Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконна рубка лісових насаджень (ст. 260 КК).

Все ле-са і надані для ведення лісового господарства землі обра-товують лісовий фонд РФ. Відносини, що виникають при пользова-ванні лісовим фондом, регулюються Лісовим кодексом РФ.
Кодекс визначає лісовий фонд як складається з лісів і пре-доставлених для ведення лісового господарства земель і вказує, що в лісовій фонд не входять: захисні лісові насадження та дру-гаю рослинність на землях сільськогосподарського призначення;
1 СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 808.

Захисні лісові насадження на смугах відводу залізниць, авто-мобільних доріг і каналів; озеленювальні насадження та груп-пи дерев у містах та інших населених пунктах, проізра-стающую на землях, не віднесених до міським лісах; дерева і групи дерев на присадибних, дачних і садових ділянках.
Стаття 1 Лісового кодексу РФ виділяє принцип підрозділі-ня лісів на види за цільовим призначенням та встановлення кате-горій захисних лісів залежно від виконуваних ними по-лізниць функцій. Стаття 10 «Підрозділ лісів за цільовим призначенням» вказує:
«1. Ліси, розташовані на землях лісового фонду, за цільових перевірок вому призначенням поділяються на захисні ліси, експлуатаційні ліси і резервні ліси.
2. Ліси, розташовані на землях інших категорій, можуть бути віднесені до захисних лісах.
3. Особливості використання, охорони, захисту, воспроизвод-ства захисних лісів, експлуатаційних лісів і резервних лісів встановлюються статтями 102-109 цього Кодексу ».
Глава 15 «Захисні ліси і особливо захисні ділянки лісів» передбачає норми, що регламентують правовий режим: ле-сов, розташованих на особливо охоронюваних природних територіях (ст. 103); лісів, розташованих в водоохоронних зонах (ст. 104); лісів, що виконують функції захисту природних та інших об'єктивним тов (ст. 105); цінних лісів (ст. 106); особливо захисних ділянок лісів (ст. 107). Глава 16 «Експлуатаційні ліси, резервні ліси» виділяє в ст. 108 експлуатаційні ліси і в ст. 109 ре-зервной лісу. Дані норми досить повно визначають ста-тус зазначених категорій лісу, виходячи з їх цільового призначення.
Слід зазначити, що ст. 260 КК передбачає відпові-венность не за всі види незаконного лісокористування, а тільки за незаконну порубку дерев, чагарників і ліан.
Предмет розглядуваного злочину - дерева, кустарни-ки і ліани на корені, тобто знаходяться у природному стані. У пункті 11 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. № 14 говориться: «При розгляді справ, пов'язаних з незаконною порубкой, а одно пошкодженням до ступеня-ні припинення росту дерев, чагарників і ліан (ст. 260 КК РФ), судам необхідно мати на увазі, що предметом злочинного

посягання є дерева, чагарники і ліани, проізра-стающую на землях лісового фонду, в лісах, що не входять в лісовий фонд, на землях транспорту, населених пунктів (поселень), на землях водного фонду та землях інших категорій ... Не є предметом екологічного злочину дерева і чагарники, які ростуть на землях сільськогосподарського призначення, за винятком лісозахисних насаджень, на присадибних дачних і садових ділянках, ветровально, буреломні дерева тощо, якщо інше не передбачено спеціальними правовими актами. Завла-дення тими деревами, які зрубані і приготовані до скла-дирования, збуту або вивезення іншими особами, слід кваліфікованим як розкрадання чужого майна ».
Законодавець обмовив безпосередньо в диспозиції ст. 260
КК дерева, чагарники і ліани, що не входять в лісовий фонд. Порубка не входять в державний лісовий фонд захисних та озеленювальних насаджень на землях транспорту, водного фонду та землях інших категорій кваліфікується як незаконна порубка лісу.
Об'єктивна сторона виражається в незаконній порубці, а рав-но у пошкодженні до ступеня припинення росту дерев, чагарників-ників і ліан в лісах першої групи або в особливо захисних, навчаючи-стках лісів всіх груп, а також дерев, чагарників і ліан, не входять у лісовий фонд або заборонених до рубки, якщо ці дея-ня вчинені в значному розмірі.
Ділянки лісового фонду надаються в користування на ос-новании спеціальних дозвільних документів: ліцензії, лісорубного квитка (ордера), лісового квитка.
Під незаконною порубкой визнається будь-який спосіб відділі-ня дерева і чагарника від кореня (зрубування, спилювання, Корчі-вання тощо) без дозволу. Право на порубку дає лісова дек-Декларація, лісорубного квитка, ордер і (або) лісовий квиток (ст. 26
Лісового кодексу РФ).
Під незаконною порубкой слід розуміти рубку дерев, чагарників і ліан: без лісорубного квитка, ордера; по лісо-рубочного квитку, ордером, виданим з порушенням діючих правил рубок; здійснювану не на тім ділянці або за його межами; понад встановлену кількість; не тих порід або що не підлягають рубці дерев, чагарників і ліан, як зазначено

