Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення режиму особливо охоронюваних природних терри-торій і природних об'єктів (ст. 262 КК).

Предмет переступив-лення - природні комплекси, взяті державою під охорону.
Природні комплекси - це природні заповідники, при-рідні заказники, національні природні парки, тобто вилучені з господарського використання комплекси, що включають зем-лю, надра, води, рослинний і тваринний світ (ст. 59, 60, 62
Федерального закону «Про охорону навколишнього середовища»). Їх пе-речень і правовий режим встановлюється в ряді нормативних актів Російської Федерації: Федеральному законі від 14 березня
1995 р. № 33-ФЗ «Про особливо охоронюваних природних територій-ях» 1, Федеральному законі « Про охорону навколишнього середовища », По-ложении про пам'ятки природи федерального значення в Рос-сийской Федерації, утв. наказом Мінприроди Росії від 25 січ-ня 1993 р. № 15 лютого, та ін До складу земель природоохоронного
1 СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.
2 Російські вести. 1993. № 33.

І природно-заповідного призначення включаються ділянки, в пре-справах яких є природні комплекси та об'єкти, представ-ляющие особливу наукову або культурну цінність: типові або рідкісні ландшафти, співтовариства рослинних або живіт-них організмів, рідкісні геологічні утворення, види рас-тений і тварин. До земель історико-культурного значення відносяться території, на яких розташовуються пам'ятки історії та культури, пам'ятки, в тому числі об'єк-є заповідними, національними парками, пам'ятниками природи.
Стаття 6 Закону РФ від 21 лютого 1992 р. № 2395-I «О не-Драхам» в ред. Федерального закону від 3 березня 1995 р. № 27-ФЗ1 передбачає надання надр для освіти особливо охоронюваних геологічних об'єктів: наукові та навчальні поліг-ни, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, печери та інші підземні порожнини.
Перелік особливо охоронюваних об'єктів природи закріплений Фе-деральним законом «Про особливо охоронюваних природних терито-ріях»: державні природні заповідники, в тому числі біосферні; національні парки, природні парки; державного-ються природні заказники; пам'ятки природи; дендрологіче-ські парки та ботанічні сади; лікувально-оздоровчі місць-ності і курорти (ст. 2).
Стаття 6 Федерального закону «Про особливо охоронюваних при-рідних територіях» вказує, що «державні при-рідні заповідники є природоохоронними, науково-дослідними та еколого-просвітницькими установами-нями, що мають на меті збереження та вивчення природного ходу природних процесів і явищ, генетичного фонду рослинного і тваринного світу, окремих видів і співтовариств рослин і тварин, типових та унікальних екологи-чеських систем ».
Положення про національних природних парках РФ стверджуючи-ється Федеральним органом влади в галузі охорони навколишнього-щей середовища.
1 ВВС. 1992. № 16. Ст. 834; СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823.

Стаття 12 Федерального закону «Про особливо охоронюваних при-рідних територіях» визначає, що «національні парки є при-ляють природоохоронними, еколого-просвітницькими та науч-но-дослідними установами, території (акваторії) яких включають в себе природні комплекси та об'єкти, що мають особливу екологічну, історичну та естетичну цінність, і призначені для використання в природоохоронні-них, просвітницьких, наукових і культурних цілях і для регу-ліруемих туризму ».
Об'єктивна сторона злочину виражається в порушенні режиму заповідників, заказників, національних парків, памят-ників природи та інших особливо охоронюваних державою терри-торій, що спричинило заподіяння значної шкоди. Під нару-ням режиму законодавець має на увазі найширший спектр суспільно небезпечних діянь: знищення, пошкодження або інша псування шляхом спалення, затоплення, вирубки, забруднення й т.п.
Поняття заповідників і заказників розкривалися при аналізі
зе ст. 250 КК.
Склад по конструкції матеріал, так як предусматрі-кість настання наслідків у вигляді значної шкоди. Визнання збитку значним - питання факту і залежить від обставин конкретної кримінальної справи. Між діянням і наслідком повинна бути встановлено причинний зв'язок.
Суб'єктивна сторона характеризується умислом або неос-
торожности.
Суб'єкт - особа, яка досягла 16 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення режиму особливо охоронюваних природних терри-торій і природних об'єктів (ст. 262 КК). "
 1. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 2. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  Право приватної власності громадян на земельні ділянки. У складі об'єктів права власності громадян найбільше значення набувають земельні ділянки, які використовуються громадянами в самих різних цілях: для будівництва житлового будинку, ведення особистого підсобного або дачного господарства, організації селянського (фермерського) господарства (крім господарства при будинку), здійснення іншої
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [ а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 5. 2. Випадки примусового вилучення майна у приватного власника на відплатних підставах
  Примусове вилучення у власника належного йому майна допустимо тільки у випадках, прямо перерахованих в п. 2 ст. 235 ЦК. Перелік таких випадків сформульований вичерпним чином, що не допускає його розширення навіть іншим законом. У цьому полягає одна з важливих гарантій прав власника. Конкретні підстави вилучення майна у власника крім його волі і в цих випадках повинні бути
 6. § 3. Правове забезпечення екологічних відносин
  (правова реформа в Росії і вдосконалення екологічного законодавства; дотримання вимог законодавства та роль правової служби; судова реформа) Одним з основних принципів охорони навколишнього середовища є її належне правове забезпечення. Воно й обумовлює виникнення екологічного права, необхідність його розробки і вивчення. Правова реформа в Росії та
 7. § 4. Кримінальна відповідальність
  (принципи кримінальної відповідальності; злочини проти довкілля; кримінальне покарання) Згідно із Законом РФ про охорону навколишнього природного середовища, посадові особи та громадяни, винні у вчиненні екологічних злочинів, тобто суспільно небезпечних діянь, що посягають на встановлений в Російській Федерації екологічний правопорядок, екологічну безпеку суспільства і завдають
 8. § 1. Лісове законодавство Росії
  (розвиток поняття лісу; розмежування галузей природоресурсного та інших галузей права; об'єкти і суб'єкти лісових відносин; історія державної лісової політики; особливості використання лісів) Основоположні норми лісового права містить Лісовий кодекс Російської Федерації 1997 р., що замінив Основи лісового законодавства РФ 1993 р. У ньому передбачається чимало природоохоронних
 9. § 2. Державні природні заповідники і національні парки
  (що не можна робити в заповіднику; створення національних парків; просвіта та туризм; режим охорони територій національних парків; організація обслуговування відвідувачів) На території державних природних заповідників повністю вилучаються з господарського використання особливо охоронювані природні комплекси та об'єкти (земля, води, надра, рослинний і тваринний світ) , що мають значення як
 10. § 3. Державні природні заказники і пам'ятки природи
  (види заказників; режим заказників; пам'ятки природи) Оголошення території державним природним заказником або пам'ятником природи допускається як з вилученням, так і без вилучення у користувачів, власників і власників земельних ділянок. Види заказників Державні природні заказники можуть мати різний профіль, в тому числі бути: а) комплексними
© 2014-2022  yport.inf.ua