Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Я. І. Гіпінскій. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень»., 2004 - перейти до змісту підручника

§ 1. Основні поняття

Порівняно з покаранням ідея превенції представляється безсумнівно більш прогресивною і перспективною.
Під попередженням (профілактикою, превенцией) злочинності та інших форм девіантності розуміється такий вплив суспільства, інститутів соціального контролю, окремих громадян на криміногенні (девіантогенние) чинники, яке призводить до скорочення та / або бажаному зміни структури злочинності (девіантності) і до нездійснення потенційних злочинних (девіантних) діянь.
Теоретично про можливості та вподобання попередження злочинів відомо з давніх часів (Платон, Аристотель). У Новий час пріоритет превенції чітко проголосив Ш. Монтеск'є в «Дусі законів»: «Хороший законодавець не стільки піклується про покарання за злочин, скільки про попередження злочинів: він постарається не стільки карати, скільки покращувати звичаї» *, а потім повторив і розвинув Ч . Беккаріа («Про злочини і покарання»). Коментуючи ідею превенції в роботі Ч. Беккаріа, Вольтер назвав попередження злочинів істинної юриспруденцією.
* Монтеск'є Ш. Вибрані твори. М., 1955. С. 201.
У сучасній світовій Девиантология розрізняють три рівня превенції: первинну {primary prevention) - близьку за змістом вітчизняної «общесоциальной профілактиці», тобто впливу на середовище, екологію, економічні, соціальні, політичні умови життя населення цілях їх поліпшення, гармонізації; вторинну (secondary prevention) - аналог вітчизняної «спеціальної профілактики», розрахованої на забезпечення заходів безпеки, вплив на «групи ризику», усунення обставин, що сприяють девіантною проявам, і третинну (tertiary prevention) або «індивідуальну профілактику »у вітчизняній науці.
До напрямів общесоциальной профілактики відносяться, наприклад, підвищення рівня життя найбіднішого населення, скорочення розриву між найбільш і найменш забезпеченими верствами (реальне зменшення фондового або доцільний коефіцієнт), створення умов для високої вертикальної мобільності, формування цивілізованого правосвідомості , атмосфери доброзичливості й терпимості і т. п.
Заходи спеціальної профілактики дуже різноманітні - від установки металевих дверей, грат на вікнах, охоронної сигналізації, домофонів, психологічної та соціальної допомоги «груп ризику» до ефективної соціальної політики, вдосконалення законодавства, організації «сусідського контролю», забезпечення «community policing», тобто взаємодії населення і поліції (міліції) і т. п.
Індивідуальна профілактика передбачає роботу з конкретними людьми - підлітками, які перебувають на обліку в міліції, наркопотребителями, особами, які страждають алкоголізмом, Суіц-дентами, особами, освобождающимися та звільненими з місць позбавлення волі і т. п.
Зрозуміло, ідея попередження злочинності та інших негативних девіацій значно розумніше, демократичніше, ліберальніше, прогресивніше, ніж «боротьба» і репресії. Але наскільки вона реалістична й ефективна, чи може вона служити панацеєю від девіантних бід *?
* Крім наведених нижче суджень, см.: Lab S. Personal Opinion: Alice in Crime Prevention Land (With Apologies to Lewis Carrol) / / Security Journal, Perpetuity Press Ltd. Vol. 12, No 3, 1999. P. 67-68. Вони дуже близькі наших роздумів, опублікованими в кн.: Gilinskiy У. Crime Prevention in Russia: Theory and Practice / / Security Journal. Elsevier. 1998. N 11. P. 109-114. Це зайвий раз свідчить про те, що назрілі ідеї матеріалізуються майже одночасно незалежними дослідниками різних країн.
По-перше, що служить об'єктом превенції, якщо девиантность в цілому і її окремі види суть якісь конструкти, продукт домовленості чи суб'єктивних рішень (релятивність і конвенцій-нальность злочинності, наркотизму, проституції тощо) . Якщо, як було показано вище, згідно з буквою кримінального закону 100% дорослого населення країни - кримінальні злочинці, не кажучи вже про масу «девиантов» - споживачів наркотичних засобів, любителів спиртного, суїцидентів та ін, то хто ж кого буде «профілактувати»?
По-друге, превенція передбачає вплив на причини де-віантності, злочинності. Але хто сьогодні наважиться сказати, що він знає ці причини? У вітчизняній і зарубіжній літературі називаються сотні «причин» і факторів, відомі десятки респектабельних концепцій причин девіантності (гл. 4, 5). Які з них «прийняти за основу» і застосовувати в профілактичній діяльності?
Не дивно тому, по-третє, що до цих пір немає достатньо переконливих даних про ефективність тієї чи іншої превентивної діяльності. У книзі Д. Грехема і Т. Бенетта зібраний великий матеріал по найбільш перспективним програмам превенції. Але їх успішність і результативність частіше за все не виявлені *.