в лісорубного квитка, ордері; до або після встановлених в ле-сорубочном квитку, ордері термінів рубки; заборонених до рубки після прийняття рішення про призупинення, обмеження або припинення діяльності лісокористувача або права користу-вання ділянкою лісового фонду (п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. № 14).
Склад по конструкції є матеріальним, так як КК передбачає діяння, вчинені в значному розмірі. Між діянням і шкодою має бути встановлений причинний зв'язок.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом.
Суб'єкт - особа, яка досягла возраста16 років.
Частина 2 передбачає більш небезпечний вид даного переступив-лення: незаконну порубку, так само як ушкодження до ступеня припинення росту дерев, чагарників і ліан в лісах усіх груп, а також насаджень, що не входять в лісовий фонд, якщо ці діяння вчинені: а) групою осіб, б) особою з використанням свого службового становища; в) у великому розмірі.
Питання про відповідальність посадових осіб, які використовують своє службове становище, вирішується так само, як і при застосований-нии ст. 256, 258 КК (п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. № 14).
Частина 3 встановлює відповідальність за діяння, передбачені-ренние ч. 1 і 2, вчинені в особливо великому розмірі, групою осіб за попередньою змовою або організованою групою.
Примітка до ст. 260 КК визнає значним розміром збиток, заподіяний деревам, чагарникам і ліанах, обчислений-ний за затвердженими Урядом РФ таксами, що перевищує-щий 10 тис. руб., Великим розміром - 100 тис. руб., Особливо великим розміром - 250 тис. руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконна рубка лісових насаджень (ст. 260 КК). "
 1. Стаття 260. Незаконна рубка лісових насаджень Коментар до статті 260
  незаконну порубку дерев, чагарників і ліан, що знаходяться у природному стані, включаючи як ті, які виросли самі по собі, так і ті, які висаджені людиною для поповнення лісового та нелісові рослинних фондів. Тому поняття "насадження", вживається в ЛК РФ і ст. 260 КК РФ, не цілком висловлює предмет злочину. Заволодіння тими деревами, які зрубані і
 2. Коментар до статті 8.28
  незаконної порубки порушником - фізичною особою деревно-чагарникової рослинності, а також знищення лісових культур характерна умисна вина; пошкодження об'єктів лісової рослинності може бути скоєно також з необережності. Див п. 4 коментарю до ст. 7.17. 7. Розмір стягнень за шкоду, заподіяну лісовому фонду і не входять у лісовий фонд лісах порушенням лісового
 3. Стаття 8.28. Незаконна рубка, пошкодження лісових насаджень або самовільне викопування в лісах дерев, чагарників, ліан
  незаконного природокористування; на посадових осіб - від тридцяти тисяч до сорока тисяч рублів з конфіскацією знаряддя вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування; на юридичних осіб - від ста тисяч до ста п'ятдесяти тисяч рублів з конфіскацією знаряддя вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування. (В ред.
 4. § 1. Загальна характеристика екологічних злочинів
  незаконним придбанням, зберіганням, використанням, передачею або руйнуванням ядерних матеріалів 1 БВС РФ.1999. № 1. або радіоактивних речовин (ст. 220 КК). Шкода навколишньому сере-де може бути заподіяна і в результаті вчинення злочинних актів, пов'язаних з використанням транспортних засобів, на-приклад порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті
 5. Умисне знищення або пошкодження майна (ст. 167 КК).
  незаконна рубка в значному розмірі містять склад злочину, передбаченого ст. 260 КК. Поряд з основним складом розглянутого злочини ня закон передбачає і кваліфіковані його види (ч. 2 ст. 167 КК). Одним з кваліфікуючих ознак даного злочину є його вчинення з хуліганських спонукань, зміст яких було розглянуто при аналізі п. «і» ч. 2
 6. алфавітно-предметний покажчик
  незаконне - 126, 127; місце л. с. - 313, 321; ухилення від відбування л. с. - 314. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород: 44, 45, 48. М Мак: 231. Малолітні: 61, 63, 82, 125, 131, 134, 135, 245. Малозначність: 14. Марки акцизного збору, спеціальні м.: 325, 327.1. Маркування: 180. Масова загибель: 246, 247, 250, 257.
 7. Стаття 260. Незаконна рубка лісових насаджень Коментар до статті 260
  незаконної порубки за ч. 1 ст. 260 виступають: а) дерева, чагарники і ліани в лісах першої групи, б) дерева, чагарники і ліани в особливо захисних ділянках лісів всіх груп, в) дерева, чагарники і ліани, що не входять в лісовий фонд; г) дерева, чагарники і ліани, заборонені до порубки. 4. Предметом незаконної порубки за ч. 2 ст. 260 є: дерева, чагарники і ліани в лісах усіх груп;
 8. Стаття 261. Знищення або пошкодження лісових насаджень Коментар до статті 261
  незаконної порубки дерев і чагарників (ст. 260 КК РФ) по ряду ознак складу. Предметом злочину, передбаченого ст. 261 КК РФ, є, як вказувалося, ліс і насадження, що не входять в лісовий фонд. Причому мається на увазі група щільно зростаючих дерев та насаджень на певній площі. Предметом незаконної порубки (ст. 260 КК РФ) можуть бути і окремі дерева або чагарники,
 9. Коментар до статті 8.25
  рубках головного користування, що проводяться в перестійних і стиглих лісостанах . Вона здійснюється, зокрема, при рубках догляду за лісом (вибіркових санітарних рубках та інших рубках, пов'язаних з рубанням малоцінних деревостанів, а також рубках деревно-чагарникової рослинності, яка втрачає захисні, водоохоронні та інші функції) та інших рубках (суцільних санітарних рубках, розчищення лісових площ для
 10. 2. Історія розвитку законодавства про відповідальність за екологічні злочини
  незаконну рубку, винищування диких тварин, вироблені в казенних лісах або приватних угіддях. Кримінальне укладення 1903 р ., зберігши більшість статей, які передбачають відповідальність за посягання на природу, доповнило цей перелік низкою нових статей. Основна маса екологічних статей була поміщена в одну нову гл. 11 "Про порушення постанов, огороджувальних народне
© 2014-2022  yport.inf.ua