Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення статутних правил вартової служби (ст. 342 КК).

Порядок несення вартової служби визначається Статутом гарнізонної та вартової служби Збройних Сил РФ, а так-же іншими нормативними правовими актами.
Об'єктивна сторона злочину полягає в порушенні ус-тавной правил вартової (вахтової) служби особою, яка входить до складу варти (вахти), якщо це діяння спричинило заподіяння шкоди охоронюваним караулом (вахтою) об'єктах.
Згідно ст. 115, 116 Статуту гарнізонної та вартової служ-би вартова служба призначена для охорони та оборони бій-вих знамен, сховищ з озброєнням, військовою технікою, други-ми матеріальними засобами, інших військових і державних об'єктів, а також осіб, що є й у дисциплінарної воїн - ської частини.
Несення вартової служби є виконанням бойового завдання і вимагає від особового складу точного дотримання статуту. Для несення вартової служби призначаються гарнізонні і внутрішні (корабельні) караули.
Під караулом розуміється озброєний підрозділ, на-
значення для виконання бойового завдання з охорони та оборони

бойових прапорів, військових і державних об'єктів, а також осіб, які утримуються в дисциплінарних військових частинах.
Згідно з Федеральним законом від 6 лютого 1997 р. № 27-ФЗ
«Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Росій-ської Федерації» 1, вартової визнається також служба військово - службовців внутрішніх військ, що входять в склади караулів з охорони важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів, споруд на комунікаціях, складів, військових баз або з конвоювання засуджених та осіб, взятих під варту.
До вартової прирівняна вахтова служба на кораблях По-енно-Морського Флоту, призначена для охорони та оборони корабля і перебувають на ньому об'єктів.
Порушення статутних правил вартової (вахтової) служби виражається у неправомірному залишення охоронюваного об'єкта, допуск на об'єкт сторонніх осіб, відхиленні від встановлений-ного маршруту, неправильному застосуванні бойової зброї, від-потязі від обов'язків караульної служби (читання, сон на посту, вживання спиртних напоїв) і т.п.
Склад злочину - матеріальний; воно вважається вікон-ченним з моменту заподіяння в результаті порушення статутних правил несення вартової (вахтової) служби шкоди охоронюваним-мим караулом (вахтою) об'єктах.
Під шкодою охоронюваним караулом (вахтою) об'єктах слід розуміти розкрадання зброї, боєприпасів, військового майна, пошкодження бойового прапора, втечу заарештованого з-під стра-жи та ін
Суб'єктивна сторона злочину характеризується умиш-ленній формою вини у вигляді прямого або непрямого умислу. Винний усвідомлює, що порушує статутні правила несення ка-раульной (вахтової) служби, передбачає можливість чи неіз-бежность заподіяння шкоди охоронюваним караулом (вахтою) об'єк-ектам і бажає або свідомо допускає настання цієї шкоди або ставиться до нього байдуже.
Суб'єкт злочину - спеціальний: військовослужбовець,
входить до складу варти (вахти).
1 СЗ РФ. 1997. № 6. Ст. 711.

