Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Скасування дарування.

За певних обставин закон дозволяє скасувати вже здійснене дарування (реальне дарування або виконане дарственное обіцянку). Скасування дарування, яка може опосередковано різними суб'єктивними цивільними правами, полягає в анулюванні дарувальником або судом угоди про causa donandi.
Дарувальник має право скасувати дарування, якщо обдаровуваний вчинив замах на його життя, життя кого-небудь з членів його сім'ї чи близьких родичів або зумисне завдав дарувальнику тілесні ушкодження (абз. 1 п. 1 ст. 578 ГК). Крім того, дарувальник за угодою з обдаровуваним може обумовити за собою таке право на випадок смерті обдаровуваного (п. 4 ст. 578 ЦК). На відміну від права на скасування, передбаченого абз. 1 п. 1 ст. 578 ГК, яке відноситься до числа охоронних суб'єктивних цивільних прав, однойменне право, про яке йдеться в п. 4 тієї ж статті, має регулятивний характер. Будучи правом на свою поведінку, і охоронне, і регулятивне право на скасування дарування здійснюється за допомогою одностороннього волевиявлення дарувальника, зверненого відповідно до обдаровуваного або його спадкоємцю.
Судова скасування дарування можлива в наступних випадках: 1) при умисному вбивстві дарувальника обдаровуваним (абз. 2 п. 1 ст. 578 ЦК);
2) при виникненні загрози загибелі подарованої речі, представляє для дарувальника велику немайнову цінність, внаслідок неналежного поводження з нею обдаровуваного (п. 2 ст. 578 ЦК);
3) при здійсненні дарування індивідуальним підприємцем або юридичною особою в порушення приписів закону про неспроможність за рахунок коштів, пов'язаних з його підприємницькою діяльністю, протягом шести місяців, що передували оголошенню такої особи неспроможним (п. 3 ст. 578 ЦК). У першому випадку домагання на скасування дарування прочитується спадкоємцям дарувальника, у другому - дарувальнику, в третьому - кредиторам дарувальника. Будучи преосвітнім домаганням, вказане домагання пов'язує свого носія, не з обдаровуваним, а з судом. Давностний термін по домаганню на скасування дарування становить три роки.
З відміною дарування надання дарувальника стає безпідставним (sine causa). Тому дар може бути витребуваний назад згідно з приписами гл. 60 ГК. Якщо предметом надання виступала річ, то обдаровуваний зобов'язаний повернути її дарувальнику (п. 5 ст. 578, п. 1 ст. 1104 ЦК), а при неможливості зворотної передачі речі у власність - відшкодувати її вартість у грошах (п. 1 ст. 1105 ЦК).
При скасуванні дарування, що складався в передачі вимоги, у дарувальника (цедента) виникає домагання, за допомогою якого він може домогтися зворотного переходу відступленого вимоги * (120). Яка природа цього домагання? На думку A. Tура (A. Tuhr), воно є спрямованим проти цессионария (обдаровуваного) правом вимагати здійснення зворотної поступки * (121). Але якби справа йшла таким чином, то зворотний перехід відступленого вимоги виявився б проблематичним, оскільки кореспондуючий сформульованому A. Tуром домаганню охоронна обов'язок цессионария зробити зворотну поступку не може бути реалізована всупереч його волі органами виконання в порядку виконавчого провадження. Задоволення інтересу дарувальника (цедента) в зворотному переході відступленого вимоги не буде пов'язано умонастроєм обдаровуваного (цессионария) лише в тому випадку, якщо ми визнаємо, що надане йому домагання є не чим іншим, як правом вимагати від суду переведення на себе належить обдаровуваному вимоги, т . е. преосвітнім домаганням, здійснюваним актом судового рішення * (122).
Скасування дарування, що складався в прощенні боргу, спричиняє виникнення у дарувальника домагання проти обдаровуваного на відновлення прощеної вимоги * (123). При цьому відновлення відбувається через (договірне) повторне обгрунтування вимоги того ж змісту * (124) і з тими ж або рівноцінними забезпеченнями * (125). Однак таке вирішення питання, яке з необхідністю випливає з чинного законодавства, страждає рядом недоліків. По-перше, воно абсолютно неприйнятно в тих випадках, коли дарування складалося в прощенні вимоги, виниклого з правопорушення (наприклад, вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної майну), так як це вимога не може бути обгрунтоване через договір між дарувальником і обдаровуваним. По-друге, воно не враховує ту обставину, що дарувальник і обдаровуваний самі по собі не можуть встановити раніше існувало для прощеної вимоги забезпечення у вигляді поруки або застави, при якому заставодавцем є третя особа. По-третє, воно не забезпечує ефективного захисту інтересу дарувальника у відновленні його матеріально-правового положення, тому що лежить на одаряемом охоронна обов'язок відновити прощання вимога не може бути здійснена всупереч його волі органами виконання в порядку виконавчого провадження. З урахуванням сказаного законодавцю слід було б відмовитися від конструкції "кондікціі вибачення" шляхом введення до Цивільного кодексу спеціальної норми, яка б надавала колишньому кредитору по безпідставно Прощення вимогу перетворювальне домагання, яке зобов'язує суд поновити прощання вимога з що існували на момент його припинення забезпеченнями * (126).
