Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконне полювання (ст. 258 КК).

Основними нормативними актами, що регулюють правомірність полювання, є: Феде-ральний закон «Про тваринний світ»; Правила полювання, затверджений-ні органами виконавчої влади суб'єктів РФ, накази Мінсільгоспу Росії.
Предмет злочину - дикі звірі та птахи, які живуть,
а також випущені в цілях розведення в мисливські угіддя РФ,

незалежно від того, в чиєму веденні знаходиться територія, на якій вони мешкають.
Об'єктивна сторона виражена у дії - незаконному полюванні. Полювання - це вистежування, переслідування з метою доби-чі, вилов, забій і інша видобуток диких тварин. Незаконною при-знається полювання без дозволу (ліцензії), здійснювана особою, яка не має права на полювання, тобто не досягло 18 років, не має є-ється членом товариства мисливців або отримало ліцензію без встановлених законом підстав. Незаконна також полювання з на-рушення умов місця, часу, способів, знарядь, кількості добутого. У пункті 12 постанови Пленуму Верховного Суду від 5 листопада 1998 р. № 14 роз'яснено, що «... полюванням визнаються такі дії, як вистежування з метою видобутку, преследова-ня і сама видобуток диких птахів і звірів.
Ознаками незаконного полювання є полювання без відпо-вующего дозволу або всупереч спеціальному забороні, або особою, яка не має права на полювання чи отримали ліцензію без необхідних підстав, або що здійснюється поза відведених місць, у заборонені терміни , забороненими знаряддями і способами ».
Перелік об'єктів тваринного світу, віднесених до об'єктів полювання, затверджений постановою Уряду РФ від 26 груд-ня 1995 р. № 12891. Не належать до об'єктів полювання жовтня, хоча і зазначені в Переліку, але занесені до Червоної книги РФ.
Полювання, згідно зі ст. 258 КК, визнається злочинною, якщо це діяння вчинено:
а) з заподіянням великої шкоди. Згідно п. 16 цитують-ванного постанови Пленуму Верховного Суду РФ до такого шкоді слід, зокрема, відносити збиток, заподіяний від-стріляючи зубра, лося, оленя;
б) із застосуванням механічного транспортного засобу або повітряного судна, вибухових речовин, газів та інших способів масового знищення птахів і звірів. Іншими способами слід визнати використання отрутохімікатів, випалювання рослинно-сти в місцях концентрації тварин, збирання яєць та ін;
1 СЗ РФ. 1996. № 2. Ст. 120.

В) щодо птахів і звірів, полювання на яких повністю заборонена. Під повним розуміється заборона здійснювати в будь-який час року всі види полювання (промисловий, спортивної, аматорської) на певні види птахів і звірів внаслідок їх особливої цінності. Перелік таких рідкісних і зникаючих жи-Вотня дається в Правилах полювання. Забороняється також добування птахів і звірів, занесених до Червоної книги. Рідкісні і знаходячи-щиеся під загрозою зникнення тварини включаються в Крас-ную книгу РФ і червоні книги суб'єктів РФ (ст. 60 Федерально-го закону «Про охорону навколишнього середовища»);
г) на території заповідника, заказника або в зоні еколо-гического лиха або в зоні надзвичайної екологічної ситуації.
Зазначені ознаки визначені в п. 13 постанови Пле-Нума Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. № 14, де говорить-ся: «Розмежування незаконного полювання, караною в кримінальному порядку (ст. 258 КК РФ), і адміністративного проступку - на-рушення правил полювання слід проводити за кваліфікую-щим ознаками складу злочину: заподіяння великого збитку, застосування механічного транспортного засобу або повітряного судна, вибухових речовин, газів та інших способів масового знищення птахів і звірів, а також якщо діяння з-вершити щодо птахів і звірів, полювання на яких повно-стю заборонена, або на території заповідника, заказника, або в зоні екологічного лиха або в зоні надзвичайної екологічної ситуації ».
Переліки заборонених знарядь і способів полювання вказуються в Правилах полювання.
За законодавчої конструкції складу слід визнавати формально-матеріальним. Дії, зазначені в п. «б», «в» і «г» ч. 1 ст. 258 КК, утворюють формальний склад. Злочин (за винятком незаконного полювання, що заподіяла великий збиток) вважається закінченим з моменту початку вистежування або пре-слідування птахів і звірів незалежно від того, чи були вони здобуті (п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду від 5 листопада 1998
№ 14). У пункті «а» ч. 1 ст. 258 КК зазначений матеріальний сос-тав - необхідні наслідок у вигляді великої шкоди і при-чінная зв'язок між діянням і наслідком.

Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом.
Суб'єкт загальний - особа, яка досягла 16 років.
Частина 2 ст. 258 КК передбачає більш небезпечний вид цього злочину: те саме діяння, вчинене особою з використанням ням свого службового становища або групою осіб за перед-ньо змови чи організованою групою. Незакон-ная полювання, вчинений особою з використанням службового становища, додаткової кваліфікації за ст. 201, 285 КК не потребує, оскільки скоєне охоплюється ч. 2 ст. 258 КК (п. 10 зазначеної постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. № 14).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконне полювання (ст. 258 КК). "
 1. Тема 4.3. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
  незаконний видобуток водних тварин і рослин (ст. 25б), незаконне полювання (ст. 258), порушення законодавства про континентальний шельф (ст. 253), незаконна порубка лісу (ст . 260), знищення або пошкодження лісових масивів шляхом заподіяння лісової пожежі (ст. 261), забруднення водойм і повітря (ст. 250, 251), забруднення моря шкідливими речовинами (ст. 251), порушення режиму особливо охоронюваних
 2. 2. Класифікаційні ознаки і види збройних злочинів
  незаконно зберігання зброї, допущено чи недбале зберігання зброї попереднім власником і т. д. ». Автором цієї роботи послідовно відстоюєте думку про необхідність предметного вивчення збройних злочинів і виділенні збройної злочинності як особливого кримінологічного феномену, що входить самостійним елементом в систему кримінального насильства на підрівні насильницької і
 3. 1. Поняття, загальна характеристика і види екологічних злочинів
  незаконне полювання - ст. 258 КК), так і з необережності (наприклад, знищення або пошкодження лісів - ст. 261 КК). Мотиви і цілі не включені законодавцем у число обов'язкових ознак екологічних злочинів. Однак вони повинні враховуватися при вирішенні судом питання про вид і розмір покарання в межах санкції. Суб'єкт екологічних злочинів, як правило, загальний - особа, яка досягла 16
 4. 6. Злочини, що посягають на тваринний світ (фауну)
  незаконний видобуток водних тварин і рослин (ст. 256 КК), порушення правил охорони рибних запасів (ст. 257 КК); незаконне полювання (ст. 258 КК); знищення критичних місць проживання для організмів, занесених до Червоної книги Російської Федерації (ст. 259). Небезпека перелічених злочинів визначається особливою значущістю тваринного світу, що є невід'ємною частиною навколишнього природного
 5. § 1. Загальна характеристика екологічних злочинів
  незаконним придбанням, зберіганням, використанням, передачею або руйнуванням ядерних матеріалів 1 БВС РФ.1999. № 1. або радіоактивних речовин (ст. 220 КК). Шкода навколишньому сере-де може бути заподіяна і в результаті вчинення злочинних актів, пов'язаних з використанням транспортних засобів, на-приклад порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті
 6. 2. Початкові способи набуття права власності
  незаконно отриманих (у тому числі згодом скасованих) дозволів органів публічної влади або посадових осіб. Лише як виняток можливе визнання права власності на самовільну споруду за забудовником або за власником або іншим титульним власником земельної ділянки, на якій здійснено таке будівництво. Забудовник може стати власником самовільно
 7. § 4. Кримінальна відповідальність
  незаконна порубка дерев і чагарників, знищення або пошкодження лісів, порушення встановлених для боротьби з хворобами та шкідниками рослин правил, незаконний видобуток водних рослин (ст. 249, 256, 260, 261). Нарешті, злочини, що посягають на суспільні відносини у галузі охорони тваринного світу та атмосферного повітря. Це незаконний видобуток водних тварин, порушення правил охорони
 8. § 5. Правоохоронна практика
  незаконним виловом риби - 143 тис. Накладено штрафів на суму 17 млрд. руб., Пред'явлено позовів з відшкодування збитків від незаконного вилову риби на суму 67 млрд. руб., Конфісковано риби на суму 5 млрд. руб. За участю громадськості виявлено 40% правопорушень. Велике місце займає профілактика: опубліковано 6 тис. статей з рибоохороні тематиці, проведено 3 тис. виступів по радіо і 937 - по
 9. § 5. Лікувально-оздоровчі місцевості
  незаконний видобуток риби, морського звіра та інших водних тварин або промислових морських рослин, якщо це діяння скоєно на території заповідника чи заказника, карається штрафом в розмірі від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від двох до п'яти місяців, або виправними роботами на строк до двох років,
 10. Стаття 256. Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів Коментар до статті 256
  незаконний видобуток кваліфікується як незаконне полювання. Предмет посягання за ч. 2 коментованої статті - морські котики і морські бобри (інша назва - калани, морські видри, камчатські бобри). Предмет злочину утворюють тільки водні тварини, що знаходяться в природному середовищі в природному стані. Риба чи інші водні тварини, що вирощуються рибозаводами, рибгосп, колгоспами і
© 2014-2022  yport.inf.ua