Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004 - перейти до змісту підручника

3.3. Право на пошук і отримання документованої інформації з державних інформаційних ресурсів


У ст. 8 Федерального закону від 20 лютого 1995 р. № 24-ФЗ "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" (в ред. Від 10 вересня 2003 р.) передбачено обов'язкове подання документованої інформації для формування державних інформаційних ресурсів. Переліки представленої в обов'язковому порядку документованої інформації та переліків органів та організацій, відповідальних за збір та обробку федеральних інформаційних ресурсів, стверджує Уряд Російської Федерації. Порядок та умови обов'язкового подання документованої інформації доводяться до відома громадян і організацій.
При реалізації права на доступ до інформації з інформаційних ресурсів законодавчо закріплено, що користувачі - громадяни, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації та громадські об'єднання - володіють рівними правами на доступ до державних інформаційних ресурсів та не зобов'язані обгрунтовувати перед власником цих ресурсів необхідність отримання запитуваної ними інформації. Виняток становить інформація з обмеженим доступом.
Доступ фізичних та юридичних осіб до державних інформаційних ресурсів є основою здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських, політичних та інших організацій, а також за станом економіки, екології та інших сфер суспільного життя.
Державні інформаційні ресурси Російської Федерації є відкритими і загальнодоступними. Виняток становить документована інформація, віднесена законом до категорії обмеженого доступу (ст. 10 згаданого вище Закону).
Власники інформаційних ресурсів забезпечують користувачів (споживачів) інформацією з інформаційних ресурсів на основі законодавства, статутів зазначених органів та організацій, положень про них, а також договорів на послуги з інформаційного забезпечення. Порядок отримання користувачем інформації (вказівка місця, часу, відповідальних посадових осіб, необхідних процедур) визначає власник або власник інформаційних ресурсів з дотриманням вимог, встановлених Федеральним законом "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації".
Органи державної влади та організації, відповідальні за формування та використання інформаційних ресурсів, забезпечують умови для оперативного і повного надання користувачу документованої інформації відповідно з обов'язками, встановленими статутами (положеннями) цих органів та організацій.
Порядок накопичення та обробки документованої інформації з обмеженим доступом, правила її захисту та порядок доступу до неї визначаються органами державної влади, відповідальними за певні вид і масиви інформації, відповідно до їх компетенції або безпосередньо її власником у відповідно до законодавства.
Цим же Законом передбачені гарантії надання інформації. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють доступні для кожного інформаційні ресурси з питань діяльності цих органів та підвідомчих їм організацій, а також в межах своєї компетенції здійснюють масове інформаційне забезпечення користувачів з питань прав, свобод і обов'язків громадян, їх безпеки та інших питань, що становлять суспільний інтерес. Відмова в доступі до інформаційних ресурсів може бути оскаржена до суду.
Комітет при Президентові Російської Федерації з політики інформатизації організовує реєстрацію всіх інформаційних ресурсів, інформаційних систем і публікацію відомостей про них для забезпечення права громадян на доступ до інформації.
Перелік інформаційних послуг, що надаються користувачам з державних інформаційних ресурсів безкоштовно або за плату, не відшкодовують у повному розмірі витрати на послуги, встановлює Уряд Російської Федерації. Витрати на зазначені послуги компенсуються з коштів федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації.
Доступ громадян та організацій до інформації про них визначено ст. 14 Закону. Громадяни та організації мають право на доступ до документованої інформації про них, на уточнення цієї інформації з метою забезпечення її повноти та достовірності, мають право знати, хто і в яких цілях використовує або використовував цю інформацію. Обмеження доступу громадян і організацій до інформації про них припустиме лише на підставах, передбачених федеральними законами.
Власник документованої інформації про громадян зобов'язаний надати інформацію безкоштовно на вимогу тих осіб, яких вона стосується. Обмеження можливі лише у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації. Відмова в доступі суб'єкта до інформації про нього може бути оскаржена в судовому порядку.
Законом передбачено обов'язки і відповідальність власника інформаційних ресурсів, а також захист прав суб'єктів у сфері інформаційних процесів та інформатизації, яка здійснюється судом, арбітражним судом, третейським судом з урахуванням специфіки правопорушень і нанесеного збитку.
Стаття 24 присвячена захисту права на доступ до інформації. Так, відмова в доступі до відкритої інформації чи надання користувачам завідомо недостовірної інформації можуть бути оскаржені в судовому порядку.
Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором поставки, купівлі-продажу, за іншими формами обміну інформаційними ресурсами між організаціями розглядаються арбітражним судом.
У всіх випадках особи, яким відмовлено в доступі до інформації, та особи, які отримали недостовірну інформацію, мають право на відшкодування понесеного ними шкоди.
Суд розглядає спори про необгрунтоване віднесення інформації до категорії інформації з обмеженим доступом, позови про відшкодування збитків у випадках необгрунтованої відмови в наданні інформації користувачам або в результаті інших порушень прав користувачів.
Керівники, інші службовці органів державної влади та організацій, винні в незаконному обмеженні доступу до інформації та порушенні режиму захисту інформації, несуть відповідальність згідно з кримінальним, цивільним законодавством та законодавством про адміністративні правопорушення.
