Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Основні поняття


Результати інтелектуальної діяльності - об'єктивувалися продукти наукового, технічного, художнього та іншого духовної творчості людини, яким надається правова охорона.
Інтелектуальна власність - результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації. У даному значенні "власність" не є суб'єктивним правом, а, навпаки, належить до об'єктів особливих суб'єктивних прав.
Інтелектуальні права - суб'єктивні абсолютні цивільні права на інтелектуальну власність. Інтелектуальні права поділяються на 1) виключне майнове право, 2) особисті немайнові права автора (творця) інтелектуальної власності та 3) інші права.
Виключне право - можливість використовувати результат інтелектуальної діяльності на свій розсуд, розпоряджатися ним, а також припиняти незаконне використання об'єкта усіма третіми особами.
Автор результату інтелектуальної діяльності - громадянин, творчою працею якої створений такий результат.
Співавторство - створення результату інтелектуальної діяльності спільною творчою працею двох і більше громадян.
Правовласник - особа, що володіють виключним правом на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації. Виключне право на результат спочатку виникає у його автора. Причини розбіжності автора з правовласником: 1) відчуження автором виключного права, 2) перехід виключного права до правонаступника, 3) створення результату в рамках виконання трудових обов'язків.
Розпорядження виключним правом - відчуження виключного права або надання іншій особі права використання результатів інтелектуальної діяльності.
Договір про відчуження виключного права - угода, відповідно до якого одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати належне їй виняткове право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації в повному обсязі іншій стороні (набувачеві) .
Ліцензійний договір - угода, відповідно до якого одна сторона - володар виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації (ліцензіар) - надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) право використання такого результату або такого засобу в передбачених договором межах. За цим договором можливе надання невиключної (за замовчуванням) та виключної ліцензії.
Ліцензія проста (невиключна) - надання ліцензіату права використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації із збереженням за ліцензіаром права видачі ліцензій іншим особам. Ліцензія виняткова - надання права використання результату без збереження за ліцензіаром права видачі ліцензій іншим особам.
Ліцензія примусова - надання судом на вимогу зацікавленої особи права використання результату інтелектуальної діяльності, виключне право на який належить іншій особі.
Основні види результатів інтелектуальної власності:
1) твори науки, літератури і мистецтва;
2) виконання творів;
3) фонограми;
4) винаходу;
5) селекційні досягнення;
6) інтегральні мікросхеми ;
7) секрети виробництва (ноу-хау);
8) фірмові найменування;
9) товарні знаки і знаки обслуговування та інші.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні поняття "
 1. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  основні проблеми статутного регулювання (на прикладі міського самоврядування): Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2001. Бабічев І.В., Калантарова Н.Р. Статути муніципальних утворень (порівняльний аналіз) / / Місцеве право. 2000. N 11, 12. Кабиш С.В., Козюк М.М. Муніципальне правотворчість: науково-методичний посібник. М., 2000. Лопатіна С.Н. Правовий акт органу
 2. § 1. Поняття інвестиційної діяльності та інвестиційне законодавство
  основного способу регулювання інвестиційних економічних відносин і «перетворення» їх у предмет правового дослідження право використовує такий інструмент, як спеціальне інвестиційне законодавство. Перед тим як перейти до його докладного розгляду, варто сказати кілька слів і про такий поня тії, як «інвестиційне право». Інвестиційне право не є самостійною правовою
 3. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  основних понять законодавства та правової науки, широко використовується в правозастосовчій діяльності. Однак, незважаючи на це, поняття юридичної відповідальності не знайшло свого однозначного рішення і є одним з найбільш складних і суперечливих. У юридичній літературі відповідальність розглядається в різних аспектах. Перш за все відповідальність може розглядатися в позитивному
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  основні докази 15. De facto [де факто] - фактично, на ділі 16. De jure [де юре] - по праву, юридично, формально 17. De lege ferenda [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. De lege lata [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. Erga omnes [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 6. § 5. Захист сімейних прав
  основних понять, через які зазвичай розкривається категорія захисту суб'єктивних прав. Суб'єктами права на захист є самі учасники сімейних правовідносин. Право на захист - невід'ємний елемент їх правоздатності, який виникає разом з можливістю володіння відповідними сімейними правами. У конкретне суб'єктивне право ця абстрактна правова можливість перетворюється
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 8. 1.1. Історія становлення і розвитку авторського права і суміжних прав
  основні поняття авторського права: охоронювані об'єкти, термін дії авторського права, питання правонаступництва, можливі порушення авторських прав і способи захисту тощо Окремі глави були присвячені авторських прав на літературні, музичні, драматичні, художні, фотографічні твори. Для подальшого розвитку авторського права багато положень Закону мали вельми
 9. 50. Поняття і зміст державного регулювання агропромислового виробництва
  основне поняття регулювання агропромислового виробництва. Але вже з 1 січня 2005 ФЗ РФ «Про державне регулювання агропромислового виробництва» втратив чинність на підставі Федерального закону від 22 серпня 2004 р. № 122-ФЗ. На даний момент регулювання агропромислового виробництва здійснюється на підставі кількох нормативно-правових актів, основним з яких є ЗК
 10. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ
  основних підгалузей та інститутів цивільного права. Як показала тривала практика викладання, такий підхід дозволяє краще засвоювати як зміст, так і структуру складної цивилистической матерії. Зокрема, не розривається штучно вивчення зобов'язального права, очевидною стає найтісніший зв'язок спадкового права як однієї з форм правонаступництва зі своєю базою - правом
© 2014-2022  yport.inf.ua