Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Неналежне виконання обов'язків щодо охорони ору-жия, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових уст-ройств (ст. 225 КК).

Основним об'єктом є гро-ная безпека у сфері обігу вогнепальної зброї. До предмета злочину належать зброя, боєприпаси, вибух-чатие речовини і вибухові пристрої.
Об'єктивна сторона полягає в неналежному исполне-ванні винним його обов'язків з охорони зазначених предметів. Неналежним виконання може бути у формі як дії, так і бездіяльності (невиконання обов'язків).
Аналізоване злочин вважається закінченим з момен-та настання таких наслідків: а) розкрадання або Уніч-тожение (приведення в повну непридатність) зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв; б) інші тяжкі по- слідства, аналогічні тим, відповідальність за яке перед-бачено ст. 224 КК.
Необхідно встановити причинно-наслідковий зв'язок між невиконанням обов'язків і наслідками.
Суб'єктивна сторона характеризується легковажністю або
недбалістю.
Суб'єкт злочину - спеціальний: особа, на яку б-ли покладено обов'язки щодо охорони зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв. Слід мати на увазі, що суб'єктом цього злочину визнається не тільки особа, яка виконує охоронно-сторожові функції, але і повинно-стное, а також матеріально відповідальна особа, у віданні кото-рого зазначені предмети знаходилися в силу займаного слу-бові становища.
У частині 2 ст. 225 КК передбачена відповідальність за Ненад-лежаче виконання обов'язків щодо охорони ядерного, хімічно-го та інших видів зброї масового ураження або матеріалів чи обладнання, які можуть бути використані при їх ство-Данії. Злочин вважається закінченим з моменту настання-ня тяжких наслідків (матеріальний склад) або вчинення

діяння, який створив загрозу їх настання (склад конкретної небезпеки).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Неналежне виконання обов'язків щодо охорони ору-жия, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових уст-ройств (ст. 225 КК). "
 1. Стаття 225. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв Коментар до статті 225
  Об'єкт злочину - громадська безпека у сфері обігу вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв. Предмет злочину - вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої (предмет злочину розглянутий стосовно до ст. 222 КК РФ). Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 225 КК РФ, характеризується
 2. Стаття 342. Порушення статутних правил вартової служби Коментар до статті 342
  Об'єктом злочину є встановлений порядок несення караульної (вахтової) служби. Караульна служба призначена для надійної охорони та оборони бойових прапорів, сховищ з озброєнням, військовою технікою, іншими матеріальними засобами та інших військових і державних об'єктів, а також для охорони осіб, які утримуються на гауптвахті й у дисциплінарному батальйоні. Вахтова служба за своїм
 3. 5. Необережність та її види
  Необережність, як і умисел, є самостійною формою вини; КК РФ 1996 р. більш чітко в порівнянні з КК РРФСР 1960 р. змалював термінологічно два можливі види необережної вини, позначивши їх як легковажність і недбалість (ст. 26). Легковажність припускає, що особа передбачає можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії або бездіяльності, але без достатніх
 4. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  У будь-якому кримінальному кодексі чимало норм, конкуруючих за змістом між собою. Вони відображають прийом законодавчої техніки абстрагування та диференціації норм, узагальнення та конкретизації опису складів злочинів. Існування конкуруючих норм об'єктивно і в цілому корисно * (51). А.А.Герцензон визначав конкуренцію норм як "наявність двох або декількох кримінальних законів, рівною мірою
 5. 2. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти громадської безпеки
  Злочини проти громадської безпеки - це умисні або необережні суспільно небезпечні діяння, які заподіюють істотну шкоду або створюють реальну загрозу заподіяння шкоди безпечним умовам життя суспільства. Як і Кодекси 1922, 1926 і 1960 рр.., Кримінальним кодексом 1996 р. зберіг в Особливій частині гл. 24 , що передбачає статті про злочини, що посягають на громадську
 6. 7. Злочини, що порушують встановлені правила поводження з загальнонебезпечним предметами
  Виділення відповідної групи злочинів обумовлено специфічними властивостями деяких предметів, які отримали найменування "загальнонебезпечним". загальнонебезпечним - це предмети (ядерні матеріали, радіоактивні речовини, зброю, боєприпаси, вибухові речовини тощо), які в силу іманентно властивих їм внутрішніх властивостей володіють потенційною небезпекою заподіяння шкоди особі, суспільству. Для
 7. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
  Норми гл. 24 КК передбачають відповідальність за посягань-тва на громадську безпеку і громадський порядок. Закон РФ від 5 березня 1992 р . № 2446-I «Про безпеку» 1 визна-ділячи поняття безпеки та її об'єкти, поняття загрози без-ки, встановлює коло суб'єктів її забезпечення, закріплює принципи і законодавчі основи забезпечення безпеки при дотриманні прав і
 8. Стаття 225. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв Коментар до статті 225
  1. Про поняття предмета злочину, зазначеного в ч. 1 названої статті (вогнепальної зброї, боєприпасів , вибухових речовин або вибухових пристроїв), див. коментар до ст. 222 КК РФ. 2. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 225 КК РФ, виражається в неналежному виконанні обов'язків з охорони зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв особою,
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ пекло референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. 13.7. Режим надзвичайного стану
  Режим надзвичайного стану - це вводиться відповідно до Конституції і ФКЗ «Про надзвичайний стан» на всій території Російської Федерації або в її окремих місцевостях особливий правовий режим діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, їх посадових осіб, громадських
© 2014-2022  yport.inf.ua