Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально- процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил несення служби з охорони гро-венного порядку та забезпечення громадської безпеки (ст. 343 КК).

Порядок несення військової служби з охорони про-громадської порядку та забезпечення громадської безпечно-сти визначається федеральними законами, общевоинскими ус-тавамі Збройних Сил РФ та іншими нормативними право-вимі актами.
Об'єктивна сторона злочину, полягає у порушенні правил несення служби особою, яка входить до складу військового наряду з охорони громадського порядку та забезпечення гро-кої безпеки, якщо це діяння заподіяло шкоду правам і законним інтересам громадян.
Основний обсяг роботи з охорони громадського порядку та громадської безпеки покладено на МВС Росії.
Відповідно до ст. 37 Федерального закону «Про військовий обов'язок і військову службу» військовослужбовець виконує обов'язки військової служби у разі надання допомоги орга-нам внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини і грома-данина, охороні правопорядку та забезпечення громадської безпеки.
Громадська безпека - це система правовідносин,
забезпечує безпечні умови життєдіяльності людей,

а громадський порядок - частина системи громадської без-ки , яка стосується поведінки людей у громадських місцях.
Правила несення служби військовими нарядами, надаю-ські допомогу органам внутрішніх справ з охорони громадського порядку та громадської безпеки, визначені Федеральним законом «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації», іншим центральним Збройних Сил РФ, Статутом внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ РФ, іншими нормативними правовими актами.
Порушення цих правил виражається у неправомірному ограни-чении прав і свобод громадян, перевищенні меж необхід-мій оборони або заходів із затримання злочинця, необгрунтований-ном застосуванні фізичної сили, зброї, спеціальних засобів і т.д .
Склад злочину - матеріальний; воно закінчено з мо-мента заподіяння шкоди правам і законним інтересам громадян. До шкоді такого роду слід віднести легкий або середньої тяжкості шкоди здоров'ю потерпілого, приниження його честі та гідності, пошкодження або знищення майна тощо
Між порушенням розглянутих правил і вказаним шкодою необхідно встановити причинний зв'язок.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим або непрямим умислом. Винний усвідомлює, що порушує прави-ла несення служби з охорони громадського порядку і забезпе-чення громадської безпеки, передбачає можливість чи неминучість заподіяння при цьому шкоди правам і законним ін-тересам громадян і бажає або свідомо допускає заподіяння цієї шкоди або ставиться до нього байдуже.
Суб'єкт злочину - спеціальний: військовослужбовець, що входить до складу військового наряду з охорони громадського порядку та громадської безпеки.
Кваліфікований склад злочину передбачений ч. 2
ст. 343 КК: те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки.
Під тяжкими наслідками слід розуміти причини-ня тяжкої шкоди здоров'ю або смерті людини, уничтоже-ня будинку, автомашини або іншого майна громадян в круп-ном розмірі тощо

Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується наявністю двох форм вини: умислу стосовно діяння і необережності щодо наступили тяжких наслідків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення правил несення служби з охорони гро-венного порядку та забезпечення громадської безпеки (ст. 343 КК). "
 1. § 1. Поняття та юридичне значення об'єкта злочину
  порушення порядку гро-ських відносин, охоронюваних кримінальним правом ». У далекій-Шем це теоретичне положення було визнано переважною більшістю фахівців в галузі кримінального права і знайшло майже повсюдне відображення в навчальній літературе1. Велика частина досліджень конкретних злочинів, проведених в останні роки, також виходить з розуміння об'єкта переступив-лення
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  порушення абсолютних прав (см.: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.М. Малеин. С. 60 (автор коментаря - М.Н. Кузнєцової)). * (165) Закон встановлює такі підстави недійсності шлюбу: відсутність взаємного добровільного згоди на вступ у шлюб, недосягнення шлюбного віку, наявність попереднього
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  порушення продавцем умови про асортименті, як видно, встановлені законодавцем залежно від обсягу переданого неассортіментного товару, тобто від того, є порушення даної умови повним або частковим, а саме зобов'язання - невиконаним або виконаним неналежним чином (СР відповідно п. 1 і 2 ст. 468 ЦК). Однак навряд чи законодавець керувався цією обставиною,
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  порушення його конституційних прав пунктом 7 статті 152 Цивільного кодексу Російської Федерації "визнав, що нематеріальну шкоду, заподіяну юридичній особі, відмінний від моральної шкоди, завданої громадянинові, і має свій власний зміст, вказавши, що "відсутність прямої вказівки в законі на спосіб захисту ділової репутації юридичних осіб не позбавляє їх права пред'являти вимоги про
 5. 1. Поняття договору безоплатного користування
  порушень між сторонами з урахуванням наявного у них інтересу до передачі речі у користування. Поряд з такого роду адресованими до коммодатарію прямими позовами - actio commodati directa, стосовно до речей рухомим за певних обставин могла наступати відповідальність коммоданта у формі actio commodati contrario. Один із прикладів - надання коммодантом для зберігання вина
 6. Стаття 343. Порушення правил несення служби з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки Коментар до статті 343
  порушення і дії, що перешкоджають виконанню військовослужбовцями внутрішніх військ службових обов'язків, вимагати від громадян дотримання громадського порядку; - перевіряти у громадян документи, посвідчують їх особу, якщо є достатні підстави підозрювати їх у скоєнні злочину або адміністративного правопорушення; - складати протоколи про адміністративні правопорушення та
 7. Коментар до п. 1
  порушення присяги тягне за собою дисциплінарну або кримінальну відповідальність. Відмова від прийняття Військової присяги не допускається, оскільки в силу ст. 59 Конституції Російської Федерації громадянин Російської Федерації під час вступу на військову службу в разі, якщо його переконанням чи віросповіданням суперечить несення військової служби, а також в інших встановлених федеральним законом випадках
 8. Стаття 3. Правова основа військового обов'язку і військової служби
  порушенням встановленого заборони мало місце дарування кваліфікується як нікчемний правочин відповідно до ст. 168 ГК РФ. При цьому, на військовослужбовця, який прийняв подарунок, за рішенням командира (начальника) може бути накладено дисциплінарне стягнення, а за наявності ознак злочину, передбачених ст. 285 (зловживання посадовими повноваженнями) і ст. 290 (одержання хабара) КК РФ, в
 9. Коментар до п. 4
  порушення ним громадського порядку, що тягне накладення адміністративного стягнення, командир частини письмово попереджає його про можливість скасування умовного засудження та виконання покарання, призначеного вироком (гл. XXIV ДВК РФ). У разі систематичного або злісного невиконання засудженим протягом іспитового строку покладених на нього обов'язків командир військової частини
 10. Коментар до п. 1
  порушення обов'язків військової служби (ст. 333) ; насильницькі дії щодо начальника, пов'язані з нанесенням побоїв або застосуванням іншого насильства щодо начальника, вчинені під час виконання ним обов'язків військової служби або у зв'язку з виконанням цих обов'язків (ст. 334); образа одним військовослужбовцям іншого під час виконання або у зв'язку з виконанням обов'язків
© 2014-2022  yport.inf.ua