Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил охорони водних біологічних ресур-сов (ст. 257 КК).

Предмет злочину - водні биологиче-ські ресурси - не тільки риба різних видів, включаючи мо-лодь (рибні запаси), а й інші водні тварини (раки, краби, організми «сидячих» видів, водні хутрові ссавці та ін.), а також кормові організми тваринного походження і водна рослинність, що утворюють у сукупності кормові запаси риб та інших водних тварин.
Об'єктивна сторона полягає: у виробництві сплаву деревини; в будівництві мостів, дамб; в транспортуванні
1 ВПС СРСР. 1964. № 17. Ст. 200.

Деревини та інших лісових ресурсів; в здійсненні вибухових та інших робіт; в експлуатації водозабірних споруд і пере-качівающіх механізмів з порушенням правил охорони водних біологічних ресурсів, якщо ці діяння призвели масову загибель риби або інших водних біологічних ресурсів, Уніч-тожение кормових запасів у значних розмірах або інші тяжкі наслідки.
Під іншими тяжкими наслідками слід розуміти Уніч-тожение місць розмноження риби або значної кількості ікри, порушення екологічної рівноваги біосистеми і т.п.
Правила, що регулюють з метою охорони рибних запасів по-рядок виробництва лісосплаву або вибухових робіт, встановлені в нормативних актах, наприклад в Вказівці Генпрокуратури від
20 грудня 1996 № 7/4-1386-96 «Про посилення координації та взаємодії в боротьбі з посяганнями на рибні запаси, про порядок оформлення та передачі матеріалів про порушення пра-вил охорони рибних запасів і незаконному видобутку водних живіт-них і рослин в правоохоронні органи».
Склад по законодавчої конструкції матеріальний. Не-необхідно ознака об'єктивної сторони - наступ по-наслідків у вигляді масової загибелі риб або інших водних жи-Вотня або у знищенні в значних розмірах кормових запасів, або в інших тяжких наслідках. Між зазначеними в законі діями і наслідками має бути встановлений причинний зв'язок.
Суб'єктивна сторона діяння виражена умислом чи неос-
торожности.
Суб'єктом є особи, господарська діяльність кото-яких полягає в організації виробництва лісосплаву або вибухових робіт, або ведуть будівництво, або використовую-щих водні запаси для здійснення процесів виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення правил охорони водних біологічних ресур-сов (ст. 257 КК). "
 1. § 4. Кримінальна відповідальність
  (принципи кримінальної відповідальності; злочини проти довкілля; кримінальне покарання) Згідно із Законом РФ про охорону навколишнього природного середовища, посадові особи та громадяни, винні у вчиненні екологічних злочинів, тобто суспільно небезпечних діянь, що посягають на встановлений в Російській Федерації екологічний правопорядок, екологічну безпеку суспільства і завдають
 2. Стаття 250. Забруднення вод Коментар до статті 250
  Об'єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК РФ, - відносини у сфері забезпечення екологічної безпеки, охорони та раціонального використання вод. Предмет злочину - поверхневі або підземні води, джерела питного водопостачання, води річок, озер, ставків, водосховищ, каналів, підземні води, льодовики. Порівняльний аналіз ст. 250 та ст. 252 КК РФ дозволяє зробити висновок про те,
 3. Стаття 253. Порушення законодавства Російської Федерації про континентальний шельф про виключній економічній зоні Російської Федерації Коментар до статті 253
  Об'єктом злочину, передбаченого ст. 253 КК РФ, є суверенне право РФ на континентальний шельф та виключну економічну зону, відносини щодо забезпечення безпеки морського судноплавства в зонах споруд та установок на шельфі, а також відносини з охорони природних (живих і неживих) ресурсів континентального шельфу РФ та виключної економічної зони РФ . Правовий режим
 4. Стаття 256. Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів Коментар до статті 256
  Об'єктом злочину є суспільні відносини щодо раціонального використання та охорони водних живих ресурсів. Предмет злочину - риби, інші водні тварини, а також промислові морські рослини (наприклад, морська капуста - ламінарія). До водних тварин ставляться морські ссавці (моржі, тюлені, нерпи, дельфіни та ін.), ракоподібні (раки, краби, креветки та ін.), молюски
 5. Стаття 257. Порушення правил охорони водних біологічних ресурсів Коментар до статті 257
  Передбачене ст. 257 КК РФ злочин заподіює шкоду відносинам з охорони рибних запасів як частини природного середовища від винищення при здійсненні господарської діяльності. Зазначені відносини і є об'єктом аналізованого злочину. Під правилами охорони рибних запасів слід розуміти обов'язкові для виконання норми природоохоронного, природоресурсного та іншого
 6. Стаття 260. Незаконна рубка лісових насаджень Коментар до статті 260
  Об'єктом злочину є суспільні відносини у галузі охорони і раціонального використання лісів і нелісовою деревно-чагарникової рослинності. Відносини з приводу використання і охорони лісових насаджень регулюються Федеральним законом від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища", ЛК РФ, правовими актами Уряду РФ, суб'єктів РФ і органів місцевого
 7. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 8. Тема 4.2. Правові екологічні вимоги, процедури і відносини з використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
  Принципи екологічного права виникають з сучасного розуміння значення доброякісної природного середовища для здорового життя людей, забезпечення їх ресурсами та іншими засобами життя, а також розуміння впливу людської життєдіяльності на якісний стан природного середовища і здатності людей змінювати свою поведінку по відношенню до навколишньої природи відповідно до пізнаних
 9. 11.1. Загальні положення
  У процесі здійснення господарської, військової, управлінської та іншої діяльності людина може надавати і чинить негативний вплив на навколишнє природне середовище, в результаті чого зменшуються не заповнює природні ресурси, погіршуються умови життя людей. Відносини, що виникають в результаті взаємодії суспільства і навколишнього природного середовища (екологічні відносини),
 10. Коментар до статті 2.6
  1. Відповідно до ст. 3 Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 62-ФЗ "Про громадянство Російської Федерації": громадянство Російської Федерації - стійкий правовий зв'язок особи з Російською Федерацією, що виражається в сукупності їх взаємних прав і обов'язків; інше громадянство - громадянство (підданство) іноземної держави ; подвійне громадянство - наявність у громадянина РФ громадянства
© 2014-2022  yport.inf.ua