Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій, 2007 - перейти до змісту підручника

5. Відповідальність членів правління кооперативу


Незважаючи на те, що ст. 28 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» називається «Відповідальність голови кооперативу та членів правління кооперативу», слід зазначити, що мова в ній йде лише про майнову (цивільно-правовий) відповідальності.
Але юридична відповідальність, крім майнової, буває різних видів, і кожен з них застосуємо до членів правління кооперативу, які вчинили відповідне правопорушення.
Дисциплінарна відповідальність відповідно до статуту даного кооперативу настає для члена його правління в разі несумлінного виконання ним своїх обов'язків у вигляді висновку зі складу правління, накладення стягнень, передбачених статутом, аж до виключення з кооперативу.
До адміністративної відповідальності - наприклад, до штрафу, що накладається відповідними державними інспекціями, члени правління можуть бути залучені за порушення земельного, екологічного, санітарного та іншого законодавства. Якщо їх дії містять склад злочину - наприклад, здійснено розкрадання кооперативного майна, - винні члени правління притягуються до кримінальної відповідальності.
Накладення будь-якого з перерахованих видів стягнень на члена правління не виключає можливості пред'явлення йому одночасно цивільно-правового позову відшкодування сільськогосподарському кооперативу заподіяної шкоди. Члени правління кооперативу повинні діяти в інтересах кооперативу сумлінно і розумно.
Вони повинні вживати заходів щодо охорони конфіденційності інформації, що становить службову і (або) комерційну таємницю, яка стала їм відома у зв'язку із здійсненням їх повноважень.
Збитки, завдані кооперативу внаслідок несумлінного виконання своїх обов'язків членами правління кооперативу, підлягають відшкодуванню ними кооперативу на підставі судового рішення.
Якщо внаслідок недобросовісної діяльності правління кооперативу завдано збитків, то сам кооператив рішенням загальних зборів не може постановити стягнути з членів правління суму матеріального збитку. Для цього необхідно звернутися в суд, який встановить обгрунтованість заявлених претензій.
При цьому винуватці шкоди несуть солідарну відповідальність. Солідарна відповідальність означає в даному випадку, що сільськогосподарський кооператив має право вимагати стягнення збитків як від усіх винуватців шкоди (боржників) спільно, так і від кожного з них окремо, причому як повністю, так і в частині суми, що підлягає стягненню.
Якщо кооператив не отримав належної суми від одного з солідарних боржників, то він має право вимагати недоотримане від інших.
Причому солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, поки сума не буде виплачена повністю.
І навпаки, виконання солідарного обов'язку повністю одним з боржників звільняє інших боржників від всяких виплат.
При цьому боржник, який виконав солідарний обов'язок, може пред'явити регресні (тобто зворотні) вимоги до інших боржників у рівних частках за вирахуванням частки, що падає на нього самого.
Член правління кооперативу зобов'язаний у встановленому законом порядку відшкодувати збитки, завдані їм кооперативу, у випадках, коли в порушення ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» або статуту кооператив:
1 ) погашаються повністю або частково пайові внески, виплачуються дивіденди або кооперативні виплати;
2) передається або продається майно кооперативу;
3) виробляються кооперативні виплати після настання неплатоспроможності кооперативу або після оголошення про його неспроможність (банкрутство);
4) надається кредит.
У поняття збитків по цивільному праву входить як реальний збиток, так і упущена вигода. Згідно ст. 15 ГК РФ, збитки - це витрати, які особа, чиє право порушене (в даному випадку - сільськогосподарський кооператив), зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження його майна; упущена вигода - це неодержані доходи, які кооператив отримав б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене.
Аналіз встановленого п. 3 ст. 28 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» переліку випадків відшкодування збитків приводить до висновку про те, що всі вони пов'язані з заподіянням реального збитку і не стосуються упущеної вигоди. За нормами цивільного законодавства (п. 1 ст. 1064 ЦК України) шкода, заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду. При цьому особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкода заподіяна не з його вини.
Таким чином, наявність вини членів правління кооперативу у виникненні шкоди кооперативу - необхідна умова їх відповідальності.
Члени правління кооперативу не відшкодовують кооперативу збитки, якщо їх дії грунтуються на рішенні загальних зборів.
Члени правління кооперативу не звільняються від обов'язку відшкодувати завдані ними збитки кооперативу в результаті вчинення дій, передбачених п. 4 ст. 28 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію», якщо зазначені дії були вчинені з схвалення загальних зборів.
У той же час члени правління не звільняються від відповідальності, якщо їх дії вчинені з схвалення наглядової ради. Але це не означає, що члени наглядової ради, що схвалили протиправні дії, самі ніякої відповідальності не несуть.
Вони можуть бути притягнуті до солідарного відшкодування шкоди разом з членами правління.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Відповідальність членів правління кооперативу "
 1. 28. Відповідальність членів правління кооперативу
  відповідальність. Солідарна відповідальність означає в даному випадку, що сільськогосподарський кооператив має право вимагати стягнення збитків як від усіх винуватців шкоди (боржників) спільно, так і від кожного з них окремо, причому як повністю, так і в частині суми, що підлягає стягненню. Якщо кооператив не отримав належної суми від одного з солідарних боржників, то він має право
 2. 29. Повноваження наглядової ради кооперативу
  відповідальності членів правління
 3. 6. Повноваження наглядової ради кооперативу
  відповідальності членів правління
 4. § 4. Акціонерні товариства
  відповідальністю та закритих акціонерних товариств відкриті акціонерні товариства не лімітують кількість своїх учасників. У відкритому акціонерному товаристві акціонер може вільно, на свій розсуд реалізувати належні йому акції будь-яким третім особам. Тому таке суспільство можна назвати суспільством з необмеженим числом учасників. Тут постійно відбувається зміна складу акціонерів і числа
 5. § 5. Виробничі кооперативи
  відповідальності за порушення зобов'язань по Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 124 внесення пайових внесків, про характер і порядок трудової участі членів кооперативу в його діяльності та їх відповідальності за порушення зобов'язання за особовим трудовому участі, про порядок розподілу прибутку і збитків
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  відповідальності членів кооперативу за порушення зобов'язання щодо внесення пайових внесків; про склад і компетенції органів управління кооперативом та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів; про порядок покриття членами кооперативу понесених ним збитків. Організація управління споживчих
 7. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  відповідальністю та акціонерних товариств кооперативи не можуть бути створені однією особою: для їх організації необхідно не менше п'яти засновників, які повинні створити організаційний комітет. Умовою членства у виробничому кооперативі є особиста трудова участь в його виробничої діяльності. Прийняті у кооператив громадяни повинні бути не молодше 16 років, причому це можуть бути
 8. § 2. Правосуб'єктність юридичних осіб
  відповідальність за своїми зобов'язаннями. Правоздатність. Як зазначалося раніше, правоздатність юридичної особи виникає у момент його створення і припиняється в момент завершення ліквідації (при цьому обидва моменти визначаються внесенням відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб - п. 2 ст. 51, п. 8 ст. 63 ЦК). Правоздатність юридичних осіб в СРСР обмежувалася
 9. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  відповідальності членів за зобов'язаннями кооперативу та ін) реалізуються як в комерційному, так і в некомерційному секторах економіки. З таким легальним підходом згодні не всі. У літературі висловлено думку, що кооперативи незалежно від їх виду та форми - єдине соціальне явище, основна мета якого - не отримання прибутку, а задоволення матеріальних та інших потреб членів (у той
 10. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність товариств з обмеженою відповідальністю