Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004 - перейти до змісту підручника

4.3. Правове регулювання відносин у сфері електронного документообігу


Найважливішою проблемою електронного документообігу є забезпечення достовірності документів. Це пояснюється тим, що процес обміну електронними документами докорінно відрізняється від звичайного обміну документами на паперових носіях.
Проблему підтвердження автентичності інформації, що міститься в електронному документі, можна вирішити шляхом використання електронного цифрового підпису, яка дозволяє встановити автора електронного документа і гарантувати незмінність його змісту.
Згідно п. 2 ст. 5 Федерального закону від 20 лютого 1995 р. № 24-ФЗ "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" документ, отриманий з автоматизованої інформаційної системи, набуває юридичної чинності після його підписання посадовою особою в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Юридична сила документа, що зберігається, оброблюваного і передається за допомогою автоматизованих інформаційних та телекомунікаційних систем, зазначається у п. 3 ст. 5 цього ж Закону, може підтверджуватися електронним цифровим підписом. Юридична сила електронного цифрового підпису визнається за наявності в автоматизованій інформаційній системі програмно-технічних засобів, що забезпечують ідентифікацію підпису, і дотримання встановленого режиму їх використання.
З метою забезпечення правових умов використання електронного цифрового підпису в електронних документах, при дотриманні яких електронний цифровий підпис в електронному документі визнається рівнозначного власноручного підпису в документі на паперовому носії, був прийнятий Федеральний закон від 10 січня 2002 р . № 1-ФЗ "Про електронний цифровий підпис" "*". Його дія поширюється на відносини, що виникають при здійсненні цивільно-правових угод та в інших передбачених законодавством України випадках.
---
"*" Див: Відомості Верховної. 2002. № 2. Ст. 127.
Згідно ст. 2 згаданого Закону правове регулювання відносин у галузі використання електронного цифрового підпису здійснюється у відповідності з Федеральним законом "Про електронний цифровий підпис", Федеральним законом "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації", Цивільним кодексом Російської Федерації, Федеральним законом "Про зв'язок" "* "від 7 липня 2003 р. № 126-ФЗ, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами Російської Федерації, а також здійснюється угодою сторін.
---
"*" Див: Відомості Верховної. 2003. № 28. Ст. 2895.
У ст. 3 Федерального закону "Про електронний цифровий підпис" визначено такі основні поняття:
- електронний документ - документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі;
- електронна цифровий підпис - реквізит електронного документа, призначений для захисту даного електронного документа від підробки, отриманий в результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа електронного цифрового підпису, що дозволяє ідентифікувати власника сертифіката ключа підпису, а також встановити відсутність спотворення інформації в електронному документі;
- власник сертифіката ключа підпису - фізична особа, на ім'я якого підтверджуючий центр видано сертифікат ключа підпису та яке володіє відповідним закритим ключем електронного цифрового підпису, що дозволяє за допомогою засобів електронного цифрового підпису створювати свою електронний цифровий підпис в електронних документах (підписувати електронні документи);
- засоби електронного цифрового підпису - апаратні і (або) програмні засоби, що забезпечують реалізацію хоча б однієї з наступних функцій - створення електронного цифрового підпису в електронному документі з використанням закритого ключа електронного цифрового підпису, підтвердження з використанням відкритого ключа електронного цифрового підпису дійсності електронного цифрового підпису в електронному документі, створення закритих і відкритих ключів електронних цифрових підписів;
- сертифікат засобів електронного цифрового підпису - документ на паперовому носії, виданий в згідно з правилами системи сертифікації для підтвердження відповідності засобів електронного цифрового підпису встановленим вимогам;
- закритий ключ електронного цифрового підпису - унікальна послідовність символів, відома власникові сертифіката ключа підпису і призначена для створення в електронних документах електронного цифрового підпису з використанням засобів електронного цифрового підпису;
- відкритий ключ електронного цифрового підпису - унікальна послідовність символів, що відповідає закритому ключу електронного цифрового підпису, доступна будь-якому користувачеві інформаційної системи і призначена для підтвердження з використанням засобів електронного цифрового підпису дійсності електронного цифрового підпису в електронному документі;
- сертифікат ключа підпису - документ на паперовому носії або електронний документ з електронним цифровим підписом уповноваженої особи засвідчує центру, які включають в себе відкритий ключ електронного цифрового підпису та які видаються засвідчує центром учаснику інформаційної системи для підтвердження дійсності електронного цифрового підпису та ідентифікації власника сертифіката ключа підпису;
- підтвердження дійсності електронного цифрового підпису в електронному документі - позитивний результат перевірки відповідним сертифікованим засобом електронного цифрового підпису з використанням сертифіката ключа підпису приналежності електронного цифрового підпису в електронному документі власникові сертифіката ключа підпису і відсутності спотворень у підписаному даної електронним цифровим підписом електронному документі;
- користувач сертифіката ключа підпису - фізична особа, яка використовує отримані в засвідчувальному центрі відомості про сертифікат ключа підписи для перевірки належності електронного цифрового підпису власникові сертифіката ключа підпису;
- інформаційна система загального користування - інформаційна система, яка відкрита для використання всіма фізичними та юридичними особами та в послугах якої цим особам не може бути відмовлено;
- корпоративна інформаційна система - інформаційна система, учасниками якої може бути обмежене коло осіб, визначений її власником або угодою учасників цієї інформаційної системи.
Закріплення в згаданому Федеральному законі визначень спрямоване насамперед на усунення неправильних тлумачень законодавчих положень у процесі правозастосування.
Умови використання електронного цифрового підпису. Згідно п. 1 ст. 4 Федерального закону "Про електронний цифровий підпис" електронний цифровий підпис в електронному документі рівнозначна власноручним підпису в документі на паперовому носії при одночасному дотриманні наступних умов:
- сертифікат ключа підпису, що відноситься до цієї електронного цифрового підпису, не втратив силу (діє) на момент перевірки або на момент підписання електронного документа за наявності доказів, що визначають момент підписання;
- підтверджена достовірність електронного цифрового підпису в електронному документі;
- електронний цифровий підпис використовується відповідно до відомостей, зазначеними в сертифікаті ключа підпису.
Учасник інформаційної системи може бути одночасно власником будь-якої кількості сертифікатів ключів підписів. При цьому електронний документ з електронним цифровим підписом має юридичне значення при здійсненні відносин, зазначених у сертифікаті ключа підпису.
Створення ключів електронних цифрових підписів здійснюється для використання в інформаційній системі загального користування її учасником або за його зверненням засвідчувальним центром, а також в корпоративній інформаційній системі в порядку, встановленому в цій системі.
При створенні ключів електронних цифрових підписів для роботи в інформаційній системі загального користування повинні застосовуватися тільки сертифіковані засоби електронного цифрового підпису. Відшкодування збитків, завданих у зв'язку з створенням ключів електронних цифрових підписів несертифікованими засобами електронного цифрового підпису, може бути покладено на творців і розповсюджувачів цих коштів відповідно до законодавства Російської Федерації.
Використання несертифікованих засобів електронного цифрового підпису та створених ними ключів електронних цифрових підписів на корпоративних інформаційних системах федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування не допускається.
Відповідно до п. 1 ст. 6 Федерального закону "Про електронний цифровий підпис" сертифікат ключа підпису повинен містити такі відомості:
- унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа підпису, дати початку і закінчення терміну дії сертифіката ключа підпису, що знаходиться в реєстрі засвідчує центру;
- прізвище, ім'я та по батькові власника сертифіката ключа підпису або псевдонім власника; в разі використання псевдоніма підтверджуючий центр вноситься запис про це в сертифікат ключа підпису;
- відкритий ключ електронного цифрового підпису;
- найменування засобів електронного цифрового підпису, з якими використовується даний відкритий ключ електронного цифрового підпису;
- найменування та місце знаходження засвідчує центру, що видав сертифікат ключа підпису;
- відомості про відносини, при здійсненні яких електронний документ з електронним цифровим підписом матиме юридичне значення.
Для перевірки належності електронного цифрового підпису відповідного власнику сертифікат ключа підпису видається користувачам із зазначенням дати і часу його видачі, відомостей про дію сертифіката ключа підпису (діє, дію зупинено, терміни зупинення його дії, анульований, дата і час анулювання сертифіката ключа підпису) та відомостей про реєстр сертифікатів ключів підписів.
Термін та порядок зберігання сертифіката ключа підпису в засвідчувальному центрі регламентується ст. 7 зазначеного Закону.
Термін зберігання сертифіката ключа підпису у формі електронного документа в засвідчувальному центрі визначається договору між центром, що засвідчує і власником сертифікату ключа підпису. При цьому забезпечується доступ учасників інформаційної системи в засвідчує центр для отримання сертифікату ключа підпису.
Термін зберігання сертифіката ключа підпису у формі електронного документа в засвідчувальному центрі після анулювання сертифіката ключа підпису повинен бути не менше встановленого федеральним законом строку позовної давності для відносин, зазначених у сертифікаті ключа підпису. Після закінчення зазначеного терміну зберігання сертифікат ключа підпису виключається з реєстру сертифікатів ключів підписів і переводиться в режим архівного зберігання. Термін архівного зберігання становить не менше ніж п'ять років.
Порядок видачі копій сертифікатів ключів підписів на цей період встановлюється відповідно до законодавства Російської Федерації. Сертифікат ключа підпису у формі документа на паперовому носії зберігається в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про архіви і архівну справу.
Особливості використання електронного цифрового підпису. Використання електронного цифрового підпису в сфері державного управління регламентується ст. 16 Федерального закону "Про електронний цифровий підпис". Згідно з цією статтею федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, а також організації, що беруть участь в документообігу із зазначеними органами, можуть використовувати для підписання своїх електронних документів електронні цифрові підписи уповноважених лиц. Сертифікати ключів підписів цих осіб включаються до реєстру сертифікатів ключів підписів, який ведеться уповноваженим федеральним органом виконавчої влади.
Використання електронного цифрового підпису в корпоративних інформаційних системах регулюється внутрішніми нормативними документами таких систем.
Важливе значення має ст. 19 Федерального закону "Про електронний цифровий підпис", в якій вказується, що зміст документа на паперовому носії, завіреного печаткою та перетвореного в електронний документ, відповідно до нормативними правовими актами або угодою сторін може завірятися електронним цифровим підписом уповноваженої особи.
У випадках, встановлених законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації або угодою сторін, електронний цифровий підпис в електронному документі, сертифікат якої містить необхідні при здійсненні даних відносин відомості до законодавства тих його власника, визнається рівнозначного власноручного підпису особи в документі на паперовому носії, завіреному печаткою.
Створення завірених печаткою електронних копій документів усуває серйозну проблему у відносинах між партнерами по операціях. Проблема полягає в тому, що з причини необхідності скріплення документів печатками, наприклад, відповідно до п. 5 ст. 185 Цивільного кодексу РФ довіреність від імені юридичної особи повинна бути скріплена підписом його керівника з додатком друку, їх доводиться відправляти на звичайних паперових носіях. Остання обставина не дозволяє реалізувати переваги сучасних телекомунікаційних технологій.
  Слід зазначити, що ні ст. 160 ГК, яка регулює питання письмової форми правочину, ні ст. 434, присвячена формі договору, не висувають в якості обов'язкового вимога скріплення документів печатками. Навпаки, відповідно до п. 1 ст. 160 скріплення печаткою віднесено до одного з додаткових вимог до форми угоди, яка може встановлюватися законом, нормативним правовим актом або угодою сторін. Проте скріплення договорів та інших документів отримало широке поширення в господарській практиці в зв'язку з вимогами актів податкового права.
  Основи регулювання інформаційних відносин у сфері електронного документообігу. Розглянемо відносини, пов'язані з такими електронними документами, при обороті яких законом передбачається застосування електронного цифрового підпису.
  Відповідно до п. 2 ст. 12 Федерального закону від 10 січня 2003 р. № 20-ФЗ "Про Державну автоматизованій системі Російської Федерації" Вибори "" * "електронний документ, підготований з використанням ГАС" Вибори ", набуває юридичної чинності після його підписання електронними цифровими підписами відповідних посадових осіб. Згідно п. 2 ст. 13 цього Федерального закону електронний документ, що формується в процесі введення даних у ГАС "Вибори", підписується електронними цифровими підписами відповідних посадовців.
  ---
  "*" Див: Відомості Верховної. 2003. № 2. Ст. 172.
  Згідно ст. 75 Арбітражного процесуального кодексу РФ "*" від 24 липня 2002 р. № 95-ФЗ, письмовими доказами є відомості про обставини, що мають значення для справи, договори, акти, довідки, ділова кореспонденція, інші документи, виконані у формі цифрового, графічного запису або іншим способом, що дозволяє встановити достовірність документа. Допускаються в якості письмових доказів у випадках і в порядку, що встановлені федеральним законом, іншим нормативним правовим актом або договором, документи, отримані за допомогою факсимільного, електронного чи іншого зв'язку, а також документи, підписані електронним цифровим підписом або іншим аналогом власноручного підпису.
  ---
  "*" Див: Відомості Верховної. 2002. № 30. Ст. 3012.
