Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Умисне знищення або пошкодження майна (ст. 167 КК).

Об'єктивна сторона характеризується діями, що складаються у знищенні або пошкодженні чужого майна.
Знищення означає таке зовнішній вплив на матеріальні предмети, внаслідок якого вони припиняють своє фізичне існування або наводяться в повну непридатної-ність для використання за цільовим призначенням. Знищення може призвести до повного винищення майна шляхом со-печіння, руйнування, розчинення в кислоті і т.п. або до пре-обертанню в такий стан, коли воно повністю втрачає свою якісну визначеність і корисні властивості. Осо-сті знищення полягає в тому, що річ не може бути відновлена шляхом ремонту або реставрації і повністю виводиться з господарського обороту.
Пошкодженням визнається така зміна властивостей предмета, при якому істотно погіршується його корисність і річ стає частково або повністю непридатною для її госпо-венного або іншого цільового використання. На відміну від знищити-вання, що означає невідновні втрату речі, пошкодження

може бути усунуто шляхом реставрації, ремонту речі, лікування тварини і т.д.
Склад розглядуваного злочину - матеріальний. Обов'язкова ознака його об'єктивної сторони - суспільно небезпечний наслідок у вигляді заподіяння значної шкоди власнику чи законному власнику майна. Преступле-ня визнається закінченим в момент настання наслідків у вигляді заподіяння власнику чи іншому законному власнику значної майнової шкоди. Між протівоправни-ми діями винного і наслідками необ-хідно встановити причинний зв'язок.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується умиш-ленній формою вини. Мета (при прямому умислі) і мотив переступив-лення позбавлені корисливою забарвлення і можуть бути будь-якими, за винятком хуліганських і тих, які перетворюють діяння в пре-Ступне посягання іншого роду (тероризм, диверсія та ін.)
Суб'єктом злочину, вчиненого без обтяжуючих об-
стоятельств, може бути будь-яка особа, яка досягла віку 16 років.
Якщо певні види майна поставлені під охорону якийсь інший кримінально-правової норми, то його знищення або пошкодження має кваліфікуватися за цією нормою, яв-ляющая спеціальною по відношенню до норм про умисне або необережне знищення або пошкодженні чужого иму-вин. Так, умисне знищення або пошкодження транс-кравців засобів, шляхів сполучення, засобів сигналізації або зв'язку або іншого транспортного обладнання при відпо-чих умовах утворюють склад злочину, передбачений-ного ст. 267 КК. Умисне пошкодження лісових насаджень, а також їх незаконна рубка в значному розмірі містять склад злочину, передбаченого ст. 260 КК.
Поряд з основним складом розглянутого злочини ня закон передбачає і кваліфіковані його види (ч. 2 ст. 167 КК).
Одним з кваліфікуючих ознак даного злочину є його вчинення з хуліганських спонукань, зміст яких було розглянуто при аналізі п. «і» ч. 2 ст. 105 КК.
Другий кваліфікуючу ознаку пов'язаний із знищенням чи пошкодженням майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим

загальнонебезпечним способом. Крім підпалу і вибуху, прямо виділених законодавцем, до загальнонебезпечним відносяться такі способи, як затоплення, забруднення отруйними або радіоактивними ве-ществами, а також інші способи, що ставлять у небезпеку життя та здоров'я людей. При цьому злочин стає двухоб'ект-ним: життя і здоров'я виступають в якості додаткового об'єкта посягання.
Слід мати на увазі, що умисне знищення або по-пошкоджень чужого майна, вчинене з хуліганських по-буждение, а також шляхом підпалу, вибуху чи іншим общеопас-ним способом, тягне кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 167
КК тільки в разі реального заподіяння потерпілому значи-ного збитку. Якщо такий наслідок не настав по при-чинам, не залежних від волі винного, вчинене за наявності умислу на заподіяння значної шкоди потрібно квалифици-ровать за ч. 3 ст. 30 і ч. 2 ст. 167 КК (п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 червня 2002 р. № 14 «Про судову практику у справах про порушення правил пожежної безпеки, уничтоже-ванні або пошкодженні майна шляхом підпалу або в результаті необережного поводження з вогнем» 1).
Умисне знищення або пошкодження окремих пред-
метов із застосуванням вогню в умовах, що виключають його поширення странение на інші об'єкти і виникнення загрози заподіяння шкоди життю та здоров'ю людей, а також чужому майну, над-лежить кваліфікувати за ч. 1 ст. 167 КК, якщо заподіяна шкода є значним.
Третій кваліфікуючу ознаку аналізованого переступив-лення полягає в необережному заподіянні смерті людини або інших тяжких наслідків.
Під іншими тяжкими наслідками розуміється заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю хоча б однієї людини, масові отруєння або захворювання людей, тварин і рослин і т.п. Необхідно мати на увазі, що реальне заподіяння смерті або тяжкої шкоди здоров'ю людей охоплюється складом умиш-ленного знищення або пошкодження майна тільки при необережному відношенні до даного тяжкого наслідку.
1 БВС РФ. 2002. № 8.