Кваліфікований склад злочину передбачений ч. 2
ст. 342 КК: те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки.
До тяжких наслідків слід віднести розкрадання значних обсягів зброї і важливого військового майна з охра-няемих об'єктів, втрату бойового прапора, знищення військової техніки, пошкодження корабля, пожежа на об'єкті, що охороняється, який завдав йому великий збиток, і т.п.
З суб'єктивної сторони цей злочин характеризується двома формами вини: умислом стосовно до діяння і неос-торожности щодо тяжких наслідків.
Частиною 3 ст. 342 КК встановлена відповідальність за порушення-ня статутних правил вартової (вахтової) служби внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки.
Суб'єктивна сторона характеризується в цьому складі неос-
торожности формою вини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення статутних правил вартової служби (ст. 342 КК). "
 1. Стаття 331. Поняття злочинів проти військової служби Коментар до статті 331
  У ст. 331 КК РФ наведено поняття злочинів проти військової служби. У КК РФ це єдине визначення поняття злочинів, виділених із сукупності інших злочинів по об'єкту посягання. Відповідно до зазначеної норми злочинами проти військової служби визнаються передбачені главою 33 КК РФ злочини проти встановленого порядку проходження військової служби, вчинені
 2. 1. Поняття і види злочинів проти військової служби
  У ст. 10 Федерального закону N 61-ФЗ "Про оборону" * (333) від 31 травня 1996 функції і завдання Збройних Сил визначені наступним чином: Збройні Сили Російської Федерації призначені для відбиття агресії, спрямованої проти Російської Федерації, для збройного захисту цілісності та недоторканності її території, а також для виконання завдань відповідно до міжнародних договорів
 3. 4. Злочини проти порядку несення спеціальних служб
  Злочини цієї групи об'єднує те, що вони зазіхають на спеціальний порядок несення військової служби: бойове чергування, прикордонну службу, вартову, внутрішню службу, патрулювання в гарнізоні, а також службу за охорони громадського порядку та громадської безпеки. Порушення правил несення бойового чергування (ст. 340 КК). У ч. 1 ст. 340 встановлюється кримінальна відповідальність за
 4. Стаття 342. Порушення статутних правил вартової служби Коментар до статті 342
  Об'єктом злочину є встановлений порядок несення караульної (вахтової) служби. Караульна служба призначена для надійної охорони та оборони бойових прапорів, сховищ з озброєнням, військовою технікою, іншими матеріальними засобами та інших військових і державних об'єктів, а також для охорони осіб, які утримуються на гауптвахті й у дисциплінарному батальйоні. Вахтова служба за своїм
 5. Стаття 344. Порушення статутних правил несення внутрішньої служби та патрулювання в гарнізоні Коментар до статті 344
  Об'єкт аналізованого складу - встановлений порядок несення внутрішньої служби та патрулювання в гарнізоні. У ст. 344 КК РФ об'єднані діяння, пов'язані з порушеннями різних правил. Порушення правил несення внутрішньої служби зазіхає на внутрішню безпеку військових частин, підриває їх боєздатність, веде до дезорганізації їх діяльності. Несення внутрішньої служби покладається на
 6. Використана література
  * (1) Див: Волженкін Б.В. Економічні злочини. Спб., 1999. С. 54. * (2) Див: Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 52. * (3) Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І.Рарога. М., 1998. С. 142-143. * (4) Лопашенко Н.А. Питання кваліфікації злочинів у сфері економічної діяльності. Саратов, 1997. С. 15. * (5) Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Злочини у сфері економічної
 7. 3. Злочини проти порядку перебування на військовій службі
  "Захист Вітчизни є обов'язком і обов'язком громадянина Російської Федерації. Громадянин Російської Федерації несе військову службу відповідно до Федерального закону" (ст. 59 Конституції РФ). Федеральним законом від 28 березня 1998 р. N 53-ФЗ "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачено, що громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років, котрі перебувають чи зобов'язані перебувати на
 8. Порушення статутних правил несення внутрішньої служби та патрулювання в гарнізоні (ст. 344 КК).
  Порядок несення внутрішньої служби та патрулювання в гарнізоні визначаються Статутом внутрішньої служби Збройних Сил РФ, Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил РФ. Об'єктивна сторона злочину полягає в порушенні ус-тавной правил несення внутрішньої служби особою, яка входить у добовий наряд частини (крім варти і вахти), а одно нару-шення статутних правил
 9. § 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти військової служби
  Відповідно до Конституції РФ захист Вітчизни являє-ся обов'язком і обов'язком громадянина Російської Федерації, який несе військову службу відповідно до федеральним за-Коном (ст. 59) . Основоположні положення в сфері організації військової служби містяться у Федеральних законах від 31 травня 1996 р. № 61-ФЗ «Про оборону» 1, від 28 березня 1998 р. № 53-ФЗ «Про воїн-ської обов'язки і
 10. Стаття 344. Порушення статутних правил несення внутрішньої служби та патрулювання в гарнізоні Коментар до статті 344
  1. У статті передбачені два самостійних складу злочину: порушення статутних правил внутрішньої служби та правил патрулювання в гарнізоні. Порядок організації добового наряду, права та обов'язки осіб, які входять у добовий наряд, докладно регламентовані главою 6 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил. Добовий наряд призначається для підтримання внутрішнього порядку, охорони особистого
© 2014-2022  yport.inf.ua