Органи влади суб'єктів Російської Федерації створюють необхідні структурні підрозділи, інформаційні відділи та управління для успішного вирішення питання інформаційної забезпеченості, видають відповідні нормативні акти. Наприклад, в Московській області прийнятий Закон від 11 лютого 2001 р. № 21/2001-ОЗ "Про створення органами державної влади Московської області інформаційних ресурсів та систем та їх використання", де встановлено загальні принципи і порядок створення інформаційних ресурсів та інформаційних систем, їх придбання, використання та розпорядження ними органами державної влади.
Органами виконавчої влади створюються інформаційні системи, які взаємодіють з федеральними органами виконавчої влади, що в цілому повинно створювати загальну інформаційну інфраструктуру. Інформаційні ресурси та інформаційні системи підлягають обов'язковому обліку та реєстрації в спеціально створюваних реєстрах. Реєстр містить перелік відомостей про інформаційні ресурси та інформаційних системах.
Відповідальність за достовірність відомостей про інформаційні ресурси та інформаційних системах, що надаються для включення до реєстру, несуть їх власники. Питання платності надання інформації з інформаційних ресурсів та систем дозволений наступним способом: надання інформації державним органам і державним установам Московської області, органам місцевого самоврядування, інформаційний обмін між органами державної влади, державними органами та державними установами з питань їх компетенції та діяльності (включаючи уявлення обов'язкових примірників документів) проводиться на безоплатній основі. Надання інформації з інформаційних ресурсів та інформаційних систем іншим користувачам здійснюється за плату, за винятком випадків, встановлених законодавством Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Право на пошук і отримання документованої інформації з державних інформаційних ресурсів "
 1. Стаття 12. Обов'язки поліції
  правопорушення; --- Далі - ДТП. - Інша інформація про події. 1.3. У даному випадку під "інформацією" мається на увазі не зміст, а форма повідомлення про подію. Використовуючи термін "інформація", відомство звертає увагу правоприменителя, що такого роду повідомленням про подію будуть будь-якого роду відомості незалежно від
 2. Коментар до статті 13.12
  правомірне поводження з якою може завдати шкоди її власнику, власнику, користувачеві й іншій особі. Режим захисту інформації встановлюється: - щодо відомостей, віднесених до державної таємниці, - уповноваженими органами на підставі Закону РФ від 21 липня 1993 р. N 5485-1 "Про державну таємницю" (в ред. Федерального закону від 6 жовтня 1997 р. N 131-ФЗ); - щодо
 3. 1.1. Поняття інформації та інформаційної сфери
  правова інформація, і інформація, укладена в текстах офіційних документів, тобто більша частина інформації, що бере участь в обороті в правовій сфері. Термін "інформація" широко використовується російським законодавцем. Цей термін і його модифікації застосовуються у Федеральних законах "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації", "Про участь в міжнародному інформаційному обміні", "Про
 4. 3.1. Конституція РФ про право на пошук, отримання і передачу інформації. Суб'єктивні права
  право вільно шукати, одержувати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким законним способом ". Проголошене нормою Конституції РФ право кожного на пошук, отримання і передачу інформації є інформаційним правом громадянина, яке в свою чергу кореспондується з обов'язками держави щодо забезпечення цих прав, також закріплених у Конституції РФ. До числа
 5. 4.4. Документована інформація в міжнародному інформаційному обміні
  правового режиму інформації; - стимулюють розширення взаємовигідного міжнародного інформаційного обміну документованої інформацією і охороняють законні інтереси Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, фізичних та юридичних осіб в Російській Федерації; - створюють умови для захисту вітчизняних власників і власників документованої
 6. Рекомендована література
  правова 1. Конституція Російської Федерації 1993 р. 2. Федеральний закон від 10 січня 2003 р. № 20-ФЗ "Про державну автоматизованій системі РФ" Вибори "/ / СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 172. 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 4. Федеральний закон від 8 серпня 2001 р. № 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб" / / Відомості Верховної. 2001. № 33 (ч. 1).
 7. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  право Росії. М., 2000. С. 226 - 230. Стаття 31 Конституції Російської Федерації встановлює право російських громадян збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги і демонстрації, ходи і пікетування. З кінця 80-х рр.. минулого століття в міру демократизації суспільства громадяни використовували таку форму політичного протесту самостійно, без влади і проти влади.
 8. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  право брати участь жителі муніципального утворення, які мають виборчим правом. Отже, цей факт організаторами опитування повинен перевірятися. Опитування проводиться з ініціативи: 1) представницького органу муніципального утворення або глави муніципального освіти - з питань місцевого значення; 2) органів державної влади суб'єктів РФ - для врахування думки громадян при прийнятті
 9. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  правового характеру. Цілком логічно припустити, що вони повинні володіти власними матеріальними і фінансовими ресурсами в розмірі, достатньому для реалізації їх функцій. Хоча є й інші точки зору. Так, на думку А.А. Акмалова, "не може розглядатися як загальний принцип організації місцевого самоврядування принцип пропорційності рішень муніципальних органів матеріально-фінансовим
 10. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  правових норм, що регулюють порядок і процедуру утворення, розподілу і використання місцевих коштів. --- Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів від 19 квітня 2002 р. / / Російська газета. 19 квітня 2002 N 71. Як вже зазначалося, муніципальне право - це похідне утворення, що виникло в результаті розвитку місцевого
© 2014-2022  yport.inf.ua