* Грехем Д., Бенетт Т. Стратегії попередження злочинності в Європі та Північній Америці Гельсінкі: HEUNI, 1995. Див також: Hendncs J., Byers В. Crisis Intervention in Criminal Justice. Charles З Thomas Publication, 1996. Albrecht
Нарешті, по-четверте, існує серйозна небезпека виродження профілактики в попрання елементарних прав людини, бо превенція завжди є інтервенція в особисте життя. Проводячи зв'язок між «інструментальної раціональністю» превенції і Аушві-цем (Освєнцімом), Н. Steinert говорив в 1991 р.: «Я бачу в ідеї превенції частина щонайсерйознішого омани цього століття» *.
* Steinert H. The Idea of Prevention and the Critique of Instrumental ReasorUtv AIbrecht G., Ludwig-Mayerhofer W. (Eds.) Version and Informal Social Control. Berlin. Walter de Gruyter and Co., 1995. P. 5-16.
І все ж сказане не заперечує корисності зусиль щодо попередження небажаних девіацій.
По-перше, тому що процеси, що організують, впорядковують так само об'єктивні для суспільства, як і процеси, що дезорганізують, девіантні.
По-друге, суспільство так чи інакше реагуватиме на конвенционально певну і поліцією яка спостерігається злочинність (наркотизацію, корупцію і т. п.). А превенція переважніше репресії postfactum.
По-третє, сукупність заходів primary, secondary, tertiary prevention здатна в цілому покращувати соціальну обстановку, соціальні умови буття, створювати більш людяну атмосферу і тим самим в кінцевому рахунку, служити скорочення нелюдських діянь.
По-четверте, заходи secondary і tertiary prevention (спеціальної та індивідуальної профілактики) при їх розумному застосуванні здатні як захистити конкретної людини, потенційну жертву, врятувати її від можливих посягань, так і допомогти самому девиантов (зловживають наркотиками, алкоголем, азартними іграми, суициденту), що вже є благо.
Застосування заходів профілактики повинно мати обмеження, що перешкоджають зловживань:
- загальний принцип - «не нашкодь»;
- ці заходи повинні відповідати чинним правовим і моральним нормам;
- застосування превентивних заходів має максимально відповідати прав людини;
- розробка і застосування заходів профілактики повинно здійснюватися висококваліфікованими професіоналами (юристами, психологами, педагогами, лікарями, соціальними працівниками), а волонтери повинні проходити попереднє навчання та стажування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Основні поняття "
 1. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  основні проблеми статутного регулювання (на прикладі міського самоврядування): Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2001. Бабічев І.В., Калантарова Н.Р. Статути муніципальних утворень (порівняльний аналіз) / / Місцеве право. 2000. N 11, 12. Кабиш С.В., Козюк М.М. Муніципальне правотворчість: науково-методичний посібник. М., 2000. Лопатіна С.Н. Правовий акт органу
 2. § 1. Поняття інвестиційної діяльності та інвестиційне законодавство
  основного способу регулювання інвестиційних економічних відносин і «перетворення» їх у предмет правового дослідження право використовує такий інструмент, як спеціальне інвестиційне законодавство. Перед тим як перейти до його докладного розгляду, варто сказати кілька слів і про такий поня тії, як «інвестиційне право». Інвестиційне право не є самостійною правовою
 3. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  основних понять законодавства та правової науки, широко використовується в правозастосовчій діяльності. Однак, незважаючи на це, поняття юридичної відповідальності не знайшло свого однозначного рішення і є одним з найбільш складних і суперечливих. У юридичній літературі відповідальність розглядається в різних аспектах. Перш за все відповідальність може розглядатися в позитивному
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  основні докази 15. De facto [де факто] - фактично, на ділі 16. De jure [де юре] - по праву, юридично, формально 17. De lege ferenda [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. De lege lata [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. Erga omnes [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 6. § 5. Захист сімейних прав
  основних понять, через які зазвичай розкривається категорія захисту суб'єктивних прав. Суб'єктами права на захист є самі учасники сімейних правовідносин. Право на захист - невід'ємний елемент їх правоздатності, який виникає разом з можливістю володіння відповідними сімейними правами. У конкретне суб'єктивне право ця абстрактна правова можливість перетворюється
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 8. 1.1. Історія становлення і розвитку авторського права і суміжних прав
  основні поняття авторського права: охоронювані об'єкти, термін дії авторського права, питання правонаступництва, можливі порушення авторських прав і способи захисту тощо Окремі глави були присвячені авторських прав на літературні, музичні, драматичні, художні, фотографічні твори. Для подальшого розвитку авторського права багато положень Закону мали вельми
 9. 50. Поняття і зміст державного регулювання агропромислового виробництва
  основне поняття регулювання агропромислового виробництва. Але вже з 1 січня 2005 ФЗ РФ «Про державне регулювання агропромислового виробництва» втратив чинність на підставі Федерального закону від 22 серпня 2004 р. № 122-ФЗ. На даний момент регулювання агропромислового виробництва здійснюється на підставі кількох нормативно-правових актів, основним з яких є ЗК
 10. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ
  основних підгалузей та інститутів цивільного права. Як показала тривала практика викладання, такий підхід дозволяє краще засвоювати як зміст, так і структуру складної цивилистической матерії. Зокрема, не розривається штучно вивчення зобов'язального права, очевидною стає найтісніший зв'язок спадкового права як однієї з форм правонаступництва зі своєю базою - правом
© 2014-2022  yport.inf.ua