Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Зміст договору транспортної експедиції

Зміст зобов'язань з договору транспортної експедиції складають взаємні обов'язки його сторін. Перш за все це обов'язки експедитора з надання клієнтові послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу, у тому числі з організації їх надання, конкретний зміст яких по-різному визначається в окремих різновидах даного договору.
Надаються експедитором послуги, пов'язані з перевезенням вантажу, нерідко не цілком вдало поділяють на основні (з організації перевезень) і додаткові, які можуть охоплювати будь-які питання, що стосуються транспортування вантажу (1). Але такий розподіл відноситься лише до закріпленої у ЦК загальної моделі даного договору і не враховує його конкретних різновидів, в яких і основні, і додаткові послуги, по-різному поєднуючись, можуть як наличествовать, так і відсутні. Виділення законом додаткових послуг пов'язано з тим, що при їх наданні експедитор завжди діє від свого імені, тоді як основні послуги він за умовами конкретного договору може надавати як від свого імені, так і від імені клієнта (за його дорученням).
---
КонсультантПлюс: примітка.
Підручник В.А. Егіазарова "Транспортне право" включений до інформаційного банку відповідно до публікації - Юстицинформ, 2007 (видання четверте, перероблене і доповнене).
(1) Див: Цивільне право / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 2. С. 482 (автори глави - Д.А. Медведєв і В.Т. Смирнов); Єгиазаров В.А. Указ. соч. С. 173.
Обов'язки клієнта в договорі транспортної експедиції полягають у наданні експедитору необхідних документів та інформації, а також у відшкодуванні понесених експедитором витрат і у сплаті винагороди за надані послуги. Договори транспортної експедиції, що передбачають обов'язок експедитора укладати договори перевезення та здійснювати інші юридичні дії від імені клієнта, повинні включати також обов'язок клієнта з видачі експедитору довіреності, необхідної йому для здійснення відповідних юридичних дій. У конкретному договорі транспортної експедиції на розсуд сторін можуть бути передбачені й інші обов'язки, що покладаються на клієнта.
Особливість змісту договору транспортної експедиції становить також закріплене законом право його сторін на односторонню відмову від його виконання. Згідно ст. 806 ГК кожна зі сторін договору транспортної експедиції має право відмовитися від його виконання, попередивши про це іншу сторону в розумний строк та відшкодувавши їй збитки, викликані розірванням договору.
Правда, таке правило представляється обгрунтованим і зрозумілим лише для тих ситуацій, коли відповідно до умов договору експедитор укладає угоди і чинить інші юридичні дії від імені клієнта (за його дорученням) (1). У цьому випадку договір транспортної експедиції наближається до договорів про представництво (доручення та агентування), яким відома така можливість. Втім, обов'язок з відшкодування контрагенту збитків, викликаних одностороннім відмовою від договору, служить стимулом для утримання від реалізації цього права. Крім того, п. 5 ст. 6 Закону про транспортно-експедиційної діяльності передбачає для цієї ситуації крім відшкодування всіх збитків ще й сплату штрафу (законної штрафної неустойки) у розмірі 10% від суми понесених контрагентом витрат.
---
(1) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга четверта. С. 733.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Зміст договору транспортної експедиції "
 1. § 5. Транспортна експедиція
  Поняття і елементи договору транспортної експедиції. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. У абз. 2 і 3 п. 1 ст. 801 ГК
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики , капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 3. 2. Співвідношення договору транспортної експедиції і інших договорів про оплатне надання послуг
  Нам вже доводилося відзначати, що в юридичній літературі мають місце різні позиції висловлюються з приводу співвідношення договору транспортної експедиції з деякими іншими договорами, що відносяться до договорів про оплатне наданні послуг: доручення, комісії, агентування, зберігання, перевезення. При цьому діапазон розкиду думок виявився надмірно широким: від заперечення самостійного
 4. 7. Зміст і виконання договору транспортної експедиції
  Зміст конкретного договору транспортної експедиції являє собою сукупність всіх його умов. Однак, враховуючи, що, як правило, умови договору визначають права і обов'язки сторін, зазвичай і сам зміст договору зводять до передбачених їм прав і обов'язків сторін. Стосовно до змісту договору транспортної експедиції, вірніше його ідеальної моделі, передбаченої в
 5. § 1. Перевезення
  Поняття і види договорів перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів, так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу. Правове регулювання відносин з перевезення в найбільш
 6. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  Загальні положення. Найбільш поширеною зовнішньоторговельною операцією традиційно є міжнародна купівля-продаж товарів, яка в ході її виконання «обростає» цілим рядом інших угод, спрямованих, зокрема, на забезпечення доставки товару від продавця до покупця (договори експедиції, перевезення та ін.), огорожу продавця і покупця від ризику випадкової загибелі або пошкодження товару
 7. § 2. Види цивільно-правових договорів
  Загальні положення. Складність соціальних явищ зумовлює і множинність класифікацій цих явищ. Це міркування повною мірою можна застосувати і до договору. Багатоаспектний характер договору як правового інституту тягне безліч класифікаційних критеріїв, на підставі яких виділяються різні види договорів. Найбільш значимі види договорів отримали закріплення в цивільному
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 9. § 1. Зобов'язання з надання послуг
  Поняття зобов'язання з надання послуг. Одним з найбільш значних явищ сьогоднішньої економічного життя є інтенсивне розширення ринку послуг, появу все нових їх видів. Тенденція стійкого зростання частки послуг у майновому обороті робить інститут надання послуг одним з найбільш динамічно розвиваються. З прийняттям Цивільного кодексу відносини з надання послуг вперше отримали в
 10. § 1. Загальна характеристика договору комісії
  Поняття договору комісії. Договір комісії - це договір, за яким одна особа (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої особи (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента. Договір комісії належить до числа договорів, спрямованих на виникнення зобов'язань з надання послуг. Надавані в цивільному обороті послуги прийнято
© 2014-2022  yport.inf.ua