Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

8.4. Обов'язковий примірник документа як різновид документованої інформації


Федеральний закон «Про обов'язковий примірник документів» визначає політику держави у сфері формування обов'язкового примірника документів як ресурсної бази комплектування повного національного бібліотечно-інформаційного фонду Російської Федерації та розвитку системи державної бібліографії , передбачає забезпечення схоронності обов'язкового примірника документів, його суспільне використання. Дія цього Закону не поширюється на документи особистого і секретного характеру, документи, створені в одиничному виконанні, архівні матеріали (документи) і управлінську документацію, а також на архівні документи.
Головним призначенням Закону є правове регулювання відносин при формуванні та використання національного бібліотечно-інформаційного фонду Російської Федерації у вигляді зборів усіх видів обов'язкового примірника, комплектуемого на основі обов'язкового безоплатного примірника, що розподіляється між книжковими палатами, бібліотеками, органами науково-технічної інформації, призначеного для постійного зберігання та громадського використання.
Під обов'язковими примірниками документів розуміються примірники різних видів тиражованих документів, що підлягають передачі виробниками у відповідні установи та організації. Система обов'язкового примірника - сукупність видів зобов'язаних примірників, а також встановлений порядок їх збирання, розподілу і використання.
До складу обов'язкового примірника входять наступні види документів:
видання (текстові, нотні, картографічні, образотворчі видання) - видавнича продукція, що пройшла редакційно-видавничу обробку, поліграфічно самостійно оформлена , що має вихідні відомості;
видання для сліпих - видання, що виготовляються рельєфно-крапковим шрифтом за системою Брайля, і «книги, що говорять»;
офіційні документи - твори друку, публікуємо від імені органів законодавчої, виконавчої та судової влади, що носять законодавчий, нормативний, директивний або інформаційний характер;
аудіовізуальна продукція - кіно-, відео-, фото-, фонодокументи;
електронні видання, що включають програми для електронних обчислювальних машин (далі - ЕОМ) і бази даних чи які становлять програми для ЕОМ і бази даних;
неопубліковані документи - результати науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності (дисертації, звіти о. науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, депоновані наукові роботи, алгоритми та програми).
Не підлягають розсилці в якості обов'язкового безкоштовного федерального примірника документи суворої звітності і прирівняні ним документи, технічна документація на військову продукцію (формуляри, інструкції з експлуатації), бланкова продукція, вказівки щодо заповнення бланків звітності, альбоми форм облікової та лічильної документації.
Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування можуть з урахуванням своїх потреб визначати види документів, що входять до складу обов'язкового примірника суб'єкта Російської Федерації та обов'язкового місцевого примірника.
Постачає обов'язковий примірник виробник документів - юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить, що публікує і поширює різні види обов'язкових примірників.
Існують наступні категорії виробників документів: видавництва; поліграфічні підприємства, інші видають установи та організації: редакції засобів масової інформації; музичні фірми і фірми грамзапису; теле-та радіокомпанії; кіностудії; відеопредпріятія і кінематографічні підприємства; науково -дослідні установи; вищі навчальні заклади, проектні та конструкторські установи, інші організації, які виготовляють різні види документів. Виробники документів зобов'язані доставляти обов'язковий безоплатний примірник одержувачам документів безкоштовно.
Повна і оперативна доставка обов'язкового безоплатного примірника гарантує виробникам документів такі права:
безкоштовне опублікування бібліографічної інформації у виданнях державної бібліографії і централізованої каталогізації, у виданнях сигнальної та реферативної інформації, рекламних виданнях;
постійне зберігання вироблених ними документів всіх видів в національних фондосховищах документів Російської Федерації на підставі зазначеного Закону;
включення бібліографічної інформації в вітчизняні та міжнародні автоматизовані банки даних ;
безкоштовне надання за їх запитами фактографічних і статистичних даних, що стосуються їхньої продукції;
використання телерадіопроізводящімі підприємствами, установами та організаціями документів, переданих ними на державне зберігання, у власному ефірі. Комплектування фонду здійснюється одержувачами документів - юридичними особами, наділеними правом одержання, зберігання та громадського використання обов'язкового примірника.
