Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Відповідальність за порушення зобов'язань з договору транспортної експедиції

Якщо договір перевезення укладається експедитором від імені клієнта (за його дорученням), то перевізник відповідає перед клієнтом, який є стороною в договорі перевезення, і несе перед ним встановлену законом обмежену відповідальність.
Якщо ж за умовами договору транспортної експедиції на експедитора покладено обов'язок укласти договір перевезення від свого імені, він і стає контрагентом перевізника. Тоді експедитор, що довів, що причиною порушення його зобов'язань послужило невиконання або неналежне виконання зобов'язань перевізником за договором, який експедитор уклав з ним від свого імені, подібно перевізнику також буде нести обмежену відповідальність перед клієнтом або навіть повністю звільнятися від неї (ч. 2 ст. 803 ЦК). Разом з тим дане правило становить виняток, оскільки за загальним правилом експедитор, як і всякий боржник, що не виконав зобов'язання, повинен відповідати перед кредитором у повному обсязі.
Слід, однак, мати на увазі, що Закон про транспортно-експедиційної діяльності передбачив істотні додаткові обмеження відповідальності експедитора. Так, при незбереження вантажу, прийнятого від клієнта, експедитор відшкодовує тільки реальний збиток і тільки в тому випадку, якщо не доведе, що втрата, недостача або пошкодження (псування) вантажу сталися внаслідок обставин, які експедитор не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало (п. 1 ст. 7 Закону про транспортно-експедиційної діяльності). У договорі транспортної експедиції може бути встановлено, що в цьому випадку експедитор також повертає клієнту раніше сплачене винагороду в розмірі, пропорційному вартості втраченого, відсутнього або пошкодженого вантажу. На відшкодування упущеної вигоди клієнт має право претендувати лише в тому випадку, якщо незбереження вантажу мала місце з вини експедитора (п. 4 ст. 7 Закону про транспортно-експедиційної діяльності). Відповідальність експедитора за порушення терміну виконання його зобов'язань у формі відшкодування збитків може бути зовсім виключена угодою сторін (п. 1 ст. 9 названого Закону).
Крім того, ст. 12 Закону про транспортно-експедиційної діяльності встановлено обов'язковий претензійний порядок врегулювання спорів клієнтів (за винятком громадян, на вимоги яких поширюється законодавство про захист прав споживачів) з експедиторами. Тим самим клієнти позбавлені права на звернення до суду доти, доки не отримають відповідь експедитора на пред'явлену претензію (або до закінчення строку для такої відповіді). При цьому ст. 13 Закону про транспортно-експедиційної діяльності для цих вимог встановлено скорочений (річний) термін позовної давності.
Клієнт несе відповідальність за всі збитки, завдані експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язку щодо надання необхідних документів та інформації (п. 4 ст. 804 ЦК). Крім того, експедитор має право не приступати до виконання своїх обов'язків до надання такої інформації (п. 3 ст. 804 ЦК), що є ефективним заходом оперативного впливу на клієнта.
Крім того, ст. 10 Закону про транспортно-експедиційної діяльності встановлена також відповідальність клієнта у вигляді законної неустойки за порушення ним обов'язків з відшкодування експедитору понесених витрат та сплату винагороди у розмірі 0,1% від суми винагороди та підлягають відшкодуванню витрат експедитора за кожен день прострочення (але не більше загальної суми такої винагороди та відповідних видатків). При необгрунтованій відмові клієнта від оплати понесених експедитором витрат останній вправі стягнути з клієнта штраф у розмірі 10% від суми таких витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Відповідальність за порушення зобов'язань з договору транспортної експедиції "
 1. § 1. Перевезення
  Поняття і види договорів перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів, так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу. Правове регулювання відносин з перевезення в найбільш
 2. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  Загальні положення. Найбільш поширеною зовнішньоторговельною операцією традиційно є міжнародна купівля-продаж товарів, яка в ході її виконання «обростає» цілим рядом інших угод, спрямованих, зокрема, на забезпечення доставки товару від продавця до покупця (договори експедиції, перевезення та ін.), огорожу продавця і покупця від ризику випадкової загибелі або пошкодження товару
 3. § 2. Види цивільно-правових договорів
  Загальні положення. Складність соціальних явищ зумовлює і множинність класифікацій цих явищ. Це міркування повною мірою можна застосувати і до договору. Багатоаспектний характер договору як правового інституту тягне безліч класифікаційних критеріїв, на підставі яких виділяються різні види договорів. Найбільш значимі види договорів отримали закріплення в цивільному
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. § 1. Зобов'язання з надання послуг
  Поняття зобов'язання з надання послуг. Одним з найбільш значних явищ сьогоднішньої економічного життя є інтенсивне розширення ринку послуг, появу все нових їх видів. Тенденція стійкого зростання частки послуг у майновому обороті робить інститут надання послуг одним з найбільш динамічно розвиваються. З прийняттям Цивільного кодексу відносини з надання послуг вперше отримали в
 6. § 5. Транспортна експедиція
  Поняття і елементи договору транспортної експедиції. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. У абз. 2 і 3 п. 1 ст. 801 ГК
 7. § 1. Поняття, види і елементи договору зберігання
  Поняття договору. Потреба у забезпеченні збереження майна в умовах, коли сам власник позбавлений можливості здійснювати нагляд за ним, досить давно викликала до життя існування особливих правових норм про зберігання. У дуже розвиненому вигляді вони були присутні вже в римському праві, якому було відомо особливе зобов'язання depositum, як прагнув з реальних дій з передачі
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 10. 2. Окремі види зобов'язань
  Зобов'язання розрізняються також за своїм юридичним особливостям - змістом і співвідношенням прав і обов'язків, визначеності або характером предмета виконання, кількістю що беруть участь суб'єктів або участі інших (третіх) осіб і т.п. Такі відмінності не становлять основи єдиної класифікації всіх зобов'язань, але дозволяють виявити і врахувати їх конкретну юридичну специфіку. У розвиненому обороті
© 2014-2022  yport.inf.ua