Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально -процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Знищення критичних місць проживання для організмів, занесених до Червоної книги Російської Федерації (ст. 259 КК).

У ряді випадків права держави на певні ресурси природи обмежені. Ці відносини регулюються текстом між-народного Червоної книги Міжнародного союзу охорони приро-ди і природних ресурсів (МСОП).
Відносини у галузі охорони тварин регулюються Феде-
ральних законом «Про тваринний світ».
Наявність у КК розглянутого складу є правовим відображенням несприятливої ситуації у справі збереження цілих видів, популяцій. Так, морські котики і бобри повністю за-прещени для промислу.
Предмет злочину - критичні місця проживання орга-низмов, занесених до Червоної книги РФ, є об'єктом виняткової федеральної державної власності, що підлягають особливій охороні. До таких слід віднести: Курилов-ські острови і лежбища на Командорських островах (для коти-ков); озера Прикаспію (для розваги фламінго) та ін
Під середовищем проживання ст. 1 Федерального закону «Про живіт-ном світі» розуміє природне середовище, у якій об'єкти жи-вотного світу мешкають у стані природної волі. Ста-тя 24 зазначеного Закону забороняє будь-які дії, приводячи-щие до загибелі і порушення середовища існування об'єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги РФ; ст. 22 в якості місця проживання називає місця постійної концентрації об'єктів тваринного світу, в тому числі в період розмноження або Зимов-ки, і встановлює їх правовий статус.

Включення до Червоної книги означає: повсюдне вилучення тварин і рослин з господарського обороту і повна заборона на будь-яке використання. Порядок ведення Червоної книги РФ визначається постановою Уряду від 19 лютого
1996 р. № 158 «Про Червону книгу Російської Федерації» 1.
Критичними місця проживання організмів, занесених до Крас-ную книгу, слід визнати ті частини землі, які для них не-замінні. Причому не грає ролі, чи визначено це земний або водної середовищем проживання. Вони виключно важливі для размно-вання даної популяції, виду. У цьому, наприклад, виражається винятковість озера Байкал для певних видів риб.
Об'єктивна сторона полягає у знищенні критичних місць проживання для організмів, занесених до Червоної книги РФ, що спричинило загибель популяцій цих організмів.
Наслідки даного злочину - загибель популяції, тобто сукупності особин одного виду, протягом великого числа по-коліна населяють певний простір і забезпечують-вающих еволюційну стійкість всього виду даних орга-низмов; їх загибель може призвести до зникнення окремих видів організмів з лиця Землі, до порушень в екосистемах, почвообразующих процесах, запиленні рослин і т.п.
Склад по конструкції матеріал, так як відпові-ність пов'язана з настанням наслідків - загибеллю цілих популяцій організмів. Між діянням і наслідком повинна бути встановлено причинний зв'язок.
Суб'єктивна сторона характеризується умислом або неос-
торожности.
Суб'єкт - особа, яка досягла віку 16 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Знищення критичних місць проживання для організмів, занесених до Червоної книги Російської Федерації (ст. 259 КК). "
 1. Стаття 259. Знищення критичних місць проживання для організмів, занесених до Червоної книги Російської Федерації Коментар до статті 259
  З метою запобігання скорочення популяцій видів диких тварин і рослин охороні підлягають не тільки вони самі, а й місця їх проживання. На сьогодні у світі знаходяться під загрозою вимирання близько тисячі видів хребетних тварин (майже двадцять п'ять відсотків) і двадцять п'ять тисяч видів рослин. У Червоній книзі Російської Федерації значаться близько шестисот видів рослин і близько трьохсот видів
 2. 11.1. Загальні положення
  У процесі здійснення господарської, військової, управлінської та іншої діяльності людина може надавати і чинить негативний вплив на навколишнє природне середовище, в результаті чого зменшуються не заповнює природні ресурси, погіршуються умови життя людей. Відносини, що виникають в результаті взаємодії суспільства і навколишнього природного середовища (екологічні відносини),
 3. 6. Злочини, що посягають на тваринний світ (фауну)
  * (622) В дану групу злочинів включені: порушення ветеринарних правил (ч. 1 ст. 249 КК); незаконний видобуток водних тварин і рослин (ст. 256 КК), порушення правил охорони рибних запасів (ст. 257 КК); незаконне полювання (ст. 258 КК); знищення критичних місць проживання для організмів, занесених до Червоної книги Російської Федерації (ст. 259). Небезпека перелічених злочинів
 4. 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти миру і безпеки людства
  Історично міжнародне кримінальне право сягає своїм корінням в далекі рабовласницькі цивілізації. Вже шумерами визнавалися правила ведення війни у вигляді її оголошення, перемир'я, недоторканності парламентаріїв, укладення мирного договору. Закони Ману містили приписи про способи ведення війни, зокрема, забороняють вживати певну зброю, вбивати полонених, які просять
 5. Стаття 259. Знищення критичних місць проживання для організмів, занесених до Червоної книги Російської Федерації Коментар до статті 259
  1. У Червону книгу РФ і Червоні книги суб'єктів РФ заносяться рідкісні і знаходяться під загрозою зникнення об'єкти тваринного світу. Органи виконавчої влади суб'єктів РФ зобов'язані створювати необхідні умови для збереження і розведення рідкісних і перебувають під загрозою зникнення об'єктів тваринного світу, в тому числі шляхом спеціалізації зоопарків та організації розплідників. Дії, які
 6. § 4. Кримінальна відповідальність
  (принципи кримінальної відповідальності; злочини проти довкілля; кримінальне покарання) Згідно із Законом РФ про охорону навколишнього природного середовища, посадові особи та громадяни, винні у вчиненні екологічних злочинів, тобто суспільно небезпечних діянь, що посягають на встановлений в Російській Федерації екологічний правопорядок, екологічну безпеку суспільства і завдають
 7. Стаття 262. Порушення режиму особливо охоронюваних природних територій і природних об'єктів Коментар до статті 262
  Об'єктом даного злочину є суспільні відносини з охорони особливо цінних в екологічному плані природних територій і природних об'єктів. Перелік і правовий режим особливо охоронюваних природних територій та природних об'єктів встановлюються системою законів та підзаконних нормативних актів у галузі охорони навколишнього середовища, природної і культурної спадщини, а також інших,
 8. Коментар до статті 8.35
  1. Згідно ст. 60 Федерального закону "Про охорону навколишнього середовища" Червона книга РФ і Червоні книги суб'єктів РФ засновуються з метою охорони та обліку рідкісних і перебувають під загрозою зникнення рослин, тварин та інших організмів. Рослини, тварини та інші організми, що відносяться до видів, занесених до Червоної книги, повсюдно підлягають вилученню з господарського використання. З метою
 9. Використана література
  * (1) Див: Волженкін Б.В. Економічні злочини. Спб., 1999. С. 54. * (2) Див: Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 52. * (3) Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І.Рарога. М., 1998. С. 142-143. * (4) Лопашенко Н.А. Питання кваліфікації злочинів у сфері економічної діяльності. Саратов, 1997. С. 15. * (5) Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Злочини у сфері економічної
 10. Стаття 251. Забруднення атмосфери Коментар до статті 251
  Об'єкт злочину - відносини у сфері екологічної безпеки, охорони та раціонального використання атмосфери. Предмет злочину - атмосфера. Відповідальність за забруднення повітря виробничих приміщень за наявності ознак складу злочину можлива за ст. 143 КК РФ за порушення правил охорони праці. Відносини з охорони атмосфери регулюються Федеральними законами від 10
© 2014-2022  yport.inf.ua