Приписи ст. 578 ГК про скасування дарування не застосовуються до дарування, що складається в наданні, вартість предмета якого не перевищує п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці (ст. 579 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Скасування дарування. "
 1. § 3. Відмова від виконання дарчої обіцянки і скасування дарування
  скасування дарування можлива в наступних випадках: 1) при умисному вбивстві дарувальника обдаровуваним (абз. 2 п. 1 ст. 578 ЦК); 2) при виникненні загрози загибелі подарованої речі, представляє для дарувальника велику немайнову цінність, внаслідок неналежного поводження з нею обдаровуваного (п. 2 ст. 578 ЦК); 3) при здійсненні дарування індивідуальним підприємцем або юридичною особою в порушення
 2. 2. Зміст і виконання договору дарування
  скасування дарування відбувається на вимогу зацікавлених осіб (кредиторів), а не самого дарувальника; - за наявності в консенсуального договору дарування умови про право дарувальника скасувати дарування у разі смерті обдаровуваного (бо саме його хотів облагодіяти дарувальник). Скасування дарування тягне для обдаровуваного обов'язок повернути збережену річ дарувальнику (реституція дару), а при злісної
 3. 10. Дія норм про договори по особам
  скасування дарування - п. 3 ст. 578), підряду (якість робіт - п. 2 ст. 721), позики (одержання відсотків - п. 3 ст. 809), при розрахунках (про здійснення безготівкових розрахунків - п. 1 ст. 861), при укладанні договорів страхування (дострокове припинення договору - п. 1 ст. 958), доручення (винагороду повіреного - п. 1 ст. 972), комісії (відступ від вказівок комітента - п. 1 ст. 995), простого
 4. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  скасування дарування неможлива (ст. 578 ЦК). У наявності, отже, звичайний речовий договір. У той же самий час та ж ст. 572 ГК називає даруванням і такий договір, в якому одна сторона (дарувальник) безоплатно зобов'язується передати другій стороні (обдаровуваному) майнове право (вимога) до себе або до третьої особи або звільняє або зобов'язується звільнити її від майнового обов'язку перед
 5. 2. Договір дарування в деяких зарубіжних законодавствах
  скасування дарування не допускається, якщо дарувальник пробачив обдаровуваного або якщо минув рік з того моменту, коли особа, яка має право скасування, дізналося про настання умов для здійснення цього права (§ 532). Не підлягає скасуванню дарування, вчинене в силу моральної обов'язки або для дотримання пристойності (§ 534). Крім того, дарувальник може вимагати від обдаровуваного, що не скасовуючи дарування, повернення дарунка по
 6. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
  скасування дарування "." Вираз "скасування дарування", - підсумовує Комісія, - представляється більш великим, ніж вираз чинного закону "повернення дару" ... тому що наслідки скасування дарування можуть полягати не тільки у зворотному надходженні подарованого майна до дарувальника, а й у звільненні останнього від виконання жавного зобов'язання і взагалі у відновленні первісного
 7. 3. Види договору дарування
  скасування дарування (п. 2 ст. 577, ст. 578). Що ж до відкладальних умов, то безплатність дарування, мабуть, виправдовує включення в договір таких умов, якщо тільки вони не є протиправними або аморальними ". --- --- Маковський А.Л. Указ. соч. С. 315. Позиція А.Л. Маковського нам представляється переконливою в частині обгрунтування можливості
 8. 5. Скасування дарування
  скасування не відноситься до підстав припинення договору дарування. Йдеться про такі ситуації, коли дар вже переданий обдаровуваному і внаслідок цього у останнього виникло право власності на подароване майно або він став володарем відповідного права, т . е. договір дарування, супроводжуваний передачею майна, вже відбувся як юридичний факт, а консенсуальної договір дарування (договір
 9. § 4 Пакти, отримали позовну захист в імператорському законодавстві (раста legitima)
  скасування дарування. Так, патрон міг скасувати дарування, вчинене на користь вільновідпущеника, у разі невдячності обдарованого. Ця норма є приватним відображенням залежності, в якій знаходилися вольноотпущенники по відношенню до патронів і яка нерідко переходила в експлуатацію вольноотпущенника. Юстиніан встановив уже в якості загального правила для всіх випадків дарування, що невдячність
 10. § 3. Відмова від виконання дарчої обіцянки і скасування дарування
  скасування
© 2014-2022  yport.inf.ua