Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Складний об'єкт інтелектуальних прав


Складним об'єктом визнається такий результат інтелектуальної діяльності, який сам по собі складається з декількох охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності (наприклад, кінофільм). Автори є у складного об'єкта в цілому і у кожного результату інтелектуальної діяльності у складі складного об'єкта.
Особа, яка організувала створення складного об'єкта (продюсер і т.п.), набуває виключне право на складний об'єкт на підставі договорів про відчуження виключного права з авторами або ліцензійних договорів, укладених з власниками виключних прав на відповідні результати інтелектуальної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " складний об'єкт інтелектуальних прав "
 1. Право використання результатів інтелектуальної діяльності в складі єдиної технології
  складним об'єктом інтелектуальних прав. Правовласники: 1) Виконавець: особа, яка організувала створення єдиної технології за умови придбання за договором виключних прав на об'єкти, що входять до складу технології, або 2) Російська Федерація (суб'єкт Російської Федерації), або 3) Російська Федерація (суб'єкт Російської Федерації) спільно з іншими інвесторами і (або)
 2. § 1. Підряд
  складному характері предмета цього зобов'язання. Тут специфіка предмета в тому, що поки виконуються роботи, ще немає результату, у всякому разі в його остаточному, завершеному вигляді, а як тільки з'являється результат, самі роботи вже завершені. Редакція колишнього законодавства не давала незаперечних підстав для такого висновку і тому в літературі велися дискусії про предмет підрядного
 3. § 9. Комерційна концесія
  складно визначеним елементом даної угоди. Оцінка вартості переданого комплексу виключних прав може залежати від безлічі факторів, основними з яких прийнято вважати: - витрати власника виключних прав на отримання правової охорони об'єкта інтелектуальної власності; - витрати на розробку винаходу, промислового зразка, товарного знака та ін; - витрати на
 4. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  складною і динамічною сфери суспільних відносин, яка тільки стає предметом вивчення юридичної науки. [1] У Положенні визначено, зокрема, що державна інноваційна програма створюється для впровадження техніки, технологій, матеріалів, підготовки фахівців для їх освоєння, використання передового вітчизняного та зарубіжного науково-технічного досвіду, реалізації
 5. § 2. Товарні біржі
  складні, кратні [10]. Державне регулювання діяльності товарних бірж. Діяльність товарних бірж, а також їх членів, біржових посередників та інших учасників біржової торгівлі є самостійною. У цьому зв'язку Закон про товарні біржі прямо передбачає гарантії самоврядування товарних бірж (ст. 38). Зокрема, не допускається втручання органів державної влади та
 6. § 2. Предмет цивільного права
  складні речі * (13). Відзначають також, що з розвитком і ускладненням економічного обороту неминуче зростає питома вага невещних благ, а їх роль досягає такого ступеня, що юридико-технічні абстракції навіть починають тіснити тілесні речі * (14). З усім цим неминуче змінюється і сама система цивільних майнових відносин. Майново-вартісні відносини динаміки. Якщо володар
 7. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  складно структурований і багатоярусний нормативний правовий акт, в якому виділяються такі структурні компоненти: а) частини (всього їх 4), б) розділи (всього їх 7) і підрозділи; в) глави (всього їх 77); г) параграфи і підпараграфів; д) статті (всього їх 1551); е) пункти статей та абзаци пунктів (або частини статей за відсутності пунктів). 3. Структура Кодексу підпорядкована пандектній початків, що
 8. § 1. Основні правові системи сучасності
  складне соціальне багатогранне явище, постійно змінне в ході історичного процесу. Причому не всі її елементи розвиваються однаковими темпами. Більшість вітчизняних юристів вважають, що правова система - широке поняття * (96), що включає в себе безліч елементів. Причому система права - лише один з них. Іншими елементами правової системи виступають правосвідомість, акти застосування
 9. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  складні і прості, головну річ і приналежність, плоди і доходи, ділені й неподільні речі. Згідно ст. 516 Французького Цивільного кодексу "майно ділиться на рухоме і нерухоме". До нерухомості належить майно, яке є нерухомим за своєю природою (наприклад, земля), в силу законодавчих установок є нерухомістю (наприклад, землеробський інструмент), і, нарешті,
 10. § 2. Елементи громадянського правовідносини
  складну структуру. Так, право власності включає правомочності володіння, користування і розпорядження майном. Оскільки критерії класифікації цивільних прав багато в чому збігаються з підставами поділу самих правовідносин, питання про види суб'єктивних прав і обов'язків буде розглянуто трохи нижче. Суб'єктивні права і обов'язки нерозривно пов'язані один з одним, виникають і припиняються
© 2014-2022  yport.inf.ua