Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій, 2007 - перейти до змісту підручника

6. Повноваження наглядової ради кооперативу


Повноваження наглядової ради кооперативу закріплені в ст. 30 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за діяльністю правління кооперативу. Спостережна рада кооперативу має право вимагати від правління звіт про його діяльність, а також ознайомитися з документацією кооперативу, перевірити стан каси кооперативу, наявність цінних паперів, торгових документів, провести інвентаризацію та інше.
Спостережна рада кооперативу зобов'язаний перевіряти бухгалтерський баланс, річний звіт, давати висновки по пропозиціях про розподіл річних доходів кооперативу та про заходи по покриттю річного дефіциту. Про результати перевірки наглядова рада кооперативу зобов'язаний доповісти загальним зборам членів кооперативу до затвердження бухгалтерського балансу. Спостережна рада кооперативу дає висновки за заявами з проханнями про прийом в члени кооперативу та про вихід з членів кооперативу. Спостережна рада кооперативу скликає загальні збори членів кооперативу, якщо це необхідно в інтересах кооперативу.
Голова наглядової ради кооперативу виконує обов'язки голови при проведенні засідань загальних зборів членів кооперативу, якщо інше не передбачено статутом кооперативу. Статутом кооперативу можуть бути передбачені й інші повноваження членів наглядової ради кооперативу.
Члени наглядової ради кооперативу не має права передавати свої повноваження іншим особам. Спостережна рада кооперативу представляє кооператив у разі, якщо кооперативом пред'явлено позовну заяву до членів правління кооперативу відповідно до рішення загальних зборів членів кооперативу.
Згода наглядової ради кооперативу необхідно в разі надання кредиту члену правління кооперативу, а також у разі, якщо член правління кооперативу виступає в якості поручителя при наданні кредиту члену кооперативу. У разі пред'явлення позовних вимог до членів спостережної ради кооператив представляють уповноважені на те особи, обрані загальними зборами членів кооперативу.
Спостережна рада кооперативу має право тимчасово, до рішення загальних зборів членів кооперативу, яке має бути скликане в можливо короткий термін, призупинити повноваження членів правління кооперативу і прийняти на себе здійснення їх повноважень. Стосовно членів наглядової ради кооперативу діють положення ст. 28 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» про відповідальність членів правління кооперативу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Повноваження наглядової ради кооперативу "
 1. 29. Повноваження наглядової ради кооперативу
  повноваження членів наглядової ради кооперативу. Члени наглядової ради кооперативу не має права передавати свої повноваження іншим особам. Спостережна рада кооперативу представляє кооператив у разі, якщо кооперативом пред'явлено позовну заяву до членів правління кооперативу відповідно до рішення загальних зборів членів кооперативу. Згода наглядової ради
 2. § 4. Акціонерні товариства
  повноважень; визначення граничного розміру оголошених акцій; збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій, придбання товариством частини акцій з метою скорочення їх загальної кількості або погашення трохи повністю оплачених акцій, а
 3. § 5. Виробничі кооперативи
  повноважень виконавчих органів, прийом і виключення членів кооперативу, затвердження річних звітів і балансів, розподіл його прибутку і збитків, рішення про реорганізацію та ліквідацію кооперативу. Всі члени кооперативу мають Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 125 один рівний голос при прийнятті рішень загальними
 4. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  Повноважним. Загальні збори членів кооперативу - це найвищий орган кооперативу, він має право вирішувати всі питання діяльності кооперативу, в тому числі підтверджувати або скасовувати рішення правління і наглядової ради. У період між зборами управління здійснює наглядова рада, яка створюється, якщо в кооперативі більше 50 членів, і представляє інтереси членів кооперативу, і
 5. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  повноважень переданим їм матеріальних і фінансових ресурсів. Як приклад доречно навести Визначення Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації від 24 березня 2004 р. N 22-Г04-1. Розглядаючи питання про те, чи повинні органи місцевого самоврядування фінансувати з місцевого бюджету діяльність адміністративно-технічних комісій суб'єкта Російської
 6. § 2. Правосуб'єктність юридичних осіб
  повноваженнями є ліквідаційна комісія (ліквідатор) (п. 3 ст. 62 і ст. 63 ЦК). Види органів, їх структура, ієрархія, порядок формування, компетенція (повноваження), а також інші пов'язані з ними питання зумовлює форма юридичної особи, а також його приналежність до комерційних або некомерційним організаціям. Відносно комерційних організацій (враховуючи їх роль і значення в
 7. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  повноважень його членів, прийом і виключення членів, затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів і розподіл прибутку і збитків, рішення про ліквідацію та реорганізацію, а також інші питання відповідно до закону чи статуту (абз. 1 п. 1, п. 3 ст. 110 ЦК, п. 1 ст. 15 Закону). Загальні збори правомочні , якщо на ньому присутні більше 50% всіх членів кооперативу. Кожен член незалежно від розміру
 8. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  повноважень, затвердження річних звітів та балансів товариства , розподіл його прибутків і збитків, вирішення питання про реорганізацію та ліквідацію товариства, обрання ревізійної комісії (ревізора) та ін (п. 2 ст. 91 ГК, докладніше див п. 1 ст. 32, ст. 33 Закону про ТОВ) . 2. У суспільстві може створюватися рада директорів (наглядова рада), компетенцію якого визначає статут відповідно до
 9. § 6. Акціонерне товариство
  повноважень, затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, рахунків прибутків і збитків і розподіл прибутків і збитків, рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства та ін (п. 1 ст. 103 ГК; ст. 48 Закону про АТ). 2. У товаристві з кількістю акціонерів понад 50 створюється рада директорів (наглядова рада), при цьому статут повинен визначати виняткову його компетенцію (п. 2 ст. 103 ЦК).
 10. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  повноважень. У разі ліквідації асоціації (союзу) майно, що залишилося після розрахунків з кредиторами, направляється відповідно до установчих документами некомерційної організації на благодійні цілі та (або) на цілі, для яких ця організація була створена. Положення про асоціації (спілки) юридичних осіб не поширюються на торгово-промислові палати (ТПП), які
© 2014-2022  yport.inf.ua