Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004 - перейти до змісту підручника

4.4. Документована інформація в міжнародному інформаційному обміні


Відносини, пов'язані із створенням умов для ефективної участі Росії в міжнародному інформаційному обміні в рамках єдиного світового інформаційного простору, а також у захисті інтересів Російської Федерації, її суб'єктів і муніципальних утворень, захисті інтересів, прав і свобод фізичних і юридичних осіб, регламентуються Федеральним законом від 4 липня 1996 р. № 85-ФЗ "Про участь у міжнародному інформаційному обміні" "*".
---
"*" Див: Відомості Верховної. 1996. № 28. Ст. 3347.
Терміни, що використовуються у Федеральному законі, та їх визначення наведені в ст. 2.
Документована інформація (документ) - зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати.
Конфіденційна інформація - документована інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства Російської Федерації.
Масова інформація - призначені для необмеженого кола осіб друковані, аудіоповідомлення, аудіовізуальні та інші повідомлення та матеріали.
Інформаційні ресурси - окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, інших видах інформаційних систем).
Інформаційні продукти (продукція) - документована інформація, підготовлена у відповідності до потреб користувачів і призначена або вживана для задоволення потреб користувачів.
Інформаційні послуги - дії суб'єктів (власників і власників) щодо забезпечення користувачів інформаційними продуктами.
Власник документованої інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів і (або) засобів міжнародного інформаційного обміну - суб'єкт, який реалізує повноваження володіння, користування, розпорядження зазначеними об'єктами в обсязі, що встановлюється законом.
Власник документованої інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів і (або) засобів міжнародного інформаційного обміну - суб'єкт, який реалізує повноваження володіння, користування і розпорядження зазначеними об'єктами в обсязі, що встановлюється власником.
Користувач (споживач) інформації, засобів міжнародного інформаційного обміну (далі - користувач) - суб'єкт, який звертається до власника або власнику за отриманням необхідних йому інформаційних продуктів або можливості використання коштів міжнародного інформаційного обміну і користується ними.
Інформаційні процеси - процеси створення, збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, розповсюдження та споживання інформації.
Міжнародний інформаційний обмін - передача і отримання інформаційних продуктів, а також надання інформаційних послуг через державний кордон Російської Федерації.
Засоби міжнародного інформаційного обміну - інформаційні системи, мережі та мережі зв'язку, що використовуються при міжнародному інформаційному обміні.
Інформаційна сфера (середа) - сфера діяльності суб'єктів, пов'язана із створенням, перетворенням і споживанням інформації.
Інформаційна безпека - стан захищеності інформаційного середовища суспільства, що забезпечує її формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держави.
Згідно ст. 3 згаданого Федерального закону об'єктами міжнародного інформаційного обміну є документована інформація, інформаційні ресурси, інформаційні продукти, інформаційні послуги, кошти міжнародного інформаційного обміну. Суб'єктами міжнародного інформаційного обміну в Російській Федерації можуть бути: Російська Федерація, суб'єкти Федерації, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи Російської Федерації, фізичні та юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства.
Обов'язки держави у сфері міжнародного інформаційного обміну регламентуються ст. 4, де вказується, що органи державної влади Російської Федерації і органи державної влади суб'єктів Федерації:
- створюють умови для забезпечення Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, фізичних та юридичних осіб Російської Федерації іноземними інформаційними продуктами та інформаційними послугами;
- забезпечують своєчасне і достатнє поповнення державних інформаційних ресурсів Російської Федерації іноземними інформаційними продуктами;
- сприяють впровадженню сучасних інформаційних технологій, що забезпечують ефективну участь Російської Федерації , суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, фізичних та юридичних осіб Російської Федерації в міжнародному інформаційному обміні;
- забезпечують захист державних інформаційних ресурсів Російської Федерації, муніципальних і приватних інформаційних ресурсів, російських засобів міжнародного інформаційного обміну і дотримання правового режиму інформації;
- стимулюють розширення взаємовигідного міжнародного інформаційного обміну документованої інформацією і охороняють законні інтереси Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, фізичних та юридичних осіб в Російській Федерації;
- створюють умови для захисту вітчизняних власників і власників документованої інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, засобів міжнародного інформаційного обміну, користувачів від неякісної та недостовірної іноземної інформації, недобросовісної конкуренції з боку фізичних та юридичних осіб іноземних держав в інформаційній сфері;
- сприяють розвитку товарних відносин при міжнародному інформаційному обміні.
Документована інформація, інформаційні ресурси, інформаційні продукти, засоби міжнародного інформаційного обміну, відзначається в ст. 6, відносяться до об'єктів майнових прав власників і включаються до складу їх майна.
Відносини, пов'язані з правом власності на російські інформаційні продукти і засоби міжнародного інформаційного обміну, регулюються цивільним законодавством Російської Федерації. Відносини, пов'язані з правом власності, що виникають в результаті надання або отримання інформаційної послуги, визначаються договором між власником або власником інформаційних продуктів і користувачем. Інформаційні продукти є товаром, якщо це не суперечить міжнародним договорам Російської Федерації і законодавству Російської Федерації.
Згідно ст. 7 Федерального закону з Російської Федерації не обмежується вивіз:
- законів та інших нормативних правових актів, що встановлюють правовий статус органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об'єднань, а також права, свободи та обов'язки громадян, порядок їх реалізації;
- документів, що містять інформацію про надзвичайні ситуації, екологічну, метеорологічну, демографічну, санітарно-епідеміологічну та іншу інформацію, необхідну для забезпечення безпечного функціонування населених пунктів, виробничих об'єктів, безпеки громадян іноземних держав;
- документів, що накопичуються у відкритих фондах бібліотек та інших видах інформаційних систем;
- масової інформації та іншої інформації відповідно до законодавства Російської Федерації.