Постійне зберігання обов'язкового безкоштовного федерального примірника покладається на:
Російську книжкову палату, Російську державну бібліотеку, Російську національну бібліотеку, Бібліотеку Російської академії наук, Державну публічну науково-технічну бібліотеку Сибірського відділення Російської академії наук, Хабаровського країв наукову бібліотеку - по виданням:
Російську державну бібліотеку для сліпих - по виданням для сліпих;
Всеросійську патентно-технічну бібліотеку - по патентних документів;
Парламентську бібліотеку РФ - за офіційними документами;
Федеральний фонд державних стандартів і загальноросійський класифікатор техніко-економічної інформації, міжнародних (регіональних) правил, норм і рекомендацій стандартизації зарубіжних країн - але державним стандартам;
Всеросійський науково-технічний інформаційний центр Міністерства промисловості, науки і технологій РФ, Всеросійський інститут наукової і технічної інформації Російської академії наук. Інститут наукової інформації з суспільних наук Російської академії наук - з відповідних видів неопублікованих документів;
Російську книжкову палату, Російську державну бібліотеку, Російську національну бібліотеку та Державний фонд телевізійних і радіопрограм - по грамплатівкам, лазерним дискам, фонограмам на магнітних стрічках і відеофільмах;
Державний фонд кінофільмів Російської Федерації - з ігрових, мультиплікаційним та науково-популярних фільмів;
Міжгалузевий науково-дослідний інститут «Інтеграл» - по програмам для ЕОМ, що входять до складу електронних видань або є самостійними виданнями;
Науково-технічний центр «Информрегистр» - по електронним виданням, включаючи бази даних, що входять до їх складу, або які є самостійними виданнями.
Фонди установ і організацій, що забезпечують постійне зберігання обов'язкового безкоштовного федерального примірники відповідних видів документів і його суспільне використання, утворюють національний бібліотечно-інформаційний фонд Російської Федерації. Ці установи та організації несуть відповідальність за забезпечення схоронності зазначених фондів відповідно до чинного законодавства.
Інформування про обов'язкове безкоштовному федеральному примірник документів здійснюється наступним чином.
1. Російська книжкова палата видає державні бібліографічні покажчики, які включають відомості про вступників в Російську книжкову палату виданнях, аудіопродукції та відеофільмах, а також інформацію про обов'язкове безкоштовному федеральному екземплярі видань для сліпих. Обов'язок з інформування Російської книжкової палати щодо нових надходжень видань для сліпих покладається на Російську державну бібліотеку для сліпих.
2. Інформування споживачів про обов'язкове безкоштовному федеральному екземплярі неопублікованих документів покладається на:
Всеросійський науково-технічний інформаційний центр Міністерства промисловості, науки і технологій РФ, що видає бібліографічні та реферативні покажчики, які містять відомості про результати науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності;
Всеросійський інститут наукової і технічної інформації Російської академії наук, випусковий бібліографічні покажчики депонованих наукових робіт;
Інститут наукової інформації з суспільних наук Російської академії наук, випусковий бібліографічні покажчики з суспільних наук, які включають відомості про депонованих наукових працях.
3. Інформування споживачів про обов'язкове безкоштовному федеральному екземплярі офіційних документів покладається на Парламентську бібліотеку РФ; про обов'язкове безкоштовному федеральному екземплярі патентних документів - на Всеросійську патентно-технічну бібліотеку; про обов'язкове безкоштовному федеральному екземплярі державних стандартів - на Федеральний фонд державних стандартів і загальноросійський класифікатор техніко-економічної інформації , міжнародних (регіональних) правил, норм і рекомендацій стандартизації зарубіжних країн.
4. Інформування споживачів про обов'язкове безкоштовному федеральному екземплярі програм для ЕОМ, що входять до складу електронних видань або є самостійними виданнями, покладається на Міжгалузевий науково-дослідний інститут «Інтеграл»; про обов'язкове безкоштовному федеральному екземплярі електронних видань, включаючи бази даних, що входять до їх складу, або які є самостійними виданнями, - на Науково-технічний центр «Информрегистр».
Установи та організації, відповідальні за забезпечення постійного зберігання і використання обов'язкового безоплатного примірника неопублікованих документів та аудіовізуальної продукції, забезпечують »його платне копіювання за заявками бібліотек, органів науково-технічної інформації, інших підприємств, установ та організацій .
