Головна
ГоловнаТеорія і історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е.А .. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

81. КВАЗІКОНТРАКТИ (ПОНЯТТЯ, ВИДИ, НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ІЗ ВЕДЕННЯ ЧУЖИХ СПРАВ БЕЗ ДОРУЧЕННЯ І БЕЗПІДСТАВНОГО ЗБАГАЧЕННЯ, ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН, ПОЗОВНА ЗАХИСТ)

Квазіконтракти - зобов'язання між сторонами, не перебувають один з одним у договорі, але за своїм характером і змістом схожі з договірними («ніби з договору»).
Види квазіконтрактов:
1) ведення чужих справ без доручення (negotiorum gestio) - відношення, при якому одна особа (гестор) вело справу іншої особи (господаря справи) без доручення цієї іншої особи. Мета: попередження збитку для осіб, що не мають можливості самим подбати про свої інтереси. Необхідні елементи:
- ведення чужих справ;
- на Гестор не було обов'язки особисто перед господарем справи вчиняти певні дії;
- гестор вів справу за рахунок господаря справи.
Гестор зобов'язаний був ставитися до справи дбайливо. Він відповідав за будь-яку форму провини і мав звітувати перед господарем справи про вчинені дії.
Господар справи був зобов'язаний відшкодувати Гестор понесені витрати, але тільки в тому випадку, якщо дії гестора були господарсько доцільними і відповідали інтересам господаря. Якщо дії гестора не можна було визнати доцільними, то господар не тільки мав право на відшкодування витрат, а й був зобов'язаний відновити становище, в якому знаходилося майно господаря до втручання гестора;
2) безпідставне збагачення - збільшення або збереження майна однієї особи за рахунок іншої без належного підстави, що не відповідає даним відносинам або суперечить правовим нормам. Збагачення - придбання права власності, володіння, сервітуту, права вимоги, звільнення від зобов'язання та інші заощадження. Безпідставне збагачення породжувало Кондик-цію (condictio) - особистий позов про видачу збагачення, який носив абстрактний характер, тобто підстава, з якого виникала обов'язок відповідача, в ньому не згадувалося.
Види кондікціі: а) позов про витребування безпідставно отриманого (condictio sine causa):
- про повернення помилково сплаченого боргу (condictio indebiti). Необхідні елементи: наявність факту платежу, здійсненого сплатили особою з наміром погасити борг; неіснування боргу, погашення якого малося на увазі особою, яка вчинила платіж; платіж має бути проведений помилково. Гроші завжди повертаються в отриманій сумі, а речі в натурі, за відсутності - їх вартість. Ризик загибелі лежить на платника;
- про витребування одержаного за нездійсненний основи (condictio causa data non secuta). Необхідні елементи: надання майнової вигоди однією особою іншій; надання вигоди було зроблено для певної мети (наприклад, придане у зв'язку з очікуваним браком); нездійснення мети, б) позов про повернення отриманого за допомогою продажу (condictio ex iniusta causa):
- про витребування викраденого (condictio ex causa furtiva), пред'являється нарівні з віндикаційним-ним позовом до викрадачеві і його спадкоємцям;
- про витребування одержаного за бесчестящему основи (condictio ob turpem causam), наприклад викупу не давалося, якщо безчестя була на боці дає;
- про витребування отриманого всупереч забороні (condictio ob iniustam causam), наприклад сплата лихварських відсотків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 81. КВАЗІКОНТРАКТИ (ПОНЯТТЯ, ВИДИ, НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ІЗ ВЕДЕННЯ ЧУЖИХ СПРАВ БЕЗ ДОРУЧЕННЯ і безпідставного збагачення, ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН, ПОЗОВНА ЗАХИСТ) "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 2. 2. Форми договірної відповідальності
  поняття, яким оперує економічна наука і реальна господарська практика. На це звертав увагу, зокрема, В.І. Кофман, відзначаючи, що збитки як економічна категорія не обов'язково виникають внаслідок правопорушення, в той час як у якості категорії юридичної збитки являють собою викликаються неправомірним поведінкою негативні наслідки в майновій сфері
 3. 1. Поняття зобов'язання з дій в чужому інтересі без доручення
  квазіконтрактах "разом з" сплатою недолжного "під загальною назвою, як і в більшості кодексів інших країн, виявилися об'єднаними" діяльність в чужому інтересі без доручення "і" безпідставне збагачення ". Одна зі статей глави є єдиною для обох останніх видів зобов'язань, що повинно підтвердити наявність у відповідних зобов'язань загальних ознак. Серед присвячених їм норм
 4. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти мають бути повернуті позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 5. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  поняття сільськогосподарської організації. До сільськогосподарським організаціям в широкому сенсі можуть бути віднесені всі організації , провідні виробництво сільськогосподарської продукції в якості основної діяльності, а також некомерційні організації, що діють в аграрному секторі. Виробництво сільськогосподарської продукції ведеться десятками тисяч комерційних організацій, які
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 7. § 1. Загальні положення про підряд
  види даного договору: a) побутовий підряд; б) будівельний підряд; в) підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт; г) підрядні роботи для державних і муніципальних потреб (§ 2-5 гл. 37 ЦК). Таким чином, договір підряду - договірний тип, який об'єднав ряд видових конструкцій. До окремих видів даного договору загальні положення про підряд (§ 1 гл. 37 ЦК) застосовуються, якщо інше не
 8. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  поняття "інтелектуальна власність" і дискусію, яка ведеться навколо нього вже багато років. Походження самого терміну "інтелектуальна власність" зазвичай зв'язується з французьким законодавством кінця XVIII в., що багато в чому є справедливим. Дійсно, традиція пропрієтарного підходу до авторського і патентного права не тільки народилася у Франції, але і спиралася у своїй
 9. 4. Види речових прав
  поняття можна зустріти й у сучасних роботах. Слід нагадати, що і в римському праві самостійний інститут володіння також служив насамперед для надання власницької захисту не тільки законним власникам, але і сумлінним і фактичним власникам речей. "Власникам" же чужих речей в силу договору, наприклад орендарям або зберігачам, речове-правовий (власницької) захисту
 10. Глава 24 Формування нової системи права
  поняття злочину, вини, мети покарання, поняття необхідної оборони, крайньої необхідності, перелік пом'якшувальних і обтяжуючих обставин. Юридична техніка цього кодексу досить висока: законодавець вперше прагнути використовувати найбільш ємні й абстрактні юридичні формулювання і відходить від традиційної для російського права казуальної системи. Щоб окрема норма могла увібрати в
© 2014-2022  yport.inf.ua