Статтею 8 вводяться обмеження при вивезенні документованої інформації з Російської Федерації в тому випадку, якщо вона належить:
- до державної таємниці або іншої конфіденційної інформації;
- загальноросійському національному надбанню;
- архівному фонду;
- іншим категоріям документованої інформації, вивіз якої може бути обмежений законодавством Російської Федерації.
Зазначені обмеження поширюються і на переміщення з території Російської Федерації документованої інформації при наданні доступу користувачам, що знаходяться за межами території Російської Федерації, до інформаційних систем, мереж, що знаходяться на території Російської Федерації.
Право ввезення на територію Російської Федерації іноземних інформаційних продуктів, які можуть бути застосовані для здійснення заборонених законодавством Російської Федерації видів діяльності або промислової чи інших протиправних дій, надається тільки юридичним особам, уповноваженим Урядом Російської Федерації.
Дії посадових осіб щодо обмеження міжнародного інформаційного обміну можуть бути оскаржені в судовому порядку власником або власником документованої інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, засобів міжнародного інформаційного обміну, якщо, на його думку, ці дії не обгрунтовані і порушують його права.
Власник або власник засобів міжнародного інформаційного обміну та інформаційних продуктів забезпечує доступ до них за правилами, що встановлюються ним відповідно до законодавства Російської Федерації. При цьому власник зобов'язаний забезпечити відкритість встановлених ним правил доступу і можливість ознайомлення з ними користувача. Доступ до мереж зв'язку здійснюється відповідно до Федерального закону "Про зв'язок".
На території Російської Федерації не допускається поширення недостовірної, неправдивої іноземній документованої інформації, отриманої в результаті міжнародного обміну. За розповсюдження такої інформації відповідальність покладається на суб'єкт міжнародного інформаційного обміну, що отримав таку інформацію та (або) поширює її на території Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.4. Документована інформація в міжнародному інформаційному обміні "
 1. 36.3. Організація управління музеями і музейною справою, архівами та архівними установами, бібліотеками та бібліотечною справою
  документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення, їх профілактики та боротьби з ними і т. п.). За своїм цільовим призначенням, спеціалізаціями, обсягом фондів, складом користувачів та іншими ознаками Національна юридична бібліотека є спеціалізованою бібліотекою загального
 2. 1.1. Поняття інформації та інформаційної сфери
  документована інформація (документ), архівний документ, інформаційні ресурси, архів, бібліотека, інформаційні продукти (продукція), інформаційні послуги. В інформаційному праві інформацію слід визначати як основний об'єкт, з приводу якого або у зв'язку з якими виникають суспільні відносини, що підлягають регулюванню правом. Інформація вперше введена до складу Цивільного
 3. Контрольні питання
  документованої інформації? 2. Якими нормами встановлюється правовий режим інформаційних ресурсів? 3. Якими нормами встановлюється порядок документування інформації? 4. Якими нормами встановлюється право власності на окремі документи і масиви документів? 5. Яку інформацію заборонено відносити до інформації з обмеженим доступом? 6. Що є цілями захисту
 4. 10.1. Особливості інформаційних відносин в галузі державної таємниці
  документованої інформації у фізичних та юридичних осіб у разі віднесення цієї інформації до державної таємниці. При цьому власник інформаційних ресурсів, що містять відомості, віднесені до державної таємниці, має право розпоряджатися цією власністю тільки з дозволу відповідних органів державної влади. Відповідно до ст. 20 Закону РФ "Про державну таємницю" до
 5. § 6. Повноваження органів місцевого самоврядування в інших сферах і галузях управління.
  Інформаційному обміні в якості суб'єктів права, представляючи інтереси населення муніципальних утворень з питань, віднесених до предметів відання місцевого самоврядування, а муніципальні інформаційні служби та засоби масової інформації муніципальних утворень вправі самостійно брати участь у міжнародному інформаційному обміні. Рекомендована література. 1. Бойцова Л.В.,
 6. § 4. Правовий режим цінних паперів
  документованої інформації може бути не тільки папір, але, і, наприклад, диск комп'ютера або інші засоби електронно-обчислювальної техніки. Істотно важливо і те, що документ може вважатися цінним папером лише в тому випадку, коли він названий в якості такої в самому ГК (ст. 143, Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет,
 7. § 1. Загальні положення
  інформацією, результатами інтелектуальної діяльності »(ч. 2 ст.2 Федерального закону від 13октября 1995 р. № 157 ФЗ «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності»). Дане визначення містить дві основні ознаки зовнішньоторговельної діяльності. По-перше, вона є не що інше, як вид підприємницької діяльності (поняття якої міститься в ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    інформаційні, в силу яких сторони зобов'язані обмінюватися певною інформацією (обов'язок підрядника інформувати замовника про обставини, що відносяться до придатності і міцності виконаних робіт, обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на продане майно та ін.) (див. його статтю: Цивільні організаційно- правові відносини / / Радянська держава і право.
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як річ. Не випадково, що таки не отримав однозначного рішення питання про можливість віднесення до речей біоматеріалу (органів і тканин) людини (див.: Кузнєцової М.М. Особисті немайнові права громадян: поняття, здійснення, захист. М.,
 10. § 2. Суб'єкти патентного права
    інформації (ГУП "Інформаційно-видавничий центр"); г) здійснюють підготовку та перепідготовку кадрів для роботи в сфері інтелектуальної власності (Російський державний інститут інтелектуальної власності). Основними завданнями Патентного відомства є наступні. По-перше, це розробка спільно із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади
© 2014-2022  yport.inf.ua