За несвоєчасну та неповну доставку обов'язкового примірника виробники документів несуть відповідальність відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.4. Обов'язковий примірник документа як різновид документованої інформації "
 1. Контрольні питання
  обов'язкового безоплатного примірника документів? 8. Які види документів входять до складу безкоштовного та обов'язкового платного примірника документів? 9. Які права та обов'язки виробників документів регламентуються Федеральним законом "Про обов'язковий примірник документів"? 10. З якою метою використовується електронний цифровий підпис в електронних документах? 11. За яких
 2. 6.2. Основні суб'єкти правовідносин
  обов'язково надається інформація; масова інформація; інформація обмеженого доступу. Законами та іншими нормативними актами встановлюється порядок пошуку та отримання такої інформації споживачем, права та обов'язки споживача інформації, а також права, обов'язки і відповідальність виробника інформації залежно від виду інформації та форми її відображення. Забезпечення права
 3. Коментар до статті 19.7
  обов'язкове подання зафіксованої на матеріальному носії інформації з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати (документованої інформації), для формування державних інформаційних ресурсів. Згідно ст. 8 даного Закону громадяни, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації та громадські об'єднання зобов'язані представляти
 4. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
  документованої інформації та інформаційних ресурсів, інститути інформації обмеженого доступу . Деякі інститути існують досить давно. Так, на думку фахівців, інститут інтелектуальної власності діє вже понад 200 років. Інші інститути, наприклад, документованої інформації, тільки лише створюються. Проте всі вони об'єднуються і складають систему інформаційного
 5. 4.3.2. Інформаційні правовідносини, що виникають при виробництві, передачі і поширенні інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг
  обов'язкові контрольні екземпляри документів, інформація в облікових документах, дані документів, що подаються до органів статистики, податкова, реєстраційна і інша такого типу інформація). В інформаційних процесах, пов'язаних з обігом такої інформації, у їх учасників виникають наступні права та обов'язки: обов'язок підготовки та подання обов'язкових документів;
 6. Коментар до статті 13.23
  обов'язкові безкоштовні екземпляри періодичних друкованих видань негайно по виготовленні початкового випуску тиражу редакція направляє засновнику (співзасновникам), органу, що зареєстрував даний засіб масової інформації, в Міністерство РФ у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій, в науково-виробниче об'єднання "Всесоюзна книжкова палата", в Російську
 7. Стаття 13.23. Порушення порядку подання обов'язкового примірника документів, письмових повідомлень, статутів і договорів
    обов'язкового примірника документів, письмових повідомлень, статутів редакцій або замінюють їх договорів, а також порядку зберігання матеріалів теле-і радіопередач - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двохсот до п'ятисот рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на юридичних осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів. (В ред.
 8. К
    примірників творів VI, 30, § 8 (2) - с. 322 - 324 - поняття К. примірники творів VI, 30, § 8 (1) - с. 321 Конфіденційність інформації - охорона К. і. VI, 32, § 2 (2) - с. 397 - 400 - поняття К. і. VI, 32, § 1 (1) - с. 390; VI, 32, § 2 (1) - с. 393 - 394 Конфіскація - К. майна IV, 19, § 3 (3) - с. 59 - К. контрафактних примірників творів VI, 30, § 8 (2) - с.
 9. Стаття 13.23. Порушення порядку подання обов'язкового примірника документів, письмових повідомлень, статутів і договорів
    обов'язкового примірника документів, письмових повідомлень, статутів редакцій або замінюють їх договорів, а також порядку зберігання матеріалів теле-і радіопередач - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот
 10. 3.3. Право на пошук і отримання документованої інформації з державних інформаційних ресурсів
    обов'язкове подання документованої інформації для формування державних інформаційних ресурсів. Переліки представленої в обов'язковому порядку документованої інформації та переліків органів та організацій, відповідальних за збір та обробку федеральних інформаційних ресурсів, стверджує Уряд Російської Федерації. Порядок та умови обов'язкового подання
 11. 2.1.2. Інформація в актах чинного законодавства
    обов'язковий примірник документів »,« Про бібліотечну справу »), обов'язковий примірник документів (обов'язковий примірник) -« екземпляри різних видів тиражованих документів, що підлягають передачі виробниками у відповідні установи та організації в порядку і кількості, встановлених Федеральним законом «Про обов'язковий примірник документів» (Федеральний закон «Про обов'язкове
 12. 4.4. Документована інформація в міжнародному інформаційному обміні
    документ) - зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати. Конфіденційна інформація - документована інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства Російської Федерації. Масова інформація - призначені для необмеженого кола осіб друковані, аудіоповідомлення, аудіовізуальні та інші повідомлення та
 13. Стаття 1344. Поширення оригіналу або примірників твору, що охороняється виключним правом публікатора
    екземпляри твору, оприлюдненого відповідно до цього параграфа, правомірно введені в цивільний оборот шляхом їх продажу або іншого відчуження, подальше поширення оригіналу або примірників допускається без згоди публікатора і без виплати йому
© 2014-2020  yport.inf.ua