Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Відповідальність

. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном і не відповідає за зобов'язаннями учасників (п. 1 ст. 56 ГК; пп. 1, 2 ст. 3 Закону про ТОВ). При недостатності майна товариства його учасники також не несуть відповідальності: вони несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ГК, абз. 1 п. 1 ст. 2 Закону про ТОВ). У цьому і полягає сутність суспільства (і його назва): відповідальність суспільства обмежується його майном (активами) і не може поширюватися на майно його учасників. Говорячи інакше, учасники товариства (на відміну від повних товаришів у товариствах і членів кооперативів) не несуть субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями товариства (у цьому відношенні вони знову-таки порівняти з вкладниками в коммандіти - порівн. До п. 1 ст. 82 ЦК). Проте з цього правила є винятки.
1. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства, якщо вони не повністю внесли свій внесок, при цьому відповідальність таких учасників є солідарною і обмежується вартістю неоплаченої частини вкладу (а якщо вклад не був внесений взагалі - вартістю всього вкладу) (абз. 2 п. 1 ст. 87 ЦК).
2. Учасник відповідає за зобов'язаннями товариства як солідарний боржник, якщо для цього є такі передумови: а) товариство має статус дочірнього, а його учасник - основного суспільства (товариства), а тому правомочний впливати на дочірнє товариство, б) дочірнє товариство виконувало вказівки, які були для нього обов'язковими; в) результатом цих вказівок стала угода (угоди), що породила відповідальність суспільства (абз. 2 п. 2 ст. 105 ЦК; абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону про ТОВ).
3. Нарешті, учасник може бути притягнутий до субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями товариства в умовах неспроможності (банкрутства) товариства (абз. 2 п. 3 ст. 56, абз. 3 п. 2 ст. 105 ЦК; п. 3 ст. 3, абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону про ТОВ) * (266).
Учасники можуть залучатися до відповідальності та в інших випадках (правда, тут вони відповідають вже за своїми зобов'язаннями, а не за зобов'язаннями товариства). Так, засновники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними із заснуванням товариства та виникли до його реєстрації (п. 2 ст. 11 Закону про ТОВ). Учасник несе відповідальність всім свої майном, якщо відповідає перед самим суспільством (а не перед його кредиторами) (п. 3 ст. 53 ГК; абз. 4 п. 3 ст. 6 Закону про ТОВ), а також якщо вчиняє правочин від імені товариства , діючи без довіреності або з перевищенням повноважень: у цьому випадку якщо суспільство згодом прямо не схвалить угоду, вона вважається укладеною від імені і в інтересах учасника (п. 1 ст. 183 ЦК) з усіма витікаючими звідси наслідками, в тому числі пов'язаними з дією принципу повного відшкодування збитків контрагенту (ст. 15 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відповідальність "
 1. ВСТУП
  відповідальності кожного органу влади та органу місцевого самоврядування за належне виконання покладених повноважень. Як зазначав А.Ф. Ноздрачов, проведені в країні реформи - це відображення критичного погляду на існуючий порядок взаємовідносин державного апарату з громадянським суспільством. Досягнення основної мети цих реформ - підвищення ефективності діяльності органів влади,
 2. § 2. Система муніципального права
  відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування; відповідальність перед населенням муніципального освіти, державою, фізичними та юридичними
 3. § 3. Джерела муніципального права.
  Відповідальність і в інтересах місцевого населення; основні повноваження органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом. Це не повинно виключати надання таким органам відповідно до закону окремих конкретних повноважень; органи місцевого самоврядування в межах, встановлених законом, мають повну свободу дій для здійснення власних ініціатив
 4. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  Відповідальність. Об'єднання громад в рамках дії своїх функцій, що випливають із законів, також володіють правом самоврядування. У праві суб'єктів Німеччині - земель діяльність органів місцевого управління регулюється конституціями, положеннями про місцеве управління і окремими законами. У рамках цих нормативних актів простежується, як правило, ідея наскрізного управління, при якому
 5. § 1. Місцеве самоврядування в системі народовладдя.
  Відповідальність вирішення питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю виходячи з інтересів населення з урахуванням історичних та інших місцевих традицій. Межі такої діяльності визначаються Конституцією та законами держави. У частині 1 ст. 1 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації"
 6. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  відповідальність згідно з федеральними законами і (або) законами суб'єктів Російської Федерації (ч. 3 ст. 7). Слід зазначити, що в даний час Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачає адміністративної відповідальності за невиконання рішень органів місцевого самоврядування. Тому така адміністративна відповідальність встановлюється в
 7. § 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування.
  Відповідальні за організацію засідання представницького органу місцевого самоврядування, враховуючи загальні принципи демократичних правових процедур, повинні забезпечити повідомлення виборного посадової особи про час і місце розгляду питань, що стосуються його відкликання. Слід зауважити, що, хоча і в інтересах самого відкликається особи з'явитися на відповідні засідання і дати свої пояснення,
 8. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  Відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення. Межі території, на якій здійснюється територіальне громадське самоврядування, встановлюються представницьким органом поселення за пропозицією населення, що проживає на даній території. Територіальне громадське самоврядування здійснюється в поселеннях безпосередньо населенням
 9. § 1. Муніципальні правові акти.
  Відповідальність згідно з федеральними та регіональними законами. Муніципальні правові акти не повинні суперечити Конституції Російської Федерації, федеральним конституційним законам, федеральним законам і іншим нормативним правовим актам Російської Федерації, а також конституцій (статутів), законам, іншим нормативно-правовим актам суб'єктів Федерації. Якщо орган місцевого
 10. § 3. Статут муніципального освіти.
  Відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, підстави настання цієї відповідальності і порядок вирішення відповідних питань, у тому числі підстави та порядок відкликання населенням виборних посадових осіб місцевого самоврядування, дострокового припинення повноважень виборних органів та посадових осіб місцевого самоврядування; порядок формування, затвердження та виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua