Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай , Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 226 КК).

Ос-новним об'єктом виступає громадська безпека у сфері обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв. Додатковим об'єктом є власність, а також навколишнє середовище. До предмета злочину належать зброя, комплектуючі деталі до нього, боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої. Потерпілими визнаються як державні чи інші організації, так і окремі громадяни, які володіли зазначеними предметами правомірно чи незаконно.
Об'єктивна сторона полягає в розкраданні або вимагаючи-будівництві даних предметів. Поняття розкрадання дається в примітці до ст. 158 КК. Однак ч. 1 ст. 226 КК охоплюються не всі способи вчинення розкрадання. За змістом закону мова йде про розкрадання, со-вершенном таємно, відкрито, з використанням правомірно предос тавленія повноважень, а також шляхом обману або зловживанням-ня довірою. Вимагання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв - це вимога передачі даних матеріалів і речовин під загрозою знищення або пошкодження майна, а так само під загрозою поширити відомості, ганьблячи-щих потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть завдати істотної шкоди правам і законним інте-сам зазначених осіб. Розкрадання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв вважається закінченим з моменту заволодіння - коли у винного з'явилася можливість володіти, користуватися і розпоряджатися ними (матеріальний склад). Хіще-ня складових частин і деталей боєприпасів, що містять вибух-чатие речовини і вибухові пристрої (запали, детонатори, вибу-Ватель і т.д.), також кваліфікується за ст. 226 КК. У разі, коли особа викрала непридатні до функціонального вико-ванию вогнепальну зброю, комплектуючі до нього, боепріпа-си, вибухові речовини або вибухові пристрої, вважаючи, що
вони справні, скоєне слід кваліфікувати як замах-
ня на розкрадання зазначених предметів.
Вимагання вважається закінченим з моменту пред'явлення-
ня вимог передачі цих предметів (формальний склад).

Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом.
Суб'єктом злочину є осудна особа, досяг-
шиї віку 14 років.
У частині 2 ст. 226 КК передбачена відповідальність за хіще-ня або вимагання ядерної, хімічної та інших видів зброї масового ураження, а одно матеріалів або обладнання-вання, які можуть бути використані при створенні зброї масового ураження.
Кваліфікованим видом розглядуваного злочину є його вчинення групою осіб за попередньою згор-вору або особою з використанням свого службового становища, а також із застосуванням насильства, не небезпечної життя або здоро-в'я, або з погрозою застосування такого насильства.
За змістом закону під використанням службового становища розуміється розкрадання зазначених предметів як обличчям, яка наділена службовими повноваженнями, пов'язаними з обігом зброї (наприклад, особа, яка здійснює їх облік, зберігання, виробництво тощо) , так і особою, якій вони видані персо-нально і на певний час для виконання спеціальних обов'язків (вартовим, постовим міліціонером, вахтерам, ін-касатора і т.п.).
У разі застосування насильства, не небезпечної життя або здоровяя, або погрози застосування такого насильства, розкрадання здійс-нюється відкритим насильницьким способом (насильницький грабіж). Якщо мало місце вимога передачі зазначених перед-метов під загрозою застосування насильства, не небезпечної для життя і здоров'я, або вимога було пов'язане із застосуванням такого насильства, то йдеться про вимагання цих предметів.
Особливо кваліфікований склад включає дві ознаки (ч. 4 ст. 226 КК): а) злочин вчинено організованою групою, б) із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоровяя, або з погрозою застосування такого насильства.
Застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, або загроза застосування такого насильства свідчить про те, що розкрадання здійснюється у формі розбою, який вважається закінченим з моменту нападу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 226 КК). "
 1. 2. Класифікаційні ознаки і види збройних злочинів
  Злочинність в цілому, її причини та умови, особистість злочинця у науково-пізнавальному плані - це родові поняття, з яких кожне охоплює безліч реальних фактів та осіб, що розрізняються за багатьма підставами і ознаками. Поглиблене вивчення цих реальностей, а головне - диференціація заходів попередження злочинів вимагають звернення до видовим ознаками, що характеризує частини цілого
 2. 2. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти громадської безпеки
  Злочини проти громадської безпеки - це умисні або необережні суспільно небезпечні діяння, які заподіюють істотну шкоду або створюють реальну загрозу заподіяння шкоди безпечним умовам життя суспільства. Як і Кодекси 1922, 1926 і 1960 рр.., Кримінальним кодексом 1996 р. зберіг в Особливій частині гл. 24, що передбачає статті про злочини, що посягають на громадську
 3. 7. Злочини, що порушують встановлені правила поводження з загальнонебезпечним предметами
  Виділення відповідної групи злочинів обумовлено специфічними властивостями деяких предметів, які отримали найменування "загальнонебезпечним". Загальнонебезпечним - це предмети (ядерні матеріали, радіоактивні речовини, зброю, боєприпаси, вибухові речовини тощо), які в силу іманентно властивих їм внутрішніх властивостей володіють потенційною небезпекою заподіяння шкоди особі, суспільству. Для
 4. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
  Норми гл. 24 КК передбачають відповідальність за посягань-тва на громадську безпеку і громадський порядок. Закон РФ від 5 березня 1992 р. № 2446-I «Про безпеку» 1 визна-ділячи поняття безпеки та її об'єкти, поняття загрози без-ки, встановлює коло суб'єктів її забезпечення, закріплює принципи і законодавчі основи забезпечення безпеки при дотриманні прав і
 5. Стаття 24. Форми вини Коментар до статті 24
  Вина є необхідною суб'єктивною передумовою кримінальної відповідальності. Винність діяння - невід'ємна складова поняття злочину (див. коментар до ст. 14 КК РФ). Кримінальної відповідальності без вини бути не може, так як поставлення в провину особі діяння, вчиненого невиновно (об'єктивне зобов'язання), не допускається (ч. 2 ст. 5 КК РФ). Відповідно до принципу суб'єктивного зобов'язання
 6. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  Основним об'єктом злочинів, включених до глави 21 КК РФ, слід вважати відносини власності в широкому, економічному, сенсі цього терміну. Істота цих відносин визначається їх об'єктом - вони складаються з приводу привласнення та обігу матеріальних (точніше майнових, тобто оцінюваних грошима) благ. У термінології цивільного права ці відносини називають майновими.
 7. Стаття 213. Хуліганство Коментар до статті 213
  Об'єктом злочину є суспільні відносини, що становлять зміст громадського порядку. Громадський порядок передбачає наявність умов безпеки в публічних місцях і забезпечення спокою невизначено великого кола осіб. Під громадським порядком слід розуміти сформовану в суспільстві на основі правових, соціальних норм, норм моралі, моральності та етики, норм гуртожитки,
 8. Стаття 222. Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв Коментар до статті 222
  Об'єкт злочину - громадська безпека у сфері обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв. Предмет злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК РФ, - вогнепальна зброя (за винятком цивільного гладкоствольної, його основних частин та боєприпасів до нього), його основні частини, боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої. Ознаки предмета
 9. Стаття 223. Незаконне виготовлення зброї Коментар до статті 223
  Об'єкт злочину - громадська безпека у сфері обігу зброї, бойових припасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв. Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 223 КК РФ, є вогнепальна зброя, комплектуючі деталі до нього, боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої. Предмет злочину, передбаченого ч. 4 ст. 223 КК РФ, - газову, холодну, у тому
 10. Стаття 226. Розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв Коментар до статті 226
  Об'єкт злочину - громадська безпека у сфері обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв. Предмет злочину - вогнепальна зброя (в тому числі громадянське гладкоствольну), комплектуючі деталі до нього, боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої, а також несправне або навчальну зброю, якщо воно містило придатні для використання комплектуючі
© 2014-2022  yport.inf.ua