Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Особливості правового становища закритого акціонерного товариства працівників (народного підприємства)


Правове становище закритого акціонерного товариства працівників (народного підприємства) визначається Федеральним законом від 19.07.1998 р. N 115 -ФЗ "Про особливості правового становища акціонерних товариств працівників (народних підприємств)" (далі - Закон про народні підприємствах). До народних підприємствам можуть застосовуватися також положення про закриті акціонерні товариства, встановлених Законом про акціонерні товариства, якщо інше не передбачено Законом про народних підприємствах .
Головні особливості народних підприємств.
Створення. Народне підприємство може бути створене в порядку, передбаченому цим Законом, шляхом перетворення будь-якої комерційної організації, за винятком державних унітарних підприємств , муніципальних унітарних підприємств і відкритих акціонерних товариств, працівникам яких належить менше 49% статутного капіталу. Створення народного підприємства іншим способом не допускається.
Перший етап створення - прийняття рішення учасниками комерційної організації про створення народного підприємства. Потім свою згоду на створення народного підприємства повинні висловити працівники організації (не менше ніж 3/4 від чисельного складу). Якщо працівники погодилися з створенням народного підприємства, то між учасниками організації і всіма працівниками, що вирішили стати акціонерами підприємства, укладається договір про створення народного підприємства. Середньооблікова чисельність працівників народного підприємства не може бути нижче 51 людини, а число акціонерів не може перевищувати 5000.
Статутний капітал формується з випускаються народним підприємством звичайних акцій. Головне жорстку умову закону - працівникам народного підприємства має належати більше 75% акцій народного підприємства. Якщо після закінчення максимум десятого фінансового року дана умова не буде виконана, підприємство підлягає ліквідації в судовому порядку.
Законом встановлено обмеження також і на володіння і розпорядження акціями народного підприємства. Одна особа не може володіти більше 5% акцій народного підприємства. У разі перевищення ліміту акції підлягають викупу народним підприємством за номінальною вартістю. Особливість правового становища народного підприємства полягає також і в тому, що акціонер-працівник у разі його звільнення з підприємства зобов'язаний продати свої акції народному підприємству по викупної ціною. Якщо це дозволено статутом, звільнився працівник може продати свої акції працівникам народного підприємства за договірною ціною.
У будь-якому випадку акції, що належать як працівнику (в тому числі і звільнився), так і що знаходяться на балансі народного підприємства не можуть бути продані генеральному директору народного підприємства, його заступникам і помічникам, членам наглядової ради та членам контрольної комісії.
Управління. Органами управління народного підприємства є загальні збори акціонерів, наглядова рада, генеральний директор.
Законом про народних підприємствах передбачена виключна компетенція загальних зборів акціонерів. Питання, що належать до виключної компетенції, не можуть бути передані на вирішення іншим органам народного підприємства. Особливістю проведення загальних зборів народного підприємства є можливість встановлення голосування за принципом "один акціонер - один голос", на відміну від класичного "одна акція - один голос". При цьому в законі дано перелік найбільш важливих питань, рішення по яких приймається виключно за принципом "один акціонер - один голос".
Загальне керівництво підприємством здійснюється наглядовою радою товариства, який обирається загальними зборами акціонерів строком на три роки. При цьому головою наглядової ради за посадою є генеральний директор народного підприємства. Генеральний директор народного підприємства здійснює поточне керівництво діяльністю товариства. Він обирається рішенням загальних зборів акціонерів не більше ніж на п'ять років, і може обиратися необмежену кількість разів.
Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю народного підприємства формується ревізійна (контрольна) комісія.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особливості правового положення закритого акціонерного товариства працівників (народного підприємства) "
 1. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  особ ввести процес приватизації в нормальне правове русло. Комерційне право. Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 8 Другий період приватизації та розвитку законодавства про неї слід відраховувати з введення чекової («ваучерної») приватизації, законодавчою базою для якої в першу чергу став Закон «Про приватизацію» 1991
 2. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  особливостей конкретно -галузевого регулювання тощо, стосовно до кожної національній системі права в цілому, а також окремо взятої правової галузі можливо говорити про основні (специфічних), неосновних (неспецифічних), а також неприпустимих формах (джерелах) права. У Російській Федерації основний формою права є нормативний правовий акт; навпаки, юридична доктрина
 3. § 6. Акціонерне товариство
  особливість акціонерних товариств полягає в тому, що зобов'язально-правовий зв'язок між різними акціонерами та суспільством виходячи з обсягу і змісту зобов'язального права (вимоги) може бути однаковою або неоднаковою. До речі, закон забороняє конвертацію (лат. convercio - перетворення, зміна, в даному випадку - обмін) звичайних акцій у привілейовані, але в ряді випадків (якщо це
 4. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  особливо важливо у випадках ліквідації юридичної особи, при визначенні конкурсної маси оголошеного неспроможним (банкрутом) суб'єкта підприємницької діяльності. Легітимація позивача за віндикаційним позовом (як правило) і по обязательственному позовом із заподіяння шкоди вимагає визначення моменту переходу права власності, якщо дана річ стала предметом купівлі-продажу, міни чи іншій
 5. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
  особливо споживчої, сьогодні все більше відбивається і в російському кооперативному русі, хоча зовсім недавно у вітчизняних роботах по кооперації кооперативи розглядалися в якості альтернативи виключно державного сектора економіки, без урахування самостійності соціального та приватного секторів * (893) . Чинне російське законодавство не об'єднує кооперативи в єдину
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливостей потерпілого (див. ст. 151 ЦК). Така можливість (якої було у радянському законодавстві) дозволяє зробити принциповий висновок про те, що сьогодні всі особисті немайнові відносини в тій чи іншій мірі (одні в більшій, інші в меншій) пов'язані з майновими, а сам майновий ознака в предметі цивільного права не тільки і не просто домінує , але й об'єднує
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливостей самого товару, можливостей конкретного продавця і техніки торгівлі, тому іноді не тільки організації, але й громадяни змушені купувати товар прямо на складі або, принаймні, "забирати" його зі складу; б) чергу, завжди свідчить про хронічному (тимчасовому) перевищенні попиту над пропозицією на макро-(мікро-) рівні, можна уявити не тільки в торговому залі, але
 8. 6. Акціонерні товариства працівників (народні підприємства)
  особливості правового становища акціонерних товариств працівників (народних підприємств) "/ / Відомості Верховної. 1998. N 30 . Ст. 3611; 2002. N 12. Ст. 1093 (далі - Закон про народні підприємствах). За справедливим зауваженням І.В. Єлісєєва, народне підприємство по суті "є гібридом АТ, артілі і казарми" (Цивільне право. Том 1 : Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. 6-е изд-е. М., 2002.
 9. 1. Поняття і сфера застосування
  особливості виробу, не відома з відомостей, що стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету промислового зразка. Промисловий зразок визнається оригінальним, якщо його істотні ознаки обумовлюють творчий характер естетичних особливостей виробу. Промисловий зразок вважається промислово придатним, якщо він може бути багаторазово відтворений шляхом виготовлення відповідного
 10. 2. Договір про створення акціонерного товариства
  особливості правового становища акціонерних товариств працівників (народних підприємств) "/ / Відомості Верховної. 1998. N 30. Ст . 3611; 2002. N 12. Ст. 1093). З наведеного випливає визнання допустимим виступи у ролі сторін у договорі про створення акціонерного товариства громадян та юридичних осіб у всіх випадках, коли інше не заборонено на рівні федерального закону. Так, у зазначеній статті Закону
© 2014-2022  yport.inf.ua