При наявності хоча б непрямого умислу діяння вимагає додат-
нительной кваліфікації за ст. 105 або ст. 111 КК.
Відповідальність за вчинення розглянутого преступле-
ня при обтяжуючих обставинах настає з 14 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Умисне знищення або пошкодження майна (ст. 167 КК). "
 1. Стаття 168. Знищення або пошкодження майна з необережності Коментар до статті 168
  умисного знищення або пошкодження майна (ст. 167 КК РФ). Відмінності зачіпають діяння, розмір шкоди, суб'єктивну сторону і кваліфікуючі ознаки. Діяння має бути виражене у "поводженні з вогнем або іншими джерелами підвищеної небезпеки". Діяння це може бути пов'язано як з порушенням спеціальних правил, встановлених нормативними правовими актами, так і з порушенням загальних
 2. Стаття 205. Терористичний акт Коментар до статті 205
  умисне знищення або пошкодження майна (ст. 167 КК РФ), не потрібно. Під об'єктами використання атомної енергії відповідно до ст. 3 Федерального закону від 21 листопада 1995 р. "Про використання атомної енергії" розуміються об'єкти, які експлуатують атомну (ядерну) енергію в штатному режимі, наприклад атомні криголами, електростанції, космічні апарати, а також об'єкти зберігання,
 3. Стаття 281. Диверсія Коментар до статті 281
  умисні дії винного, що призводять до знищення або пошкодження матеріальних об'єктів, з використанням реакції горіння. Підпал може призвести до пожежі, під яким Федеральний закон від 21 грудня 1994 р. N 69-ФЗ "Про пожежну безпеку" розуміє неконтрольоване горіння, що заподіює матеріальний збиток, шкоду життю і здоров'ю громадян, інтересам суспільства і держави.
 4. 2. Класифікаційні ознаки і види збройних злочинів
  умисними, тобто заздалегідь обдуманими і підготовленими (за винятком імпульсивних побутових злочинів проти особистості, що здійснюються з використанням законно зберігається і опинився «під рукою» зброї, як правило, мисливських рушниць). Не можна відносити до даної категорії необережні злочини, пов'язані з недбалим поводженням зі зброєю: у цих випадках свідомо-вольове відношення
 5. 3. Форми вини
  навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111) або заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю з необережності (ст. 116). У деяких випадках форма вини визначається зазначенням законодавця на ставлення до наслідків, що характерно для необережних злочинів. Наприклад, порушення правил охорони праці, що призвело з необережності наступ зазначених у статті наслідків
 6. 2. Кваліфікація злочинів з суміжними складами, з оціночними ознаками і по бланкетним нормам
  умисного знищення або пошкодження майна, ч. 1 ст. 167 КК) або "у великому розмірі" у складі необережного знищення майна (ч. 1 ст. 168 КК). Оціночні ознаки формулюються в Кодексі як "інші", "інші тяжкі наслідки" (ст. 131 КК), "інша особиста зацікавленість" (ст. 145.1, 285 КК). Вживання такого словесного прийому дозволяє більш-менш точно розкривати такі
 7. 3. Система злочинів проти власності за чинним законодавством
  умисне знищення або пошкодження майна (ст. 167); знищення або пошкодження майна з необережності (ст. 168). У порівнянні з раніше діючим законодавством система норм про майнові злочини помітно спростилася, число складів зменшилася. Основне місце відводиться і раніше розкраданням, кваліфіковані види яких відповідно до ст. 15 КК належать до тяжких
 8. 13. Знищення або пошкодження майна (ст. 167-168 КК)
  умисне знищення або пошкодження майна (ст. 167) і знищення або пошкодження майна з необережності (ст. 168). Родовим і безпосереднім об'єктом цих злочинів є відносини власності. Між собою вони розрізняються не тільки формою вини, але й умовами настання кримінальної відповідальності, і формулюванням кваліфікуючих ознак. Стаття 167 КК встановлює
 9. Вандалізм (ст. 214 КК).
  Умисним знищенням чи пошкодженням майна у великому розмірі або зі значним збитком, кваліфікується за сукупно-сті до ст. 167 КК, а при поєднанні з корисливими мотивами - за сукупністю зі злочинами проти власності. Під громадським місцем розуміється простір, терри-торію (у тому числі транспорт), виділена для громадського користування. Вандалізм має
 10. § 2. Прийом на муніципальну службу, підстави її припинення
  навмисного його знищення чи пошкодження, встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою органу, уповноваженого на застосування адміністративних стягнень; д) порушення вимог щодо охорони професійної службової діяльності (охорони праці), якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на службі, аварія, катастрофа) або свідомо
© 2014-2022  yport.inf.ua