  Згідно ст. 8 Федерального закону від 1 квітня 1996 р. № 27-ФЗ "Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування" "*" відомості до Пенсійного фонду Російської Федерації можуть представлятися як у вигляді документів у письмовій формі, так і в електронній формі (на магнітних носіях або по каналах зв'язку) за наявності гарантій їх достовірності та захисту від несанкціонованого доступу і спотворень. У цьому випадку юридична сила представлених документів повинна підтверджуватися електронним цифровим підписом відповідно до законодавства Російської Федерації.
  ---
  "*" Див: Відомості Верховної. 1996. № 14. Ст. 1401.
  Відповідно до п. 6 ст. 13 Федерального закону від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" "*" за наявності технічних можливостей і за згодою користувачів бухгалтерської звітності організація може представляти бухгалтерську звітність в електронному вигляді відповідно до законодавства Російської Федерації.
  ---
  "*" Див: Відомості Верховної. 1996. № 48. Ст. 5369.
  Згідно ч. 2 ст. 80 Податкового кодексу Російської Федерації податкова декларація подається до податкового органу за місцем обліку платника податків за встановленою формою на паперовому носії або в електронному вигляді відповідно до законодавства Російської Федерації. Податкова декларація може бути передана по телекомунікаційних каналах зв'язку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4.3. Правове регулювання відносин у сфері електронного документообігу "
 1. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
    правове явище. Не випадково законодавцем виділений в самостійний цивільно-правовий інститут комерційний кредит, сутність якого полягає в тимчасовому розриві платежів і виконання основного зобов'язання (ст. 823 ГК РФ). Якщо обов'язок здійснити платіж відокремлена в часі від виконання зустрічної, оплачуваною, обов'язки, то вже мають місце комерційний кредит і потенційна
 2. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємин з банками)
    правове регулювання розрахункових відносин, досить згадати, що в ГК РРФСР 1964 р. все регулювання розрахунків вичерпувалося єдиною статтею, що передбачала, що "платежі за зобов'язаннями між державними організаціями, колгоспами та іншими кооперативними і громадськими організаціями провадяться в порядку безготівкових розрахунків через кредитні установи, в яких зазначені
 3. 5.14. Розрахункові і кредитні правовідносини
    правове становище комерційних банків. Під банком закон розуміє комерційна установа, що є юридичною особою, якій на підставі ліцензії ЦБ РФ надано право залучати грошові кошти від юридичних і фізичних осіб і від свого імені розміщувати їх на умовах повернення, платності і терміновості, а також здійснювати інші банківські операції. Банки діють на підставі
 4. 4.2. Правовий режим документованої інформації
    правовий режим інформаційних ресурсів визначається нормами, що встановлюють: - порядок документування інформації; - право власності на окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах; - категорію інформації за рівнем доступу до неї; - порядок правового захисту інформації. Норми, що встановлюють порядок
 5. Рекомендована література
    правова 1. Конституція Російської Федерації 1993 р. 2. Федеральний закон від 10 січня 2003 р. № 20-ФЗ "Про державну автоматизованій системі РФ" Вибори "/ / СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 172. 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 4. Федеральний закон від 8 серпня 2001 р. № 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб" / / Відомості Верховної. 2001. № 33 (ч. 1).
 6. § 4. Систематизація законодавства про місцеве самоврядування
    правового регулювання, насамперед законодавчого. На сьогоднішній день є досить значне число законодавчих актів федерального і регіонального рівнів, що визначають різні боки самоуправленческой активності жителів. Однак вони поки не склалися в розвинену, добре організовану систему. В Основних положеннях державної політики в галузі розвитку місцевого
 7. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні підстави. Предмет науки - те, на що
 8. § 4. Правовий режим цінних паперів
    правового регулювання, не може бути визнано належним для мети визначення документа як цінного паперу. Вираз «цінний папір засвідчує право» не слід розуміти буквально, оскільки кожному праву власника цінного бу-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 169 маги кореспондує відповідна
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    правовий статус і вирішує, мати з ним справу або не мати. Свобода договору означає, що будь-яке примушування до укладення договору не допускається, крім випадків, передбачених ЦК, законами чи добровільно прийнятим зобов'язанням. Договір вважається укладеним, якщо між сторонами, в необхідної в які підлягають випадках формі, досягнуто згоди з усіх істотних умов договору. Якщо
 10. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
    правовій формі має бути створений професійний учасник - юридична особа, чи може він займатися комерційною діяльністю і т.д. У законодавстві, а також у нормативних актах ФКЦБ встановлюються обмеження на суміщення різних видів діяльності на ринку цінних паперів. Не допускається, наприклад, поєднувати з іншими видами зазначеної діяльності професійне ведення реєстру (ч.
© 2014-2022  yport.inf.ua