомоги, нагляді) або є інвалідами I або II групи, громадянами похилого віку (жінки старше 55 років, чоловіки старше 60 років), або не досягнули віку 18 років;
- якщо вони мають дитину, виховуваного без матері.
78. Офіцери, призвані на військову службу відповідно до указу Президента Російської Федерації, за своїм правовим положенням прирівнюються до офіцерів, які проходять військову службу за контрактом, якщо інше не передбачено федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації (п. 1 ст. 2 Федерального закону "Про статус військовослужбовців"). Оскільки стосовно офіцерів, призваних на військову службу, є спеціальна вказівка в коментованому Федеральному законі про підстави дострокового звільнення з військової служби, остільки такі офіцери мають право на дострокове звільнення з військової служби тільки з підстав, перелічених у п. 5 коментованої статті.
Таким чином, підстави дострокового звільнення з військової служби, зазначені в п. 3 коментованої статті, при яких офіцер, який проходить військову службу за контрактом, має право на звільнення з військової служби, не поширюються на офіцера, покликаного на військову службу за указом Президента Російської Федерації.
79. Підстави звільнення з військової служби, перераховані в пп. 1 і 2 коментованої статті, можуть застосовуватися до офіцерів, призваним на військову службу, з урахуванням їх правового положення.
80. Згідно з Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ військовослужбовці, які мають військове звання офіцера і призвані на військову службу до 1 січня 2008 р., крім підстав для дострокового звільнення з військової служби, передбачених коментованим пунктом, мають право на дострокове звільнення з військової служби у зв'язку з необхідністю здійснення обов'язків опікуна або піклувальника неповнолітнього рідного брата або неповнолітньої рідної сестри при відсутності інших осіб, зобов'язаних за законом утримувати зазначених громадян.
З 1 січня 2010 коментований пункт втратить чинність згідно з Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 5 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua