Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Комерційне значення і склад ноу-хау

Набагато складніше, у тому числі в теоретичному аспекті, проблеми легальної передачі ноу-хау та захисту майнових інтересів його власника в цивільно-правовому порядку. Необхідно уточнити, що служить правовою передумовою передачі ноу-хау і чи можуть існувати первинні і похідні способи його придбання. Це тим більше важливо, що комерційний оборот ноу-хау перевершує за обсягом оборот патентних ліцензій.
У всьому світі в останні роки обсяг ноу-хау в комерційному обороті постійно зростає. За статистикою "чисті" патентні ліцензії складають 20%, обсяг "змішаних ліцензій" (патентна ліцензія плюс передача ноу-хау) - 50%, а частка договорів про передачу ноу-хау - 30%. У режимі ноу-хау зазвичай функціонує насамперед технічна інформація. Більш того, в даний час в розряд ноу-хау нерідко переходять патентоспроможні винаходи, причому одні з найбільш цінних з числа таких винаходів.
Постійне збільшення частки подібних технічних досягнень в масиві ноу-хау пояснюється, по-перше, ускладненням сучасних винаходів, що не дозволяє іноді описати їх в патентних заявках з повнотою, необхідною для їх практичного використання; во- другий, відомим кризою патентного права, тим, що в порушення діючих законів заявники навмисне не викладають в заявках всіх даних, необхідних для застосування винаходів. По-третє, в розряд ноу-хау потрапляють також деякі винаходи, можливість патентування яких упущена внаслідок їх передчасного розголошення, а також технічні рішення, непатентоспроможним за законодавством, або, нарешті, винаходи, патентування яких недоцільно через високого ризику розкриття їх сутності за відсутності реальної можливості проконтролювати їх неправомірне використання (винаходи, застосовувані в різного роду експедиціях, експериментальних роботах і т.п.). Зрозуміло, до ноу-хау відноситься також в принципі непатентоспроможним інформація адміністративного, комерційного, фінансового, правового і тому подібного характеру. Викладене обумовлює необхідність більш чіткої регламентації правового режиму ноу-хау і договорів про його передачу.
Важливі й інші обставини. Для комерційної реалізації ноу-хау його розробники зазвичай рекламують ефект від застосування ноу-хау. Для цього вони організують демонстрацію застосування ноу-хау, залучаючи для підтвердження виробленого ефекту вітчизняних і зарубіжних експертів. При цьому демонстрація ноу-хау створює ризик втрати його конфіденційності розробником. З іншого боку, набуваючи ноу-хау, покупець, сплативши винагороду, ризикує недоотримати в повному обсязі всі відомості, що становлять ноу-хау. Ці надзвичайно важливі проблеми також не можна вирішувати, не розібравшись в теоретичних аспектах правового режиму ноу-хау.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Комерційне значення і склад ноу-хау "
 1. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  Депутат - це особа, обрана до представницького органу місцевого самоврядування на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні, уповноважена представляти у ньому інтереси виборців, населення муніципального освіти. Член виборного органу місцевого самоврядування - виборна посадова особа органу місцевого самоврядування, сформованого на муніципальних
 2. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 3. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 4. § 2. Правовий режим речей
  Об'єктами речових прав підприємців можуть виступати такі види майна, які є повністю оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за
 5. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  Підприємницька діяльність передбачає використання не тільки речового майна - того, що може бути об'єктом права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних
 6. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  Договір у сфері підприємництва (торгова угода) за своєю юридичною природою є особливим різновидом цивільно-правового договору (загальногромадянської угоди). Тому його поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну
 7. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
  Форми відповідальності за порушення договірних зобов'язань у сфері підприємництва. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань - у сфері підприємництва (підприємницька договірна відповідальність) як вид цивільно-правової відповідальності являє собою санкцію за порушення договірного зобов'язання. Основною формою відповідальності за порушення договірних
 8. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 10. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
© 2014-2022  yport.inf.ua